אוצר גנזים – מאת יעקב משה טולידאנו-תיקונים והנהגות של מקובלי צפת

תיקונים והנהגות של מקובלי צפתהרב יעקב משה טולידאנו 1

ארבעים ושמונה תיקונים והנהגות שנכתבו על ידי מקובלי צפת ונשלחו׳ למארוקו ולמקומות אחרים 'כחוץ לארץ. כ״ד התיקונים הראשונים נשלחו לפני שנת של״ז – 1677. ועוד כ״ד תיקונים נשלחו בשנת של״ז. אחדות מהנהגות. אלו באו בההנהגות שנחייחסו למקובלים ר״מ קורדובירו, רבי אברהם גלאנטי, רבי אברהם הלוי ורבי משה מליריאה׳ שפירסם שכטר בחלק־ השני מספרו studies in Judaism, עמי 292־ 301. אמנם !נראה, שאלו־ קדמו לאותן שפירסם שכטר. רמז על מנהגות רבני צפת בכלל מומ3 בספר ״קב הישר״׳ פרק טו,.ובאיגרת ר״ש שלומל שפירסם אסף ב״קובץ על יד׳׳׳ ספר ג, שנת ת״ש׳ עמי קכא, ועיין שם הערה 42.

לפי שרשום בתחילת המנהגות נשלחו לכל ק״ק שבחוץ לארץ אף על פי כן עד עכשיו לא נמצאה אלא העתקה זאת בעיר מכנאס שבמארוקו״ שהועתקה בשנת תק"ו בערך מתוך כתב־יד קדום.

אלה הם דברי הברית כ״ד תיקונין אשר שלחו אנשי מעשה חברת קדישא אשר בעיר הקדושה צפת תוב״ב לכל ק״ק שבח״ל וכתבום להם לעשות כמעשיהם ולפאר ליוצרם ולהיותם דבוקים בהשי״ת וכל אחד ואחד יחגור מתניו לעשות כמעשיהם. וככל דבריהם והאמת והשלום אהבו ויזכת לחיי עולם הבא.

א. שלא לישבע שום שבועה אפילו על האמת.

ב. שלא לכעוס כלל ושלא לעשות דרך נקימה ונטירה כלל.

ג.  שלא להוציא שום שקר בכוונת המתכווין.

ד. להתחבר בכל יום ויום עם חבר א׳ ביראת שמים.

ה. להתענות יום ה׳ ולקרות בתפלת מנחה בבה״ך במנין העשרה המתענין,

ו.  להתפלל תפלת המנחה בע״ש כל משמרה ומשמרה במקומה וללכת משם ולקבל פני שבת מלכתא.

ז.  לתקן לכוין בתפלתינו ערבית ושחרית ומנחה בג׳ ברכות הא'.

ח.         להתפלל תפלת מנחה בטלית ותפלין.

ט. שלא לאכול יום א׳ בשבת בשר ולא מין בשר ולא לשתות יין מגוני

שנחרב בו בהמ״ק.

י. לקונן על החרבן בכל לילה בביתו אבכ״ה.

יא. שלא לסעוד אלא במקום סעודת מצוה דהיינו סעודת מילה וחופות חתנים

ת״ח עם ת״ח.

יב.לומר בכל סעודה על נהרות בבל זכר לחרבן.

 יג. ליזהר מליצנות ולה"ר ודברים בטלים.

יד. ליזהר בכל מקום שיוכל, שלא ידבר שום שיחה בטלה.

טו. שלא ידבר בבה״כ מעת תחילת התפלה עד קדיש תתקבל ולקרות בס״ת מלה במלה במורא ופחד כאלו קבלה מהר סיגי.

טז.לכוין  לפחות בפסוק שמע ישדאל ובשכמל״ו.

יז. שלא יעבור יום אחד מלתת צדקה ולפחות פרוטה אחת בכל יום.

יח. שלא להסתכל בנשים אפי׳ בכסותם כל מה שיוכל.

 יט. שלא להתעכב מלפרוע נדר או נדבה יותר מחדש והטוב טוב הוא קודם שידור כן יתן.

כ. שלא לברך שהחיינו מי״ז בתמוז עד ט״ב.

כא. שיתודה קודם שיאכל וקודם שישן.

כב. שלא יהיה בסעודתו מי״ז בתמוז עד ט״ב בשר אלא זה או זה־.

כג. שידבר עם החברים בחול בלה״ק, ובשבת עם כל בעל תורה ובתנאי שלא יהיה זר שם.

כד. מי שחטא בכוונה מכל אלו הדברים יודה שחטא ער״ח בפני החסידים- או רובם, וכל המקיים ועושה מובטח לו שהוא בן העוה״ב אך שיעשה מאהבה שלימה, ע״ך נמ"ך.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 214 מנויים נוספים
ספטמבר 2015
א ב ג ד ה ו ש
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
רשימת הנושאים באתר