אשורר שירה חדשה כולל ביאור השיר  פיוט יסדתי לשביעי של פסח, סימן אני דודו חזק

אשורר שירה חדשה כולל ביאור השיר

 פיוט יסדתי לשביעי של פסח, סימן אני דודו חזק

אֲשׁוֹרֵר שירה חדשה / לאל נערץ בקדשה /  הפך ים ליבשה

נאור אדיר ומפואר / הגבור הנורא

אין לו דמות ולא תאר / גאל אֻמָּה טהורה

ממצרים העכורה מעבודה קשה

הפך ים ליבשה נאור אדיר ומפואר / הגבור הנורא

 

5 – יָעַץ תחבולות בלבו / פרעה זד יהיר לך שמו

ויאסור כל רכבו / ואת עמו לקח עמו

וירדוף אחרימו / במהרה ובמרוצה

הפך ים ליבשה נאור אדיר ומפואר / הגבור הנורא

 

דבר אשר בו הוא זדה / שלם לו צור נעלה

כי מדה נגד מדה / עודה לא נתבטלה

10 – רמה והשליך תוך נחלה / תינוקות מעריסה

הפך ים ליבשה נאור אדיר ומפואר / הגבור הנורא

 

ופרעה הקריב את עמו / לקח אותם בדברים

עמי רעד אחזמו / וגם רתת ושברים

חלו פני יוצר הרים / בתפלה ובקשה

הפך ים ליבשה נאור אדיר ומפואר / הגבור הנורא

 

דבר בן עמרם נחמות / על לבם : אל תפחדו

15 – ה' יעשה מלחמות / לכם ואתם עמדו

אך בה' אל תמרדו / בעת ישע יחישה

הפך ים ליבשה נאור אדיר ומפואר / הגבור הנורא

 

חיל פרעה וכל מרכבתו / בתוך ים סוף נטבעו

הקיאם ים על שפתו / אז הכירו וידעו

עם בה' נושעו / וזכות אבות שלשה

הפך ים ליבשה נאור אדיר ומפואר / הגבור הנורא

 

20 – זהב וכסף בזזו / בזה רבה וגדולה

שמעו עמים ורגזו / אחזתם חלחלה

מישראל עם סגלה / המה, אבן הראשה

הפך ים ליבשה נאור אדיר ומפואר / הגבור הנורא

 

קולי רְצֵה, אדון עולם / כעולם וכשלמים

השב משמרות על תלם / כימים הקדומים

25 – יתגדל שמך ברמים / תוך ארץ הרדושה / אל נערץ בקדשה

 

ביאור לשיר

  1. 1. אשורר… חדשה: על־פי ברכת הגאולה. לאל… בקדושה: על-פי תה׳ פט, ח. הפך… ליבשה: תה׳ סו, ו. קריעת ים סוף, שהיא עיקר עניינו של יום שביעי של פסח. 2. נאור… הנורא: כינויים לקב״ה, על-פי תה׳ עו, ה, י, יז. 3. אין… תואר: על-פי הפיוט ׳יגדל׳ הבנוי על י״ג העיקרים לרמב״ם. אומה טהורה: ישראל שנשארו טהורים. ויק״ר, לב, ה: ׳ולא מצא ביניהם אחד מהן פרוץ בערוה׳. 4. מצרים העכורה: על-פי הזוהר: ׳אומה זו של מצרים מזוהמת ומטונפת׳(זהר א, קיז). והשווה תנחומא לך לך ה: ׳מצרים שטופים בזנות הן׳ וראה רש״י לבראשית יב, יט. 5. פרעה… שמו: כינויים לפרעה, על-פי משי כא, כד. 6. ויאסור… עמו: שמי יד, ו. 7. וירדוף אחרימו: שמ׳ יד, ח. במהרה וכמרוצה: על-פי תה׳ קמז, טו. 8. דבר… זדה: על-פי שמ׳ יח, יא. דבר… נעלה: על־פי מכילתא בשלח פ״ו: ׳שבדבר שחשבו מצרים לאבד את ישראל בו בדבר נפרע מהם שנאמר: ׳כי בדבר אשר זדו עליהם׳, וראה רש״י בפירושו לשמ׳ יח, יא. 9. כי… נתבטלה: הכלל של ׳מידה כנגד מידה׳ קיים ועומד, ולכן שילם הקב״ה לפרעה במידה שבה נקט והטביעו בים סוף. על-פי המכילתא לפרשת בשלח מסכתא דשירתא פ״ד: ׳במידה שאדם מודד בה מודדין לו. במידה שמדדו בה מדדת להם׳. וכן במדרש במדב״ר פרשה י, ב. 10. רמה… מעריסה: על-פי שמ׳ א, כב. 11. ופרעה… עמו: על־פי שמ׳ יד, י. לקח… בדברים: פרעה שכנע את עמו על-פי מכילתא לשמות יד, ו: ׳… אמר להם דרך מלכים להיות מנהגין בסוף וחילותיהם מקדמין לפניהם. אבל אני אקדם לפניכם…׳. 12. עמי… שברים: בני ישראל נתקפו בפחד ורעדה. רעד אחזמו: על-פי שמי טו, טו. 13. חלו… ובקשה: על-פי שמו״ר א, ה: ׳ומה ופרעה הקריב? אלא שהקריב את ישראל לתשובה שעשו… תלו עיניהם למרום ועשו תשובה והתפללו…׳. 14. דבר… תפחדו: על-פי שמי יד, יד. בן עמרם: כינוי למשה. 15. ה׳… לכם: על־פי שמי יד, יד. עמדו: שם, שם, יג. 16. אך… תמרודו: כפי שמתואר בשמי יד׳ יא-יב. והלשון על-פי במי יד, ט. 17. חיל… נטבעו: על-פי שמ׳ טו, ד. 18. הקיאם… שפתו: על-פי פסחים קיח, ע״ב: ׳… מלמד שהמרו ישראל באותה שעה ואמרו: כשם שאנו עולים מצד אחד, כך מצרים עולים מצד אחר. אמר לו הקב״ה לשר של ים פלוט אותן ליבשה׳, והשווה רש״י לשמי יד, ל. אז הכירו וידעו: על־פי תפילת ׳עלינו לשבח׳. 19. עם… נושעו: ע ל-פי דב׳ לג, כט. וזכות אבות שלושה: על-פי שמו״ר כא, ח: ׳בזכות אברהם אני בוקע להם את הים… בזכות יעקב אני בוקע להם את הים…׳. 20. זהב… גדולה: על-פי מכילתא לשמות יד, ל: ׳… וכדי שיקחו ישראל את הביזה, שהיו המצרים טעונים כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות….׳. 21. שמעו… חלחלה: על-פי שמי טו, יד. 22. עם סגולה: כינוי לישראל על-פי שמי יט, ה. אבן הראשה: על־פי זכי ד, ז. 23־24. קולי… וכשלמים: המשורר מבקש שה׳ יקבל את תפילותיו במקום הקורבנות. השב… תלם: על דרך תפילת מוסף לשלשת הרגלים: ׳והשב כהנים לעבודתם ולויים לשירם ולזמרם׳. כימים הקדומים: על-פי מל׳ ג, ד. 25. יתגדל… ברמים: על-פי תה׳ עח, סט. והכוונה ששמו של הקב״ה יתגדל בבית המקדש ובארץ ישראל. תוך ארץ הקדושה: באמצע ארץ ישראל, בבית המקדש. על-פי תנחומא קדושים י.
הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 132 מנויים נוספים

אפריל 2019
א ב ג ד ה ו ש
« מרץ   מאי »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
רשימת הנושאים באתר