השירה היהו. העמ. לערובי-י.לסרי


השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי-ייא מחבובי נסאעפכ אהובי, באורך רוח אחכה לך

השירה היהודית העממית – יעקב לסרי

תוכן העניינים מחולק הוא לחמישה חלקים שכלאחד דן בנושא אחר, והם, החלק הראשון דן בשירי יולדת, תינוק ומיילדת, שירי חתונה וטכסים. החלק השני דן בשירי אהבה וקילוסין, תשוקה ושבחים ליופי, שירי עונג והתמוגגות.החלק השלישי בשירי יגון וצער, שירי בדידות והשתפכות הנפש, שירי התנצחות וגידופים. החלק הרביעי בקינות על חורבן ירושלים ובית המקדש. החלק החמישי בשירי שבח והודיה, שירי מוסר, תפילה, אמונה וגאולה.

ייא מחבובי נסאעפכ

אהובי, באורך רוח אחכה לךהשירה העממית

 

ייא מחבובי נסעאפכ חתתא תרדא

אהובי, באורך רוח אחכה לך שתתרצה לשלום

 

קדדאס מא דררת פייא אנא נצברלכ

ועד כמה שפגעת בי, אנוכי אסבול

 

ייא מסמום אזזהר, ייא כס לפדדא

ואתה זר היסמין, וגביע הכספים

 

ייא קדיב לכיזראן, חזב ללאה עליכ

ענף החיזרן, ינצור אותך אלוהים

 

וואנא גרדי פיכ, מולאנא יהדיכ

רצוני עז אליך, וימתיק לבבך ריבוני

 

רפד דאכ לעזין ייא כאמלת אזזין

אהובתי, שאי עיסת הבצק כלילת יופי חינני

 

כדודכ מוורדין, וועליהום סי תפפאח

וורדות הלחיים, על צבעם מונח תפוח אדמוני

 

דאוויני ייא לאללא, עגלי ענדכ זאח

רפאי נא גברתי, כי שכלי לעברך הובל

 

סאיילני בלמחבבא, ראני כא נתתסאל

רמזי לי באהבה, ולכן אני נשאל

 

יהזני האד לגראם, מא עמללי תפתירא

תערב לי אהבה זו, כי השאירה בי מרגועים

 

ייא פרכ לחמאם, חוב ללאה עליכ

גוזל היונה, ינצור אותך אלוהים

 

מא דדאת מני להאייזא ווננאס לחלאל

לקחה אותי האוהבת , בת רמי יחסים

 

מא דדאת מן פרכ לחמאם תדווירא

לקחה אותי האוהבת, למרחק מרחקים

 

ווילא הייא פי טולהא כא תבסאל

אם ארוך עניין חיזורה, תפל היוא חיזורה

 

ווילא הייא מן לקצארא תקצירא

ואם הוא בקצרה בקצרה

 

וולהאעד בינאתנא, וולכאתם תפכירא

אז הברית בינינו, והטבעת לזוכרה

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי-קצצא עלא כלייאן למקדש קינה על חורבן בית המקדש

 

קצצא עלא כלייאן למקדש

קינה על חורבן בית המקדש
חורבן בית המקדש

אידא זית נכתב הממי, מא יקדרני לא כאגט וואלא חבר

אם אבוא לרשום צרותי, לא יספיק לא דיו ולא ניירות

 

ווידא נזית אנעידו בפממי, מא אילו קייאצ וואלא עבאר

ואם אותם אספר בפי, אין לא משקלות ולא מידות

 

בעד ממא טול ייאמי, נבקא נעיד פי האד לכבאר

וכל עוד יאריכו ימי, אוסיף ואגיד באלה הבשורות

 

חין נתפככר המומי, ווזמיע כול מא זרא לקאוומי

כאשר אזכור דאגותי, וכל מה שאירע לעמי משוטני

 

ימראר עלייא טעאמי

יומררו עלי מזונותי

 

עיני בדדמעא נעמי, נבכי אומא נוזזד אצצבר

עיני בדמעות תתעוור, אבכה ואלא אכין נחמותי

 

נדרו ייא נאס פי חאלי, וותערפו סאיין זרא בייא

הביטו בני אנוש על רוע מצבי, ותדעו מה נגזר ולי קרה

 

וואס האגדא כונת פי אוולי, ללי כונת ראייס לענאייא

האומנם כך הייתי בימי קאשיתי, מאוד מכובד ולקאשי עטרה

 

תבדדל פי ננדרא כייאלו ודאר אזזמאן עלייא,ובית קודש לעאלי

מראה דמותי השתנה, הזמן עלי סובב, ובית מקדש הדרי

 

סאר כאלי וואנא מזלי, מסא מכאני אומאלי

לעיי חורבות היה ואני גולה, אבדה אדמתי נבזז אוצרי

 

מאתו חבאבי מעא אהלי קלבי בלהמום נדבבר

נעטבחו אהובי עם קרובי, ולבי בעוגמות מרורי

 

כרזו וונדרו ייא כוואני, סקסיוואס דאז פי דדונייא

צאו והביטו, אחי, ושאלו מה נתרחש בעולם

 

סי חדד מא דאק ניראני, והווא פהאד שוויא

איש לא טעם אש שריפתי, וכמוני זוהר אורי הועם

 

ובאס ננסא אנא גבני, יעדרני פהאד אררזייא

ואיכה אשכח אני חרפתי, ויבין תקוותי וגודלם

 

נאר האד להממ כוואתני, חתתא ללי תצווטו מצארני

רשפי הצרה הזאת צרבני, עד שאוכלו מעי

 

תהרראת בדמעא עיני, וסעדי כחאל כיף לחבר

נשחקה בדמעה עיני, ואושרי הושחר כמו דיו בלי די

 

ייא חצרא מן חין כוננא, פי עבאדת אללאה מסגגמין

חלפו הזמנים כאשר היינו בעבודת האל מאוד ישרים

 

כאן נאוור אללאה עלינא ווקלובנא ביה מסתאמנין

הדר השכינה נחו עלינו, ובו לבותינו בטוחים

 

לארד תרעעדת מננא, וחתתא עלא לומאם חאכמין

רעדה הארץ מפנינו, ואף על אומים היינו למושלים

 

וליום נחכמנא עלא דנובנא, לעביד סארו יחכמו פינא

והיום נשלטנו מפני חטאינו, וכבר עבדים רודים בנו

 

ייתמללגו עלינא וויעאיירו זמיענא

יתלוצצו עלינו ויבוזו לקהלנו ההוללים

 

חתתא ללי מראררת חייאתנא, מן כתרת למות ולקבר

חיינו הפכו לרוש ומרורים, ומה רבו קברות חללים

 

המום כתאר לינא עמלו, ווסקאוונא כאס דדופלא

תוגות רבות גרמו לנו, והשקונו כוס תרעלה

 

כול יום כא יקולו לינא, כרזו ייא ססלעא דלילא

כל יום שאגו לעברנו, צאו מזה כמו סחורה זולה

 

וועלא אוזהנא כא ידלפו, בזמיע כול מאהי חסלא

על פנינו בחוצפה ירקו, בכל מקום ופינה אומללה

 

אללי יחבבו מננא יקתלו ווללי חבבו יסנסלו

אשר להורג הרגו, ואשר לאזיקים כבלו

 

ווללי חבבו יכבבלו

ואשר חפצו, בשרשרת קשרו ולא חמלו

 

ווזמיע ליהודי ינעלו, יזיבוה ירפד לעבאר

וכל יהודי גידפו ולנשיאת משאות הובילו

 

צצננתו אהל קצייתנא, מיילו אודניכום שמעו

הקשיבו אנשי יודעי עלילתנו, הטו אוזניכם ושימעו

 

אמא קאסאוו אזדודנא, וואמא מן אהמום הומא סבעו

מה סבלו אבותינו, וכמה נהי וצער שבעו

 

וואמא רפדו מן גבינא, וואמא נכלעו וואמא בזעו

לעז בוז וחרפה ספגו, עד כמה םחדו, נחרדו ולא ענו

 

חין כתרו דנובאתנא וזא לעדו לבלאדנא

כאשר נתרבו פשעינו והגיע הצורר לארצנו

 

בלא רחמא וובלא מחננא

בלא רחמים ובלא חמלה לכלותנו

 

מא זברו חתתא מעאוונא, לא סנידא וואלא מדבבאר

לא מצאנו שום עזרה, ולא סומך במר קולנו

 

עמדא מא קאסא קלבהום, ומא חמלו וואמא צברו

אויה מה טרחלבם, מה נשאו ומה סבלו ועייפו

 

חין זאוו גאיירין עליהום, כיף טיור ססמא יטירו

כאשר באו הציפו אותם, כלהקות עוף שמים עפו

 

כיף אננחל דארו ביהום, וועלא בלדאנהום חסרו

כמו נחילי דבורים סובבים, ועריהם בטבעת הקיפו

 

סאיין רדד רבבי עליהום, דכלו לעדייאן לבלאדהום

כך גזר האל עליהם, וחדרו הצוררים לארצם

 

פיסאע טאחת ייאמהום, בסיוף מסלולא פידיהום

מהר נפל כוכב תפארתם, וחרב האויב שלופה בידם

 

כל וואחר וסאיין אזבר

כל אחד איך נמצו, ולאן נעלם

 

יום כאנו פדיכ לחוסרא, וותקווא זזוע עליהום

ביום בו נקלעו למכאובם, והרעב עליהם התעצם, למגרם

 

חתתא טבכו אננסא פלקדרא, דבחו אולאדהום ווכלוהום

נשותיהם בסירים בישלו, טבחו בניהם ואכלו בשרם

 

מאתו מננהום לכתרא, גיר אזזוע ווחדו פננאהום

מתו ונהרגו אין ספור, והרעב לבדו הדבירם

 

וומאתו סערא בסערא, במות זזוע למאררא

הכריעם מותם טיפין טיפין, תשושים נפלו ברעב המר

 

ווקתל בססיף מות וואערא, וולעדו וואקף בררא

הרג החרב הוא מוות איום, והאויב עומד וצר

 

גאלס בססיף כא יהבבר

יושב בזעם, וזומם על העם הנבחר

 

ראוו אולאדהום וובנאתהום, בכתרת אזזוע ייתגאשאוו

ראו בניהם ובנותם, מרוב רעב תמו לגווע

 

כא ייתבאכאוו קדדאמהום, מא קדרוסי ייתמססאוו

בבכי תמרורים לפניהם, לא יכלו לקום ןלפסוע

 

מא צאבו מא ייעטיוו ליהום, לא יפטרו וואלא ייתעססאוו

לא מצאו מה יתנו להם, לא אוכל ביום ולא סעודה לשבת

 

ראוו סללא יקדרו פיהום, כא ייבייאדו עיניהום

לא יכלו להוסיף הביט בפניהם, כי הלבינו עיניהם

 

כא ייתתנפאכו כרוסהום, בלזזוע נסחקו רוואחהום

בטניהם כנאד התנפחו, מתחלואי הרעב נפחו נשמותיהם

 

עמדא מא ראוו מן עתבאר

אויה, כי ממאוד כבדו מוראותיהם

 

מנאיין זאוו וולחקו, למדינת סלאם לעדייאן

כאשר התוקפים באו הגיעו, לארץ השלום פרצו ועלו

 

ומא חננו וואלא ספקו, לא מן אננסא וואלא מן אצבייאן

לא חננו ולא חמלו, על נשים ועל טף לא ריחמו ולא חמלו

 

כבאר לקייאד נדקו, רבטהום מתל ודייאן

גדולי הנשיאים בלשונם הביעו, ואותם כתיישים כבלו

 

סי מננהום בססיף סקקו, וסי מננהום פלכסבא עללקו

רבים מצהם בחרב ביקעו, ורבים בעמוד הקלון נתלו

 

וסי בנניראן חרקו, וסי בלזוע מא יסתקו

בלשונות האש רבים שרפו, ורבים ברעב נספו וכלו

 

וסי בקלבהום כא יינזבר

ורבים בלבבות תשושים נפלו

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי-לחיט פאס תכבבאת מחבובתי הקיר בו הסתתרה אהובתי

השירה היהודית העממית – יעקב לסרי

מבוא

תוכן העניינים מחולק הוא לחמישה חלקים שכלאחד דן בנושא אחר, והם, החלק הראשון דן בשירי יולדת, תינוק ומיילדת, שירי חתונה וטכסים. החלק השני דן בשירי אהבה וקילוסין, תשוקה ושבחים ליופי, שירי עונג והתמוגגות.החלק השלישי בשירי יגון וצער, שירי בדידות והשתפכות הנפש, שירי התנצחות וגידופים. החלק הרביעי בקינות על חורבן ירושלים ובית המקדש. החלק החמישי בשירי שבח והודיה, שירי מוסר, תפילה, אמונה וגאולה. 

לחיט פאס תכבבאת מחבובתי

הקיר בו הסתתרה אהובתיהשירה העממית

 

ליחיט פאס תכבבאת מחבובתי

הקיר בו אהובתי הסתתרה

 

זיבולי תראבו אנא נסריה

הביאו לי עפרו, אני אקנהו כסחורה

 

נעמלו מריוד פי ווצט מכתובי

אשים אותו בכיסי, למכחול ציור

 

אווקת ממא ווזעתני עיני נכחחלהא ביה

וכעת יכאבו עיני, אאפר אותן להידור

 

ווילא זאבולי מחבובתי, כמסין דינר נעטי

ואם יביאו לי אהובתי, חמישים דינר אתן בצרור

 

עזן עזן דאכ לעזין, ייא מולאת אזזין

לושי לושי הבצק ההוא, הו ! בעלת החן

 

פי גרדכ ייא לאללה, אנא נכון טרראח

ולרצונך גברתי, אהיה לנחתום אכן

 

עיניכ כחלין ייא לאללא, וואתאהום אזזין

עיניך שחורות הן, ותואם להן יפי מגדים

 

ווכדודכ, כיף וורדא מן תתפאח

ולייך כשושנה, מעץ תפוחים

 

דאוויני ייא לאללא, ראה עקלי ענדכ זאח

רפאי אותי גברתי, כבר שכלי אצלך לחסדים

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי-חאתית לטטיר קראתי לציפור

La-taarija-et-la-darbuqqaהשירה היהודית העממית – יעקב לסרי

מבוא

תוכן העניינים מחולק הוא לחמישה חלקים שכלאחד דן בנושא אחר, והם, החלק הראשון דן בשירי יולדת, תינוק ומיילדת, שירי חתונה וטכסים. החלק השני דן בשירי אהבה וקילוסין, תשוקה ושבחים ליופי, שירי עונג והתמוגגות.החלק השלישי בשירי יגון וצער, שירי בדידות והשתפכות הנפש, שירי התנצחות וגידופים. החלק הרביעי בקינות על חורבן ירושלים ובית המקדש. החלק החמישי בשירי שבח והודיה, שירי מוסר, תפילה, אמונה וגאולה.

מידי פעם נשלב בכפוף לנושא הנדון או למאורע כלשהו, אם אישי או כללי, לאו דווקא לפי הסדר המופיע בספר. זהו מסמך נדיר, ממליץ לנסות לרכוש את הספר, רק בחנויות לספרים משומשים, או לצלמו באחת מאוניברסיטאות השונות, לבטח בבר אילן יש עותק שלספר זה. 

חאתית לטטיר

קראתי לציפור

 

חאתית לטטיר חאתית

קראתי לציפור , קראתי

 

חאתיתלו אולא בגנאני

קראתי לאיו ולא אהבני

 

לאללאתי ייא טיר לכלא

גברתי עוף היער הנני

 

מנור למחבבבא בעדא נסיתיני

למרות ההתרגלות כבר שכחתני

 

וואנא כללי ראה גרדי פיכ

וכולי, רק בך כל רצוני

 

ייא לאללה מולאנא יהדיכ

ואלוהי, ישכנע אותך ריבוני

 

וושכון דאייז עלא צטאחנא

ומי ההוא החולף על גגותינו

 

ווכלכל ברזךיה זנאן דוואלינא

ומטלטל ברגליו כרמי גפנינו

 

בלחק אילא הווא וולדנא

ואולם אם אמנם הוא ילדנו

 

מרפוד הווא עלא חוואזב עינינא

נשא הוא על גבות עינינו

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי-ייא סארי קפל אתה שקנית מנעול

 

 

השירה היהודית העממית – יעקב לסרי

תוכן העניינים מחולק הוא לחמישה חלקים שכלאחד דן בנושא אחר, והם, החלק הראשון דן בשירי יולדת, תינוק ומיילדת, שירי חתונה וטכסים. החלק השני דן בשירי אהבה וקילוסין, תשוקה ושבחים ליופי, שירי עונג והתמוגגות.החלק השלישי בשירי יגון וצער, שירי בדידות והשתפכות הנפש, שירי התנצחות וגידופים. החלק הרביעי בקינות על חורבן ירושלים ובית המקדש. החלק החמישי בשירי שבח והודיה, שירי מוסר, תפילה, אמונה וגאולה. 

 

ייא סארי קפל

אתה שקנית מנעול

 

ייא סארי קפל, בלהווא מא תחללו

אתה שקנית מנעול, בהבל פה לא תפתח אותו

 

בלא מפתאחו, ייא נאס לא תקררבלו

בלי מפתחו בן אדם, אל תבוא לקרבתו

 

לא תאמן פיה אמא קאצא

אל תאמין בו, ומה עלילותיו

 

גיר ברביע קלבי נחללו ביבאנו

כי באביב לבבי, נפתחו דלתותיו

 

מא קדררת אנא נזעזעו

לא יכולתי אני לזעזע אותו

 

וואססעאכ נתי תלוויה

וחושב אתה לכופף אותו

 

ווקלב לחביב יירסא

ולב הידי יתפורר

 

אוטאל אזזמאן עליה

כי הזמן עליו עוד עובד

יא סארי אזזין

אתה הקונה יופי

 

ייא סארי אזזין, לאזם תשקצי עלא לפעאל

אתה הקונה את היופי, חובה לשאול לטיב פעליו

 

קאדא מן זין, סמתו ביה פעאלו

כמה רוב יופי שולל הוליכו מעלליו

 

לוכאן אזזין ידככל לזננא

לו היופי לגן עדן יכניס אנשים

 

לוכאן לחארצין לווליין תממא סארו

כי אז הזריזים נמצאו שמה ראשונים

 

ייאכ איבאן בהזו, וויבאן בלפלוס מקאמו

אולי יודגש הדרו, ויישקל מחירו בממונים

 

כיף צלטאן אידא ייתיה עלא חקק לוממא

משל למלך המהרהר על עניין אומתו

 

חתתא וואחד, מא ייתיק יכאלף דיין ווכלאמו

איש לא יכול למרוד בדברו ותבונתו

 

ווערוק למחבבא, כיף תערף תתרצמו מאזאלו

ושורשי אהבתנו, איך שהם ידועים נותרו נחרתו

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי

מחבבת בן שושן

אהבת בן שושן

 השירה העממית

אופלליל ייא טול הזרי , וועלאש מולוע ביהום

ולאורך הלילה ארכו הזיותי, ומדוע אני מאוהב בם ?

 

ווזאני לפיראק פססבאח בכרי, וולחבאב קללת מזיהום

והפרידה מהם בבוקר השכם ואהובי בחוסק בואם

 

וולחבאב תוולאוו מגייריין, אולא קררת לכיר פיהום

וידידי היו לנעגנים ואף לא ידעתי טובת כולם

 

אוחקק נאבי סיד ננאס, מא נווכל גיר רבבי עליהום

נשבע אני בנביא אדון בני אנוש, ועליהם משגיח ריבון העולמים

 

וואנא ללי מתחחנת מן סגגרי

הן אנוכי שהתייסרתי מנעורי ( 2 )

 

סבאתני טפלא זינתא מא כאן, סרת גיר כלפא נזרי

שבתה אותי עלמה ויופיה נדיר, נמצאתי בפסיעה מתרוצץ

 

סרת פי כלפא נזרי

נמצאתי  בפסיעה מתרוצץ

 

סלבת עקלי בטטולא וותתיהאן, אנא סגיר מאזלת דררי

טרפה דעתי בזקיפות קומתה ובתהיה, אני צעיר עודני נער

 

אנא ג'שים מאזלת ג'ררי

אני פתי עודני, תמים בניכר

 

מא נוויתבס לעשק ישררב לבהאן, נסיר תאצל פי קלוב

לא חששתי כי אהבה תצרוב אצבע ובוהן, ואהיה לכוד בלבבות

 

סעאב ווכסאן, אנא גשים מאזלת ג'ררי

קשים ורעים, אני פתי עודני תמים

 

וואנא ללי מתחחנת מן סגרי

אני שהתייסרתי כבר מנעורי

 

וואנא ללי חסלת פי בלייא ווסבאתני קולת זינהא

אני שנלכדתי בנערה ושבתה אותי, ביופיה הכביר

 

בעיון כחל כזרת פייא כללאתני, פי תמחינא

בעינני שחורות הביטה בי, והותירתני עמוס דאגות למכביר

 

לממא לית ביתמשייא, חקית סארי פוסט סבינא

המשכתי ואני במצעד מהלכי, מלמלתי לעצמי בזו הברירה

 

הייא פלאצל רומייא, ווסמהא מרייא מולירא

היא נוצרייה במוצאה, ושמה מארייא מולירא

 

בעד לכתאם נפדח סררי, בעד לכתאם נפדח סררי

בתואנה זו נתגלה סודי, בתואנה זו נתגלה סודי

 

חין זאבני רבבי וונעיד ללי כאן, סמחולי ווקבלו עדרי

מאחר ולזה הביאני האל, אספר מה היה, סילחו לי וקבלו גרסתי

 

סמעו חדיתי סייאדי בקלוב חנאן, תראו כאן עייא צברי

שמעו שיחתי רבותי בלבבות חוננים כי פקעה סבלנותי

 

צעב ווסקא ווכסרת דראהמין, על לוואלדין

קשיים ויגע והפסד ממונות, על ההורים

 

עליהא וועלא לכוואן, אנא גשים מאזלת גררי

עליה ועל אחיה, אני פתי עודני נער

 

וואנא ללי תמחחננת מן סג'רי

אני שהתייסרתי מנעורי

 

וואנא יתיק טיחת פקאעת לביר, לביר גארק וודלא לקסיר

הן אפשר  שנפלתי לתחתית הבור, הבור עמוק וחבל הדלי קצר

 

מן ירדדלי לענא ייא כלא דאר בבא, נעטי למאל כתיר

מי ישים לב אלי, אוי לי ואבוי, ואתנה לו הון רב

 

חארב עלייא ייא ייממא, וואלא נמות סגיר

שמרי עלי, הו אמא, פן אמות ואנוכי עדיין נער

 

צעב ווקצת ייא לזוואד, ווחתרזרת, זינא נדרא

קשיים ויגע רבותי, ונשאתי תוחלתי ליפת התואר

 

זאבננא וונכממלו לגראד, ועשרתני בעדן הזרא

זכינו ונשלים חפצנו, נורא התאהבנו במבט טוהר

 

בעד כנת נראעילהא בתמאד, וואלא תזורני ללא מררא

על אף שקידת אהבתי תמיד, והיא חסכה ממני ביקור ויקר

 

הנא לכאטר ותקאם ססעד, וובקינא עאמיין בחעשרא

נחה הדעה ונתמזל האושר, באהבים שנתיים התמדנו 

הנא כאטרי וודהב דררי, ססרכנא למחבבא כימא לכוואן

נרגעה הרוח והוזהבו פני הכאב, אני נשמתה והיא חֶלדי

אנא רוחתא ווהייא עמרי, אנא רוחתא ווהייא עמרי

אני נשמתה והיא חֶלדי, אני נשמתה והיא חלדי

 

סאיין ממה תקוללהא דאכ ללי כאן, סאיין מא שרטת נשרי

כל מוצא פיה הוא שהיה, וכל מה שהתנתה הוא שקניתי

 

חתתא כאנת וודכל פיהא שייטאן

עד שגנבה אמוני, וחדר אל לבה השטן

 

וואנא ראשי פראש גפלא ייא לכוואן, אנא גשים מאזלת גררי

וראשי ראש מופתע, הוי, אחי, אני פתי עודני נער

 

וואנא ללי מתחחנת מן סגרי

אני שהתייסרתי מנעורי

 

אוככותי לגדר זא מנהא, אמנוני בחקק לעאהד

דעו אחי, כי הבגד בא מצידה, האמינו לי באמיתות

 

נהאר לחדד כנת קולתלהא, אייא נתפרזו חעאב לפרארג'

ביום ראשון הרי אמרתי לה, בואי נשתשע בשחק התרנגולות

 

סכתת מא רדדתלי ווללהא, חססת קלבהא ראה פי גייאר

שתקה ולא השיבה במענה דעתה, הרגשתי כי לבה גדוש עצבנות

 

סאעפתהא אוזידת קולתלהא, לא תתגיירס ליום לחדד

הוספתי סבילות ועוד אמרתי לה, היום ראשון אל תוסיפי יגונות

 

ייאללאה מעייא ייא בדרי, ייאללאה מעייא ייא בדרי

באוי עמי אהובת לבבי, באוי עמי אהובת לבבי

וואזבתני בטטיש ווקצוחאת לשאן, כלליני ראני פי דררי

השיבה לי בזעם וקשיחות הלשון, הנח אותי בתוך כאבי

 

חתתא לחדד זזאי אילא סחאווזייאן, סוף אש מולאנא ידרי

עד לראשון הבא אם בהיר וצח, נראה מה יחפוץ האל אבי

 

סוף אש מולאנא ידרי

ונראה מה יחפוץ ויקבע האל אבי

 

כלליתהא וורחת בקליבי גידאן, כל מו יכללמני מא נוואזבו בחסאן

השארתיה והסתלקתי בלבי נדאב, כל המדובב אותי לא קיבל עניין

 

אנא גשים מאזלת גריי, אנא ללי מתחחנת מן סגרי

אני פתי עודני בער, אני שהתייסרתי מנעורי

 

ייא ערוצא בכי עלא ערוצכּ, מא ייפעכ לא כאכ וואלא לוסכ

הוי כלה שאי בכי על חתנך, לא אח ולא חותן יועילו 

האדי לילת לעיד אכלא דאר בבאכ, מן יבארכ לקידושן

זהו ערב החג, או ואבוי, ואין מברך על יין קידוש אפילו

 

כלליתהא ווראחת מכין, הייאם גאיים פי הבאלי

השארתיה ונעלמתי משם, נרגש ושקוע בטירוף דעתי

 

פקל בנעל שייטאן פלחין, סרת נתרכו מן באלי

התפכחתי ובשטן גערתי על רן, וניסיתי להסיחו ממחשבתי

 

כרית וודכלת ללי זארי, נרא חדד מא סמע קולי

שכרתי ונכנסתי למקום קרוב, ראיתי כי איש לא שמע קולי

 

חתתא נדדרת פי ווסט דדאכלין, כלילתי מעא ספניולי

עד שראיתי בתוככי הנכנסים אהובתי ען האיספניולי

 

תממא דכת ווגדאת זמרי

שם הסתחרחרתי, שם יקדה התבערה גחלי

 

ייא לחפפארין לקבור בלמנייא ארפפאדין ננאס בתמנייא

אתם הכורים קברים לפי מידה, והנושאים גופות מספרכם שמונה

 

האדכ שבאב סגיר אכלא דאר באבאה, מא שבע פדדנייא

זהו יפה נפש צעיר, אוי ואבוי, לא שבע ממנעמי העולם הזה

 

מא כלת מא סממת מא טללעת דככאן, כללית כייתהא פי קלבי

לא אכלתי וטבק לא נפחתי, ולא תימרתי עשן, נותרה צריבתה בלב החזה

 

בכית גיר נראהא כודד גסן לבאב, מטבועת לכדוד בלעכרי

הוספתי לראותה כמו ענף הליבנה, חתומת הלחיים בארגמן

 

מטבועה לכדוד בלעכרי

חתומת הלחיים באודם נארגמן

 

 תנהדדת ייא כאיי ותנית בנעל שיטאן, נפשי קאלתלי

נאנחתי, הו אחי, ושוב גערתי בשטן, נפשי אמרה לי, התעודד

 

סבר ייא בן שושן, אנא גשים מאזלת גררי

המתן וסבול, הוי בן שושן, אני פתי עודני נער

 

וואנא ללי תמחחנת מן סגרי

אני שהתייסרתי מנעורי

 

עטיני וואחד דדאר פאז ננוח, ותכון עאלייא וושקפהא דללוח

תנו לי בית אחד בו אצווח בקינה, ויהיה גבוה ומעץ תקרתו

 

וותבכי מאעייא אכלא דאר באבא, ללי קלבהא מזרוח

וגם תבכנ עמי, אוי לי ואבוי, כל אשר לבה שותת בפציעתו

 

וואנא מא תדדתלכסי א ייממא, ווקת ווקת כראז ררוח

אני לא נוכחתי לידך, הוי, אמא, בעת יציאת הנשמה

 

תנההדת ייא כאיי ווכרזץ מן תממ, קבל מא ייכלט למלעך

נאנחתי אחי, ויצאתי משם, בטרם הגיע המלאך בדממה

 

אנא ווחדי ראפד להאם, חתתא לענד נזול למגרב

אני יחיד נושא מעמסת הטרחה, עד שקיעת השמש במערב

 

דכלת לביתי ווסרת נכממם, באיית עלל לפראש נתגללב

סרתי לביתי למסילות המחשבות, ושנתי על יצועי לא תערב

 

בעד ממן טול לליל ייא לפאהם, מא נזלס לגאררו מן שארב

וככל שארך הלילה הזה, הו המבין, לא משה הסיגריה מהשפתיים

 

אוחדד מא עלם בדדרי, אוחדד מא עלם בדדרי

איש לא ידע אודות כאבי, איש לא ידע אודות כאבי

 

סברת האיידאכ חתתא לליל פזר כאן, ווקת כרוז מארי בכרי

המשכתי כך עד תום הליל והשחר הפציע, עת יצאה מארי מוקדם

 

תשרי לחליב למעללמתהא ייא פלאן, גאבת דנייא עלא בשרי

לקנות חלב לגברתה, הו פלוני, ואז נתערפל לעיני העולם

 

גאבת דנייא עלא בשרי

נתערפל לעיני העולם

 

רפדת כאבוס ומסס ווכרזת זעפאן, מחתאל עלא קתילהא

נטלתי אקדח ופגיון ויצאתי נזעם, מנוי וגמור לרוצחה בכל מחיר

 

כיף ממא כאן, אנא גשים מאזלת גררי

אני פתי עודני נער

 

אנא ללי תמחחנת מן סגרי

אני שהתייסרתי מנעורי

כרזת ווריתהא תחת דדאר, דאכלא לענד מעללמתהא

יצאתי והמתננתי בפתח הבית והיא שבה נכנסה אל גברתה

 

לחקת עליהא פדדרזא, תכללמת צבאח לכיר קולתלהא

השגתי אותה בגבול המדרגה, דיברתי, ובוקר טוב אמרתי לה

 

עמארת לכאבוס פיהא כלאת, דגגתין בלמסס דגגתהא

מטען האקדח נופץ בה, ובשתי דקירות פגיון דקרתיה

 

טאחת עלא קפאהא תגאסאת, לעמר בשי כלילת לקדרא

נפלה על עורפה מעולפת, אבדו שנות אהובת לבי

 

כלליתהא וורחת לדארי

השארתי אותה ונעלמתי אל ביתי

 

בלחין סמעו לחככאם וולכבר באן, זאתני לבוליסייא תזרי

כאשר שמעו אנשי החוק והעניין נתגלה, בריצה באו השוטרים כולם

 

זאתני לבוליסייא תזרי, כררזוני מסנסל וואנא דהסאן

באו אלי השוטרים בריצה, הוציאוני באזיקים ואני נפעם

 

האיים גאייס פי בחרי, האיים גאייס פי בחרי

נרגש ושקוע בים מצולתי, נרגש ושקוע בים מצולתי

 

דדאווני ליהא וננדרתהא בעייאן

הובילוני אליה לראותה בזוג עיניי

 

 קאלולי נתא ללי ביהא אהייא אינסאן, אנא גשים מאזלת גררי

אמרו לי, האם אתה ידך בדבר ? אני פתי עודני בער

 

וואנא ללי תמחחנת מן סגרי

אני שהתייסרתי כבר מנעורי

 

קולתלהום אסייאדי אנא ללי ביהא

אמרתי להם : אדונים אני הוא הפוגע בה

 

האדיכ ללי רססאתלי עדמי

זאת היא אשר רופפה כל עצמותי

 

סבאבהא לאקי ומאחנתהא, גדרתני וושפפתלי דממי

עני מפגשנו והתעללותה, בגדה בי ואת דמי מצצה

 

וואנא בדווי לעינייא, ווהייא תחבב לעיני תעמי

אני עדיין במאור עיני, והיא לסמא את עיני חפצה

 

דכל טביב אוצקארתו, אמדרא קאללי לחזין וואלא ריתו

נכנס הרופא ושאלתיו, ענה ואמר, האיש האבל – הראיתו ?

 

פי ווסט לכלא, אכלא דאר באבא, תממא בנא ביתו

ואולם בתוככי המדבר, אוי לי ואבוי, שם בנה ביתו

 

קטעתני בעד עשרתהא, כללאתני וועשקת גירי

קטעה אהבתנו בעודה באיבה, זנחה אותי התאהבה בזולתי

 

כללאתני וועשקת רומי

זנחה אותי והתאהבה ברומי

 

בעד ממא כדאת ממני לפלוס בלחפאן, דימא מעאהא שאעפת רוחי

למרות שלקחה כספים בחופן, תמיד הארכתי אפי איתה

 

דימא מעאהא שאעפת עמרי, בלעזז ווררדא וססכאת אולאמאן

תמיד הארכתי אפי כנגדה ויקר וברצון, שלווה ואמון לה

 

לאכין הייא לקתלי תזרי, סידי רבבי יכון לכאיין ללי כאן

אולם להרוג אותי היא זממה, ריבון העולם יגנוב הגנב שגנב

 

מן זא יקתלכ באדר ביה ראלו זמאן

והבא להרגך השכם להרגו, אמרו מזזמן בן לאב

 

אנא גשים מאזלת גררי, וואנא ללי תמחחנת מן סגרי

אני פתי עודני בער, אני שהתייסרתי מנעורי

 

מן בעד ממא בחתו פכלאמי, ללחכם לקצבא זיירוני

לאחר שחקרו בדברי, אל בית האסורים שם לחצוני

 

נעדדי ייאם מן ייאמי, חתתא ליומאן ישאערוני

שם חלפו ימים מימי, עד שהשופטים ישפטוני

 

וואנא בכית דמעא מן לזפר, ווחדא עליכ ווחדר עלא לזאר

אני בבכי הזלתי דמעה מעפעף, אחת למענך, ואחת על הסלע

 

וותלאתא ייא כלא דאר באבאכ, עלא בקייתי פדדאר

והשלישית או צלך ואבוי, על הישארותי בבית בלתי נשמע

 

ווחדיוו כיף יטיב מנאמי

עתה הביטו, כיצד יבשיל חלומי

 

בלמא וולכבז יקוותוני, בלמא וולכבז סננקת עמרי

במים ובלחם יסעדוני, במים ובלחם נאנקה נפי רצוצה

 

בלמא וולכבז סננקת עמרי, פי כול יום עלייא יעמלו דיוואן

במים ובלחם נאנקה נפשי, ובכל יום יתוועדו לעצה

 

בלבחת נעידלהום סררי, בלבחת נעידלהום סררי

בחקירות גוללתי כל סודי, בחקירות גוללתי כל סודי

ווצלו ספניול עלייא גידאן, חארצ ייאסר עלא עמרי

הגיעו בני איספנייא נפגעים, אז דאגתי המון לשלמות חיי

 

חארצ ייאסר עלא עמרי

אז דאגתי המון לשלמות חיי

 

ספאנייא ראחת בכבארהא עזלאן, טאלבין קטיע ראס בן שושן

יוצא איספנייא סרו כולם נזעמים, לדרוש עריפת בן שושן, ומתי ?

 

אנא גשים מאזלת גררי, וואנא ללי תמחחנת מן סגרי

אני פתי עודני בער, אני שהתייסרתי בנעורי

ספאנייא תמננאת גבני, תטלב ראסי יינקטע

יותא איספנייא ייחלו ליגוני, דרשו עריפת ראשי ממעל

 

ייא לחארתין לחבק ווסקיווה, אלחפפארין לקבור וואטיווה

השותלים שיח, השקוהו, וחופרי הקבר כסוהו

 

האדא סבאב סגיר ייא ייממא, אולאיין תעבביווה ?

זה עלם יפה תואר וצעיר, הו אמא, אנא תקחוהו ?

 

וואנא ייא גאלס פי סזני, חתתא ליומן ילחק ששרעי

עדיין אני תושב בכלאי, עד הגיע יום המשפט

 

זאוו לזאנדארם וככתפוני, וסרת מעאהום נתבבע

באו השוטרים ואותי כבלו, וכבר איתם אני צועד לאט

 

קדדאם לחוככאם לחחקוני, וולזורי פייא תכלע

אל בית הדין הובילוני, אנשי החוק הפחידוני עד תום

 

מאללהום לוויסי מן בכרי

כי על כך הועמד תובע מבעוד יום

 

זבד כאגט ונאיי ייא בן שושן, ווקפת ווטלכת עלא זהרי

הוציא כתב אשמה וקרא אלי : בן שושן ואז להגן עמדתי

 

ווקפת ווטלבת עלא זהרי, זררני ווזאבו קדדאם לפריזידאן

התייצבתי וביקשתי על מזלי, נגררתי ואני מול נשיא אשמתי

 

אנא גשים מאזלת גררי, אנא ללי תמחחנת מן סגרי

אני פתי עודני בער, אני שהתייסרתי כבר מנעורי

קלתלהום ייא סייאדי אנא ללי ביהא, חכית לקצייא כיף סארת

הודיתי ואמרתי אדוני, אני שנפגעתי בה, גוללתי הפרשה בפרוטרוט

 

טיראנטינו גררק דעווא, כיינו פי קלבי מאזאלא

עוש הפרקליט העמיק התביעה, ופגיעתו בלבי עוד רשפים תפלוט

 

דכל טביב וובצת בנדאמו, וועמלתלו דינר פי חזאמו

נכנס הרופה ונשקתי לעקביו, ותליתי דינר באבנט מותניו

 

ווכרז יקול א ייממא, ווסלממת פי ייאמו

יצאתי בקריאה, הואאמא, והשלכתי יהבי על כבוד שנותיו

 

לפרוקירור חתתא הווא, ווקפלי כול מא סארת

הקטיגור גם הוא הוסיף, ושיחזר כל אשר אירע וסיפר

 

תכללם כלאמו בלקווא, כי עין למא אילא פאדת

נשא נאומו ברוגז ובעוצמה, ושטפי דבריו כמעיין מתגבר

 

סוססאי ענדי מכרי, סוססאי ענדי מכרי

וגם לי פרקליט בשכרו, גם לי פרקליט בשכרו

 

הווא ווקף ונאף עלייא בגנאן יפככני מן בחרי

עמד איתן ונשא סנגוריה בטיעוניו יצילני ממצולותי

 

עמל זהאד ווטארד תקול תעבאן, מעלום עלא פכאכי יזרי

הפגין מאמץ, נלחם נאבק והוא תשוש, אמור על פדותי ירוץ

 

מעלום עלא פכאכי יזרי, לממא תממ כלאמו וההוא עייאן

אמור ומנוי, על פדותי ירוץ, וכאשר תם נאומו והוא רצוץ

 

בקא לחדית, ווללא לפריזידאן

הוחזר נושא הפרשה אל דוכן הנשיאות

 

אנא גשים מאזלת גררי, אנא ללי תמחחנת מן סגרי

אני פתי עודני תמים, אני שהתייסרתי כבא מנעורי

 

א- מאדא כדם מא סהר פלליל, מאדא חרק שפהו מעא לקנדיל

והזוכה ההוא, לא עמל ולא נדדה שנת לילו, לא דבק מבטו באור הנר

 

לכדמא וולזרייא, ייא ייממא, בקאת מן סעד לגיר

הייגע והטרחה, הו אמא, נותרו במזל הזולת

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי

השירה היהודית העממית – יעקב לסרי

תוכן העניינים מחולק היעקב לסריוא לחמישה חלקים שכלאחד דן בנושא אחר, והם, החלק הראשון דן בשירי יולדת, תינוק ומיילדת, שירי חתונה וטכסים. החלק השני דן בשירי אהבה וקילוסין, תשוקה ושבחים ליופי, שירי עונג והתמוגגות.החלק השלישי בשירי יגון וצער, שירי בדידות והשתפכות הנפש, שירי התנצחות וגידופים. החלק הרביעי בקינות על חורבן ירושלים ובית המקדש. החלק החמישי בשירי שבח והודיה, שירי מוסר, תפילה, אמונה וגאולה.

מידי פעם נשלב בכפוף לנושא הנדון או למאורע כלשהו, אם אישי או כללי, לאו דווקא לפי הסדר המופיע בספר. זהו מסמך נדיר, ממליץ לנסות לרכוש את הספר, רק בחנויות לספרים משומשים, או לצלמו באחת מאוניברסיטאות השונות, לבטח בבר אילן יש עותק שלספר זה. 

בו עלי אוזינו למשהור

בו עלי ויופיו המפורסם

 

ראס בן עלי למגרגב גיר לימא פאסייא

ראש בן עלי המפורסם, כמו לימון פאסי מהולל

 

חאזב בן עלי למגרגב גיר ייברא משקייא

גבות בן עלי הנודע, כמו חוט במחט מושתל

 

עיון בן עלי למגרגב גיר מחברא רומייא

עיני בן עלי המקובל, כמו קסת מושלמת

 

כדוד בן עלי למגרגב גיר וורדא עכרייא

לחיי בן עלי האהוב, כמו שושנה אדומה

 

מנכר בן עלי למגרגב גיר תמרא בוסקרייא

חוטם בן עלי המהולל, כמו חיטוב תמרה מתוקה

 

פממ בן עלי למגרגב, גיר כאתם דהבייא

פי בן עלי הגדול, כמו טבעת זהב יצוקה

 

סנאן בן עלי למגרגב, גיר זוהר מסתייא

שיני בן לעי המובחר, כמו פנינים לטוהר

 

ענק בן עלי למגרגב, גיר קרעא זאזייא

צוואר בן עלי הנערץ, כמו בקבוק זכוכית לזוהר

 

סדר בן עלי למגרגב, גיר סקקא מטווייא

חזה בן עלי החכם, כמו אריג שמור ומקופל

 

כרס בן עלי למגרגב, גיר לוחא טאבלייא

בטן בן עלי הפיקח, כמו קמיע עם כתב מסולסל

 

ווידדין בן עלי למגרגב, גיר חותא בורייא

וידי בן עלי המחונן, כמו דג " בורי " מגודל

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי

השירה היהודית העממית – יעקב לסרי

תוכן העניינים מחולק הוא לחמישה חלקים שכלאחד דן בנושא אחר, והם, החלק הראשון דן בשירי יולדת, תינוק ומיילדת, שירי חתונה וטכסים. החלק השני דן בשירי אהבה וקילוסין, תשוקה ושבחים ליופי, שירי עונג והתמוגגות.החלק השלישי בשירי יגון וצער, שירי בדידות והשתפכות הנפש, שירי התנצחות וגידופים. החלק הרביעי בקינות על חורבן ירושלים ובית המקדש. החלק החמישי בשירי שבח והודיה, שירי מוסר, תפילה, אמונה וגאולה. 

מולאת לכדד דדריף

בעלת הלחי היפהפיה

 

מולאת לכדד דדריף, וואנא זיתכ דיף

בעלת הלחי היפהפיה, באתי אליך כאורח

 

וודדיף אילא זאכ, לא ברדכ תעססיה

ואורח אם בא אליך, חובה לסעדו בלב שמח

 

וואנא מא זיתכ לא עלא מא ואלא נעמא

ואנוכי לא באתי אליך, בגלל מים או מזון

 

וולמא ווננעמא, כולל מן וואלה ייעטיה

כי מים ולחם, כל אחת מוזמנת לתת ברצון

 

וואנא גיר גרדי פיכ, וומולאנא ייהדיכ

וכל חשקי ורצוני בך, והאל ירגיעך אל נכון

 

וואנא עיית מן ששוף, וועיית מן לוגוף

אני נלאיתי ממבט, יגעתי מלעמוד

 

עיית מן דדרב, וואנא באקי וואקף פבאבו

עייפתי מלשוטט ברחוב, ובשערו אני ניצב עוד

 

ווילא קרית נתי, ראה אנא ללי קררית

אם את למדת, כבר אני להספיק לימדתיו

 

ווילא נתי בנית, ראה אנא זידת וועלליתו

ומה שאת בנית, כבר הוספתי והגבהתיו

 

וולחרף באס נתי קררית, ליכ אנא נעטי אוזאבו

האות אשר בה הורית, אתן לך אני תשובתו

 

וולחיט ללי בנית, אנא נעטיכ תראבו

הכותל אשר הקמת, אתן לך עפר אדמתו

 

וולקלוב לקאתחין, עלינא וועליכום יירטאבו

וכל לב קשוח, עלינו ועליכם תתרכך קשיותו

המשך…..

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי-מולאת צצאג דדריף בעלת השוק החטוב

השירה היהודית העממית – יעקב לסרי

תוכן העניינים מחולק הוא לחמישה חלקים שכלאחד דן בנושא אחר, והם, החלק הראשון דן בשירי יולדת, תינוק ומיילדת, שירי חתונה וטכסים. החלק השני דן בשירי אהבה וקילוסין, תשוקה ושבחים ליופי, שירי עונג והתמוגגות.החלק השלישי בשירי יגון וצער, שירי בדידות והשתפכות הנפש, שירי התנצחות וגידופים. החלק הרביעי בקינות על חורבן ירושלים ובית המקדש. החלק החמישי בשירי שבח והודיה, שירי מוסר, תפילה, אמונה וגאו

מולאת צצאג דדריף

בעלת השוק החטוב

 

מולאת צצאג דדריף, וואנא זיתכ גיר דיף

בעלת השוק החטוב, באתי אליך כאורח

 

וודדיך אילא זאכ, לא בדדכ תעססיה

ואליך כי יגיע אורח, מחובתך אותו לסעוד

 

וואנא מא זיתכ

ואליך לא באתי מעולם

 

לא עלא מא, וואלא עלא ננעמא

לא על מים ולא על מטעם

 

מחית למא ווננעמא, ראה ללאה ייעטיה

כי המים והלחם, הרי האל נותנו

 

יסמכ ענדי עזיז, וואנא זית גיר עליה

ושמך לי יקר, ואני באתי רק חמענו

 

סופתכ באההיא

ראיתיך מקסימה

 

סופתכ באהייא וועזבתיני

ראיתיך מקסימה, ובעיני מצאת חן

 

וונתי וואקפא, וורריח ידדיכ

את ניצבת, וברוח תטלטל אותך

 

ייא למזווקא זוואק להידורא

המקושטת בקישוט, עור בהצה נסרח

 

לא פעאל מזייאן, וואלא צנעא משכורא

לא מידות טובות, ולא מקצוע משובח

 

סיר ווסיר וומחבבתכ מא פיהא כיר

סורי לך מזה, ואהבתך איןן בה מאום

 

מאדא מן מעאני גלתי וולגוני

הרבה פתגמים השמעת, והגיעוני עד הלום

 

ייא ללי בדדל כיט דסקללי בלקזדיר

את שהחלפת חוט משי בחוט בדיל פשוט

 

ייא ללי בדדל כימא כבירא בנוואלא

את שהחלפת משפחה נודעת, ביושבי אוהל מרוט

 

ייא ללי בדדל קאייד ררזאל בחתאלא

את שהחלפת מורם מעם, בחתן פשוט

 

מעאני באיין ערוצ וערוצא

דברי עוקצנות בין חתן וכלה

 

זאבולי סאייא בלא פצאלא מא צבת קייאסי

הביאו לח שמלה בלי גזרתי ובלי מידה בכלל

 

דפעולי דככאן לחלווא, וונגלבתלי ראצי

גדשו אותי בעראק מתוק, וראשי סחרחר כגלגל

 

ספת לברראד פדדלאלא בזזין גוואני

בשוק ראיתי קומקום למכירה, פיתני ביופי ותפארת

 

דככלתו לדדאר פחאל זזמרא דגייא נפדאלי

הבאתיו אל ביתי, כמו גחלת כבתה ולט עד בוערת

 

או באבא לערוס בלקראייא עבבא לחכומא

אהובי החתן בלימודו, השליטה תפס בחכמה

 

פממ לבירו זאבהא, פלכוואגט מרצומא

מפחד המשרד הביאה, על נייר ותעודות רשומה

 

וואס דדאני וואס זאבני לבלאד זזיתון

מה אירע לי ומה הביאני לארץ כרמי הזיתים

 

או נמסי לבלאד נצארא וונדגג לקיטון

טוב ללכת לארץ אירופה, ואתקע שם יתד אוהלים

 

וואצללא בללי יכון זללאל או טרפו כאווי

לא יוצלח איש הולל, אם אין בכיסו הונו

 

וואצללא בללי ירון פררזאלא ספסאווי

לא ייכון בין אנשי חיל, ויזיקו צחצוחי לשונו

המשך….

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי-זאר עלייא לגראם ביקרה אצלי האהבה

השירה היהודית העממית – יעקב לסרי

תוכן העניינים מחולק הוא לחמישה חלקים שכל אחד דן בנושא אחר, והם, החלק הראשון דן בשירי יולדת, תינוק ומיילדת, שירי חתונה וטכסים. החלק השני דן בשירי אהבה וקילוסין, תשוקה ושבחים ליופי, שירי עונג והתמוגגות.החלק השלישי בשירי יגון וצער, שירי בדידות והשתפכות הנפש, שירי התנצחות וגידופים. החלק הרביעי בקינות על 

 

זאר עלייא לגראם

ביקרה אצלי האהבה

 

זאר עלייא לגראם ייא סאחי זאר

ביקרה אצלי האהבה ואני תועה במדבר

 

שוף לוני ייעטיב כארי

הבט בגון פני, הוא יתן תשובה לדברי

 

שהימת לעשיק דאהרא בררקקא ווצצפור

פני האוהב נהירים, בדקיקות וצהיבות

 

נססכא לכולל חין מן גיר דראד

בהתאוננות אביע לכל מנת גורלי ועוגמתי

 

אוהאד לעקיק כדדי זארי

כי החרוזים הללו הם פנינים בלחי שכנתי

 

עדאב בחר נאר להווא, סארת מתעובא

סבלום ים מוקד האהבה השרויה ברפיונה

 

ניראן לחובב מא תסבהלהא נאר

להבות אש האהבה, אין תבערה עזה בדמותה

 

סאל עננהא קלבי ווסייארי

בחביונה שכן לבבי, וחזה צלעותי

 

אמא דווזת מן תעב אורוחי מקהורא

חלפו עלי מכאובים, ונפשי נעגמה בחרפותי

 

בהדו איללא פנית מן עשק לזאר

העידו עלי כי התמוססתי מאהבת שכנתי

 

ייא אהלי רגבו פייא זאר

בני משפחתי, לשכנתי הרבו הפצרות

 

יזעלני בררדא וויעמל ביחקק זזורא

תשימתני לרצון, תעשה בעבור השכנות

 

לעשק דעא וועאד זאייר אוזופי חאכמו כתיר

האהבה גאתה הוסיפה לבקר, ובקרב געשו על עצמותי

 

תרקני ייא נדים חאייר כיף זרא מא נחיר

עזוב אותי, איש נבוך, הכיצד לא אאבד עשתונותי

 

 

אנא עשקי ווזין נאייר כיף לברוד למנור

מאוהב אני ביופי הלוהט, כתפרחות זוהרות

 

ייא פאייק לבדור

פתח וער כמו עלי תפרחות

 

זין בהממא וונדר חשנו משכור

נוי הקסם והתואר, יופיו נגדש בתשבחות

 

גדאת פחשאיין נאר זמרא וואנא מדרור

ביופי יקדה אש גחלים, ואני חולה באנחות

 

עלל למחבבא מא ווזלת צברא

לעוצמת אהבה זו לא מצאתי נחמות

 

האדי באהייא מן לפכר

הלא זאת חנונה בחינה מכל הזכרונות

 

תייהת עקלי ווקוואת קאדרי

פיזרת דעתי, נתעצמה יכולתי לתשוקותיה

 

מלכת עקלי בססר לחרוף ווחשן ששוף

טלטלה דעתי, בקסם תווי הפנים ונוי מבטיה

 

מן קבל נהודהא יכטפו ליזאר

רימוני שדיה, סחפו יריעת אריגה

 

חובבהא כאן פדאתי זארי

ופלגי אהבתה, בגופי זרם שטפונה

 

לאכין למחבבא כאנת ענדי מסתורא

ואולם חיבתה הייתה אצלי חסויה ביתרונה

 

ווליום ייא מן תשאל בחת סראר

והיום אם תשאל ותחקור רזים וסודות

 

מא בקא מא נכפי וונדררי

מה נותר לי להחביא ולהסתיר כל סוד מכוסֶה

 

כלל נאס להווא תעוד פחאלי מכבורא

כי כל נוגעי אהבה יהיו כמוני יודעי נסתרות

 

שהדו איללא פתית מן עשק לזאר

העידו עלי כי התמוססתי מאהבת שכנתי

 

 

ייא אהלי רגבו פייא זאר

בני משפחתי, לשכנתי הרבו הפצרות

 

יזעלני בררדא וויעמל ביחקק זזורא

תשימני לרצון, תעשה בעבור השכנות

 

 

כלליוו לצחאב וולעסאייר לכביר מעא צצגיר

עיזבו חברים וידידים גדול וקטן בקבוצות

 

ידדיוו בכלאם ססראייא וויעלמו בדדמיר

ישיחו בדברי סוד מסתורין, ויידעו השראות

 

סרר לעשק גיר דאהר, וולוואקע מא פיה כיר

סוד האהבה נהיר היוא, אין תועלת בטובותיו

 

קאייסו לאיילא וקום לכתרא עאמו פבחור

מידתו בצלילת לילה, ורבים שחו בים מימיו

 

האד לקום גרקו פמררא מן גיר סעוד

והמונים אלה טבעו כאחד מהתנפצות נחשוליו

 

בחחרו וומסאוו בסרר זוהרא

שטו למרחק, ונשבו בקסמי שאיפות זוהרם

 

אנא ייא פלהווא מתלהום נעדר

ואני שרוי באהבה כמותם, אדע ואצדיקם

 

אוהאז ועדי ווכלעת עדארי

כי המו כמיהתי, ונבעתו ערגותיהם

 

לקדד ללי הווית נחכי, ראהי משגורא

הקומה אליה נכספתי, אדבר בה הן היא מפורסמת

 

לגזאלא למכיירא רקיקת לזפר

גיזרת האיילה המובחרת, דקיקת הריסים עד כמה

 

כייאלהא וואקף בין בשארי

ודמותה, תמיד בין עיני ניצבת

 

וועייאת פללשאן, טול אוקאתי מדכורא

נלאתה לשוני, ולאורך עיותי נזכרת

 

נגדר האד לוקת תכלע תעדר

ואם אבגוד בזה הזמן, אז תבין אותי בחרדה מובנת

 

אותאייהא לאס תקול ייא זארי

תתמלא בפליאה, לא תאמר מדוע שכני השבור

המשך………

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי

השירה היהודית העממית – יעקב לסרי

תוכן העניינים מחולק הוא לחמישה חלקים שכלאחד דן בנושא אחר, והם, החלק הראשון דן בשירי יולדת, תינוק ומיילדת, שירי חתונה וטכסים. החלק השני דן בשירי אהבה וקילוסין, תשוקה ושבחים ליופי, שירי עונג והתמוגגות.החלק השלישי בשירי יגון וצער, שירי בדידות והשתפכות הנפש, שירי התנצחות וגידופים. החלק הרביעי בקינות על חורבן ירושלים ובית המקדש. החלק החמישי בשירי שבח והודיה, שירי מוסר, תפילה, אמונה וגאולה. השירה העממית

זאר עלייא לגראם

ביקרה אצלי האהבה

 

זאר עלייא לגראם ייא סאחי זאר

ביקרה אצלי האהבה ואני תועה במדבר

 

שוף לוני ייעטיב כארי

הבט בגון פני, הוא יתן תשובה לדברי

 

שהימת לעשיק דאהרא בררקקא ווצצפור

פני האוהב נהירים, בדקיקות וצהיבות

 

נססכא לכולל חין מן גיר דראד

בהתאוננות אביע לכל מנת גורלי ועוגמתי

 

אוהאד לעקיק כדדי זארי

כי החרוזים הללו הם פנינים בלחי שכנתי

 

עדאב בחר נאר להווא, סארת מתעובא

סבלום ים מוקד האהבה השרויה ברפיונה

 

ניראן לחובב מא תסבהלהא נאר

להבות אש האהבה, אין תבערה עזה בדמותה

 

סאל עננהא קלבי ווסייארי

בחביונה שכן לבבי, וחזה צלעותי

 

אמא דווזת מן תעב אורוחי מקהורא

חלפו עלי מכאובים, ונפשי נעגמה בחרפותי

 

בהדו איללא פנית מן עשק לזאר

העידו עלי כי התמוססתי מאהבת שכנתי

 

ייא אהלי רגבו פייא זאר

בני משפחתי, לשכנתי הרבו הפצרות

 

יזעלני בררדא וויעמל ביחקק זזורא

תשימתני לרצון, תעשה בעבור השכנות

 

 

לעשק דעא וועאד זאייר אוזופי חאכמו כתיר

האהבה גאתה הוסיפה לבקר, ובקרב געשו על עצמותי

 

תרקני ייא נדים חאייר כיף זרא מא נחיר

עזוב אותי, איש נבוך, הכיצד לא אאבד עשתונותי

 

 

אנא עשקי ווזין נאייר כיף לברוד למנור

מאוהב אני ביופי הלוהט, כתפרחות זוהרות

 

ייא פאייק לבדור

פתח וער כמו עלי תפרחות

 

זין בהממא וונדר חשנו משכור

נוי הקסם והתואר, יופיו נגדש בתשבחות

 

גדאת פחשאיין נאר זמרא וואנא מדרור

ביופי יקדה אש גחלים, ואני חולה באנחות

 

עלל למחבבא מא ווזלת צברא

לעוצמת אהבה זו לא מצאתי נחמות

 

האדי באהייא מן לפכר

הלא זאת חנונה בחינה מכל הזכרונות

 

תייהת עקלי ווקוואת קאדרי

פיזרת דעתי, נתעצמה יכולתי לתשוקותיה

 

מלכת עקלי בססר לחרוף ווחשן ששוף

טלטלה דעתי, בקסם תווי הפנים ונוי מבטיה

 

מן קבל נהודהא יכטפו ליזאר

רימוני שדיה, סחפו יריעת אריגה

 

חובבהא כאן פדאתי זארי

ופלגי אהבתה, בגופי זרם שטפונה

 

לאכין למחבבא כאנת ענדי מסתורא

ואולם חיבתה הייתה אצלי חסויה ביתרונה

 

ווליום ייא מן תשאל בחת סראר

והיום אם תשאל ותחקור רזים וסודות

 

מא בקא מא נכפי וונדררי

מה נותר לי להחביא ולהסתיר כל סוד מכוסֶה

 

כלל נאס להווא תעוד פחאלי מכבורא

כי כל נוגעי אהבה יהיו כמוני יודעי נסתרות

 

שהדו איללא פתית מן עשק לזאר

העידו עלי כי התמוססתי מאהבת שכנתי

 

ייא אהלי רגבו פייא זאר

בני משפחתי, לשכנתי הרבו הפצרות

 

יזעלני בררדא וויעמל ביחקק זזורא

תשימני לרצון, תעשה בעבור השכנות

 

 

כלליוו לצחאב וולעסאייר לכביר מעא צצגיר

עיזבו חברים וידידים גדול וקטן בקבוצות

 

ידדיוו בכלאם ססראייא וויעלמו בדדמיר

ישיחו בדברי סוד מסתורין, ויידעו השראות

 

סרר לעשק גיר דאהר, וולוואקע מא פיה כיר

סוד האהבה נהיר היוא, אין תועלת בטובותיו

 

קאייסו לאיילא וקום לכתרא עאמו פבחור

מידתו בצלילת לילה, ורבים שחו בים מימיו

 

האד לקום גרקו פמררא מן גיר סעוד

והמונים אלה טבעו כאחד מהתנפצות נחשוליו

 

בחחרו וומסאוו בסרר זוהרא

שטו למרחק, ונשבו בקסמי שאיפות זוהרם

 

אנא ייא פלהווא מתלהום נעדר

ואני שרוי באהבה כמותם, אדע ואצדיקם

 

אוהאז ועדי ווכלעת עדארי

כי המו כמיהתי, ונבעתו ערגותיהם

 

לקדד ללי הווית נחכי, ראהי משגורא

הקומה אליה נכספתי, אדבר בה הן היא מפורסמת

 

לגזאלא למכיירא רקיקת לזפר

גיזרת האיילה המובחרת, דקיקת הריסים עד כמה

 

כייאלהא וואקף בין בשארי

ודמותה, תמיד בין עיני ניצבת

 

וועייאת פללשאן, טול אוקאתי מדכורא

נלאתה לשוני, ולאורך עיותי נזכרת

 

נגדר האד לוקת תכלע תעדר

ואם אבגוד בזה הזמן, אז תבין אותי בחרדה מובנת

 

אותאייהא לאס תקול ייא זארי

תתמלא בפליאה, לא תאמר מדוע שכני השבור

 

וונשוף כדודהא דחאת בעייא מסעורא

אוסיף ואביט בלחייה, שהדפו אותי בהיותי עייף ועצור

 

שהדו איללא פנית זמן מן עשק לזאר

העידו על כי התמוססתי מאהבת שכנתי

 

ייא אהלי רגבו פייא זאר

בני משפחתי, לשכנתי הרבו הפצרות

 

ייזעלני בררדא וויעמל ביחקק זזורא

תשימני לרצון, תעשה בעבור השכנות

 

ייא מן כדודהא לעוואטר מתל לוורד

מלחייה נדפה קטורת כמו ריח שושנים

 

וולכאל מענברי למשכי, פאייק פוק לעדיר

ומשמן מור הענבר המובחר, תעורר מכל מכאובים

 

ששנאן תבאן כיף זזוואהר

טורי שיניה יבהיקו כמו פנינים לזוהר

 

וורריק מן עשיל כמיר למכמור

ודוי פיה מתוקים מדבש, ומיין רקח לטוהר

 

חלא ווקטע מן כוללסי דא למסם דור

מתוק וחותך כתער, וכמו זר פרחי ההר

 

כאתם ייחשאבו יינסרא ילממע ווינור

טבעת יקרת ערך לחשבון ןמכירה, תקבץ ותנהר

 

תדהא בשוואקו וותזיד חוסרא

תבהיק בשווקים ותוסיף חן לכל זר

 

גיר זיד גזייל פסחאבי

תתווסף להיות עופר איילים, מכל חבר נהדר

 

דדרעאן למתאל נחכי קמחא משכורא

זרועות חלקות, כמו גרגירי חיטה משובחים

 

שהדאת תפיפחאת פסדרהא סגאר

דיה כתפוחים ורודים, בחזֶהָ קטנים

 

שוף צנעת זליל דבארי

ראו מלאכת הבורא יוצר היצורים

 

תפפאח פססדר בצצפאווא ווחמורא

תפוחים על לוח החזה, טהורים אדומים

 

עדדבו קלבי עדאב וואנא צבבאר

עינו את לבי עינויים, ואני לסבלותיה

 

חין טללו מן תחת יזארי

כאשר הם השקיפו מבעד לתחתית סדיניה

 

נשוף עטוף מאיילא וושוואלף מדפורא

אביט באיברים נטויים, וצמות קלועות משערותיה

 

שהדו איללא פנית מן עשק לזאר

העידו עלי כי התמוססתי מאהבת שכנתי

 

ייא אהלי רגבו פייא זאר

בני משפחתי, לשכנתי הרבו הפצרות

 

ייזעלני בררדא וויעמל ביחקק זזורא

תשימני לרצון, תעשה בעבור השכנות

 

קולו לסאבגת דדפאייר מן לאלי ענדהא נדיר

אמרו למשוחח הציפורניים, ממני עדיה מבט

 

עדרי ייא ראחת לכוואטר וודפי האד להזיר

הבינני שלוות הרצונות, וכבי את זה הלהט

 

עיית מן לפראק צאבר לוואקע פיטיר קלבי מהזור

נלאיתי מהפרידה בסבל, והנכון בלבי באש נלהט

 

ליום רגבתכ ייא לעדרא עטפי בזזור

היום הפצרתי בך היפה, התעטפי בביקורים בלאט

 

אזי לענדי נרדאכ נברא נדחא מן סול

סורי אלי וארצה בך, אתרפא ואמלט מזעזועים

 

חין ספתכ זיתי פמררא נרקס בולעתי וננשא מא פאת

כאשר ראיתיך באת לפתע, ארקוד בעונגי, ואשכח עברים

 

נפרח וונסבבכ פסרארי, וונקול מייאת מרחבא

אצהל ואתלפף בסודותי, ברוכה את מאה פעמים

 

מא חלא האדיכ זזורא

ואוסיף, עד כמה מתוק היותנו שכנים

 

נבאתו פי רייאד מא בין סזר

נלון בתוך גן משגשג ובין אילנות הגנים

 

בראחתכ ייחלאלי מושתארי

כמנוחתך ימתק לי הילוך הצעדים

 

נסים לוורד וזזהאר וונסאיים מעטורא

ניחוח הורדים והלילך, וקטורת מרוקחת

 

עכארא ווחריר מן גיר עייאר

סומק וצשי, ואין דבר דיבה וגנות

 

סמע צנעא מם פנאן קארי

ושמע כי זו המלאכה, מאומן שלמד תבונות

 

קרא כממל כתאבו, טללע כולל מן מגסורא

למד והשלים כתביו, ורומם מושפלות

 

וויקול דריס בלעידי חדדאר מא יזול מעא צחיחי לארי

ויישא נאומו בצחות, וכל נוכח לא יסור מאמונתי

 

ייערף עשקי עלא צצפא וולמאני בבסורא

ידע אהבתי בידענות רהוטה, ודבקותי בבשורתי

 

שהדו איללא פתית מן עשק לזאר

העידו עלי כי התמוססתי מאהבת שכנתי

 

ייא אהלי רגבו פייא זאר

בני משפחתי, לשכנתי הרבו הפצרות

 

יזעלני בררדא וויעמל ביחקק זזורא

תשימני לרצון, תעשה בעבור השכנות

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי-גראם לאללה עדדבני אהבת גברתי ייסרה אותי

השירה היהודית העממית – יעקב לסרי

תוכן העניינים מחולק הוא לחמישה חלקים שכל אחד דן בנושא אחר, והם, החלק הראשון דן בשירי יולדת, תינוק ומיילדת, שירי חתונה וטכסים. החלק השני דן בשירי אהבה וקילוסין, תשוקה ושבחים ליופי, שירי עונג והתמוגגות.החלק השלישי בשירי יגון וצער, שירי בדידות והשתפכות הנפש, שירי התנצחות וגידופים. החלק הרביעי בקינות על חורבן ירושלים ובית המקדש. החלק החמישי בשירי שבח והודיה, שירי מוסר, תפילה, אמונה וגאולה. השירה העממית

גראם לאללה עדדבני

אהבת גברתי ייסרה אותי

 

פנית וואס מא יצבברני

נהרסתי ואין תועלת בנחמות

 

ניראן פי גלבי ייא נאס גדאת

ולהבות בלבבי, אנשי, יוקדת

 

פי כולל יום פיי זתרי

בכל יום בתוככי קרבי רצות

 

מן ווחס לאללה באיית ציפאר

מגעגועי גברתי לנתי נדוד משנת ישרים

 

כחל לעיון זין לברני

בגלל שחורת העיןן, עם יפי עופר איילים

 

כיף סאפהא למסכין, חמק וודבאל

כשראיתיה אני המסכן, השתגעתי ויגעתי

 

עיית מא נצצבר קלבי

עייפתי מסבלות לבי

 

דאבא עלא אוחידא, ווצצבר ייא נאס

כל זאת על יחידה, גבר צורך הנחמות

 

ווללאה מא נרא ייא רבבי

עדיף לא לראות ריבון העולמים

 

גראם לאללא עדדבני

אהבת גברתי ייסרה אותי

 

פי קלבי שעלת נארו

ובלבי יקדה אש שלהבתי

 

אילא פיכ דווא נתי תדאוויני

ואם אצלך תרופתי, את תרפאי אותי

 

נוצציב ייא ללי תעסק פי לבנאת

אאיעץ למי שנלכד באהבת עלמות

 

ווסמע כוכ ללי סאח וונסאני

הקשב לאח שאותי שכח, ועלי הלך רכיל

 

פיהאד זזמאן לא תאמנסי אייהאד

ובאלה הזמנים, אל תאמין וראה הזהרתיך

 

וואלא ייכון כוכ תתאני

אפילו זה יהיה אחיך השני, מרחם אמך

 

גראם לאללה עדדבני

אהבת גברתי ייסרה אותי

 

פוסט קלבי שעלת נארו

 ובתוך לבבי, יקדה שרפתי

 

נוצציכ ייא ללי תעמל םרזא

ואייעץ לך, אם תערוך הילולה

 

ווזמיע מן קאל עטילו

לכל המדבר שם, תן לו מזיון ומלה

 

זיד ווססע כאטרכ ווצתרזא

הוסף לנחת רוחך, וקווה לישועה

 

ווצצאברין מן ליהום לפרזא

שהרי לסובלים יאתה התשועה

 

בפרח להנא ווכמאלו

בשמחת השלווה ושלמותה

 

ייא מלכת לבנאת לעזאלא

כי את מלכת בנות שעשוע הלב

 

דוו לעסק מן תגייארו

זיו האהבה בלא עצב.

 

אמדרא זנאני גרצתו ונלקאה

האומנם גן נטעתי ואותו אמצא ?

 

וועמלת פיה מא יעזבני

כי שמתי בו כל אשר בעיני נרצה

 

חבב למלוכ ולוורד אילא ייפתח

פירות דובדבן, וורדים ביפעת תפרחתם

 

וועמלתלו סוואקי תזרי

וגם פלגי מים בתעלות זרימתם

 

פלמייא תאפקא, כרז מן סבבון

כמו מים שופעים הנובעים מפרצים

 

תפפאח פוק מן ססדר יעזבני

ככה נערצים תפוחים, על חזות נערצים

 

מא סאף גאיילא, מא הזזוה רייאח

כי זולתי לא ראה צהרים, ולט נשאוהו סופות

 

עיית מא נצצבר קלבי

ואילו ללבי עייפתי לתת נחמות

 

ווגראם לאללא עדדבני

כי אהבת גברתי ייסרתני עמוקות

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי-רפק ייא מאלכי בעבדכ הרעף מלכי לעבדך 

השירה היהודית העממית – יעקב לסרי 

רפק ייא מאלכי בעבדכ

הרעף מלכי לעבדך השירה העממית

רפק ייא מלכי בעבדכ, וועטף ייא סבאב גנייאן

הרעף מלכי לעבדך, תן שפע, אדון העושר הרב

 

יבדע מן באת מן גייאל

ויגדל זה שנרדם, מבלי שינק די

 

יהדיכ לאללא לא תעדד קלבי, קאצית מא כפא

יפייס אותך האל, אל תייסר לבי, כי נענשתי רבות

 

נתא מוצוע בלמחאסב, וואנא מולוע בלגראם

אתה טרוד בחשבונות, ואני שרוף מאהבות

 

עיית עאיים פססקאם

כי נלאיתי מלשחות בכספי מתנות

 

חתתא יירטאב באטכרכ, וקלבכ עלייא ייזפא

ועד שתוטב דעתך, ולבך עלי ירחב

 

רגבו תאז למלאעפייא, וודחיני גיר בססלאם

יפצירו בכתר הנדיבים, שידחה אותי בשלום רב

 

וותראעי סיד לכראם

ותראה נשיא הכבוד והחשיבות

 

לא כיר ללי ספא חביבו, ווגדר בעד למוואלפא

כי טוב הסועד ידידו מזה שבגד אחרי התרגלות

 

מן הוואכ ייא מאלכי פתית, לא חאלא כיף חאלתי

מאורך רוחך מלכי נשחקתי, ואין צרה כצרתי

 

ראדי בהוואכ מא סכית, חתתא תקדא חאזתי

מרוצה מטובך ולא נואשתי, עד שתוגשם שאיפתי

 

ראני בהוואכ מא עיית, סאכי נדרא לעאלןתי

הרני ברווחתך לא עייפתי, ושואף למבט באהובתי

 

ווילא מותת מא הווית, מננכ ייא רטח ראחתי

אם אמות לא שבעתי, וממך מנוח לשלוותי

 

נזבר נקול מא מסאלי, מא מסא חתתא פלחראם

אתגבר ואומר לא אבד לי, ולא נעלם לשווא סתם

 

וואנא מא דעאלי נדאם

וגם לא הפסדתי כסף במוגזם

 

נסעמע קוואל לחסוד פייא, וננכלפו מן בעד למוואלפא

שמעתי דברי גנות מתקנאים, ואשיב להם אחר ההרגל

 

נערפ צאחב לולאעא, בייאדק ווצעאק נדאם

אני מכירך איש חובבני, באבני המשחק וצריחות השקל

 

וונערפכ מאחב דראפא

ואני מכירך איש מעריץ קסמים

 

וודדראפא סאעפת מסאעפא

והקסם, סובלני לנפש מוקסמים

 

רגבו תאז למעאפייא, וודחיני גיר בססלאם

יפצירו בכתר הנדיבים, שידחה אותי בשלום רב.

 

אמא דווזת מן אוקאת, כונת מגטטי בתובהא

כמה חלפו מהזמנים, והייתי מכוסה בבגדה

 

תשווא ייאקות וותתקאם, ווסעדי יסאל מננהא

היא שווה ספירים וערכה רב, אושרי הודגש ממנה

 

וולכאס מן דמעו זראת, בין ססמעא או-דייהא

ומן הכוס שטפו הדמעות, בין הנר ובין אורו

 

מא תססמע גיר כובבאת, וולכמרא פאח סררהא

כאן תשמע רק כוסות, כי השחרחורת שפכה קסמה

 

ווססרר טאח מננהאף אין ייאם זזהו לבידא

והקסםנשר ממנה, ונקנה בלי שאול ערכה

 

חנא נסוואן בלא מדאם, סאיר ססרא כלא מתקאם

כי הנשים גם בלי סביאה, כמו קונה בלי שאלת מחירים

 

מסיון אנא בעיון לעדא, וועליכ תתאז מא כפא

מדוכדך אני מעיני האויבים, ולראשך שום כתר לא הספיק

 

גדבו זררבו או-קאלו

כולם זעפו וגם ניסו, ואף לעזו לריק

 

מא דאם זזהו, ייא לכואן דום בלקדאם

ולא תתמיד השמחה, אלא אם תתמיד בצעדות

 

לוכאן שמש פי שמאהא, תבקא דימא מססרפא

כמו השמש בטבטר רקיעה, שם תישאר באור נגוהות

 

מאל מא פאלי בתתמאס, וואלא רגבא וולא תמאס

מדוע אין ממלך שמועה תמימה, ולא ביקור שלם אחד

 

ייא תבאע סיד לכראם

אלי אני הרודף נשיא מורם מעם

 

דאבא רבבי יזווזכ, ווירזזעכ ייא ראעת לעפא

ואולם, עוד האל יזווגך אלי, ויחזירך רב הרחמים

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 135 מנויים נוספים

נובמבר 2019
א ב ג ד ה ו ש
« אוק    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

רשימת הנושאים באתר