פאס וחכמיה-רבי דוד עובדיה ז"ל- מפפר החצירות והבתים מכנאס-תאזה ודבדו

פאס וחכמיה

 

דאר די קדאמהא

דאר די לוזהא     5                                                                                                         

דאד׳ סלימאן לענקרי        2

דאד אברהם לפילאלי        3

דאר לבאלאג       3

דאר די קדאמהא  5

דאר רבי שמואל   דאנינו    5

דאד בן   זקן        4

דאר שלום דרעי  9

דאר די לוזהא     5

דאר רבי ימין בן זאזון       4

 

דרב לבאב למסדודא

דאד סמחון דרעי  4

דאר רבי יצחק מחפודא     6

דאר יצחק הכהן   3

דאר בן   באבור   4

דאד אסלוקייא     3

דאר בן   חמו       4

דאר רבי יוסף בוסידאן      5

דאר די לוזהא     4

דאר מימון עמאר 5

דאר די   לוזהא    4

 

דרב רבי שלום לעזימי

דאד לכוכא         3

דאר די קדאמיהא 2

דאד די לוזהא      4

דאד אברהם בן אודיז        3

דאר בן לחזאן      5

דאד יוסף לעזימי  3

האר יצתק הכהן   4

דאר יצחק מחפודא           4

דאר רבי שלום לעזימי      4

דאר די לוזוהא    3

דאר משה סודרי  2

דאר      די קדאמהא         2

דאר      בוידר זדידא        3

דאד       רבי ידידיה          4

דאר      בן אנקאס           3

דאר      בן לחזאן            5

דוירא די קדאם שוק         4

 

דרב לגזזארין

דאר שלומיטו      2

דאר יעקב בן שטרית         4

דאר בן אבן צור   3

דאר ימין אסודרי 4

דאר די לוזהא     5

דאר רבי דוד חסין            5

דאר אסלוקייא    4

דאד אצליווא       1

דאר די לוזהא     3

דאר מכלוף זייאן  2

דאר אליהו זייאן  5

דאר דוד מריג׳ן    3

דאר דוד דרעי     3

דאר מכלוף :בן שלוש       5

דאר בן טאפירו    3

 

דרב לעטארין

דאר לבייא          7

דאר רבי פתחיה   4

דאד דניאל כהן    5

דאר די לוזהא     3

דאד יוסף בן לוזירי           4

דאר די לוזהא     3

דאד אברהם בירדוגו         3

דאר יעקב סודרי  4

דאד אתברנא       2

דאר יצחק עטייא  4

דאר בן סודרי      4

דאר ג'יאן           6

דאר רבי שלמד,   2

דאר רבי אהרן חלדאה      2

 

דרב אשקאייא

דאר לעאמרייא    3

דאר יוסף תורג׳מאן          2

דאר זילאסי        2

דאר דוד כהן       4

 

דרב למערה

אדוירא זדידא     3

דאר רבי דוד חלואה         5

דאר די קדאמהא  4

דאר רבי דוד הלואר,        3

דאר רבי יוסף ברדוגו       3

דאר אלעזר בן הרוס         3

דאד יוסף בודוך   2

דאר בן ארבאייבי 3

דאר די קדמהא    3

דאר דוד טולידאנו           3

דאר שמחה לכחאלא         3

דאר רבי חנניה    3

דאר די לוזהא     3

דאר יהודה לחפאף           5

דוירא די קדאמהא            3

 

דרב די רבי אלישע

דאר רבי יעקב בן שמחון    6

דאד יצחק וואקראט         6

דאר אברהם בוטבול         5

דאר לבאבור       6

דאר חללאב לעתרוז         5

דאר יוסף כהן      3

דאר למטאמר      7

דאר שמואל בירדוגו         3

דאר יוסף כהן      2

דאר רבי אברהם הסין       5

דאר בן וואענונו  6

דאר אדאלייא      5

 

דרב אדקאקין

דאר יוסף אבן צור            3

דאר שמואל הלוי 4

דאר יחייא לובטון            3

דאר אלעזר בן שאעיטו     3

דאר רבי חיים      3

דאר שמואל הלוי 9

דאר אליהו בן אודיז         4

דאר שלמר, עטייא           9

דאר די קדמהא    7

דאר אברהם בן וואיעיש    5

דאר רבי שלום משאש      5

דאר די קדמהא    9

 

פאס וחכמיה-רבי דוד עובדיה ז"ל- מפפר החצירות והבתים אשר בעי״ת מכנאס יע״א-עמ' 134

11/05/20

 

 

דרב אלגנדור

דאר רבי שמעיה  4

דאר יודא עמאר   3

דאד רבי שלמה בן חרוש   4

דאד רבי מתחיה   5

דאר מימון עמאר 4

דאר שלמה זריהן 2

דאר מרדכי עמאר            5

דאר רבי יוסף הלוי           5

דאר רבי יעקב טולידאנו    4

דאר די קדאמהא  4

דאר רבי שלמה עמאר       4

דאר די קדאמהא  2

דאר רבי אברהם עמאר     4

דאר יודא בוידר   5

דאר רביא ברהם טולידאנו 6

דאר די קדאמהא  2

דאר בן   עמימר   4

דאר די   לזזהא    3

דאר מכלוף עטייא            5

דאר די   קדמהא  4

דארבן    באג׳א    8

דאר מזל            טוב       3

דאר די   קדמהא  8

דאר בן זיתון       8

דאד די קדאמד״א 2

דאר די לוזהא     3

דאר בן שריקי     8

דאר יעקב בן שלוש          8

דאר בן אגריר     4

דאר יחייא וודאיין            3

דאר די קדאמהא  3

דאר די לההא      2

דאר אברהם לפאסי          4

דאר משה בן לחסן           4

 

דרב ל הכם

דאר לחכם          3

דאר שלמה בן שטרית       5

דאר בן   ואענונו  6

דאר יוסף בן שטרית         6

דאר אליהו בן שטרית       8

דאר מימון בן הרוש          7

דאר מרדכי טובי  7

דאר רבי שלמה בן הרוש   4

דאר אברהם בן שיך          4

דאר יוסף בן שיך 4

דאר יודא אזוגי    4

דאר רבי מרדכי אבן צור 6

דאר שמואל אזוגי            6

דאר אברהם עטייא           7

דאר יוסף בן רובין            6

דאר רבי יעקב בירדוגו      4

 

דרב למעאדי

דאר שמואל טולידאנו       3

דאר די לוזהא     7

דאר למעאדי       5

דאר חביב טולידאנו          2

דאר בוכרים        4

דאר די קדאמהא  6

דאר דוד עטייא    9

דאר רבי שלמה זדידא       6

דאר רבי הדוש    5

דאר ימין בן שטרית          5

דאר רבי אבא      5

דאר רבי יקותיאל 4

דאר רבי אברהם הלחמי 5

דאר בן עטר        4

דאר יצחק בן סיסו            3

 

דרב לברזא

דאד רבי ראובן    2

דאר רפאל טולידאנו         3

דאר אצליווא סגירא         2

דאד לכוואהנא    7

דאד אדהאבין      6

דאר בן כנאס       6

דאד אברהם עטייא           5

דאר חיים מאמאן 3

דאד די קדאמהא  4

דאר ברוך טולידאנו         5

דאר לוי קאבאליר            3

דאר לברנוסייא

עמוד 135

6

דאר רבי שלמה מחפודא

2

דאר די קדאמהא

4

דאר רבי משה בן וואעיש

3

דאר די קדאמהא

7

דאר מכלוף דרעי

3

דאר די קדמהא

7

דאר רבי עזוז

3

דאר די קדמהא

4

דאר בן לגראבלי

8

דאר די לוזהא

2

דאר יוסף בן וואעיש

2

דאד די קדאמהא

3

דאר די לוזהא

4

 

דאר די קדאמהא

4

דאר אסתר סמחון

5

דאו* די קדאמהא

7

דאר אסתר לגולא

5

דאר די לוזהא

6

דאר די קדאמהא

 

 

 

 

 

דריבא די באב למללאח

14

דאר לעניים

4

דאר בן ידיר

2

דאר די קדאמהא

3

דאר די ל ההא

30

פנדק לבגר מ״מ

6

 

 

פנדק לבהאיים

יע״א הנז״ל סך 261 מספר הבתים

מבנאס

מספר החצירות אשר בעי״ת

 

בכל בית תכיל עיר מכנאס 4608

נפשות

1152 לפי חשבון השוה ארבע

 

 

עליהם כהם אלף פעמים.

נפשות אדם מישראל, יוסף ה׳

 

           

מספר בתי כנסיות אשר במכנאם יע״א

 

 

 

 

צלאת רבי ידידיה הכהן צלאת רבי שלום לעזימי

צלאת דרב לעטארין הנקרא על שם רבי ימין זאזון.

צלאת שלום דרעי

 

צלאת רבי אברהם עמאר

צלאת רבי יעקב בין שמחון

 

צלאת רבי שלמה בן הדוש

צלאת רבי יוסף בירדוגו

 

צלאת רבי יעקב בירדוגו

צלאת רבי יוסף חלואה

 

צלאת רבי !רפאל בירדוגו

צלאת רבי דוד בוסידאן

 

צלאת רבי שמעיה מימראן

צלאת רבי משה בן וואעיש

 

צלאת רבי מתתיה בירדוגו

צלאת רבי ברוד טולידאנו

 

צלאת רבי שמואל דאנינו

צלאת רבי אברהם טולידאנו

 

 

צלאת רבי יצחק אבן צור

מספר הכתים והחצירות אשר כעי׳׳ת תאזא יע״א

 

3

דאר ארוהיבי

10

דאר קסום

4

דאר בן לפעיר

4

דאר בן לוטאטי

3

דאר בנת עאזאר

3

דאר שמעון שאשפורטאש

5

דאר מאכא

3

דאר בן שגטוב

7

דאר אברהם בן יעקב

4

דאר בן זראד

4

דאר שיך שמואל

6

דאר שלמה בן הדידו

5

דאר בלילו

6

דאר ברהים בן מסעוד

2

דאר רבי מנחם

7

דאר טבילה

4

דאר יוסף בן חיים

4

דאר בנת שלום

5

דאר אצבעוני

6

דאר סעדיה בר יששכר

6

דאד משה בר שמואל

9

דאד בן וואווא

5

דאר עכיכו

2

דאר רבי יהושפט

4

דאר יספיכו

4

דאר אליהו מויאל

5

דאר יוסף בן יעקב

4

האר מסעוד ארוואץ

ארבע     הבתים 134 לפי חשבון השווה       מספר    מספר החצירות הנ״ל 28

נפשות בכל בית יש כעיר תאזא 536 נפשות אדם מישראל, יוסף ה׳ עליהם                                 

            כהם אלף פעמים. יש להם שתי בתי כנסיות ותנור אחד.

 

מספר חחצירות והבתים אשר בעיר דבדו יע׳׳א        

2

דאר תויתא

3

דאר אנכוז

4

דאר אזרנאף

4

דאר שלמה בן צולטאן

6

דאר משה די רבי יעקב

2

דאר רבי שלמה בר כלילף

2

דאר רסידי

4

דאר ברמליל

3

דאר בן להביל

3

דאר אהרן בר שלטה צלטאן

8

דאר בן ברידי

4

דאר אהרן ן׳ חמו בר דוד

3

דאר בן חידא

4

דאר אזאגורי

3

דאר בן בוזי

7

דאר בן זגאיי

2

דאר יוסף הכהן

3

דאר פופו

3

דאר בן שמואל

7

דאר אב׳ כהן ך דוד ויוסף

6

דאר בן דאווד

5

דאר בוסתא

2

דאד בן לגזיה

4

דאר אהרן די חכיכא

3

דאד שלמה בן לעריווס

4

דאד דוד די רבי יצחק

4

דאד יוסף בן עכו

3

דאר רבי אברהם בן חיים

5

דאר בן גראבא

5

דאר בן מריומא

3

דאר בן טאנא

4

דאר נעאס

4

דאר משה בן ׳עכו

5

דאר רבי שלמה דצבאן

3

דאר יהושע

4

דאר בן רהז

3

דאר בן קונינא

3

דאר לכנוס

6

דאר להרהאר

5

דאר בן נפאח

4

דאר יצחק די משה בן יצחק

5

דאד בן אפרים

דאר לכהיחל 4

2

דאד יוסף בן סיסו

 

דאר בן הארנונא 5

2

דאר ורדאז

 

דאר פינחס דסבאע 1

4

דאר עווז ארגבא

 

דאר אולאד בן דאווד 6

4

דאד בן רחל

 

דאר אלבה 3

5

דאר אולאד רצידי

 

דאר שבאטא 3

3

דאר מש ישו

 

דאר סיך 4

1

דאר סחראווי

 

דאר אברהם די בן סלאם 2

2

דאר בן רובין

 

דאר בן זהור 6

3

דאר אברהם בן מרדכי

 

 

3

 

דאר מרג׳אד

 

             

            דאר בן רזיגא

5          דאר די קדאמהום די משה כהן

3          דאר בן אסמין

5          דאר דודו די רובין

2          דאר יצחק דלהרהאר

4          דאר מכלוף דלכהן

4          דאר מריקא

4          דאר אברהם בן חמו

1          דאר בן בריחם

5          דאד לבגדאדי

3          דאר אברהם בן סוסאן

5          דאר זרוואל

 

בתי כנסיות אשר בעיר דברו

אצלא די אולאד בן צולטאן

אצלא די אולאד בן סוסאן

אצלא די אולאד מרציאנו

אצלא די אולאד בן חמו

אצלא די אולאד דווד

אצלא די אולאד סבאן

אצלא די אולאד בן עכו

צלא די אולאד עאנק׳ונינא

אצלא די אולאד בן דוד

אצלא דדוגם

אצלא די אולאד בן מסים

 

 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 

 

 

מספר החצירות אשר בעיר דברו יע״א חמשה ושבעים, מספר הבתים מאתים ושמונים. לפי חשבון השוה ד׳ נפשות לכל בית יש נפשות בעיר דבדו 1120. ברכת ה׳ עליהם.

פאס וחכמיה-רבי דוד עובדיה ז"ל- מפפר החצירות והבתים מכנאס-תאזה ודבדו -עמ' 138

 

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 227 מנויים נוספים
מאי 2020
א ב ג ד ה ו ש
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
רשימת הנושאים באתר