קהלת צפרו- מקורות ותעודות -ר' דוד עובדיה

תעודה מספר 39.

התרנ"ג – 1893

חברת קדושה גומלי חסד של אמת ה' עליהם יחיו, אשר פה בצפרו יע"א, נחלקים לארבע משמרות, ועל צבא כל משמרת, פקיד וממונה אחד, צופה ומביט על כל אנשי משמרתו לנחותם הדרך במעגלי צדק על פיו יצאו ועל פיו יבואו, ה"ה האנשים האלה שלימים יקרים ונכבדים ה"ר אברהם נר"ו בן הרב משה ה"ן אסולין, והרב יהודה נר"ו בן הרב כליפא ה"ן הרוש וכבוד הרב פנחס נר"ו בן כבוד הרב שאול יצ"ו ה"ן אלבאז, והרב חיים יצ"ו בן הרב יעקב ה"ן איתאח. ועתה נועצו לב יחדיו ארבעה הפקידים הנזכרים בהסכמת כל החברה והתקינו תקנות קבועות לדורות עולם, לחזק מסד החברה בל תמוט עולם ועד, ואלו הן :

אתפקו באיין חתא רבאעא מן רבאייע הנזכרים, מה תסיב תטללע מעאהא ללמערה סי מרא בין נשואה בין פנויה, תטייבלהום או תאכל מעאהום, ורבאעא די תטללע מעאהא סי מרא תטייבלהום אוו תאכל מעאהום וויסהדו עליהא זוז דלעדים, חייבת דיך ארבאעא תעטי ללכולל די ארבע ארצות קדושות יבנה ויכונן במהרה בימינו סל כמסא ועשרין צ'ורו קנס שלא כדין מעתה ומעכשיו.

וסי וואחד מן לחברה די חאב יכרז מן רבאעתו, וורזע פרבאעא אוכרא, מא תסיב חתא רבאעא תקבלו ענדהא כלל, דהיינו מא תכלליה חתה רבאעא יחפר מעאהא וומא תערדלו חתא רבאעא לסי ערדא די הייא דלחברה, כגון סעודה דזוהר, אוו דלהילולא, אוו לקבוד די סי חק די הווא מן לעניין דלחברה.

מן גיר אידא כאן זאר פצ'אר מעא סי וואחד מן לחברה יקדר יערדלו, ווידא קבלתו סי רבאעא וטלע יחפר מעאהום, אוו ערדולו ךסי סעודה דזוהר, אוו דלהילולא אוי לסי חק דלחברה, וסהדו עליהא זוז דלעדים, חייבת דיך ארבאעא תעטי ללכולל די ארבע ארצות קדושות יבנה ויכונןן במהרה בימינו סך כמסתאס צ'ורו קנס שלא כדין מעתה ומעכשיו.

ובעדן תעטי לקנס הנזכר מאי יסיבוסי יכללוויה מעאהום פרבאעא כלל, ומא יקדר יכדם פלחברה גיר מעא רבאעתו די פאס קאן דווקא, ובכן העדונו על עצמם בקניין שלםמעכשיו כמנא דכשר למקניא ביה ושבועה חמורהכל אחד למה שיועיל ארבעה הפקידים הנזכרים מראש ועד סוף לדורות עולם ובכח הקניין ושבועה חמורה,, הודו  הודאה גמורהוחייבו עצמם לקיים עליהם ועל כל אנשי החברה הנזכרים את כל הדברים הנזכרים מראש ועד סוף לדורות עולם ונגמר הכל בקניין ושבועב חומורהמידם באופן המועיל כפי הדין ולראייה על הכל חתמנו פה צפרו יכוננה עליון אמן והיה זה בצשעה עשר ליום לחודש שבט שנת חמשת אלפים ושש מאות וחמישים ושלוש ליצירה והכל שריר ובריר וקיים.

חיים אליהו אברהם בן שטרית ס"ט – משה אליהו אסודרי י"ץ ישמרהו צור ס"ב.

תרגום

חברה קדושה גומלי חסד של אמת ה׳ עליהם יחיו אשר פה צפרו יכוננה עליון אמן, נחלקים לארבע משמרות, ועל צבא כל משמרה פקיד וממונה אחד, צופה ומביט על כל אנשי משמרתו לנחותם הדרך במעגלי צדק, על פיו יצאו ועל פיו יבואו הלא המה האנשים האלה שלימים, יקרים ונכבדים, הר׳ אברהם נטריה רחמנא ושזבניה בן הר' משה ה״ן אסולין, והר׳ יהודה נטריד, רחמנא ושזבניה בן הר׳ כליפא הן הרוש, וכבוד הר׳ פנחס נטריד, רחמנא ושזבגיה בן כבוד הרב רבי שאול ישמרהו צור המכונה בן אלבאז, והר׳ חיים ישמרהו צור ויחייהו בן הר׳ יעקב הנ׳ יתאח, ועתה נועצו לב יחדיו ארבעה הפקידים הנז' בהסכמת כל החברה, והתקינו תקנות קבועות לדורות עולם, לחזק מוסדות החברה בל תמוט עולם ועד ואלו הן, החליטו ששום משמרה מן הארבעה משמרות הנז' בעלייתה לבית החיים, לא תשתף עמה שום אשה נשואה או פנויה, לבשל או לאכול עמהם [והמשמרה שתעבור על זה ויעידו על זה שני עדים חייבת אותה משמרה לתת מעתה ומעכשיו לכולל ארבע ארצות קדושות יבנו ויכוננו במהרה בימינו סך עשרים וחמשה צ׳ורוס קנס שלא כדין  מעתה ומעכשיו.

ושום משמרה לא תקבל כחבר אצלה חבר ממשטרה אחרת שרצה לעזוב את משמרתו לא תרשה לו לחפור [בקבר] עמה ולא תזמין אותו לאיזו מסיבת המשמרה שהיא סעודת [סיום] הזוהר, מסיבת יום ההלולה [יום ל״ג לעומר], או כשהולכים לבית איזה חבר לקנוס אותו על שלא ציית להוראות המשמרה, זולת אם היה שכן בבית שמקיימים שם מסיבה ממסיבות הללו יכול השכן להזמין את שכנו הנז׳ שעזב את משמרתו ואם יעידו שני עדים על איזו משמרה שלא קיימה ההחלטה הזאת חייבת אותה משמרה מעתה ומעכשו לתת לכולל ארבע ארצות הנז׳ סך חמש עשרה צ׳ורוס, וגם לגרש מיד החבר שעמד לעבור אצלם, והוא לא יכול לעבוד עבודת הקדש בשום משמרה אחרת רק במשמרתו שקבלתו כחבר בראשונה.

ובכן העדונו על עצמם בקנין שלם מעכשו כמנא דכשר למקניא ביה ושבועה חמורה כראוי כל אחד למה שיועל ארבעה הפקדים הנל׳ ובכח הקנין ושבועה חמורה, הודו הודאה גמורה וחייבו עצמם לקיים עליהם ועל כל אנשי החברה הנז' את כל הדברים הנז׳ מראש ועד סוף לדורות עולם ונגמר הכל בקנין ושבועה חמורה מידם באופן המועיל כפי הדין ולראיה על הכל חתמנו פה צפרו יכוננה עליון אמן והיה זה בתשעה עשר יום לח׳ שבט שנת התרנ״ג ליצירה והכל שריר ובריר וקיים.

קהלת צפרו- מקורות ותעודות -ר' דוד עובדיה

עמוד 48

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 214 מנויים נוספים
אפריל 2023
א ב ג ד ה ו ש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
רשימת הנושאים באתר