פרסומיו ומאמריו של דר' דן מנור חוקר, סופר ופובליציסט.

דן מנור

דר' דן מנור חוקר, סופר ופובליציסט,  יליד מרוקו(1933) עלה לארץ בשנת 1950, נקלט בקיבוץ, ולאחר שירות צבאי למד בסמינר למורים, עסק בהוראה יסודית, ובו בזמן החל את לימודיו האקדמיים בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה עברית בירושלים שבה למד עד סיום הדוקטורט בקבלה. עסק בהוראה אקדמית באוניברסיטת בן גוריון ובהוראה תיכונית בבאר שבע.                

            פרסומיו בתחום ספרות ההגות של חכמי ספרד-מרוקו.                                                                                                                    

א).       "'קבלה ומוסר במרוקו"(חיבור) , מכון בן צבי, ירושלים תשנ"ב.

ב).     "'גלות וגאולה בהגות חכמי מרוקו במאות הי"ז-והי"ח" (חיבור), מכון הברמן תשמ"ט.

להלן הקישור למאמר באתר מורשת מרוקו

https://moreshet-morocco.com/category/%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%92%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%95-%d7%93-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a8/

ג).     "המשקע הקבלי בחיבור 'שופריה דיוםף' לר' יוסף דהאן" ,'פעמים', מכון בן צבי, ירושלים תשמ"ג, חוב' 15,עמ' 82-67.

ד).     "לתולדותיו של ר' אברהם סבע", 'מחקרי ירושלים', הוצ' מאגנס,  ירושלים תשמ"ג ב' ב', עמ' 231-208.

ה).     "ר' חיים בן עטר במשנת החסידות", 'פעמים', מכון בן צבי, ירושלים תשמ"ד,חוב' ,20,, עמ'  110-88.

ו).      "כתבי ר' אברהם סבע", 'ספונות', מכון בן צבי, ירושלים תשמ"ה, ספר שלישי  י"ח,  עמ' 338-317.

ז).     "חכמי מרוקו בפולמוס נגד הרנסנס",  'מחקרים בקבלה, פילוסופיה וספרות מוסר מוגשים לישעיה תשבי', הוצ' מאגנס, ירושלים תשמ"ו, עמ' 689-661.

ח).   "לשון הרזים של ר' חיים בו עטר", 'דעת', אוני'  בר  אילן, ר"ג תשמ"ט, חוב'  22, עמ'  107-99.

ט).   "מנחת יהודה לר' יהודה בן עטר- נוסחים ועיונים", 'פעמים' ,מכון בן צבי, ירושלים תשמ"ט, חוב' 38, עמ' 107-99.

להלן הקישור למאמר באתר מורשת מרוקו

https://moreshet-morocco.com/2013/06/27/%d7%93%d7%a8-%d7%93%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-23/

י).    "תורת הנפש בכתבי ר' שמואל בן זקן", 'מחקרים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה', עורך יששכר בן עמי,ירושלים תשנ"א, עמ' 140-133.

יא).   "עמדתו של ר' רפאל בירדוגו כלפי הפילוסופיה והרציונליזם של זמנו", 'מקדם ומים' אוני' חיפה תשנ"א, עמ' 143-137.

להלן הקישור למאמר באתר מורשת מרוקו

https://moreshet-morocco.com/2019/06/23/%d7%a8%d7%b3-%d7%a8%d7%a4%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%93%d7%95%d7%92%d7%95-%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%9c%d7%a8/

יב).   "ר' אהרון אבן חיים-ביאורים רציונאליים למיתוס שבמדרש", 'אשל באר שבע', עורכת ח' פדיה, אוני' בן גוריון, כרך ד',עמ' 225-210

יג).    "ארץ  ישראל בהגותם של חכמי מרוקו במאה ה-18- ר' חיים בן עטר ור' רפאל בירדוגו", בתוך: ' ארץ ישראל בהגות היהודית בעת החדשה'. עורך א' רביצקי, מכון בן צבי, ירושלים תשנ"ח, עמ' 380-359.

יד).   "ר' משה בר מיימון (אלבז)-פרשנות קבלית ומקורותיה", בתוך: 'קבלה- כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית' ,הוצ' כרוב, לוס אנג'לס  תשס"ב, כרך 7,  עמ' 224-199.

טו).  "הגאולה בכתבי  ר' אברהם סבע,  'שורשים במזרח', עורך  י' גרשון  יד טבנקין, ת"א תשס"ג  כרך ה, עמ' 29-45

להלן הקישור למאמר באתר מורשת מרוקו

https://moreshet-morocco.com/2012/11/24/%d7%93%d7%a8-%d7%93%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-13/

טז).  "ההשגחה, הנס והטבע במשנתו הפילוסופית של ר אהרון אבן חיים", 'מקדם ומים', עורך י' שיטרית, אוני' חיפה תשס"ו, כרך ט, עמ'36-17.

יז).  "האישה בספרות העיון של חכמי מרוקו", 'ברית- כתב העת הדו לשוני של יהדות מרוקו', אשדוד תשס"ו, חוב' 25 , עמ' 61-55

להלן הקישור למאמר באתר מורשת מרוקו

https://moreshet-morocco.com/2012/09/25/%d7%93%d7%a8-%d7%93%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-7/

יח).  "המוסר הכתבי ר' חיים בן עטר", 'ברית-כתב העת הדו לשוני של יהדות מרוקו', הוצאת כנפו,  אשדוד תשס"ט, חוב' 28 עמ'  4-12.

 יט).   "ר' יעקב אביחצירא-האיש ותורתו", שם תשע"ג, חוברת 31, עמ' 81-71 .                                               

כ).    "הרמב"ם בכתבי חכמי מרוקו  בני המאות ט"ז-י"ט",  'אלף שנות יצירה' , אוניברסיטת בר אילן תשע"ג, עמ' 215-247.

כא).  "שיריו של ר' כליפא בן מלכא- ניקוד וביאור", 'כף נקי השלם' בעריכת מ' עמאר, אורות יהדות המגרב, לוד תשע"ד.

כב).   "האדם במשנתו של ר' חיים בן עטר". מחקרי מערב ומזרח. אסופת מחקרים מוגשת לפרופ' הרב משה עמר. מרכז דהאן, אוניברסיטת בר אילן תשע"ח, עמ' 71- 84.

כב).  "ר' יעקב אביחצירא כמייסד שושלת", אנציקלופדיה עברית כרך מילואים, בערכו.

כג).   "יהדות מרוקו", מבוא לאלבום ציורים מאת משה גבאי, ירושלים תשמ"ט.                                                    

         ספרות יפה

  • א. 'על השיר-"דברי רקע ראשוניים" לארז ביטון (בקורת), בתוך: 'מעלות'- ביטאון אירגון מורי ביה"ס העל יסודיים, אלול תשל"ז, עמ' 49-48.
  • ב."ואת הצפוני ארחיק מעליכם (יואל ב,כ) ]סיפור], f.c  עורך יואב יצחק.  2008 \ 09\ 14 .                                                                                                                                                                                        
  •   ג).  "סיפור עממי ממקור מרוקאי", שם .2018 , \2 \5                                                                        

ד}.  "אחות קטנה- קהילת אגדיר, זיכרונות ורשמים מימי ילדות ונעורים", בתוך :'ברית'- כתב עת דו לשוני של יהדות מרוקו, תשס"ה חוברת 24, עמ' 47-39 .     

    ה).  "כסא אליהו"(סיפור), שם תשע"ח, חוברת 35 עמ' 117-105.

עלייתם של שלושה ילדים

להלן הקישור למאמר באתר מורשת מרוקו

https://moreshet-morocco.com/2018/07/30/%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%aa%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%a9%d7%94-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a8-5/  

    ו).  "אלישע אחר השני" (רומן), הוצאת צמרת, תשע"ח

להלן הקישור למאמר באתר מורשת מרוקו

https://moreshet-morocco.com/category/%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%a2-%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%93%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a8/

    ז).   "בת חֵת"(רומן), הוצאת צמרת, תש"ף.                                                                                                                 

     ח).   "רעידת אדמה באגדיר לארז ביטון"(בקורת),  'ברית' כתב עת דו לשוני של יהדות מרוקו תשס"ד, חוב'  22, עמ' 42  -46                                                                     

     ט).  "הד מאיד"-הסיפור על נספי קהילת אגדיר ברעידת אדמה',הוצ מרכז אלישר, אוני' בן גוריון, תשס"ב.

להלן הקישור למאמר באתר מורשת מרוקו
https://moreshet-morocco.com/2012/09/18/%d7%93%d7%a8-%d7%93%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/

    י)      "אהבה במסתרים", ברית כתב העת הדו לשוני של יהדות מרוקו תש"ף. חוברת 37 ,עמ'169-178 .

יא)   האיסלאם בראי ימינומאמר פובליסיסטי

להלן הקישור למאמר באתר מורשת מרוקו

https://moreshet-morocco.com/2012/09/20/%d7%93%d7%a8-%d7%93%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-6/

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 227 מנויים נוספים
יולי 2020
א ב ג ד ה ו ש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
רשימת הנושאים באתר