פינת ההלכה – לפי חכמי מרוקו

דברי שלום ואמת מאת הרב שלמה טולידאנו . כרך אלף.

הקדמת המו"ל.

בדין חוזר ונעור

ראינו שעניין ביטול הקהילות החדשות בקהילה הוותיקה קשור לבעיית ״חוזר ונעור״. הבה נעיין בבעייה זו. מובא בשו״ע (או״ח סי׳ תמ״ז, ס״ד, שחמץ שנתבטל בשישים לפני פסח ־ לדעת מרן אינו חוזר ונעור בפסח, לדעת רמ״א אינו חוזר ונעור רק אם התערובת היא לח בלח (משקה במשקה כגון בירה ומים או יין, ובצק בבצק), אבל אם אחד משני מרכיבי התערובת הוא יבש ־ חוזר ונעור.

גם לדעת מרן, חמץ חוזר ונעור אם יש ממשות של חמץ ומחממים את התערובת בפסח, כגון חטה שנמצאת בערב פסח בתרנגולת מבושלת ־ בטלה בשישים. אבל אם חיממו את התרנגולת בפסח בעוד החטה בתוכה ־ חוזרת לתת טעם בתוכה בפסח, ואסורה במשהו(סי׳ תמ״ז, ג).

או״ח סי׳ תמ״ב, ס״ד. מרן פוסק שהתריאק״ה (מאכל לחולים) שעירבו בה חמץ לפני פסח פחות משישים – אסורה באכילה בפסח. ופסק זה מתאים לסברה של חוזר ונעור וסותר את דעת מרן שאמר שחמץ אינו חוזר ונעור. הלכה זו הועתקה ע״י מרן מן הרמב״ם (הלכות חמץ ומצה, פ״ד, הי״ב). והרב המגיד הסיק ממנה שהרמב״ם סובר כי חמץ חוזר ונעור, כמעט נגד דעת כל הראשונים.

ניתנו כמה תירוצים כדי לפתור את הסתירה בדברי מרן. לפי אחד מהם אפשר לומר שגם הרמב״ם סובר שחמץ אינו חוזר ונעור. פירוש זה ניתן ע״י ט״ז (סי׳ תמ״ב סק״ג), וע״י מהר״א ישראל בכסא אליהו(תמ״ז, סק״0 שכותב כי החמץ בתריא״קה הוא כעין דבר המעמיד, ודבר המעמיד אפילו באלף לא בטיל.

מ״מ דעת הרמב״ם ־ כפי שפירשה הרב המגיד, היא שיש מצב של ״חוזר ונעור״ אחרי ביטול. א״כ בלי שום ספק, לדעת הרמב״ם כל הקהילות החדשות שבאו לארץ ונתבטלו בהתחלה בקהילה המקורית, חוזרות ונעורות עם גיבושן והתארגנותן בבתי כנסת נפרדים. עדיף מזה: מן ההלכה של החיטה ניתן להסיק שע״י חימום, גם מר״ן מסכים שחוזר וניעור. א״כ קהילות חדשות שבאו טיפין טיפין ונתבטלו בתוך האוכלוסיה הוותיקה, ובסופו של דבר נתרבו תתחממו, כמו שקורה היום לקהילות צפון אפריקה ־ הרי שגם מר״ן יודה שאומרים בזה ״חוזר וניעור״.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 171 מנויים נוספים

ינואר 2013
א ב ג ד ה ו ש
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
רשימת הנושאים באתר