סידור אבותינו- רבי מאיר אלעזר עטיה הי"ו

בע"ה

תכון תפלתי קטורת לפניך

סידור אבותינו

מסודר מתוקן בטוב טע"ם באורח נכונה

ליהדות מרוקו והספרדיםסידור אבותינו

מאת : הרב מאיר אלעזר עטיה הי"ו 

ברכות השחר

כשיתעורר יאמר מיד " מודה אני " ואף על פי שלא נטל ידיו עדיין

מודֶה  – האשה אומרת מוֹדָה – אֲנִי לְפָנֶיךָ מֶלֶךְ חַי וְקַיָּם. שֶׁהֶחֱזַרְתָּ בִּי נִשְׁמָתִי בְּחֶמְלָה. רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ:

א. כשיעור משנתו יאמר: ״מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך׳, ואין צריך נטילה ויש אומרים שצייד ומנהגנו כדעה ראשונה (מרן החיד״א קשר גודל אי)

ב. ויתחיל במצוה לברך ליוצר נשמתו, ולא ידבר שום דבר קודם שיאמר מודה וכוי, ויטול ידיו תיכף בקומו ממטתו, ואם הוא צריך לנקביו לא יברך עד שיפנה את גופו, ויבדוק עצמו יפה יפה, וירחוץ ידיו ופניו וילבש מלבושיו כולם, ואח״כ ישב ויברך ברכות השחר, ויתחיל ברכת ענט״י ואח״כ אשר יצר, ותיכף אחר אשר יצר יאמר בלי הפסק אלהי נשמה שהיא ברכה סמוכה ל״אשר יצר״, ולכך אין פותחין בה בברוך, ויגמור כל הברכות כולם עד סוף ברכת התורה, ויתן לבו לכוין היטב בברכות אלו כי לפי שהם קצרים וסמוכים זה לזה אם לא יתן דעתו לברך מלה במלה ובישוב הדעת, תיכף הולכים בלי כוונה ויגמור ולא ידע אם בירך או לא בירך, ויהיה כמצות אנשים מלומדה בלי דעת ובלי תבונה שמברך לאלהי עולם שעשה עמנו כמה חסדים שהחזיר נשמותינו לפגרים ופקח עינינו והתיר מאסרינו וכיוצא בזה, ומי שנותן דעתו על זה שכרו כפול ומכופל מן השמים. (קצוש״ע מהר״ב טולדאנו)

. ירגיל אדם עצמו לפנות בבוקר קודם תפילה, כי יש סוד בדבר וכמ״ש רז״ל הרוצה לקבל עליו עול מלכות שמים שלימה יפנה ויטול ידיו.

(מרן החיד״א קשר גודל כ״ד)

ה. כל היום כשעושה צרכיו בין קטנים בין גדולים מברך אשר יצר ולא על נטילת ידים ואפי׳ רוצה ללמוד או להתפלל והיו ידיו מלוכלכות אפ״ה אינו מברך על נטילת ידים.

(קצוש״ע מהר״ב טולדאנו)

ו. בכל פעם שנפנה או שמטיל מיס אפי׳ רק טפה אחת ירחוץ ידיו במים ויברך ברכת אשר יצר, אם הטיל מים או נפנה ושכח מלברך אשר יצר ואח״כ שוב הטיל מים או נפנה ונזכר שבראשונה לא בירך אין צריך לברך רק פעם אחת.                 (שם)

ז.מי שנעור כל הלילה לא יברך ברכת נטילת ידים אלא ישתדל לשומעה מפי אחר שיכוון להוציאו.                                           (שם)

ח. המשכים קודם אור היום מברך כל סדר הברכות חוץ מברכת הנותן לשכוי בינה ופרשת התמיד שימתין מלאמרם עד שיאיר היום.    (מרן שו״ע ברכות מ״ז.)

מנהגנו לברך גס ברכה זו, מנהג זה מובא גם בספר הפרדס לרש״י שכתב שכך היה מנהגו לברך כל הברכות גם הנותן לשכוי בינה בקומו באשמורת, כן כתב גם רבינו

האר״י ז״ל            (עיין כה״ח סימן מ״ז ועיין בא״ח פרשת תולדות הלכה״ ו׳)

נוהגים מימי רבותינו לומר שלא ״יצרני אישה״ ולא ביארו לנו הטעם. ונראה דרצו לחלק ברכה זו מברכות שלפניה, לפי שהברכות הראשונות שייכים גס אחר היצירה לפי שהגם שאדם שנולד יהודי אפשר ח״ו לחזור כמו גוי או עבד רח״ל, ולכן מברכין שלא עשני גוי, דהיינו לא בתחילת היצירה ולא אחר שנולד, אבל באשה לא שייך ברכה זו כי אם על היצירה דוקא, ולכן אומרים שלא יצרני אישה (דהיינו מלפני הלידה). (קצוש״ע מהד״ב טולדאנו ראה עוד בזה לקמן בא״ם למסרת 4)

י. היוצא מבית הכסא די לו שישפוך על ידיו מים מן הברז, ואין צריך כלי וג׳ פעמים

(שמ״ש ומגן ג/ או״ח ל״ז)

יא. ברכות השחר שהם על מנהגו של עולם, על פי הקבלה חייב אדם לברכם בכל יום אף על פי שלא נתחייב בהם, כי כולם רומזים על אורות העליונות, ואפילו אדם שלא ישן בלילה ולא הסיר כסותו ומצנפתו ומנעליו וכיוצא בהם, וכל ברכה וברכה מאלו הברכות היא שבח א – חסד השם יתברך שעשה למטה, אבל מתעורר בברכה על ענין למעלה שהוא מדוגמת ענין ברכה זו, לעורר הדוגמא של מעלה בכל כוחו. (מדברי רבי יעיש קריספין ע״ה).

באשר יצר ובאלהי גשמה עונה: קדיש – חמשה אמנים ואמן יהא שמיה רבה עד דאמירן בעלמא. קדושה – קדוש וברוך. מודים דרבנן – תיבות ״מודים אנחנו לך״ בלבד. ברכו – עונה. אמן דברכות – אינו עונה. בברכות השחר אינו עונה כלום, אלא ביניהן

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 104 מנויים נוספים

Translate:
רשימת הנושאים באתר
ינואר 2018
א ב ג ד ה ו ש
« דצמ    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Translate: