תעודה מספר 48-רבי דוד עובדיה-כרך א'

 

שמעו אלי רודפי צדק  מבקשי ה׳ קריאי עדה אנשי שם יחידי סגולה המחזיקים בתורת ה׳ אלמלא עלייא לא אתקיימו אתכלייא וקרינן בהו כי בצל החכמה בצל הכסף ה״ה האנשים אשר נקבו כאן בשמות ראשון שבראשון שבקודש עושה ומעשה טוביינא דחכימי מתהלך בחומו צדיק ענותן ושפל ברך חכימא ברמיזא שלם הוא ושלימא משנתו קב ונקי והוא קורא כותיקין כהה״ר שלמה אבי׳טברל לקדש נר״ו לעד לא יכבה, ואחריו יאיר נתיב ראשון שבקדש הגביר המרומם אהוב למעלה נחמד למטה ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום ונבון תחבולות יקנה  קנה חכמה קנה בינה  ה״ה כה״ר משה בחיר ה׳ הרד והד׳ר לבושו נר״ו יאיר ויזהיר כזוהר הרקיע ובכוכבים לעולם אכי״ר ושותפו החשוב הנכבד כה״ר משה אזולאי יש״ץ, שני לו שבקדש הגביר ונעלה ולו ב׳ כתרים כתר כהונה וכתר שם טוב קנה הוא לעצמו וזה שמו אשר יקרא לו ויהי דוד לכל דרכיו משכיל משכיל על דבר ימצא טוב והוא כהן לאל עליון נר״ו יאיר ויזהיר אכי״ר הוא ושותפו ג״כ היקר הנכבד וחשוב ומעולה כ״ר שמואל אבן חמו יש״ץ, שלישי שבקדש אח׳י הרד בן שלומ׳י שרוח הבריות ורוח המקום נוחה המינו נחמד האי׳ש להשכיל ה״ה גומל חסדים טובים מזרע אברהם ביישנים רחמנים גומלי חסדים אחד היה אברהם נר״ו יאיר אכי״ר.

אחד״ש מאדון השלם ב״ה באתי באותיות שתים להודיע לכם צערי כמאמרם ז״ל צריך אדם להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים עם היות שאני אי׳ש בוש׳ת כידוע לשער עמי מ״מ כי ראיתי אחרי ראי שגדל כים שברי השוד והשבר והרעב כבד בארץ ובעונותי הרבים והרעים עוללים שאלו לחם פורש אין להם ולבנותי מה אעשה לאלה היום שכמעט… פרחה נשמתה וקרובה למות מהחיים וחרב עד צואר הגיעה ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ולכן אמרתי עת לחשות ועת לדבר… לחכמים לעת הזאת לכן קמתי בקהל עם… שבע נפשות ביתי ולהפיל תחנתי לפניכם למה נמות לעיניכם וחרפה היא לכם בדבר זה ואעפ״כ בושתי ונכלמתי להרים פני אליכם לדבר עמכם פה אל פה כי אין זה מרדכי ולא מדרך אבותי לשאול חלקי בפי אפי׳ הרב חדה וכו' .

לפי שהיינו מכת הנותנים ולא מכת המקבלים לכן באר הואלתי אליכם הענין רשום וכתוב בספר כי ידיע להוי ליכו שעל צד הממעיט אם ואולי יספיק לי לפרנסת אנשי ביתי סך שני סאים שעורים בשבוע ובתחילת ביאתי למחנכם קדוש היה השער שבשוק שוד, לערך עשרה מעין לסאה ועבדיכם אין בו לא דעת ולא תבונה ולא אוכל לצאת ולבוא ולישא וליתן בענייני העולם כי אני איש תם יושב אהלים  ובביתי אין לחם ושמלה  ריקם ריקם לג״ש  ואין לי שום הכנסה אחרת ואין דורש ואין מבקש  ואין לי על מי להשען אלא על אלהי׳ שבשמים  וזולת מה שחנני ה׳ מברכתכם יבורך עבדיכם ומיום בואי למ״ק עד היום הזה ואני מקמץ מעסתי ומצמצם על עצמי ומצער עצמי אני ואשתי בתענית בכל יום אולי ישיבו את נפשם הילדים רכים שעלות עלי ואני מקצר ועולה במקום שאמרו להאריך שלא סיפרתי אליכם טפה מן הים ממה שאני מצטער ואין די לכתוב קצת מצרותי והאדם יראה לעיניים  שאין אני צריך, והיום הזה שהוכפלו הצרות ועלה השער שבשוק למעלה עקרבים והנה עיניכם רואות נלאיתי נשוא ועם היות ששלחו לי יחידי סגולה ממחנינו קדוש גם הם להתפרנס על ידם כמו שעליתי הענין לאחד מכם מ״מ אני ראיתי שגם זה הבל מטעם שאין זה מספיק ומה אתן זה לפני מאה איש דכולם שיעורן שוה לכולכם, אשר ע״כ למען אחי ורעי ואח לצרה יולד כתיב  וגר ותושב אנכי עמכם  ואין לי מנוס ומפלט מכם ושמך נקרא עלינו לכך אל תשיבוני ריקם מלפניכם והביטו וראו אם יש מכאוב כמכאובי  וכמה צער אני סובל בעצמי על כל מה שאני מדבר עמכם לכך השגיחו בעין חמלתכם עלי ועל אנשי בני ביתי ותראו באיזה אופן פרנסה ויבושו ויבלמו מבקשי רעתי ולמען אספרה כל תהלתכם באזני בניכם ולדורות הבאים ויצא לכם שם בזה ובבא שאין שיעור למצות זו כידוע מתורתינו הקדושה ומדברי רז״ל בכל מקום והנה אנכי נתן לפניכם היום ג׳ דרכים ובחרו לכם את אשר תעשו עמי ואיזה דרך ישכון אור ואם לא הגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל 38 כי השעה צריכה לכך ואם לא עכשיו אמתי.

הדרך הא׳ הוא אם תרצו התמיד שאתם קובעים לי בכל שבוע כי אתם ידעתם שאם נעריך החק הקצוב הזה לשער שבשוק שהיה שוד, בתחילה ודאי שיעור זה יספיק לי לפרנסתי והיום הזה לא יספיק אפי׳ לשליש או לרביע לפי העת והזמן לכך אם תרצו תפרישו מממונכם שיעור הספקתי משעורים ולא מעות כערך שבתחילה ואם כבד בעיניכם הדבר ורוצים להחזיק בידי ולברך יחידים אחרים שיהיו נמנים עמכם לדבר מצוד, להקל מעליכם המ״ט כי הנה רואה שיש יחידים רוצים לזכות במצוד, עמכם.

דרך הב׳ הוא אם תרצו להחזיריני למקומי אני וביתי ולא תבטלו התמיד הזה הקבוע עד יעבור זעם של שנת רעבון ושכר הוא לכם בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך  שמכם ומהם תסתייע מילתא המ״ט.

והדרך הג׳ אם תרצו להחזרוני למקומי ותלוו עלי סך מאה אוקיות לזמן ואני פורע ואתן לכם ג״כ ביטחון על זה דהיינו יש לי משכונה אחת מסך המשים אוקיות אכתוב לכם מסירה על גבי השטר והמשיט אוקיות האחרים אתן לכם מספרי הקודש שלי לבטחון לזמן ועתה בחרו לכם ולי אי זה דרך ישכון אור ובשכר זאת תזכו להיות מבני עליה שכר שאין שולט בו עין כל בריר. שנא׳ בו עין לא ראתה וכו׳ ותשובתכם הרמתה מהרה תצמח כי עוני… ואליכם כי השעה דחוקה ביותר…

תעודה מספר 48-רבי דוד עובדיה-כרך א'

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 228 מנויים נוספים
מאי 2024
א ב ג ד ה ו ש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
רשימת הנושאים באתר