השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי

השירה היהודית העממית – יעקב לסרי

תוכן העניינים מחולק הוא לחמישה חלקים שכלאחד דן בנושא אחר, והם, החלק הראשון דן בשירי יולדת, תינוק ומיילדת, שירי חתונה וטכסים. החלק השני דן בשירי אהבה וקילוסין, תשוקה ושבחים ליופי, שירי עונג והתמוגגות.החלק השלישי בשירי יגון וצער, שירי בדידות והשתפכות הנפש, שירי התנצחות וגידופים. החלק הרביעי בקינות על חורבן ירושלים ובית המקדש. החלק החמישי בשירי שבח והודיה, שירי מוסר, תפילה, אמונה וגאולה. השירה העממית

זאר עלייא לגראם

ביקרה אצלי האהבה

 

זאר עלייא לגראם ייא סאחי זאר

ביקרה אצלי האהבה ואני תועה במדבר

 

שוף לוני ייעטיב כארי

הבט בגון פני, הוא יתן תשובה לדברי

 

שהימת לעשיק דאהרא בררקקא ווצצפור

פני האוהב נהירים, בדקיקות וצהיבות

 

נססכא לכולל חין מן גיר דראד

בהתאוננות אביע לכל מנת גורלי ועוגמתי

 

אוהאד לעקיק כדדי זארי

כי החרוזים הללו הם פנינים בלחי שכנתי

 

עדאב בחר נאר להווא, סארת מתעובא

סבלום ים מוקד האהבה השרויה ברפיונה

 

ניראן לחובב מא תסבהלהא נאר

להבות אש האהבה, אין תבערה עזה בדמותה

 

סאל עננהא קלבי ווסייארי

בחביונה שכן לבבי, וחזה צלעותי

 

אמא דווזת מן תעב אורוחי מקהורא

חלפו עלי מכאובים, ונפשי נעגמה בחרפותי

 

בהדו איללא פנית מן עשק לזאר

העידו עלי כי התמוססתי מאהבת שכנתי

 

ייא אהלי רגבו פייא זאר

בני משפחתי, לשכנתי הרבו הפצרות

 

יזעלני בררדא וויעמל ביחקק זזורא

תשימתני לרצון, תעשה בעבור השכנות

 

 

לעשק דעא וועאד זאייר אוזופי חאכמו כתיר

האהבה גאתה הוסיפה לבקר, ובקרב געשו על עצמותי

 

תרקני ייא נדים חאייר כיף זרא מא נחיר

עזוב אותי, איש נבוך, הכיצד לא אאבד עשתונותי

 

 

אנא עשקי ווזין נאייר כיף לברוד למנור

מאוהב אני ביופי הלוהט, כתפרחות זוהרות

 

ייא פאייק לבדור

פתח וער כמו עלי תפרחות

 

זין בהממא וונדר חשנו משכור

נוי הקסם והתואר, יופיו נגדש בתשבחות

 

גדאת פחשאיין נאר זמרא וואנא מדרור

ביופי יקדה אש גחלים, ואני חולה באנחות

 

עלל למחבבא מא ווזלת צברא

לעוצמת אהבה זו לא מצאתי נחמות

 

האדי באהייא מן לפכר

הלא זאת חנונה בחינה מכל הזכרונות

 

תייהת עקלי ווקוואת קאדרי

פיזרת דעתי, נתעצמה יכולתי לתשוקותיה

 

מלכת עקלי בססר לחרוף ווחשן ששוף

טלטלה דעתי, בקסם תווי הפנים ונוי מבטיה

 

מן קבל נהודהא יכטפו ליזאר

רימוני שדיה, סחפו יריעת אריגה

 

חובבהא כאן פדאתי זארי

ופלגי אהבתה, בגופי זרם שטפונה

 

לאכין למחבבא כאנת ענדי מסתורא

ואולם חיבתה הייתה אצלי חסויה ביתרונה

 

ווליום ייא מן תשאל בחת סראר

והיום אם תשאל ותחקור רזים וסודות

 

מא בקא מא נכפי וונדררי

מה נותר לי להחביא ולהסתיר כל סוד מכוסֶה

 

כלל נאס להווא תעוד פחאלי מכבורא

כי כל נוגעי אהבה יהיו כמוני יודעי נסתרות

 

שהדו איללא פתית מן עשק לזאר

העידו עלי כי התמוססתי מאהבת שכנתי

 

ייא אהלי רגבו פייא זאר

בני משפחתי, לשכנתי הרבו הפצרות

 

יזעלני בררדא וויעמל ביחקק זזורא

תשימני לרצון, תעשה בעבור השכנות

 

 

כלליוו לצחאב וולעסאייר לכביר מעא צצגיר

עיזבו חברים וידידים גדול וקטן בקבוצות

 

ידדיוו בכלאם ססראייא וויעלמו בדדמיר

ישיחו בדברי סוד מסתורין, ויידעו השראות

 

סרר לעשק גיר דאהר, וולוואקע מא פיה כיר

סוד האהבה נהיר היוא, אין תועלת בטובותיו

 

קאייסו לאיילא וקום לכתרא עאמו פבחור

מידתו בצלילת לילה, ורבים שחו בים מימיו

 

האד לקום גרקו פמררא מן גיר סעוד

והמונים אלה טבעו כאחד מהתנפצות נחשוליו

 

בחחרו וומסאוו בסרר זוהרא

שטו למרחק, ונשבו בקסמי שאיפות זוהרם

 

אנא ייא פלהווא מתלהום נעדר

ואני שרוי באהבה כמותם, אדע ואצדיקם

 

אוהאז ועדי ווכלעת עדארי

כי המו כמיהתי, ונבעתו ערגותיהם

 

לקדד ללי הווית נחכי, ראהי משגורא

הקומה אליה נכספתי, אדבר בה הן היא מפורסמת

 

לגזאלא למכיירא רקיקת לזפר

גיזרת האיילה המובחרת, דקיקת הריסים עד כמה

 

כייאלהא וואקף בין בשארי

ודמותה, תמיד בין עיני ניצבת

 

וועייאת פללשאן, טול אוקאתי מדכורא

נלאתה לשוני, ולאורך עיותי נזכרת

 

נגדר האד לוקת תכלע תעדר

ואם אבגוד בזה הזמן, אז תבין אותי בחרדה מובנת

 

אותאייהא לאס תקול ייא זארי

תתמלא בפליאה, לא תאמר מדוע שכני השבור

 

וונשוף כדודהא דחאת בעייא מסעורא

אוסיף ואביט בלחייה, שהדפו אותי בהיותי עייף ועצור

 

שהדו איללא פנית זמן מן עשק לזאר

העידו על כי התמוססתי מאהבת שכנתי

 

ייא אהלי רגבו פייא זאר

בני משפחתי, לשכנתי הרבו הפצרות

 

ייזעלני בררדא וויעמל ביחקק זזורא

תשימני לרצון, תעשה בעבור השכנות

 

ייא מן כדודהא לעוואטר מתל לוורד

מלחייה נדפה קטורת כמו ריח שושנים

 

וולכאל מענברי למשכי, פאייק פוק לעדיר

ומשמן מור הענבר המובחר, תעורר מכל מכאובים

 

ששנאן תבאן כיף זזוואהר

טורי שיניה יבהיקו כמו פנינים לזוהר

 

וורריק מן עשיל כמיר למכמור

ודוי פיה מתוקים מדבש, ומיין רקח לטוהר

 

חלא ווקטע מן כוללסי דא למסם דור

מתוק וחותך כתער, וכמו זר פרחי ההר

 

כאתם ייחשאבו יינסרא ילממע ווינור

טבעת יקרת ערך לחשבון ןמכירה, תקבץ ותנהר

 

תדהא בשוואקו וותזיד חוסרא

תבהיק בשווקים ותוסיף חן לכל זר

 

גיר זיד גזייל פסחאבי

תתווסף להיות עופר איילים, מכל חבר נהדר

 

דדרעאן למתאל נחכי קמחא משכורא

זרועות חלקות, כמו גרגירי חיטה משובחים

 

שהדאת תפיפחאת פסדרהא סגאר

דיה כתפוחים ורודים, בחזֶהָ קטנים

 

שוף צנעת זליל דבארי

ראו מלאכת הבורא יוצר היצורים

 

תפפאח פססדר בצצפאווא ווחמורא

תפוחים על לוח החזה, טהורים אדומים

 

עדדבו קלבי עדאב וואנא צבבאר

עינו את לבי עינויים, ואני לסבלותיה

 

חין טללו מן תחת יזארי

כאשר הם השקיפו מבעד לתחתית סדיניה

 

נשוף עטוף מאיילא וושוואלף מדפורא

אביט באיברים נטויים, וצמות קלועות משערותיה

 

שהדו איללא פנית מן עשק לזאר

העידו עלי כי התמוססתי מאהבת שכנתי

 

ייא אהלי רגבו פייא זאר

בני משפחתי, לשכנתי הרבו הפצרות

 

ייזעלני בררדא וויעמל ביחקק זזורא

תשימני לרצון, תעשה בעבור השכנות

 

קולו לסאבגת דדפאייר מן לאלי ענדהא נדיר

אמרו למשוחח הציפורניים, ממני עדיה מבט

 

עדרי ייא ראחת לכוואטר וודפי האד להזיר

הבינני שלוות הרצונות, וכבי את זה הלהט

 

עיית מן לפראק צאבר לוואקע פיטיר קלבי מהזור

נלאיתי מהפרידה בסבל, והנכון בלבי באש נלהט

 

ליום רגבתכ ייא לעדרא עטפי בזזור

היום הפצרתי בך היפה, התעטפי בביקורים בלאט

 

אזי לענדי נרדאכ נברא נדחא מן סול

סורי אלי וארצה בך, אתרפא ואמלט מזעזועים

 

חין ספתכ זיתי פמררא נרקס בולעתי וננשא מא פאת

כאשר ראיתיך באת לפתע, ארקוד בעונגי, ואשכח עברים

 

נפרח וונסבבכ פסרארי, וונקול מייאת מרחבא

אצהל ואתלפף בסודותי, ברוכה את מאה פעמים

 

מא חלא האדיכ זזורא

ואוסיף, עד כמה מתוק היותנו שכנים

 

נבאתו פי רייאד מא בין סזר

נלון בתוך גן משגשג ובין אילנות הגנים

 

בראחתכ ייחלאלי מושתארי

כמנוחתך ימתק לי הילוך הצעדים

 

נסים לוורד וזזהאר וונסאיים מעטורא

ניחוח הורדים והלילך, וקטורת מרוקחת

 

עכארא ווחריר מן גיר עייאר

סומק וצשי, ואין דבר דיבה וגנות

 

סמע צנעא מם פנאן קארי

ושמע כי זו המלאכה, מאומן שלמד תבונות

 

קרא כממל כתאבו, טללע כולל מן מגסורא

למד והשלים כתביו, ורומם מושפלות

 

וויקול דריס בלעידי חדדאר מא יזול מעא צחיחי לארי

ויישא נאומו בצחות, וכל נוכח לא יסור מאמונתי

 

ייערף עשקי עלא צצפא וולמאני בבסורא

ידע אהבתי בידענות רהוטה, ודבקותי בבשורתי

 

שהדו איללא פתית מן עשק לזאר

העידו עלי כי התמוססתי מאהבת שכנתי

 

ייא אהלי רגבו פייא זאר

בני משפחתי, לשכנתי הרבו הפצרות

 

יזעלני בררדא וויעמל ביחקק זזורא

תשימני לרצון, תעשה בעבור השכנות

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 155 מנויים נוספים

אפריל 2014
א ב ג ד ה ו ש
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
רשימת הנושאים באתר