סוד הגלות והגאולה בתורת רבנו אור החיים הקדוש

רבי חיים בן עטר קבר

צו את אהרן ואת בניו לאמר: זאת תורת העלה, היא העלה על מוקדה על המזבח כל
הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו" (ויקרא ו א ב)

רבנו אור החיי הקדוש אומר שהפסוקים הנ"ל רומזים לגלות האחרונה, האיומה והארוכה הנמשכת
מזה קרוב ל – 2000 שנה, לעומת גלויות מצרים ובבל שנמשכו בס"ה 470 שנה ביחד,
וכדברי קודשו" ובדרך רמז תרמוז הפרשה על גלות אחרון שאנו בה, לנחמנו מעיצבון נפשנו..".
א. גאולתנו הקרובה היא המעולה שבכל הגאולות. –
הקב"ה צופה הדורות מדבר עם משה רבנו שיצווה את אהרון הכהן ובניו המסמלים את חכמי ישראל לדורותיהם
בבחינת הכתוב: "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבאות" (מלאכי ב, ו), שינחמו וינחו את עם
ישראל להאמין, שהגאולה אכן בוא תבוא, ושהיא תהיה המעולה שבגאולות ככתוב: "זאת תורת העולה זאת, למעט –
כל העליות שאין כמוה עולה". כלומר, הגאולה האחרונה תביא לעליה גדולה של עם ישראל הנקראים בשם "עולה".
ולכן, ייחד אותה הכתוב במלה "זאת" מבחינה רוחנית אימונית, כלכלית וביטחונית, כן יהי רצון אמן סלה ועד.
ב. "זאת תורת העולה" התורה היא המעולה שבכל העליות. –
שורש העלייה המופלגת הרמוזה בביטוי "זאת תורת העולה", מקורו בזכות מעמד הר סיני: "מי זאת עולה מן המדבר"
)שיר השירים ג, ו( זאת = כנסת ישראל שזכתה להתעלות מלשון עולה, ע"י קבלת התורה במדבר.
את השורש "עלה" מסבי רבנו "אור החיים" הק' בהקשר לעליה רוחנית כמוזכר אצל משה רבנו: "ומשה עלה אל
האלוקים" זכאה חולקיה" כדברי הזוהר הקדוש (בפרשת יתרו דף ע"ט ע"ב), שלא כשאר העליות לעושר ומלוכה… שהן –
זמניות, התורה היא נצחית, והיא העולה האמתית, ולכן הפסוק חוזר על הביטוי "היא העולה".
ג. "על מוקדה על המזבח".
זירוז הגאולה, בזכות לימוד התורה וייסורי הגלות.
הביטוי "מוקדה" רומז לתורה שנמשלה לאש הנמצאת על המזבח ככתוב: "הלא כה דברי כאש נאום ה'.)ירמיה כג, – –
כט(. ואילו הביטוי "על המזבח", המכפר לעם ישראל על ידי קרבנות ציבור, או בהקריבם קורבנות יחיד, רומז לייסורים
הבאים על אנשים שחוטאים במידה ולא יחזרו בתשובה.

הביטויים הנ"ל "הלילה" "הבוקר" בפסוק, רומזים לגלות וגאולה. הלילה רומז לגלות, ואילו הגאולה נמשלה לבוקר. ייסורי הגלות רומזים לגלות כדברי הנביא: "משא דומה אלי קורא משעיר }= גלות אדום{, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. אתא בוקר וגם לילה אם – תבעיון בעיו, שובו אתיו".(ישעיה כא, יא יב).

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 184 מנויים נוספים

רשימת הנושאים באתר