הרב משה אסולין שמיר "והגדת לבנך ביום ההוא".

Asilah

מאת: הרב משה אסולין שמיר
"והגדת לבנך ביום ההוא".
ליל הסדר מאיר באור יקרות כמו יום –
"כי אותו לילה היה כיום יאיר כצחות היום" בבחינת –
"ולילה כיום יאיר, כחשכה כאורה" )תהלים, רבנו אוה"ח הק'(
חג הפסח/החרות –
חג העצמאות ה- 7332 }תשע"ה{ של עם ישראל.
המצווה המרכזית בליל הסדר היא לספר ולספר את סיפור יציאת מצרים כפי שמופיע בהגדה. הרעיון
המרכזי בערב הזה ליל הולדת עם ישראל ה – – 3327 שנים, הוא לאשרר מחדש את ההסכם/הברית
בין הקב"ה לעם ישראל: ההסכם קובע: אני משחרר אתכם ממצרים בתנאי שתקבלו את התורה
כדברי ה' למשה בסנה: "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה" )שמות ג, יב(. –
את הרעיון המרכזי הזה מעבירים בשרשרת הדורות מאב לבן ככתוב "והגדת לבנך ביום ההוא".
הלילה הזה מכונה בתורה יום ים של אורות ברי השגה. – –
המאורות בליל הסדר והדרך להשגתם. –
רבנו חיים בן עטר אומר שהלילה הזה האיר ליוצאי מצרים כמו ימי תמוז הלוהטים. וכדברי קודשו:
"כי אותו לילה היה כיום יאיר, כצחות היום", על פי פירוש הזוהר הקדוש לפסוק: "ולילה כיום יאיר,
כחשכה כאורה". )תהילים קלט, יב(, לעם ישראל אור גשמי ורוחני, למצרים חושך וצלמוות.
על הפסוק "בחודש הראשון בארבעה עשר לחודש בין הערביים, פסח לה'" )ויקרא כג, ה( אומר האוה"ח
הק' שפסח הראשון במצרים נעשה מתוך אהבת ה' עד "שנתבשם פסחו של משה רבנו מרוחות גן
עדן… והמועיל לפסוח המשחית על בתיהם, וכאן אמר כי פסח דורות יעשוהו לשם ה'" כדברי קודשו.
כלומר, עלינו לקיים את חג הפסח לשם שמים, ואז הקב"ה ימהר לגאול אותנו כפי שהוא כותב על
הפסוק "שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם…" )שמות יב, טו(: כידוע,
עם ישראל התבקש להקריב את קרבן הפסח, לפני שה' פסח על בתיהם. כנ"ל לגבי הטעם לאכילת
מצה שלא הספיק בצקם להחמיץ, כאשר הם אכלו את המצה בלילה, ורק למחרת יצאו ממצרים.
הסיבה לכך לדעת רבנו אוה"ח הק': "אלא שבזכות מצוה זו ימהר לגואלם, וכן היה"". וכן יהיה בימינו.
מעלתם של בנ"י במצרים הייתה, שהפכו את בתיהם לבתימ"ק בהם אכלו את קרבן פסח בטהרה,
כמו הכוהנים בביהמ"ק עליהם נאמר: "כוהנים אוכלים, והבעלים מתכפרים" היות ואכלו בטהרה. בליל
הסדר יש לנו מצוות רבות הקשורות באכילה כמו מצה, מרור, כרפס. לכן, עלינו לאכול לשם מצוה,
ומתוך שמחת מצוה.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 184 מנויים נוספים

אפריל 2015
א ב ג ד ה ו ש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
רשימת הנושאים באתר