יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו-משפחת כהן— צבאן

משפחת כהן— צבאן

משפחה קדושה ועתיקת יומין המתייחסת לאולאד אהרן (ע״ש אב הראשון הרב אהרן זלה״ה), ומצאנו משפחות כהן-צבאן בקהיר וכן בדמשק שבסוריה, שמעתי לאמור שאבי המשפחה בקהיר הגיע למצרים מעיר ווהראן בשנת 1860-1850.

הצדיק החסיד, אבן הראשה ואבי התעודה, אילן ששרשיו מרובין, זרע קדושים ותרשישים חכמי סיביליה המגורשים, שורשא קדישא, גזעא דקשוט, איש מגזע אהרן, הרב אהרן הכהן סקלי, ראש משפחת צבאן חי בשנת ש״ב לערך (1560 למני), התברך בשתי ברכות: יצחק, דוד.

הרב דוד הנז׳ אין פרטים אודות בניו או צאצאיו.

החכם השלם, גזע ישישים, הצדיק הרב יצחק הכהן צבאן הנז׳ הוליד בן ושמו אהרן.

החסיד, הישיש הנכבד, זקן ונשוא פנים, נזר אלהים על ראשו, הרב אהרן הכהן צבאן הנז׳ הוליד שלושה צנתרות דדהבא: יצחק, מרדכי, יעקב.

אין בידינו פרטים על בנים של הרב מרדכי ושל הרב יעקב הנד.

הצדיק המופלא, כבוד ה׳ מלא, הולך תמים ופועל צדק הרב יצחק הכהן צבאן הנז׳ הניח ברכה: יוסף.

החכם השלם, אור המנורה, מרבה ישיבה מרבה חכמה, מרביץ תורה, דיין ומורה צדק הרב יוסף הכהן צבאן הנז׳ הוליד שני בנים: יצחק, אהרן.

הצדיק החסיד, שלשלת יוחסין, ר׳ אהרן הוליד שלושה בנים: יוסף, יצחק, יהודה.

אין לגו ידיעה על זרע שלושת בניו של ר׳ אהרן הנז׳.

הצדיק, בן איש חיל, גבור כארי לעבודת הבורא, בעל הנהגות ישרות ומדות טובות, חסידא קדישא הרב יצחק הכהן צבאן הנז׳ הוליד: אברהם, דוד, אהרן.

החכם השלם והכולל, חן ערכו מי ימלל, שמו נודע בשערים, רב פעלים ומלא חסדים, משען ומשענה לדל ואביון, תורה וגדולה במקום אחד, הדיין המרומם הרב אברהם הכהן צבאן הנו׳ הניח ברכה מרובה: שלמה, יהודה, שמואל.

החכם השלם הכולל, שבחיו מי ימלל, יושב אהלים של תורה, לא פסיק גירסא מפומיה, הצדיק המופלג, מרביץ תורה בישראל, יפיץ חכמה, יורה דעה, מקל ורצועה לעושה עוולה, מוראו על הבריות יהודים ולא יהודים, צדק ומשפט מכון כסאו, גר ישראל, חסיד שבכהונה, שורשא קדישא, גזעא דקשוט אדמו״ר הרב שלמה הנז׳ המכונה ״ארבי לקביר״, לא הניח זרע בר מינן.

אין לנו ידיעות על זרע של אחי הרב שלמה הנד: ר׳ יהודה ור׳ שמואל הנד.

הצדיק, צנוע ונחבא אל הכלים, פרי צדיק עושה חיים, הרב דוד הנז׳ הוליד: משה, אהרן, עלו.

הצדקת מרת עלו הנד, דביתהו של רבינו שלמה הנז׳ ״ארבי לכביר״ זיע״א, נהגה להתפלל תפילות כסדרן מתוך סידור.

אין לנו ידיעות על בנים או צאצאים של ר׳ משה ושל ר׳ אהרן, האחים של הרבנית ״לאלא עלו״ ז״ל.

הנכבד, גזע ישישים וטהורים, פרי צדיק עושה חיים, הרב אהרן הכהן צבאן הנד הוליד בן: יעקב.

הצדיק הגדול, מעוז ומגדול, אילנא תקיפא, עץ עושה פרי, תם ישר וירא אלהים, החסיד הרב יעקב כהן צבאן הנד הוליד: יצחק, אהרן.

החסיד העניו, עושה צדקות, אוחז במדת השתיקה, הצנוע החכם ר׳ יצחק הכהן צבאן הנד הוליד שלושה בנים: חיים, מרדכי, יעקב.

הרב הותיק, חמר חדת עתיק, מוכיח במישור ומזכה את הרבים, גומל חסדים טובים, הצדיק ר׳ חיים הכהן צבאן הנד הוליד: אהרן, יצחק, מרימא, זהירא.

הנכבד, הולך תמים ופועל צדק, טוב לה׳ ולבריות, ר׳ מרדכי הכהן צבאן הנז׳ בירכו ה׳: יצחק, אהרן, אליהו, זהרא, מאחא.

הנכבד והעניו, מוקיר רבנן, גומל חסדים, ר׳ יעקב הבהן צבאן הנד הוליד: משה, שמעון, אליהו, יצחק, קמירא, סליטנא, מרימא, נונא, פריחא.

הרב המצויין, זרע קדושים, חכם חרשים, חסיד המתחסד עם קונו, מרביץ תורה, האלוף התורני, ראש הישיבה, סבא דמשפטים, אהרן קדוש ה/ הדיין הרב אהרן הכהן צבאן הנד (נתבש״מ שנת תר״ס), הוליד ארבעה צנתרות דדהבא: אברהם, יוסף, יעקב, דוד, מסעודא.

אין פרטים על צאצאים לר׳ דוד ולר׳ יעקב הנד.

הרב המובהק, גזע ישישים, פרי צדיק עץ חיים, רב פעלים, דמי לבר אלהין, סבא דמשפטים, חסידא קדישא, שורשא קדישא, הדיין הגדול מורה צדק והוראה בק״ק דבדו ובק״ק מלילייא, הרב אברהם הכהן צבאן הי״ד (נתבש״מ שנת תר״פ) בירכו ה׳: דוד שלמה, יעקב, עווישא, עלו.

החכם השלם, שלשלת יוחסין, דובר מישרים ועושה צדקות, מרבה ישיבה מרבה תורה, דיינא הוא, צדק ומשפט מכון כסאו, רב טוב לבית ישראל, החסיד הרב דוד שלמה הכהן צבאן הנד הניח ברכה: אברהם, אהרן, אליהו, שרה, רבקה, רחל, לאה, רינה, איסטרינא.

הנכבד והצדיק ר׳ יעקב הכהן צבאן הנד הוליד: פריחא, מסעודא, מרים.

החכם השלם והכולל, בישראל להלל, מזכה את הרבים, רב טוב לבית ישראל, גומל חסדים ורב פעלים, הרב הגדול מעוז ומגדול, הדיין, חסיד המתחסד עם קונו, הרב יוסף הכהן צבאן הנד בירכו ה׳: שלמה, רפאל, ציון, פריחא, סתירא, מרימא.

הרב הגאון, נר המערב, אור נערב, מארי מתניתין, מקור חכמה, מוציא לאור תעלומה, דיינא הוא ונחית לעומקא דדינא, שמו נודע בשערים, פאר ישראל והדרו, הדיין המצויין אדמו״ר רבינו שלמה הכהן צבאן הנד (נתבש״מ שנת תש״ט) בירכו ה׳: אהרן בנימין, יוסף מכלוף, משה, יהודה, שמואל, קמירא, עישא, סולטאנא, סאעודא.

הצדיק העניו, מאושר בכל עניניו, יקר רוח איש תבונה, רב פעלים, המזכה את הרבים, מוכיח במישור ובתבונה, בחמלה וחנינה, אוהב  שלום ורודף שלום, הרב רפאל הבהן צבאן הנד הוליד: יעקב, דוד, שמואל, ר׳ יוסף, אסתר, מרימא, עישא, לוויהא.

הצדיק והעניו, דחיל חטאין ועביד טבין ישר ותם, מדותיו מדות יוצרו, משכיל אל דל ר׳ ציון הכהן צבאן הנד הוליד: מאיר, אבנר, מאחא.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 217 מנויים נוספים
אוגוסט 2012
א ב ג ד ה ו ש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
רשימת הנושאים באתר