ההילולה של המקובל האלקי רבי יצחק אביחצירא ע"ה-הרב משה אסולין שמיר

אור-החיים-הקדוש

ההילולה של המקובל האלקי רבי יצחק אביחצירא ע"ה,
בנו הצעיר של המלוב"ן מרן רבי יעקב אביחצירא ע"ה
יום ראשון י"ד שבט – אור לט"ו בשבט חג האילנות.
מאת: הרב משה אסולין שמיר


1 . משפחת אביחצירא זכתה להעמיד דורות של רבנים קדושי עליון, הידועים בגדלותם בתורת הנגלה, ועוד יותר בתורת הח"ן, כמו ה'אביר יעקב', 'בבא סאלי', 'בבא חאקי' – רבה הראשי של רמלה לוד, וכו ' .
2 . ה"אביר יעקב" שגילה ברוח קודשו שיש ברך הנולד ניצוץ מנשמת האר"י, קרא לו על שמו יצחק. לכן התיר לו לעסוק בקבלה מגיל צעיר
3. רבי יצחק היה תלמיד חכם ומקובל, שפעל בתאפיללת – עירם של צדיקי אביחצירא בסוף המאה ה – 19 ובתחילת המאה ה – 20 .
נשמתו עלתה לגנזי מרומים ביום י"ד שבט תרע"ב 1912
4. רבי יצחק נהג להסתגר בעליית הגג כדרכם של רבני אביחצירא, ולשקוד על לימוד התורה יומם ולילה, מתוך קדושה וטהרה.


להלן כמה מספריו הקדושים :
"אלף המגן", "לב טהור", "השבת הגדול", "זבח צדק", "שערי בינה", "כתר תורה", "שרביט הזהב" .
5 . רבי יצחק נודע בבקיאותו בכל מכמני התורה , ובמשך 5 שנים , הוא הספיק לסיים את הש"ס עם פוסקים , כשהחברותא שלו היה בבא סאלי, כאשר הלימוד המשותף שלהם התנהל רק בלילות .
וכך מעיד עליו "בבא סאלי", בדברי הקדמה לספריו :
"האשל הגדול אשר ברמה שתול על פלגי מים ומעיני החכמה, ואשר יראתו קודמת לחכמתו… הדר הוא הצדיק הקדוש, מו"ר דודי הדרי והודי… יצקתי מים על ידו ולמדתי, והוא מורי ורבי… כמוהר"ר יצחק אביחצירא זצוק"ל.
5. על גדולתו כי רבה, מסופר שכאשר יצאו המתפללים במוצאי כיפור לברך על הלבנה, הירח היה מכוסה בעננים. ה'אביר יעקב' הורה לבנו הקטן שיורה ללבנה להתגלות, והנה זה פלא, ברגע שיצחק הקטן בהיותו בן 8 בלבד עשה כמצות אביו, העננים נשמעו לתפילתו והירח יצא בגבורתו. מאז כולם הבינו שהילד הזה גדול יהיה בתור ה, ונועד לגדולות ונצורות .
6 . בחג הסוכות כאשר הזמין את האושפיזין ונטל ידיו, הרים את הלחם בשתי ידיו כדי לבצוע עליו . הרב המשיך להחזיק את הפת דקות ארוכות וחיוך נסוך על פניו , להפתעת האורחים הרבים אותם נהג להזמין לסוכתו. כאשר שאלו אותו לפשר ההפסק בין הברכה לבציעה על הפת, הוא הסביר להם שהוא זכה לראות את האושפיזין קדישין עילאין צועדים לעבר הסוכה .
7. נס גדול שהיה למו"ר הרה"צ רבי יוסף אסולין ע"ה בציון רבנו יצחק ע"ה. אחותי הצדיקה חלתה, ואמו"ר לקח אותה להילולת הצדיק כדי להתפלל לבריאותה. במהלך ההילולה, אמו"ר סיפר שבא אליו אדם נשוא פנים והחל לרקוד ולשיר אתו ליד שוקת בה הודלקו נרות ומדורות לכבוד הצדיק. אמו"ר שהיה גם פייטן בחסד עליון, המשיך לשיר עם האיש, ומרוב שמחה של מצוה, האיש הוביל אותו לתוך המדורה כשמסביב מתפלאים. אמו"ר מספר שצלחו את התעלה הבוערת ללא שהרגיש באש, ועם יציאתם מהתעלה, איש הפלא נעלם כלא היה .
מיותר לספר שאחותי הבריאה בזכות הצדיק. אמו"ר חזר לציון כדי להודות לבורא עולם ושליחו הצדיק על רפואתה, והנס שהיה לו עם איש הפל א .
8 . סגולה מהצדיק :
הרב עובדיה יוסף שליט"א בנו של הרב יעקב יוסף ע"ה בנו של מרן הרב עובדיה יוסף ע"ה מספר, שהוא נושע מהסגולה הבאה, וגם שמעתי מקרובת משפחה שגם היא נושעה בזכות הסגולה, וביתה זכתה לעמוד תחת החופה , לאחר עיכובים רבים .
הסגולה פשוטה: לוקחים בקבוק ארק ומבקשים בזכות הצדיק רבי יצחק בן רבי יעקב אביחצירא בקשה אחת, ופותחים את הבקבוק רק בעוד שנה בהילולה הבאה, ואז מברכים ושמחים. הישועה כבר תגיע קודם לכן . הרקע לנס הפלאי בקצרה (מופיע בספר אביר יעקב מאת חנוך ריגל עמ' 228 . )
הצדיק נהג לשתות ארק כל יום כדי להתרכז בלימודו שארך שעות רבות ורצופות. בני המשפחה שדאגו לשלומו, החליטו להוריד את הסולם שהוביל לעליית הגג בה הסתגר, כך שיוכלו לדאוג לו לארוחות ללא ארק .
השכנה של ה"אביר יעקב", התפרנסה מארק משובח שהכינה בביתה מתמרים שגדלו בחצרה. באותם הימים הארק שלה לא הצליח כל כך. היא נדרה שתקדיש ארק לצדיק שהוגה בתורה יומם וליל, וכך עשתה. כאשר הגישה את הארק לצדיק, הוא אמר לה שבמידה והיא רוצה שיצור הארק יצליח, תביא לו ארק, ואכן הארק שלה הפך למשובח ומבוקש .
9 . בי"ד בשב ט ה'תרע" ב – 1912 , יצא רבי יצחק למסע איסוף תרומות עבור ישיבת "אביר יעקב " . הוא אף שכר שומר חמוש שילווה אותו . בסמוך לעיירה תולאל = גרמה , התנפלה עליהם קבוצת שודדים , ובמהלך חילופי היריות, השודדים נסו על נפשם מבלי ליטול את הכסף , אבל כדור אחד השיב את נשמתו ליוצרה, והוא רק בן 52 שנה . יהי זכרו הקדוש ברוך – וזכותו תגן עלינו אמן .
מאת: הרב משה אסולין שמיר
הפיוט "אעופה אשכונה"
מאת: הצדיק רבי יצחק אביחצירא ע"ה .
הפיוט "אעופה אשכונה" אותו חיבר רבי יצחק ע"ה, זכה לתפוצה ותהודה רבתי, ורבים שרים אותו. בתפילת שחרית בקבר רחל, מנגינת הפיוט מלווה את נקדישך וכו' .
אָעוּפָה אֵשְׁכּוֹנָה. וְׁאַרְׁחִיקָה נְׁדֹד. בַמִדְׁבָר אָלִינַה. וְׁאוּלַי אֶמְׁצָא דּוֹד.
נֶשֶק אַהֲבָתוֹ. בְׁלִבִ י בוֹעֵרָה. מִיּוֹם פְׁרֶדַתוֹ. נַפְׁשִי עָלַי מָרָה .
יְׁדִיד מְׁנֵי בָרַח. הָלַךְ עֲזָבַנִי. אֵיזוֹ דֶּרֶ ךְ אָרַח. וְׁאֵלְׁכָ ה גַם אֲנִי .
יָצָאתִ י לְׁבַקֵש. דּוֹדִי בֵין חֲבֵרִים. נִלְׁכַּדְׁתִי בְׁמוֹקֵש . הִכּוּנִי הַשּׁוֹמְׁרִים.
צִפִיתִי לְׁדוֹדִי. מָ תי יָבוֹא אֵלַי. יַלְׁבִישֵנִי עֲדַי. וִירַחֵם עָלַי .
חָשׂף זְׁרוֹעֲךָ. לְׁקַבֵץ פְׁזוּרִים. גַלֵה קֵץ יִשְׁעֲךָ. וְׁדִגְׁלֵךָ הָרֵם.
קוּמִי יְׁחִידָתִי. וְׁשוּבִי בִתְׁשוּבָה. אֲחוֹתִי רַעְׁיָתִי. הִנֵה גוֹאָלֵךְ בָא .
חֲמוּדָה יְׁקָרָה. רַבַת הַמַעֲלוֹת. גַם מִפָז נִבְׁחֲרָה. צְׁאִי נָא בִמְׁחוֹלוֹת .
זָכַרְׁתִי לְׁךָ חֶסֶד. נְׁעוּרָיִיךְ נְׁעוּרִים. הֵיכָלֶ ךָ אֲיָּסֵד. בְׁאַבְׁנֵי סַפִירִי ם
קוֹל דּוֹדִי הִנֵה בָא מְׁדַלֵג עַל הֶהָרִים. קוּמִי לָ ךְ אֲהוּבָהּ. כִּי בָ א קֵץ דְׁרוֹרִים.
מדרש/שי ר
1 . הפיוט כולל 10 בתים כנגד 10 הספירות .
2 . המוטיבים המרכזיים בפיוט הם:
בששת הבתים הראשונים, הרעיה שהיא כנסת ישראל, מבקשת את דודה שהוא השכינה, שיבוא ויגאל אותה, ולשם כך היא מוכנה לנדוד למרחקים, ואף ללון במדבר, הרומז למעמד קבלת התורה בהר סיני – "אעופה אשכונה וארחיקה נדוד, במדבר אלינה – ואולי אמצא דוד וכו'". בביטוי "אשכונה" רומז לשכינה .
3 . בבית השביעי, רבנו מציע שהפתרון לגאולה , תלוי רק בתשובת עם ישראל – "היום אם בקולו תשמעו", כדברי אליהו הנביא לרבי יהושע בן לוי, אבל תשובה אמיתית עליה הוא רומז במילים "קומי יחידתי" – החלק הגבוה בחמשת מרכיבי דרכי התקשרותנו לבורא עולם – נפש, רוח , נשמה, חיה, יחידה .
4 . בשלושת הבתים האחרונים, מתאר הצדיק את שמחת הדוד שהוא בורא עולם שמרוב שמחה, הוא מדלג על ההרים כדי לגאול אותנו. וכדברי רבנו אור החיים הקדוש לפס' "ליל שימורים לכל בני ישראל לדורותם – הקב"ה שומר את הלילה הזה ט"ו בניסן, ומצפה לגאול אותנו בגאולה האחרונה שהיא גאולתנו.
5 . בפיוט, הצדיק משתמש בשיבוצים מהתנ"ך , כאשר בחלק הארי תופסים השיבוצים משיר השירים שכידוע היא קודש קודשים כדברי רבי עקיבא בה מתנה ל דיאלוג בין השכינה לכנסת ישראל על תהליך הגאולה .
זכות הצדיק תגן בעדכם ובעדינו – בתוך כלל עם ישראל,
רפואה שלמה וגאולה קרובה מתוך חסד ורחמים – משה אסולין שמיר

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 204 מנויים נוספים
פברואר 2023
א ב ג ד ה ו ש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  
רשימת הנושאים באתר