מיהו מוחמד – נביאו או —-דורון חכימי


מיהו מוחמד נביא או מייסד תנועה לוחמת-דורון חכימי

בפסוק 64 – 65 בספר הקוראן בשורת השולחן כתוב, מצטט:מיהו מוחמד - נביא או מייסד תנועה לוחמת

אמור להם אנשי עם הספר, האם אתם מתנקמים בנו משום שאנו מאמינים באללה ובמה שהוריד לנו ובמה שהוריד לכם קודם? או משום שרובכם חוטאים אתם?

האבשר לכם על העונש הצפוי לכם, הקשה יותר מנקמתכם והוא עונשם של אלה אשר קללת אללה עליהם כקופים, כחזירים וכעובדי האלילים שמצבם גרוע מאוד והם התועים ביותר מהדרך הישרה?

גם אם יבואו אליכם הצבועים ויאמרו ״אנחנו מאמינים״ הרי הם נכנסים אליכם ככופרים ויוצאים מכם ככופרים.

סוף ציטוט

איך לתאר את החוצפה ואת עזות המצח של עורכי הקוראן בסילוף עובדות ובבדיות חסרות שחר שרקמו בכוונה תחילה אודות העם היהודי. שאלת המפתח היא: מי התנקם במי ?

 • היהודים שנרמסו, נשדדו ונרצחו תחת חרב האיסלאם או המוסלמים שפשעו נגד העם היהודי ביתר׳ב אל־מדינה אך ורק למען גזילת ממונם הרב?
 • מי הם החוטאים?
 • על מי תבוא קללת אללה?
 • על היהודים המתוארים בקופים, כחזירים וכעובדי אלילים או על המוסלמים ששדדו ורצחו את ראשוני המאמינים באלוהים?
 • איך העזו עורכי הקוראן לכנות את היהודים, את מוריהם הרוחניים, את האנשים שלימדו אותם להאמין באלוהים בשמות גנאי כקופים, בחזירים, ככופרים, בצבועים וכעובדי אלילים?
 • מאין שאבו עורכי הקוראן את השנאה התהומית כלפי העם היהודי?

האם רק בגלל שלא הסכימו להיכנע בכפייה למי שרצח ושדד ובד בבד קרא לעצמו שליח־אלוהים?

 

בפסוק 68-69 בספר הקוראן בסורת השולחן כתוב, מצטט :

היהודים אומרים יד אללאה קפוצה אולם ידיהם הן קפוצות והם מקוללים בעד דיבורים נלוזים כאלה כי ידי אללה פתוחות להעניק למי שירצה כפי שירצה, מה שהורד אליך מריבונך מוסיף לרבים מהם מרידה וכפירה ולכן הטלנו ביניהם איבה ושינאה שתתקיים עד יום תחיית המתים.

ציטוט חלק*

 • מיהו היהודי שאמר ידי אללה קפוצות? מהיכן נלקחה האימרה חסרת כל בסיס אותנטי בכתובים?
 • על מי צריכים להטיל קללה בעד דיבורים נלוזים? על דברי היהודים או על דברי הכזב של המוסלמים?
 • מיהו הבר-סמכא שהטיל בין בני העם היהודי איבה ושינאה עד יום תחיית המתים? אם תתעניין בתולדות האיסלאם תיווכח במהרה שהקללה פעלה על המוסלמים ולא על היהודים.

להוכחה יש לציין את העובדה שמיום הפצת הקוראן ביוזמתו של עותמאן, המנהיג שנפל בעצמו קורבן לחילוקי דעות, לא שקט מחנה האיסלאם מאיבה ומשנאה תהומית וממלחמות אחים – ה״פיתנות״.

זה מוכיח שעורכי הקוראן היו בורים חדורי שנאה עיוורת שנעלם מעיניהם החזון והצדק האלוהי ומטרתם היחידה בכל אשר כתבו הייתה להשחיר את פני היהודים ולהגביר את השנאה והיריבות בין שני העמים.

בפסוק 74 בספר הקוראן בסורת השולחן כתוב, מצטט :

אנו כרתנו ברית עם בני ישראל ושלחנו אליהם שליחים אך בכל פעם שבאו אליהם שליחים שלא היו לפי רוחם היו מתכחשים לחק מחם והורגים חלק מהם כי היו כעיוורים וכחרשים ולא חשבו שייענשו, סוף ציטוט.

הרי ידוע לכל בר-דעת הבקי בתולדות האיסלאם שמוחמד בהגיעו ליתר׳ב פנה בראש וראשונה לשבטי היהודים, הוא לא נרצח אלא התקבל ברוח טובה ואומץ כבן משפחה בקרב חכמי היהודים.

אולם כתוצאה מביקורת על מעשיו הבזויים פרצה כאמור מחלוקת בינו לבין חכמי היהודים ומאז הפך ליריב ששינה את דעותיו ואת אמונותיו והתאכזר אל העם היהודי עד סוף ימי חייו.

הוא ניצל את העובדה שהיהודים ביתר׳ב היו עובדי אדמה או בעלי מלאכה, הם לא היו חמושים בכלי מלחמה ואף לא נהגו לפתור חילוקי דעות עם יתר השבטים שבסביבתם בכוח החרב אלא בדרכי שלום.

 • איך אפשר להאשים את היהודים ברצח שליחי מוחמד כשעמדו לרשותו מאות או אלפי לוחמים?
 • האשמות על הרג שליחים כמתואר גובלות בדמיון חולני, בבדיה וסילוף האמת ומנוגדות לאופיו ולתורתו של העם היהודי.

מיהו מוחמד – נביאו או מייסד תנועה לוחמת ? דורון חכימי

בסורה השולחן הערוך פסוק 99 כתוב, מצטט : מיהו מוחמד - נביא או מייסד תנועה לוחמת

אללאה קבע את הכעבה כבית קדוש עבור בני האדם וקבע לכם את החודש הקדוש ואת הקורבנות על קישוטיהם….ציטוט חלקי….

جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 97

אלוהים עשה לאנשים, למען קיומם, את הכַּעְבָּה הבית הקדוש, ואת החודש הקדוש, ואת בהמות הזבח הזֵרים. זאת למען תדעו כי יודע אלוהים את אשר בשמים ובארץ, וכי אלוהים יודע כל דבר.

החודש הקדוש : שנאסרו בו שפיכות הדמים והציד. ר' סורה 2, פסור 194.

זֵרים : או כל דבר אחר, כגון סנדל ישן, שנתלן על צוואר בהמות הזבח לציון היותם קדוש לאלוהים. גם עולי הרגל נהגו לתלות על צווארם זרים מעין אלה ( בין השאר עשויים שער גמלים, לאות היותם במצב התקדשות לאלוהים.

הבית הקדוש : מקדש הכעבה אשר במכה

כפי שנכתב לפנים ה״כעבה״ נבנתה על ידי מנדב הקדוש וקוצאי אבות שבט קורייש כמשכן לאלילי הפגנים ושימשה במשך דורות כמקום לתפילה ולסגידה בכל טקסי העלייה לרגל לפני עלות האיסלאם.

 • איך מקום קדוש לעובדי אלילים הופך לפתע פתאום למקום קדוש למוסלמים?
 • לא די שהפכו את משכן האלילים למקום קדוש אלא שאימצו באדיקות גם את מנהגי הפגנים כגון, ״טקס הטואף״.
 • הייתכן שאללה קבע שכעבה משכן האלילים הנו קדוש למוסלמים?
 • הייתכן שאללה הורה לאמץ ולשלב באיסלאם את טקסי הפולחן של עובדי האלילים?

לא אללה הורה אלא מוחמד לבדו שעד רגעי חייו האחרונים היה נאמן לטקסים של עובדי האלילים ולראיה אין להתעלם מעלייה לרגל שערך בשנת 629 עם חלק מצבאו לקיום מצוות החאג׳ במכה.

בסורה המקנה- מספר 6 פסוק 147-148 כתוב, מצטט :

על אלה שהתייהדו אסרנו בתור עונש לאכול בשר בהמות שאינן מפריסות פרסה ומבשר הבקר והצאן אסרנו עליהם את החלב שלהם.

ציטוט חלקי

יש להדגיש ביתר שאת שאיסור אכילת בשר בהמות שאינן מפריסות פרסה איננו מתואר בתורת היהודים כעונש אלא נימנה בין המצוות והחוקים המגינים על הבריאות ועל טהרת הנפש של המאמינים מפני טומאה.

ראה בספר ויקרא פרק יא פסוקים א – ד, מצטט:

וידבר יהווה אל משה ואל אהרון לאמור אליהם: דברו אל בני ישראל לאמור זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו.

סוף ציטוט

 • מי שערך את בשורת המקנה בספר הקוראן התייהר יתר על המידה וניסה בדברי כזב להוליך שולל את המאמינים התמימים.

אין להגדיר את הבורות ואת דברי הרמייה שנאחזים בהם עורכי הקוראן כדי להשחיר את פני היהודים.

בפסוק 136 בספר הקוראן בסורת המקנה – מספר 6 –  כתוב, מצטט : הכופרים מפרישים חלק מהיבול והמיקנה שהעניק להם כאילו למען אללה ומכריזים : זה לאללה וזה לשותפינו האלילים אכן מה שמנופרש לשותפיהם לא יגיע לאללה ומה שמופרש למען אללאה גם הוא לא יגיע לאללה אלא אל משרתי האלילים ושותיפהם…סוף ציטוט

זוהי כפירה ברצון האל ועזות מצח מצד עורכי הקוראן אשר העזו בכסילותם לכנות את עם הספר בשמות גנאי ככופרים וכשותפי אלילים ומעל לכל כמשרתי אלילים לפני שהבינו נכונה את משמעות הפסוק התנכי.

על פי תורת ישראל חובה להפריש ״מעשר״ דהיינו עשרה אחוז מכל יבול השדה והצאן לשבט לוי ולכוהנים אשר שירתו בבית המקדש כפי שכתוב בספר המדבר פרק יח׳ פסוק כא, מצטט:

ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אוהל מועד לשאת חטא למות, ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד והם ישאו עוונם חוקת עולם לדורותיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו ליהוה תרומה נתתי ללויים לנחלה.      סוף ציטוט

♦ ראה מה גדולים הבורות וחוסר ההבנה של עורכי הקוראן שלא הבינו נכונה את מטרתו האמיתית של הפסוק ופירשו בטעות את המעשר כשוחד.

ספר הקוראן איננו ראוי להיקרא ספר קדוש כי עורכיו ניסו לרוב לשדל את המאמינים באיסלאם לשנוא את היהודים באמתלות שונות על לא עוול בכפם.

מיהו מוחמד – נביאו או מייסד תנועה לוחמת-דורון חכימי

%d7%9e%d7%99%d7%94%d7%95-%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%93

על פי חוקי האיסלאם כל מי שאינו מקבל על עצמו את דת האיסלאם הנו נחשב לכופר ודינו מוות אולם בתקופת הכיבושים שינה החליפה עומר את הגזרה וכינה את היהודים והנוצרים אהל דימה דהיינו אנשי חסות הזכאים לחיות תחת השלטון המוסלמי בתנאי שישלמו את המיסים ג׳זיה וארדיה.

תשלומי המס שולמו לאוצר האיסלאם בית אל מאל בתנאים משפילים כגון זחילה בראש מורכן עד לגובה המס.

בפתח הכניסה לגובה המס עמד בריון שהיכה בשוט את הבאים לפדות את חובם והציע להם להתאסלם ולהכיר במוחמד כנביא וכשליח ה׳.

רבים מהיהודים שחיו תחת השלטון המוסלמי התאסלמו בעל כורחם כתוצאה ממצוקה כלכלית וחוסר יכולת להמשיך ולשלם את המיסים הגבוהים.

לא תמיד היהודים שהמרו את דתם האמינו בדת האיסלאם כדת עדיפה וכל יהודי שהואשם ברמייה הוצא להורג.

שנאת העם היהודי מתבטאת בספר הקוראן בוואריאציות שונות ומשונות לדוגמא, מצטט: ״שכיום אינם מאמינים באללה וביום האחרון״.

 • מיהו בר הסמכא ועל איזו עובדות הסתמך הכותב בקובעו נחרצות שהיהודים אינם מאמינים באלוהים?
 • מאין הכירו עורכי הקוראן את האלוהים אם לא דרך היהודים?

השנאה התהומית של עורכי הקוראן כלפי היהודים נבעה מהסיבה שהעם היהודי לא האמין בשליחותו של מוחמד כנביא.

 • איך אפשר לכנות אדם שתקף ורצח חפים מפשע כשליח ה׳? רוב פסוקי הקוראן מלווים בקטרוג ובצווים מגוחכים בשם ה׳ כגון,

מצטט: ״הילחמו באלה שניתן להם הספר לפניכם״ סוף ציטוט. מסר רצחני הבא להצדיק בדיעבד את מלחמותיו של מוחמד נגד השבטים היהודים שגורשו ונרצחו כביכול על פי הוראות ה׳.

המסר הלוחמני בסורה9 פסוק 29 בבשורת החסינות מתפרש לשני פנים, מחד הדרישה להמשיך במלחמה כפי שמוחמד נהג נגד היהודים ומאידך אם לא רצחתם אותם והשארתם אותם בחיים אז שיחיו בהשפלה וישלמו מיסים כבדים לשליטיהם המוסלמים.

המסקנה היחידה המוסקת מפסוקי הקוראן היא שאין מקום להשוות את ספר הקוראן לספר קדוש בעיקר מחמת הטפותיו ושידוליו לרצח חפים מפשע ועל העוינות העיוורת המוקדשת בספר נגד העם היהודי ללא הבחנה.

האם יתכן שאלוהים יכנה את עם הבחירה כופרים וימליץ למוסלמים להילחם בהם ולהשפיל אותם עד עפר?

" המאמינים מה לכם כי כאשר מצווים עליכם להיחלץ למלחמה למען אללאה, אתם כאילו צונחים בכבדות לארץ . המבכרים אתם את חיי העולם הזה על חיי העולם הבא ?

אחד הנושאים החשובים והמומלצים למאמיני האיסלאם מתמקד בהקרבת חייהם בעולם הזה למען חיי העולם הבא. אידיאולוגיה המבוססת על תורת הפגנים שהאמינו שחללי המלחמה השהידים יעלו במותם לגן עדן ויזכו בשבעים ושתיים נערות בתולות שתקדמנה את פניהם. מוחמד בתחילת דרכו דחה את תורת ה׳שוהדה׳ אולם עם חלוף הזמן אימץ את הרעיון לצרכיו הצבאיים ולבסוף אף הוסיף אותה כחוק אלוהי לדת האיסלאם. דברי הבל אלו נטעו בלבבות הלוחמים הנאיביים את התקווה שלנפילתם במלחמות הקודש יש תועלת.

מאמיני האיסלאם מעולם לא שאלו מדוע המלחמות לכיבושים והכנעת עמים בחרב מכונות מלחמות קודש ומאין ההבטחה שהשהידים יזכו בשבעים ושתיים בתולות בעולם הבא?

כיבושי האיסלאם כונו בפי מנהיגי האיסלאם ״מלחמות קודש״ למען אללה כדי להחדיר מוטיבציה לרוחות הלוחמים שנצטוו להיחלץ למלחמה וחששו באמת ובתמים מאובדן חייהם במלחמה.

עורכי הקוראן היתלו וניצלו את תמימותם של המאמינים והחדירו לתת הכרתם לבכר את חיי העולם הבא על חיי העולם הזה בניגוד לצו האלוהי המורה לכל אדם – ושמרתם לנפשותיכם.

 • למען מה ברא אלוהים את האדם כדי שימסור את נפשו לבורא בטרם עת?
 • האם כל פושע וכל רוצח אכזר שחטא כל ימי חייו יהיה זכאי בנופלו במלחמה להגיע לגן העדן ולזכות באותן שבעים ושתיים בתולות?
 • האם גן העדן נועד אך ורק לתענוגות עם בתולות כמתואר בקוראן?

אלו דברי בלע ואחיזת עיניים הרחוקים מהמציאות ומרצון האל.

* ג׳זיה היא מונח מוסלמי לתשלום מם שפירושו ״מס גולגולת״ המס חל על היהודים והנוצרים שחיו תחת שלטון האיסלאם, הם הוכרחו לשלם בנוסף גם מס על אדמותיהם שכונה ״ארדיה״ או ״חארג׳״.

מיהו מוחמד – נביאו או —-דורון חכימי

 

%d7%9e%d7%99%d7%94%d7%95-%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%93

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَـذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 15

כאשר קוראים בפניהם את אותותינו הנהרים, יגידו אלה, אשר לא יצַפו להפגש עִמנו,הָבֵא קראן אַחֵר או שַנֵה את זה ! אֱמור, לא הורשיתי לשנות על דעת עצמי, ודָבק אני רק באשר נִגלה לי. חושש אני כי אם אַמרֶה את פי ריבוני איענש ביום הרה גורל.

♦ מדוע לא מצוין בשום מקום בקוראן רמז על תוכנם ועל פשרם של האותות המפורשים או רמז על הגילויים שמתגלים?

 • לאיזה אותות מפורשים מתכוונים עורכי הקוראן?

עם מי העורך מנהל את הדו שיח וטוען, מצטט: ״כי פועל אני רק לפי מה שמתגלה לי״, לאיזה גילויים הוא מתכוון?

 • מהי הסיבה שאנשים מבקשים ״הבו לנו קוראן שונה״?
 • מה המיסתורין סביב האנשים שאינם מאמינים? למי הוא מתכוון? ליהודים, לנוצרים או לעובדי אלילים?

עורכי הקוראן מנסים בדברי רמייה ובאחיזת עיניים לשכנע את המאמינים וכל האמצעים הפסולים כשרים להשגת המטרה.

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ  28

28 ביום אשר נאסוף את כולם יחדיו(מן הקברים), נגיד למשתפים, עמדו במקומכם, אתם והשותפים אשר צירפתם לאלוהים. אז נרחיקם זה מעל זה, והשותפים יגידו, לא לנו עבדתם!

 فَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ 29

29 די באלוהים כעד בינינו וביניכם ־ הוא יעיד כי מעולם לא שמנו לב כי עובדים אתם לנו.

מחד מתכוון הפסוק להפריד בין האלילים לבין שותפיהם עובדי האלילים ומאידך לאחר שהופרדו כותב, מצטט:

״יבהירו האלילים לעובדיהם״. למי יבהירו האלילים לאחר שהופרדו מעובדי האלילים? הפלא ופלא שבאספת האלילים פתחו הפסלים את פיהם מרצונם הטוב והצהירו דברי הטפה לעובדי האלילים כמתואר. מצטט: ״לא אותנו הייתם עובדים ואללה עד ביניכם ובינינו שבלי ידיעתנו עבדתם אותנו״. סוף ציטוט.

אם נכונים דברי הקוראן שפסלים פתחו את פיהם ודיברו בנוסח המתואר מדוע מוחמד לא ניצל את הנס להוכחת שליחותו לאלה שלא האמינו בשליחותו?

אילו מוחמד או מישהו ממנהיגי האיסלאם היו מביאים את האלילים כעדות ונעזרים בדבריהם בפני עם ועדה יכלו לשכנע את כל העמים כולל העם היהודי לקבל את שליחותו של מוחמד ללא עוררין.

לכן זוהי תופעה חסרת שחר במציאות, דברת מצוצה מפרי דמיונם החולני של עורכי הקוראן וכולה בדיה וסילוף האמת.

עלי לציין שאת הפרקים בערבית והתרגום שלהם, הינם מובאים על ידי מספר הקוראן ותרגום מספרו של פרופ' רובין – הדברים מובאים ככתבם וכלשונם – אלי פילו

מיהו מוחמד – נביא או מייסד תנועה לוחמת – דורון חכימי

בפסוק 39-40 בספר הקוראן בסורת היונה כתוב מצטט :מיהו מוחמד

מקורו של קוראן זה רק באללה והוא אישור לספר התורה של ריבון העולמים שקדם לו ואין בו כל ספקות, אם יאמרו, הקוראן הוא המצאתו של השליח, ענה הביאו גילוי דומה לו וקראו כעדים את כל מי שתוכלו.       סוף ציטוט

وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ      رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ 37

 ולא ניתן לבדות את הקוראן הזה ללא אלוהים, ואין הוא אלא מאשא את אשר לפניו, ומציג אחד אחד את דברי הספר, און ספק בו; מעם רבון העולמים הוא

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَا
دِقِينَ 38

האם ספר הספרים זקוק לאישורו של הכתוב בספר הקוראן הבנוי רובו ככולו מחיקויים ומכפילויות ומדברי הסתה דווקא נגד העם היהודי?

איך אפשר להעיז ולומר ש״מקורו של קוראן זה רק באללה״?

האם אלוהים אימץ ביודעין את כל החוקים והאמונות הפגניות ואת כל מנהגי עובדי האלילים אשר הועתקו בשלמותם ונכללו בקוראן מתקופת הג׳הליה?

האם ספר זה יכול להוות אישור לספר התורה של ריבון עולם? פרקי הקוראן מהווים בסיס איתן להנצחת תורתם ומסורתם של עובדי אלילים וכל יתר כתביו הם חיקויים מעוותים, טעויות ושקרים ותו לא.

השאלה המוצגת למאמינים בקוראן, מצטט: אם יאמרו שהקוראן המצאתו של השליח ענה הביאו גילוי דומה לו. סוף ציטוט.

איזה גילוי נבואי יש בקוראן שלא היה ידוע לרבים עוד לפני אלפי שנים? הקוראן איננו מהווה תגלית תיאולוגית בכל שלביו ואף איננו המצאתו של השליח אלא שנכתב ביוזמתו של עותמאן החליפה השלישית בהירארכיה המוסלמית כעשרים וארבע שנים לאחר מותו של מוחמד.

בפסוק 5 בספר הקוראן בסורת יוסף, מצתטט :

כאשר סיפר יוסף לאביו, חלמתי חלום כי השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, היתרה בו אביו, בני אל תספר על חלומך לאחיך לבל יחרשו עליך רעוץ לפי עצת השטן האוייב הגלוי לבני האדם……סוף ציטוט.

 

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ 4

4 יוסף אמר לאביו, אבא, ראיתי אחד־עשר כוכבים ואת השמש ואת הירח; ראיתים, והנה הם               משתחווים לי.

יוסף אמר לאביו: ר׳ בראשית לז 9 ואילך.

قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ 5

5 אמר, בני, אל תספר את חלומך לאחיך פן יחרשו עליך רעה. הן השטן אויב מושבע הוא לאדם

ובהמשך בפסוק 10 בסורת יוסף , מצטט:

قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ 11

11 אמרו, אבינו, מדוע לא תבטח בנו כי נשמור על יוסף? הן רק את טובתו נבקש!

 أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 12

12 שלחהו עמנו מחר למען ישתובב וישחק, ואנו נשמרהו מכל משמר.

 

ואז פנו אל אביהם ואמרו: מה לך כי אינך בוטח בנו בכל הנוגע ליוסף, שלח אותו עמנו מחר למען יתענג וישחק ואנו נשמור עליו, ויאמר אביהם מצטער אני שאתם רוצים לקחתו עמכם כי חושב אני שזאב יטרוף אותו כשלא תשימו לב אליו, אך הם ענו, אם יוכל זאב לטרוף אותו כשהוא בחברתנו הרי נהיה גם אנו אבודים.

סוף ציטוט

כל הפסוקים בפרק המתאר את תולדות יוסף בקוראן אינם משקפים נכונה את המקור, לא רק שאינם משקפים נכונה את המקור אלא שאף ישנם שינויים בתכלית בניסוח ששינו לחלוטין את מובנו ואת משמעותו של הכתוב.

ראה פרק לז׳ בספר בראשית פסוקים ט – יא, מצטט:

ויחלום עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי ויספר אל אביו ואל אחיו. ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר.

סוף ציטוט

האם יש דמיון בתיאור או בתוכן בין הכתוב בסורה 5 בשורת יוסף בספר הקוראן לבין הכתוב בספר בראשית פרק לז׳ פסוקים ט – יא' ראה בספר בראשית פרק לז׳ פסוקים יא – טו כתוב, מצטט:

וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רועים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיביני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה.

סוף ציטוט

האם יש כל דמיון בתוכן או בתיאור ההתרחשויות בין הכתוב בסורה 10 שבבשורת יוסף בספר הקוראן לבין המתואר בספר בראשית פרק לז׳ פסוקים יא – טו?

תרגום לעברים לפסוקים מהקוראן מאת פרופ' רובין

מיהו מוחמד – נביאו או מייסד תנועה לוחמת ? דורון חכימי

מיהו מוחמד

כל שליחי האלוהים צוידו באותות ובמופתים כדי להוכיח מחד את שליחותם ומאידך להתעלות באותותיהם האלוהיים על כל מעשי עושי הכשפים שבקרב עובדי האלילים.

לראיה אפשר לציין לדוגמה את שליחותו של משה רבנו שנזקק לאות כדי להוכיח לפרעה ולמכשפיו הגדולים שהוא שליחו של האל הכל יכול. ראה בספר שמות פרק ז פסוקים ח – יא, מצטט חלקית:

וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין: ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם כן וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים ויבלע מטה אהרון את מטותם״.    סוף ציטוט

איך היו מתקבלים משה ואהרון בחצר פרעה ללא האותות האלוהיים?

למוחמד לא היו אותות להיעזר בהם כדי לשכנע את יריביו אולם הוא צויד בחרבו כדי להשמיד את יריביו ולהכניע את מתנגדיו ובדרך הרשעים השיג את מטרותיו.

בפסוק 39 בספר הקוראן בשורת אברהם, כתוב מצטט:

זכור באמור אברהם, ריבוני, קבע את העיר הזאת מכה כעיר מקלט ומבטחים והרחק אותי ואת בני מעבודת הפסלים שהטעו אנשים רבים, מי שילך בדרכי הוא כמוני ומי שמתנגד לי הנה אתה סולח ורחמן״.

סוף ציטוט

עורכי ספר הקוראן אינם מתעמקים במשמעויות מסריהם הבלתי מדויקים הגובלים בהסחת דעת ובניסיון זדוני להטעות את המאמינים התמימים. אברהם אבינו התגורר בכנען על פי ציווי אלוהי לפני אלפי שנים ככתוב בספר הספרים ומי יודע אם באותם ימים מכה הייתה בכלל קיימת? אולם מחמת הספק אפשר לשער שאולי מכה הייתה קיימת כמושבה ליושבי אוהלים נודדים אך בוודאי ללא כעבה וללא פסלים?

להוכחה ראה בספר בראשית פרק יז׳ פסוקים ח – י מה הוריש אלוהים כצו לאברהם, מצטט:

ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם והייתי להם לאלוהים.

סוף ציטוט

מאין מצצו עורכי הקוראן את הסורה 39 ועל מה הסתמכו שאברהם ביקש את מכה כעיר מקלט לו ולבניו?

האם אברהם אבינו שכח את ציווי ה׳ אחרי כל כך הרבה שנים?

אין סוף לבדיות ולסילופי עובדות הגובלים לעתים בגיחוך בספר הקוראן.

סורה 15 – פסוק 5

מעולם לא השמדנו אומה ועיר, אלא במועד הכתוב בספר

وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ 4

בספר : בספר הגורלות הנצחי אשר בשמים. ספר זה הוא גם המקור שממנו נשאבו כל כתבי הקודש, כולל הקוראן

עורכי הקוראן מודים בדיעבד בהשמדת שבטי היהודים אולם מנסים לתרץ את פשעיהם כציווי אלוהי בכתובים או כמתואר ״אלא במועד הכתוב בספר״.

לאיזה ספר מתכוון העורך? האם המועד צוין בספר הקוראן?

האם ספר הקוראן היה קיים כשמוחמד הורה להשמיד או לגרש את שבטי היהודים ולגזול את רכושם?

היכן כתוב ״המועד״ שיש להשמיד את היהודים ולרשת בכוח את רכושם?

מדוע מוחמד לא נקט באותה הדרך נגד עובדי האלילים ותקף דווקא את השבטים היהודיים שהאמינו באלוהים?

הגיע הזמן להודות בעובדה שמוחמד כאסטרטג צבאי היה זקוק לממונם הרב ולרכושם של היהודים כדי להקים את צבאו שהכין בשקדנות לקראת הגשמת מטרותיו. את הממון הרב שהשיג משבטי היהודים לא היה יכול להשיג אילו תקף את מושבותיהם של עובדי האלילים.

בפסוק 65 בספר הקוראן בסורת הדבורה סורה ממספר 16

אללה : לפניך באו שליחינו אל עדות מבני ישראל שהשטן הראה להם באור יפה את מעשיהם והוא פטרונם גם כיום וועונשם מכאיב, עבורם הורדנו את הקוראן למעם תבהיר להם במה שהם מחולקים בווכהדרכה ורחמים חאנשים מאמינים….סוף ציטוט

♦ מדוע ספר הקוראן ירד להבהיר דווקא את המחלוקות בין היהודים המאמינים ולא כאמצעי להפצת תורת ה׳ בין עובדי האלילים?

 • איך עורכי הקוראן העזו לכנות את השטן כפטרונם של העם היהודי ולהדגיש בבטחה שהשטן פטרונם גם כיוס?
 • הייתכן שפטרונם של עם הספר ״אלוהי השמיים״ שהעם היהודי הביא את תורתו לכל העמים מכונה ״השטן״?

האם יש אמת ביומרה הסתמית, מצטט: ״עבורם הורדנו את הקוראן למען להבהיר להם במה שהם מחולקים בו״, סוף ציטוט.

 • מדוע עורכי הקוראן מתכחשים לעובדה שהקוראן נכתב ביוזמתו של החליפה עותמאן והוא איננו יצירה אלוהית?
 • איך אפשר לכנות את הקוראן כיצירה אלוהית כשכרכיו אינם ערוכים כראוי והוא טומן בחובו כפילויות וטעויות ורוב פרקיו מושתתים על המנהגים ועל חוקי עובדי אלילים?
 • האם תורת היהודים לא הבהירה דיה את דרכי ה׳ שהיה צורך בספר נוסף להבהרות ביוזמת אלוהים?

כל בר-דעת המתעמק בכתובים בספר הקוראן מגלה ללא כל קושי שבכל פרקיו אין כל חידוש נבואי שיכול להוות עילה להדרכה או להבהרה שלא נאמר ולא היה ידוע לפנים.

עורכי הקוראן הבינו אולי במלאכת המלחמה ובכיבושים אולם בתורת האלוהים אפשר לכנותם בורים מתנשאים שמטרתם היחידה התמקדה ברצח האופי ובהטלת דופי בעם היהודי.

Recent Posts

 • תכשיטים אצל נשות מרוקו-״כראס כּבּאש״ (״עגיל ראש־ראם׳׳) או ״כראם עמארה"

  תכשיטים אצל נשות מרוקו תכשיטיהן של הנשים היהודיות במארוקו היו כמעט זהים לאלה של הנשים הערביות או הברבריות. למעשה, רק בדרך ענידתם היו הבדלים, וייחודה של דמות האישה היהודית היה בעיקר במעטה ראשה, כפי שתואר ביתר הרחבה בדיון בתלבושות. בערים היו רוב התכשיטים עשויים זהב, ומשקל הזהב של התכשיטים שימש עדות לעושר המשפחות. העדיים העתיקים שהתהדרו בהם הנשים היהודיות והערביות בערים מקורם בספרד, בדומה לתלבושות. הנשים היו עונדות לצווארן את ענק־השושניות (״תאזרה״), ולאוזניהן — עגילי־תליונים (״כראסעמארה״); כן היו עונ­דות עגילי־טבעת עם תליונים(״דוואה״) ותליון ארוך (״זוואג״). בעיצוב התכשיטים היה לכל עיר סגנון משלה. כך, למשל, אפשר למצוא במדאליונים עתיקים שושניות העשויות תשליבים ופיתולים, המזכירים את

 • מ. ד. גאון יהודי המזרח בארץ ישראל חלק שני

  טודרום בן יהודה הלוי אבולעפיה נולד בש׳ ה״א ז. היה שר המלוכה ומשורר בטוליטולא. בימי עלומיו חבר שירים. תתלה שמש בחצר המלד אלפונםו הרביעי ואח״כ בחצר המלך שאגג׳ו הרביעי. כנראה שעמד בראש האוצר. גדולתו עוררה כגגדו את קנאת הנוצרים והמיטה עליו שואה. בימי אלפונםו נאסר כמה פעמים ורכושו הוחרם. אחרי מות אלפונםו מנהו המלך שאנג׳ו הנ״ל לשר האוצר בין השנים הא׳ ס-סו. נודע בחבורו ״גן המשלים והחידות״. כולל שירי ידידות, שירי תהלה, קינות, שירי אהבה, סליחות, וכו'. ידידיה רפאל חי אבולעפיה נולד בירושלים בשנת תקס״ז. מגדולי המקובלים בדורו וראש ק״ק החסידים בית אל אחרי הרב אג'ן. את גדולתו בח'ן יש

 • Juifs du Maroc a travers le monde Robert Assaraf

  Dans ce contexte, la question juive, objet au départ d’une unanimité sur la nécessité : d'intégrer sans réserve à la nation la communauté juive, en respectant ses libertés et ses droits, devint avec le temps un des enjeux de la vie politique, un des moyens préférés de l'opposition pour attaquer indirectement le pouvoir en place quand elle ne pouvait le faire face  avec les inévitables conséquences de telles enchères. Au début, l’euphorie l’emporta. Le report – à la suite de désordres provoqués par des jeunes au mellah de Marrakech – des élections des comités des communautés des grandes villes, prévues

 • Evolution du judaisme marocain-Doris Bensimon-Donath

  Structures socio-économiques Sous des apparences qui, aux yeux de l’observateur venu de l’extérieur, semblaient à peine différenciées, les structures socio-économiques de la société juive maghrébine traditionnelle présentaient, en réalité, une certaine diversité. Il faut distinguer, tout d’abord, les ruraux des urbains. Les premiers furent probablement assez nombreux  avant la pénétration française au Maroc. Dans les années 1950-1955, P. Flamand en trouva les derniers vestiges en pays berbère. Dans les mellahs ruraux, les Juifs n’étaient pas propriétaires des terres qu’ils exploitaient : il s’agissait de biens acquis par antichrèse, contrat qui permet au créancier d’entrer en possession d’un bien et de

 • המשפט העברי בקהלות מרוקו-עריכה משה עמאר-אליהו עצור-משה גבאי-האסיפה השנתית הראשונה של תש"ז

  מועצת הרבנים במארוק האסיפה השנתית הראשונה של תש"ז נאום הרב שאול אבן דנאן יחשל״א ע״ד ההלולות רבותי! חגי נדבה ומועדי קדש הלולים היו למקרא לכל עם הארץ. המה עצמם אומרים מקודש והם עונים מקודש. באמת, התעוררות ברוח חזקה מפעמת אנשים רבים לקדש מועדי חול אלה בכל מחוז ובכל עיר ובבל כפר. ממציאים צדיק יסוד בארץ אשר יהיה למו למרכז ועליו יסובבו עיר. תוצאות המפעל הזה, טוב ורע, טוב גמור ורע מוחלט בראשית התהוות המוסדות האלה פה מארוק, היו למוסדי פתאים וגם לתמימי דרך. אכן עתה, קבל הענין צורה אחרת. גם נתן ביד הצבור, והיה לעסק תחבולי של מו״מ להביא כסף

 • היהודים במרוקו השריפית-בעריכת שלום בר אשר

  צבא ה״עביד״ השחור והמוג׳אהרון כדי לשלוט בארץ ולהילחם בנוצרים ובתורכים ארגן השריף צבא, שנאמנותו נעלה על כל ספק ושהיה מורכב מחיילים שגייס מקרב כושיי סודאן. כבר אל-מנצור גייס עבדים שחורים לצבאו הסדיר, שהיה מורכב ברובו משבויים נוצרים משוחררים וממתאסלמים אנדלוסים. אל-רשיד הסתכסך עם מלך באמבארה סגו, שנתן מקלט לאחד מיריביו מן הסוס, עלי אבן־ח׳יידר (בו-חסון?), ולא יכול איפוא להביא טירונים מטימבוקטו. לעומתו הצליח אבן־ח׳יידר לאסוף בסודאן כמה אלפי כושים ולפלוש לארצות הסולטן. הוא שחררם באזור הסוס, לשמע הידיעה על מותו של אל-רשיד. משורותיהם שאב מולאי אסמאעיל, אנשים ליצירת גרעין חיל המשמר השחור שלו. אולי חיפש לאחר מכן את צאצאי חייליו

 • חתונה יהודית בצפון מרוקו-גילה הדר

   גיל הנישואין ודפוסי בחירת הכלה/חתן  2.1 גיל הנישואין ״בת לאביה מטמונת שווא, מפחדה לא ישן בלילה. בקטנותה שמא תתפתה, בנערותה שמא תזנה, בגרה שמא לא תינשא, נשאת שמא לא יהיו לה בנים, הזקינה שמא לא תעשה כשפים״.(סנהדרין ר ע"ב) עד אמצע המאה העשרים העדיפו ההורים במרוקו להשיא את הבנות בגיל צעיר על פי המסורת והמנהג העברי., לא מצאתי עדויות בכתב או בעל־פה לנישואי ילדות מתחת לגיל 13 מלבד מקרה אחד שאירע בלאראצ׳ה בשנת 1853 : ״על עניין הקידושין שקדש יעקב גבאי קטנה בת י״א שנים בפני אביה יעקב מילול״. נראה שקידושי קטנה היו חריגים, ורבי יצחק בן וואליד מתיטואן נשאל

 • Contes populaires racontes par des juifs du Maroc-Dr Dov Noy-La mere cruelle

  LA MERE CRUELLE Yitsak Massas-narrateur Il y a longtemps, longtemps, à une époque très reculée, il y avait une famille qui vivait, heureuse, dans son village. Avant de mou­rir, le chef de cette famille appela ses fils et leur dit: "Après ma mort, ne versez jamais de l'eau chaude sur le seuil de la porte." Plusieurs jours passèrent et après la mort de leur père, les jeu­nes gens durent faire de grands efforts pour subvenir à leurs be­soins. Très tôt, le matin, ils sortaient au travail et ils rentraient chez eux, peu de temps avant le coucher du soleil. Il

 • יהדות מרוקו, הווי ומסורת –רפאל בן שמחון-הילד המרטיב

   הילד מאחר לדבר היו מקרים רבים שילדים בגיל שנה ושנתיים טרם התחילו לדבר. אחרים איחרו ללכת וזחלו כל הזמן על בטנם והמשיכו לינוק בגיל שנתיים ויותר. ההורים נהגו לקחת אותם לבית העלמין ביום שישי אחר הצהרים לפני קבלת שבת, בזמן שהרבה אנשים נמצאים בבית החיים, לעריכת סעודות ליד קברי הצדיקים. ההורים הושיבו את בנם על־יד הקבר של הקדוש, ונתנו לו לטעום מן הסעודה וללגום מן התה ומכל אוכל שהוגש לנוכחים. בגמר הסעודה, ההורים הניחו צלוחית מלאה מים על הקבר, וכעבור ימים חזרו ונטלו אותה. הם השקו את ילדם כל אימת שביקש לשתות. המים האלה בנוסף לברכה שבהם (ברכת הצדיק) זירזו

 • קהילת תאפילאלת/סג'למאסא-מעגל האדם-מאיר נזרי

  צהלי רני עדה שלמה רקע לפיוט: הפיוט נכלל ב׳יגל יעקב׳ למהדורותיו במדור ׳פיוטים של מתן תורה'. על פי תוכנו מתאים הוא לכבוד הכנסת ספר תורה הנזכר בבית חמישי ׳יגל הכותב… וגם הקונה׳. אולם קהילות תאפילאלת שרות פיוט זה גם בחתונה. שילוב שירים לכבוד התורה בשירי חתונה קיים גם בקהילות אחרות כמו קהילות הצפון במרוקו כמו השיר ׳היא תורה לנו נתנה׳ המכיל כ״ב בתים על פי סדר א׳׳ב אותיות התורה ויוצר דימוי של ׳טקס הובלת הכלה לבית החתן לזה של הכנסת ספר תורה להיכל׳. שילוב שירים לכבוד התורה באירוע של חתונה קשור כנראה בדימוי הכנסת כלה להכנסת ספר תורה המצוי במקורות


הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 116 מנויים נוספים

רשימת הנושאים באתר

אוקטובר 2018
א ב ג ד ה ו ש
« ספט    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031