פינת ההלכה – לפי חכמי מרוקו

טללי אורות בתורת רבנו "אור החיים" הק' לפרשת בא.
מאת: הרב משה אסולין שמיר.
דברי התורה לע"נ א.מ. אשת החיל זוהרה בת חנה ע"ה, שעלתה לגנזיAsilah
מרומים בש"ק לסדר "ויחי" "צדיקים במיתתם נקראים חיים" –
גאולת עם ישראל ממצרים –
תדריך לגאולה עצמית וכללית גם לדורנו.
א. "ויאמר ה' אל משה: ב א אל פרעה…". )שמות בא י, א(
בא הקב"ה ב א עם כל אחד מאתנו לכל מקום.

הזוהר הקדוש כותב ) פרשת בא עמ' לד' ( "אמר רבי שמעון: כעת יש לגלות סודות דבוקים למעלה ולמטה. מה נאמר
"בא אל פרעה היה צריך לומר לך אל פרעה, מה הוא "בא"? הוא עונה: הקב"ה הביא את משה אצל תנין אחד – –
עליון וחזק, ומשה נתיירא ממנו ולא יכל להתקרב אליו היות וזה מעל לכוחותיו הרוחניים כפי שעשה בשבע המכות
/הספירות התחתונות. הקב"ה אמר לו: "הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו" )יחזקאל כט'(.
כלומר, בא איתי ואתן לך כוחות נגד שרי מצרים העליונים, ואחר כך עם התחתונים, היות ואני שולט בכל העולמות.
מסר חשוב עבורנו: "הקב"ה בא אתנו לכל מקום, לכן אין לדאוג ואין לפחד מבשר ודם.
ידוע ומפורסם ששמה של כל פרשה קדושה מפרשיות התורה, רומז לתוכנה ומהותה הרוחנית. הגימטריה
. כלומר, השם ומהותו רמוזים בספר. 340 המשותפת של המילים: שם ספר = –
שמה של פרשתנו "בא" ) ב + א = ג(, רומז לג' המכות האחרונות: א. ארבה. ב. חושך. ג. מכת בכורות, שהן –
מכוונות כנגד שלש הספירות העליונות: כתר, חוכמה ובינה . לכן, זה לא פלא שהמכות הנ"ל הן שמימיות כאשר
המכנה המשותף שלהן הוא: החשכת עולמם של המצרים בניגוד לעם ישראל עליו נאמר: "ולכל בני ישראל היה
אור במושבותם" )שמות, י' כג'(. על כך אומר רבנו "אור החיים" הקדוש: "שחושך זה היה מהגיהנום.. וגם כל אחד
ואחד מישראל שהיה הולך לבית המצרי, היה לו אור במושבותם של המצרים" .כל זה שימש הכנה טובה לבני
ישראל לבדוק ולצלם בבתי המצרים בזמן מכת החושך, ובכך לקיים את מצוות ה' :"דבר נא באוזני העם וישאלו
איש מרעהו… כלי כסף וכלי זהב". )שמות, יא' ב'( אכן, בני ישראל יצאו ברכוש גדול כפי שהובטח לאברהם אבינו
בברית בין הבתרים. במעשה הנ"ל, הצליחו לתקן במשהו את העוול והניצול שנעשה להם ע"י המצרים.
המצרים, כמו העמים הפגניים האחרים, עבדו לשמש, ולכן רצה הקב"ה להעביר להם סדנא חינוכית אמונית
שהשמש משמשת כשמשו של הקב"ה להאיר את העולם ולחיותו בלבד.

גם במכת בכורות הבכורים הגיעו במותם למקום חושך וצלמוות בגיהנום, ואילו אבותיהם למדו פרק חשוב בשלטון
הקב"ה בעולם. מלכות ה' לא רק בעולם הטבע כפי שהיה במכות הקודמות, אלא גם בבני אדם, היות ורק הקב"ה
יתעלה שמו, יודע להבחין בין בכור ושאינו בכור, כדברי רבנו "אור החיים" הק': "בין טיפה ראשונה של אדם
שיקרא בכור הגם שהוא ב' וג' )דוגמת יעקב שהיה הבכור מטיפה ראשונה מול עשיו ( , זולת הוא היוצר, הוא
הבורא ברוך הוא מכיר הטיפות שצר מי ומי הבכור " )שמות, יא' ד' (

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 184 מנויים נוספים

ינואר 2015
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
רשימת הנושאים באתר