השירה היהו. העמ. לערובי-י.לסרי


השירה היהודית העממית – לערובי-סתהית אנא מעא מוממו נכספתי אני עם התינוק

סתהית אנא מעא מוממו

נכספתי אני עם התינוק

 

סתהית אנא מעא מוממו לילא פי לילא

נכספתי עם התינוק ללילה בתוך לילה

.

וולעאם חתתא יידוז גיר פחאל האד ללילא

ולעוד שנה אשר תעבור כמו זה הלילה

.

לוכאן מא תנצר שמס, מא תדווי גמרא

לולא תזרח השמש, לא תראי הלבנה

.

גיר דדלמא פי כולל רכאן

רק אפלה בכל מקום ופנה

.

וננבית אנא ומוממו, גיר סכארא פי לאמאן

ואני עם התינוק אלון, כאמתחת מטמון אמונה

.

מסינא לקיסארייא, ווסרינא כסווא דלברוקאדו

סרנו לשווקים, וקנינו כסות ובד ברוקאט

.

ייכבר מוממו וירזעלנא אבוגאדו

יגדל תינוקנו, ויהיה לנו אדבוקאט

.

עללקנא לכוואדרו, וודגנא למסאמר

תלינו המסגרת ותקנו מסמרות

.

וונתי יא אננפיסא, תקום בידיכ עאמר

ואת היולדת קומי וידיך עתירות

.

חנא אילא כא נשרבו אששראב, נתכיירו פלמיזאן

כאשר אנו שותים יין, אנו בוררים לנו שיעור לעניין

.

ייכבא מוממו ויזרע דיין

יגדל תינוקנו, ויהיה לדיין

.

אילא כא נדרבו למוזיכר, כא נדרבו בטטנבור

כאשר אנו נוגנים נגינה, אנו מכים בתוף מרים

.

ייכרב מוממו, וירזע שליח ציבור

יגל תינוקנו, ויהיה שליח ציבור

.

אילא כא נתוובו למעזון, כא נצוובוה מן אזזיב

וכאשר אנו מכינים ריבה, מכינם אותה מצימוק יפה

.

יכבר מוממו, וירזעלנא טביב

יגדל תינוקנו, ויהיה לנו לרופא

.

הוואר לעאלי ללי כלקהום, מן ליה חא יותא

הוא העליון יצר אותם, ורק לו היכולת

.

כלק לחותא, וובעדא מן דהרהא פלמוואז תעום

ברא הדג, וכבר שוחה בגבו בגאות סוערת.

.

כדודכ תותא, ייא כייאל ליאקותא

לחייך אדומות כתות, ודמותך כפנינה זוהרת

.

וולא גרראר פססמא, כיף טטיר יפרפר וויהום

וכמו ציפור בשמים, וכמו עוף תרחפו ותנהמו

.

וונתי ייא אנפיסא, נעסתי וועאבכ ננום

והתינוק והיולדת, בשינה עמוקה נאחזו ונמו

השירה היהודית העממית – לערובי-תמננית אזזהו בגנאיים ייחלתי לעלצון במנגינות

תמננית אזזהו בגנאיים

ייחלתי לעלצון במנגינות

 

תמננית אוזהו בגנאיים אוטאר לעוד

ייחלתי לעלצון במנגינות מיצרי העוד

 

פי ערצא מפררצא מן וורד זראבי

בתוך בוסתן מוצע בשטיחים ופרח ורוד

 

וורוואייח וובכור מן לקמאיירי עוד

ניחוחות וקטורת, מעוד סוגי יינות ועוד

 

ווקראעי מסקולין מןכייאר שראבו

ובקבוקים ממורקים במבחר משקאות

 

וננפיסא ומוממו ענדי בעדא מערוד

היולדת והתינוק אצלי מוזמנים כבר

 

כיף משמום לוורד באיין צחאבו

כמו זר פרחים, בין ידידיו מעוטר

 

וללי דכל יקול מבארכ מסעוד

וכל הנכנס יאמר, מבורך ומאושר

 

וונוואזבוה, עקבאל פרח תראבי

ונשיב לו, בקרוב בשמחות קטני הילדים

 

וועקבאל ענדכום ייא כוואני ווחבאבי

ובקרוב גם אצלכם, אחים ידידים.

השירה היהודית העממית – לערובי-אלף סלאם ווכלל סלאם אלף שלומות וכל שלום

 

אלף סלאם ווכלל סלאם

אלף שלומות וכל שלום

 

אלף סלאם ווכלל סלאם בכמסא

אלף שלומות וכל שלום בסימן חמש

 

עלא ננפיסא ומוממו מול אזזין לפאסי

על היולדת והתינוק ויופיו מהעיר פאס

 

שופ ייא לחבאב מא חלאהא גלסא

הביטו ידידים, מה מתוקה חגיגה זו

 

תסמע גיר כוד האכ עממרלי כאסי

כאן תשמע רק, קח ומלא לי כוס זאת

 

תחת סי צזר לים חראר, פי ווצט לערסא

מתחת לעצי הלימון גזעיים, בתוך גן ורטב

 

ווריחת ליאסמין ווזזהאר, תחיי למגאסי

ריחות יסמין ופרחים, יעוררו מעלפון רב

 

ווכלליני נתפדדא פמוממו, חתתא ייטיב נעאסי

והניחו לי לערוג לתינוק, עד ששנתי תערב

 

ייא האדוך דדאייזין, גלבי סאר סתאת

ואתן החולפות על פני, ולבבי הפך לשברים

 

ווררוח פנאת, ככפו רזילכום

ונפשי כלתה, זרזו רגליכן

 

ווילא כונתו בנאת פאס למולועאת

ואם הנכן בנות פאס ואהבה בלבבכן

 

אזיוו נגוללכום מא יצלאח ביכום

בואנה אלי, ואגידכן עצות לטובתכן

 

לעוד מעא ררבאב, ווכאס לכמר ישקיכום

כי רק העוד והנבל, וכוס היין ירוו צמאונות

השירה היהודית העממית – לערובי-סתהית אזזהו וונגאיים התאוויתי לעלזה ומנגינות

 

סתהית אזזהו וונגאיים

התאוויתי לעלזה ומנגינות

 

סתהית אנא אוזהו וונגאיים לוטאר

התאוויתי לעלזה ולנגינות בכינור מיתריו

 

זמיע ללי נהווא ייחלא כאס מרארו

לשל אשר אשתוקק, יומתק כוס ממוריו

 

פי ערסא באההיא תפאזי כלל גייאר

בגן מדושן, ימוג כל עצב

 

ויכון חבב נסם פאתח נווארו

וניחוח פרחי הבשמים נפתח ונושב

 

טאבלא בלבצאט בכיוט לבללאר

שולחן בטעם ערוך, וכוסות בדולחים

 

אתאיי לןנדריס תלזי סככארו

ותה לונדוני זהבהב, וסוכרו שלגים צחים

 

ותכון אוממ לחסן תלגי עלא צזאר

וכלילת היופי ממעל, תביע רינתה אל אילנה

 

חתתא מכנין יעזבב פי ווקת פרארו

וציפור היער, הן תמצא במעופה

 

צזראת מפתתחאת צובחאן לעאלי למזבאר

ענפים מסועפים, שבח לריבון עולמי הגיבור

 

נוואר כלל גצן, כא יהייז בסרר ץמארו

ופרחי כלי ענף, משמח בקסמי פריו הטהור

 

טטרונז טאייבין, תחת סי לים חאר

אתרוגים בשלים, מתחת ללימון מקורי שלובים

 

וודוואלי, לאקאת ביהא ייכדארו

וגפנים נפגשו, בצבעיהם ירוקים

 

לכילי וולייאסמין וורהוט נוואר

המור והיסמין וסוגי תפרחות במינו

 

ועוד לקרונפל, כולל וואחד פי תכייארו

וענפי ציפורנים לכל איש בהזמינו

 

לעוד ווררבאב, ווטטאר ווטרראר

העוד והעוגב וגם תוף מתופף

 

חתתא מול לכאמאלזא, ונגגם בוטארו

גם אוחז בכינור ינעים במיתריו ויוסף

 

וויכון לולייד פי זנמת לגראר

ויהיה לנו הילד, על כוב מזל ענק

 

ישקינא בלמודאם צאפי בללארו

ישקני במודאם, בגביע בדולח נקי

 

וביכ ייא מוממו לעזיז

ובשמחתך אתה התינוק והאהוב

 

יחחלא כאס דהאב, וויגזאל גייארו

תומתק כוס הזהב ולא תהיה עוד עצוב

השירה היהודית העממית – לערובי-לערוצה זאזייא הכלה זאזייא

לערוצה זאזייא

הכלה זאזייא

 

כמסין יפתלו ווכמסין ייסגגגיוו

חמישים פותחים בקוסקוס וחמישים במרק ירטיבוהו

 

אממא כמסין ערראדא מן דאר לדאר

בעוד חמישים מזמינים כל איש בביתו יפקדוהו

 

כמסין קאלא דארו פצייאתהא

חמישים אמות אריג לשמלתה גזרו

 

צאבוהא נאקצא, כממלוהא בטרף לככתאן

מצאום חסרים, השלימו בפיסת בד ותפרו

 

כמסין קאלא, דארו פי ייזארהא

חמישים אמות בד, עבור סדינה כליל

צאבוהר נאקצא, כממלוהא בסביב לחצאן

מצאום חסרים, השלימו בזנב סוס

 

כמסין רטל פתננתהא

חמישים משקולות " חיננא " הכינו לבשמיה

 

צאבוהא נאקצא, כממלוהא בלקנטאר

מצאום חסרים, הוסיפו עוד לכובד מאזניה

 

כמסין רטל דארו פנפקתהא

חמישים משקולות הכינו לסעודותיה

 

צאבוהא נאקצא, כממלוהא בחאנות לעטטאר

מצאום חסרים, השלימו בחנות ומלאי תבליניה

 

כמסין קאלא, דארו פסערתהא

חמישים אמות, מדדו לאורך שערותיה

 

צאבוהא נאקצא, כממלוהא בקדיב דדהבאן

מצאום חסרים, השלימו בשרביט זהביה

 

כמסין קאלא, דארו פרחייתהא

חמישים אמות קבעו למידות סנדליה

 

צאבוהא נאקצא, כממלוהא בזלד חמאר

מצאום חסרים, השלימו בעור אתון בת ימיה

 

ווהאדו עליכ קצצא ווקצצא

ואלה עליך סיפורים ועלילות

 

ייא זאזייא בנת סרחאן, מכמולת אזזין

הו ! זאזייא בת סירחאן, את כלולה מכל הכלולות

השירה היהודית העממית – לערובי-אאזין לחורר היפי הגזעי

אאזין לחורר

היפי הגזעי


מא זין לחורר, אילא יכון דאייר ביה צצור

מה טוב יופי גזעי, אם סביב לו חומה מקפת

אומא זין לכצצא, אילא תזרי פי מאהא

ורב יופי המזרקה, אם במימיה תזרום מוצפת

 

מא זין לעזרי, אילא יכון תאמר או מתמור

מה טוב בחור רציני, מיוש עם שכל

 

אומא זין לעזבא, מא תדצצר מן וואלאהא

ומה טובה העלמה, אשר לא תתפתה לכל שואל

 

אוהאדי עלא כפפת ררזל, תזיב להליכא למולאהא

וזאת על קלילת מפסע הרגל, המביאה התשה לאוהבה

 

ייא עינין לחות, מא יקדרוס יזורוכסי לבנאת

את עם עיני הדגה, לא תעזנה הבנות לבקרה

 

וולבנאת ייא לאללה, גלבוני בהוואהום

והבנות גבירתי, נצחוני בעוצמת אהבים

 

אוסיר אתה לענד האדוכ צצובביצאת

ואתה איש פוחז, לך לאותן בנות פרחחיות

 

אממא לחסב ווננסב, כאיין לחכאם עליהום

אך בנות החסד והערך, עליהן נוטרות ומושלות 

 

ווינעל זדד רראזל, ווזד ללי ייאמן פיהום

יקוללו האנשים הנקלים, וגם התמימה שבהם תתן אמונות

השירה היהודית העממית – לערובי-ייא נאס גולו בראבו היי !! אנשים אימרו בראבו

ייא נאס גולו בראבו

היי !! אנשים אימרו בראבו

 

ייא נאס ייא נאס גולו בראבו

אנשי, היי, אנשי אמרו הידד

 

עלא לערוצ ועלא צחאבו

על החתן ועל ידידיו יחד

 

פתס עלא אזזין חתתא צאבו

חיפש יופי ומצא אותו

 

פרחולו זמיע אהלו ווצחאבו

שמחו לו אנשי משפחתו ובני חברתו.

 

ייא נאס ייא נאס, גולו בראבא עליהא

אנשי, היי, אנשי, אמרו לה הידד

 

כדמת צצורא גיר בידיהא

הכינה נדוניה בידיה לבד

 

חתתא ווחד מא עאוונא פיהא

אף איש לא בא לעזרתה

 

גיר בוהא לחנין עליהא

רק אביה נמרחם אותה

ייא נאס ייא נאס, לא תעייבוס פייא

אנשי, היי אנשי אל תחפשו בפגמי

 

האדי גנייתי לוולאנייא

כי זהו השיר הראשון שלי

 

לומא לערוצ ללי עזיז עלייא

ואלמלא החתן אשר יקר עלי

 

מא תשמעוס חססי, יא דדאיירין בייא

לא תשמעו קולי, אתם היושבים סביבי

 

אנא נגנני עלא לוורדא פוצט לכאס

אני אשיר על שושן בתוך גביע

 

סעאדתו ללי עבבא לערוצא

מה רב אושרו, כי לקח הכלה והגיע

 

ווהייא לסיבא וובנת ננאס

אל בת רצינית וגם יחסנית

 

וואנא נגנני ווידדייא פלחננא

ואני שרה והחינה אני רוקחת

 

וויעטיב יא לערוצ, ללי ראני נתמננא

ויתן לי השם הו, כל איחול וברכה

השירה היהודית העממית – לערובי-לערוצ ולערוצא החתן והכלה

לערוצ ולערוצא

החתן והכלה

 

שאלוני עלאס ייא וולד למרצא

שאלוני, מדוע זה, בן המזח

 

תגנני וותרקצ פי האד לערסא

תזמר ותרקוד בזה הגן שפרח

 

קולת נגנני בזזהו ווטאצא

אמרתי, אשיר בעלזה ובידי גביע

 

פי לקייאן לערוצ מעא לערוצא

במפגש החתן, אל כלתו הגיע

 

 

פי חקק לערוצ נעללי צוטי

לכבוד החתן, אגביה בנעימות קולי

 

נמוול פלחסין, וונזיד בלחננ לוואטי

אסלסל הרינה בגרוני, ואוסיף במנגינות מהללי

 

וועלא לערוצא נוולי פי בצאטי

ולמען הכלה אהיה, במיטב הגיגים

 

יעיסו בזוזהום, עיסא כאליצא

יחדיו יחיו שניהם, חיים מושלמים

 

 

ייאהייא לערוצ שרב מן בירהא

ואתה החתן, שתה לך מבארה

 

וואייאכ תעטי קלבכ לגירהא

והזהר פן לבך תַטה אל זולתה

 

כון וולד ננאס, וואלא תגיירהא

היה בן מיוחסים, ואל תדאיב לה

 

כיף ממא ייגיירו וורדא מגרוצא

כמעציבי שושנה,תלושה מגינתה

 

ייא לערוצא נווצציכ בטטאעא

ואַת הכלה אצווה, במשמעת ובשבועה

 

וותפיק פלליל, מא ייאמר כלל סאעא

עורי לו בלילות, כדרישתו ובכל שעה

 

באס תעיסו פזזהו וולכילאעא

כדי שתחיו בעלזה ובשושנים

 

וותוולדו לולאד בלכמיס וולכמיסא

במספר חמש ובחמישיות תלדו בנים

 

איימתא נחוזכ ייא גזאלי

אימתי אחזיק בך עופר צביים

 

באבא לערוצ ייא סביכא מן דדהבאן

חתני הדומה לרשת מחוטי זהבים

 

ייא קדיב לכיזראן, פשוואק פדלאלה

שרביט נוי החיזרן, למכרז בשווקים

 

סאדיתכ ביה ללאלא, אילא כחחלתי עיניכ

משביעה אותך באל, אם השחרת עיניך

 

וואס כאן הנאכ מריוד דלכחול

האם היה שם כוחל מכחולך

 

ייאוו האדיכ הייא כליקת מולאנא

או שמא זאת היא יצירת בוראך

 

לערוצ ולערוצא ענדי עזאז

החתן והכלה אצלי יקרים

 

ווגיר פרחהום לכביר הווא ייכפאנא

רק שמחתם הגדולה, לנו סיפוקם

 

ראה סעדי ייטלאע, וננזמתי פססמא תלאלי

עוד אושרי יתנשא, וכוכבי יסייר בשמים

 

איימתא נחוזכ ענדי ייא גזאלי

אימתי אחזיק בך, עופר צביים

 

וובזינכ, אנא נתקב עינין עדייאני

ובנוי פניך אנקר עיני האויבים

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי-מברוכ ייא מברוכ ברוכה המבורכת

מברוכ ייא מברוכ

ברוכה המבורכת

 

מברוכ ייא מברוכ, וועליכ ראני מהלוב

ברוכה המבורכת, ובגללך אני תשוש בתשושים

 

נשעאפכ וונתרק עדוכ, ייא ראס למולוכ

איתך אהיה סבלני, ואטוש אויבך עטרת המלכים

 

שהדו באס ללא פנית וונדית

העידו עלי כי התמוססתי וכחשתי

 

יום לווזנא ווללון סמאווי, ווכדוד זזגר זללאל

ביום ההבחנה בשמי התכלת, ובלחי העלומים

 

ססאמא אוששוף אולון לכדר פללוואן

הרקיע והמבט, וגון הירוק בצבעים

 

מא תהוויני פלבנאת, גיר האדיכ למזיינא

לא שבתה את לבי בכנות, אלא ההיא ביופי חינני

 

אמאלי ייא מאלי ללאלא דווי, מאלכ ייא מאלי

עני לי, עניני, גברתי, ומה לך, מטמוני ?

 

 

אמאלי ייא בניתתי, נתי בנת לבלאד וואנא ברראני

אַת הוני, ילדתי, כי אַת בת הכרך ואנוכי נוכרי

 

באין גראם לליל, ווגצון דוואלי

בינות לאהבתנו בלילות, בין שריגי הגפנים

 

חזאר לכיכלאן וולגבאז, ווחדא זרירקא

בין אבני " הכיכלאן והגנבאז " הכחולים

 

וולוורד אילא יכון פאתח נווארו

והוורד אם הוא פותח במלוא תפרחתו

 

מאלי מאלי ללאלא חייאני, נתי דדאכ נעאס וואנא מא זאני

את גברתי ילדתי, ערבה תנומתך ושנתי נדדה ממני

 

זברתהא פי בית בארזא, מסעולא יום לכמיס

מצאתיה בביתה ישובה, והיום חמישי דלקה נגוהות

 

טלאקת עליהא דלאל, וועטאתני מן זינהא קליל

התפנקה בליטוף שערה, ומיופייה נתנה לי קמצוץ בכמות

 

ווזאדת עליה בלבייאד זין ססייאלא

הוסיפה עליו מצחותה, ויפי מדברה החייני

 

מאלי מאלי ללאלא חייאני, ללאלא דווי מאלכ ייא מאלי

עני לי, עניני גברתי, דברי ומללי, מה לך, מטמוני ?

 

עלאס עליכ ייא ססמעא, עלאס עליכ לבכא וולפארק

מה לך נר דולק, מה זה לך פרדה ובכי כזרם הנהר

 

מאל דמעתך כא תמהמר, פוק לחסכא תסיל דינר

מדוע דמעתך שוטפת, כמו נר על פמוט ומחירו דינר

 

טאעו ליכ בנאת זאזייא, פוק מן בנאת זאזייא

נכנעו לך בנות זאזייא, מעל בנות זאזייא לרוב

 

ביתנא פי לילא, וונזידו נעאס לילא

התהוללנו לילה ועוד לילה, וכמה זה היה טוב

 

בוזוד אוזאב לאמתי, סללא סתת אוריתכ דאווייא

בנכונות תשובת טענתי, הוספתי וראיתיך אורה

 

גאעעדא פי קבבא מתככמא

ואַת יושבת בכיפה גבוהה ומפוארה

 

כלל לילא נבאת פסעלאן מעא זללאלי

וכל לילה אלון אתך, בהוללות בוערת

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי-בוסתיני בוסת לפמם נשקתני נשיקת הפה

 

בוסתיני בוסת לפמם

נשקתני נשיקת הפה

 

בוסתיני בוסת לפמם, ווצההרתני פלליאלי

נשקתני משיקת הפה, ולילות נדודי שנתי רבו

 

נשפו ערוקי מן דדם, נשפו ערוקי מן דדם

נשפו עורקי מדם, עורקי מדם חרבו

 

ווצפארת שיפתי וודבאלי חאלי

הצהיב דיוקני, נכמשה הבריאות

 

אווילי אווילי עלא נאר פראגי

אויה ואבוי לי, על תבערת הפרידה והפגע

 

ווסכית בייא ייא לעמר, וועליכ בקתל וונזרח

ויתרת עלי הוי נפשי, למענך ארצח ואפגע

 

וועליכ ייתבדדל כייאלי, אווילי ייא לעמר

בגללך נשתנתה דמותי, אבוי לי אתה תוחלתי כל רגע

 

מר בקא פייא מא ייצבר

לא נותר בי כל כושר לסבלות

 

כון תזי ותנדר חאלי

ודאג לבוא לבקר ולראות

 

ווילא תרזע לייא ייא לעמר

וכשתשוב אלי, אתה הוא רוחי ואוני

 

וונכצר עליכ זמיע קסבי אומאלי

ואפסיד עליך כל רכושי והוני.

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי-סתהית ערוצי השתוקקתי לחתני

 

סתהית ערוצי

השתוקקתי לחתני

 

ייא מחבובי ראני דכלת לבחור גמיק

אהובי, הן נכנסתי לתוככי ים עמוק

 

לא מרצא וולא טריק, וולא ברר נשופו

לא נמל ולא דרך, ולא מדבר אביט בו רחוק

 

עבב עלייא רריח, וומזזגני תמזיג

נשף בי הסער, טלטלני בטלטלתו

 

טאח ססארי וולקלע, מן בעד אוקופי

והתמוטט האוהל, ומחוייב אני לראותו

 

וואנא גרדי בזזין, לא בדדי גיר נשופו

כי חפצי ביופי, התישני היופי שבעתיים

 

זזין זזין, הווא כחל לעיון

היופי אוי היופי, ניכרים בשחור העיניים

 

האדיכ הייא נזאהתי, ללי יסריני בלמאל

זאת תהיה עליצותי, אם יקנו אותי בהון

 

וואנא סתהית ערוצי, ייבאת פי סוני

כי השתוקקתי לחתני, בתוך חיקי ילון

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי-שים לב חתני

נתהללא ייא ערוצי

שים לב חתני

 

לערוצ פוצט כאס לבללאר

החתן בתוך כוס הבדולח

 

וואנא עזבא ליה סתהיתו

ואנוכי רווקה ואליו אשתוקק

 

דאזו עאמאיין מן עשקו

חלפו שנתיים מאהבתו

 

ללי הואא מא ראני וואנא מא ריתו

שלא ראה אותי ולא ראיתי אותו

 

ווננאס כללהום סתהאוו עשקתו

והאנשים כולם חמדו אהבתו

 

בלחק לערוצא הייא ללי עבבאתו

אך רק הכלה לקחה אותו

 

באבא לערוצ ייא חביבי, מאדאל ווחשי ליכ

חביבי הוי חביבי, ערגותי לך רבות

 

ווללי לעב יילעבלכ, בידי אנא נחננילכ

והמשחק לא ישחק, חיננא בכפותיך אתנה

 

נתהללא ייא ערוצי, לא תטוול גיבא מאררא

זכור היטב חתני, אל תאריך עלי גלות מרה

 

לא יזיוו אולאד לחחראם, ייעבביווני וואנא גריבא

פן יבואו בני עוולה, ייקחוני ואני זרה

השירה היהודית העממית – לערובי-י.לסרי-באבא לערוצ גדד עיני אדוני החתן שווה לעיני

באבא לערוצ גדד עיני

אדוני החתן שווה לעיני

 

באבא לערוצ סנסלא בבזאיימהא

אדוני החתן, שרשרת עם אבזמים

 

ווללא טאבע נעללגו באיין לעינין

או חותם, אתלהו בין העיניים

 

ייא מולאנא עטיני, באס נכאפי עדייאני

ריבוני ! תן לי במה אגמול לאויבים

 

באס נכאפי, ייא ללי עמל כירו, פייא

ובמה אגמול לזה, שעשה בי מעשים טובים

 

וונזיד וונכאפי, ייא ללי עמל עארו פייא

ואוסיף ואגמול לזה, אשר פעל בי רעות

 

וועארו בן עאר, ווזזמאן טוויל עליה

כי רעתו בין הדיבות, והעתים עלי ארוכים

 

ובאבא רבבי תעטיני באס נכאפיה

אלוהי, ריבוני, תן לי במה אשיב לי גמולים

 

 

באבא לערוצ גדר עיני פלמעזזא

אדוני החתן, כעיני ברוב יקרותי

 

וולעוד אילאטאח פיהא ייעמיהא

אם נגע בה קיסם, מובטח עוורונה

 

ווליא זא באבא לערוצ, הווא ללי ידאוויהא

וכשיבוא אדוני החתן, הוא אשר ירפאנה

 

לחבאב ייא לחבאב

ידידים, הוי ! ידידים

 

מא תסאלו עלא ללי גאב

אל נא תשאלו על רחוקים

 

ווילא צאחבכום פלעדאב

ואם חבריכם מתייסר ומתענה

 

סי חאד לא מן סאל עליה

איש לא שאל ואין עונה

 

ייא באבא רבבי, גיר כלליני עאייסא

אלוהי ריבוני, רק השאירני בחיים

 

חתתא נתפאייז פטיוח לעדייאן

עד כי אתמוגג בנפול האויבים

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 154 מנויים נוספים

יוני 2020
א ב ג ד ה ו ש
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

רשימת הנושאים באתר