דבדו עיר הכהנים-תעודות-אליהו מרציאנו-תעודות

ה.

למ״ע ות״ה הח׳ הש׳ והכולל אור גולל חין ערכו מי ימלל ידיד הנאמן זרע המיומן שלשת יוחסין בנן של קדושים אחי ורעי אשר הוא חביב עלי כבבת עיני כמוהר״ר רפאל הכהן נר״ו, יאיר כאור הבהיר, וש״ר… ושלמא רבא… אח״ן פנ׳ה לאלף ורבבה שאין לדבר קצבה, עתה באתי להודיע למעכ״ת איך מכתבו הזך קבלתי במועדו בזרועות אהבה וששתי בו כעל כל הון ושמחתי כשמחת בית השואבה על הבשורה אשר נתבשרתי מטוב שלומו של מר, וברכתי ברכת הגומל, ולאח״ך געיתי בבכיה על צער הפרידה של מר כי עזה כמות אהבה, אבל תוחלתנו ב״ה שיקבץ נדחנו לעיר קדשנו ותפארתנו ושם נזכה להתראות בע״ה. ובאתי להודיע לכב׳ להודיעני על ענין העיר אשר הוא חונה שמה אם יש בה ישיבה של רבנים ו״ך אם יש בה בני אדם מעירנו כדי להיות לצוותא לבת״ר ותודיעני על העיר הזאת יבנה אם היא יבנה הנז׳ בתלמוד בכרם ביבנה, ותודיעני על מצב בריאותך כי היה לנו צער גדול כאשר שמענו שהיה כת״ר בבית חולים.

וע״ע החלום אשר חלמת, פלא גדול כמה גדלו דברי ח״ל שאמרו צדיקים במיתתן קרויים חיים, באמת היתה לנו קטינא דארעא והיה הגוי הזה הנק׳ לוקסרי מלקצבא מערער עליה ואמר שהיא אינה מכורה רק ממושכנת וב״ה כבר נתפשרנו עמו לצאת ידי ספק קודם קבלת המכתב של מר. וע״ע בקשת רחמים על הגשמים כבר ביום ז באדר עלינו לבית החיים כל הקהל וקרינו התהילים בכנופיא עם הפזמונים וב״ה ביום שלישי ט׳ אדר פקד ה׳ את עמו בגשמי רצון, יום שלישי, רביעי, חמישי, ששי והיו בצער בני העיר מהמפולת והלכנו לבית כנסת שלכם וקרינו ספר תפילה למשה על רבוי הגשמים ותכף פסקו הגשמים. ונעשה קידוש ה׳ גדול שהיו אומרים הגוים ראו הישראלים בקשו רחמים והביאו גשמים וכשראו שיש בהם היזק בקשו רחמים ופסקו. ובאתי להודיע ע״ע הר׳ שלמה צאייג הי״ו כעת הוא חלוש ביותר זה כמו שני חדשים והלך בזה השבוע לעיר עוג׳דה אצל הרופא ואמ״ל שיש לו מחלה ה׳ ישלח לו רפואה שלימה. ובבל יום ויום אני קורא מכתבו הזך ומשתעשע בו כראות פני הדרת כבודו כי כתבו של אדם חצי פניו וכ״ש של מר וכעת אין צורך להאריך כ״א בד״ש טו״ב כ״ד ידידו החותם ברגשי כבוד ויקר ומכבדו כערכו הרם. ע״ה ב״ה שמואל מרציאנו

ו.

חברה קדישא:

קאבלין עלא רוחנא הנא חב׳ גומלי חסדים דובדו די מסניין פהאד לקאגיט בלי למוטע די ענדנא כאווי פבית החיים קודאם עמי בזיזח שנלב״ע טלבו מננא יצחק בנו נכליווהולו עלא סבתו לאורך ימים ושנים וקבלנא טליבא דייאלו וועטינאהולו בבאטרנא אצאפי וחתא שי ויאחד מנא מא יקדר יתעדא עלא האד למוטע. מן דאבא וולפוך דוקא יצחק די בזיזח הווא מולאה וחתימת ידנו תעיד עלנו והי״ז ער׳׳ח אדר ב׳ שנת תרצ׳׳ב פה דוברו והבל שריר וקיים.

ע״ה יצחק בן חמו ע״ה שמעון בן אברהם מרצייאנו

תרגום מילולי:

קיבלנו על עצמנו אנו אנשי חב׳ קדישא דובדו חתומים מטה שהמקום הפנוי בבית החיים סמוך למקום קבורת המנוח מר בזיזח שנלב״ע ואשר יצחק בנו ביקשו שנשמור לו המקום לאורך ימים ושנים והסכמנו עם בקשתו ונתנו המקום מרצוננו הטוב ואף אחד מאתנו לא יוכל לפגוע בענין הסכמה זו מכאן ולהבא רק יצחק די בזיזח הוא בעל המקום וחתימת ידנו תעיד עלנו וכו'.

ז.

מכתב שד״ר

מודה אני החו״ל קבדת ענד ידידי ואו״ע הרב הכולל השד״ר ומ״ר ניהו כמוהר״ר אברהם מרסייאנו הי״ו סך 26 וכמסא ועשרין רייאל עלא לורדייאן די ידי״ן ואו״ע סי נסים אזאגורי הי״ו מן חית יוע״ל בעה״ו לחכם הנז׳ לדאר לבידה יעטיה ידי״ן סי׳ נסים סך הנז׳ ולפי שכך היה כתבתי וחתמיתי יום א׳ ב״ש ט״ז ל״ח חשון שנת קרנו תרו״ם בכבוד לפ״ק פה תארודנת יע״א ע״ה ברוך בן דוד כהן אזוג

תרגום מילולי

מודה אני החותם למטה קיבלתי מידידי אור עיני השד״ר ומר ניהו כמוהר״ר אברהם מרסייאנו היו סך 26 וחמשה ועשרים רייאל על חשבון ידי״נ ואו״ע מר נסים אזאגורי הי״ו כאשר יגיע בע״ה וישועתו החכם הנז׳ לעיר דאר לבירה יתן לו מר נסים הנז׳ סכום הנז׳ ולפי שכך היה כתבתי וחתמתי יום א׳ בשבת…

ח.

במותב תלתא כחדא הוינא יתבין כד אתי קודמנא שע״ק שאין ביניהם שוה״גך כה״ר יוסף בכה״ר אהרן אביטבול נ״ע והר׳ פריזא בן ר׳ יוסף ה״מ אמוייאל ג״ע דמותשבי פיגיג יע״א וקאו השתה פה ברגן יע״א ודא מאי דאסהידו קודמאנא בתורת עדות גמורה אחר האיום והגזום כדחזי וכדבעי באיין קא נשהדו בתחקיק באיין קא נערפו הבית כנסת די פיגיג די פקזנר לודאגיר די פקלב דאר די קא תסמא ליום דאר כהר׳ יעקב אמסלם בלחזן הייא מוחזקת פייר ר׳ יעקב הנז׳ ווכתו, ווארתינהא מן וואלדיהום והייא מישי דעבור גיר דליחיד דוקא ומאזאלא דייאלהום וברשותם וזכותם עד היום הזה. זה מה שהעידו העדים הנזכרים בלי תום ומג״ר ולראיה ולזכות ביד כהר״ר יעקב הגז׳. והי״ז ביום ב׳ בשבת תשעה ועשרים לחו אדר ש׳ תרצ״ט לפק 20 מרס 1939 פה ברגן יע״א.

ע״ה משה בן אהרן הכהן סקלי סל״יט

ע״ה יוסף בן אברהם מורצייאנו ס״ט

תרגום מילולי

במותב תלתא כחדא הוינא יתבין כד אתי קודמאגא           כה״ר

יוסף בכה״ר אהרן אביטבול והר׳ פריזא בן ר׳ יוסף המ׳ אמוייאל נ״ע דמתושבי פיגיג יע״א וקאו השתה פה ברגן ודא מאי דאסהידו קודמנא בתורת עדות גמורה אחר האיום והגזום כדחזי וברבעי שאנו מעידים בתכלית הדיוק אנו מכירים בית כנסת בפיגי יע״א שהוא נמצא בשכונת לודאגיר אשר בבית תהנק׳ היום בית כה״ר יעקב אמסלם בן החזן היא מוחזקת בידי ר׳ יעקב הנז׳ ואחותו, שהם יורשי הוריהם והבית כנסת אינה של הצבור אלא של יחיד דוקא ועדיין שייכת להם ברשותם עד ההיום הזה. זה מה שהעידו העדים הנזכרים ובו׳…

דבדו עיר הכהנים-תעודות-אליהו מרציאנו-תעודות

עמוד 182

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 218 מנויים נוספים
יוני 2021
א ב ג ד ה ו ש
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
רשימת הנושאים באתר