חיי היה. במר. תערוכת מ.ישראל


חיי היהודים במרוקו – תערוכת מ.ישראל

 

כתר־התורה איננו ידוע במארוקו. לעומת זה מקושט כל ספר־תורה בזוג רימונים, המכונים ״תפוחים״ בפי יהודי מארוקו. באירופה מסמל השם ״רימונים״ את עושרה של התורה, על תרי״ג המצוות שבה. השם ״תפוח״ מרמז על הקשר המיסטי שבין הקב״ה לעם ישראל, שנבחר לשמור על חוקותיו. סימוכין לכך אפשר למצוא בשיר־השירים : ״תחת התפוח עוררתיך״ (ח : ה). על־פי המפרשים התפוח הוא הר־סיני, והוא מסמל אפוא את התגלות השם לעמו.

הרימונים העתיקים ביותר הידועים לנו שמורים בקאתידראלה של פאלמה דה מאיורקה. לדעת ההיסטוריונים הם מן המאה הי״ג או הי״ד, ואולי מן המאה הט״ו. בכתובת נזכרת קהילת קאמאראטה, שהתקיימה ככל הנראה בסיציליה. אחרי גירוש היהודים משם הובאו הרימונים למאיורקה. בסיסו של כל רימון עשוי בצורת כדור — פרי־הרימון — שממנו מזדקרת צורה אדריכלית, שבמרכז כל אחד מארבעת צדדיה קרועים שני חלונות מאוריים.

במארוקו מופיעה צורה זו בתפוחים מתטואן. מס׳ 62 שלהלן משקף מסורת שנמשכה מאז ימי־הביניים. לפנינו תפוחים של כסף רקוע, שמבנם כמו זה של הרימונים העתיקים ביותר: בסיס כדורי, ועליו צורה אדריכלית, שקרועים בה חלונות מאוריים. גם מקורם של תפוחים אלה מאיזור הים התיכון. במכנאס, בפאס ובצפרו יש לתפוחים שש צלעות מצופות, לעתים באמייל. במכנאס נהגו הצורפים לחתום על יצירת כפיהם (ראה מס׳ 63).

במקומות אחרים אפשר למצוא תפוחים — בין של כסף ובין של פליז — בצורת מעוין. עניין מיוחד מעורר זוג של תפוחים (מס׳ 65) הקשורים זה בזה בשרשרת—י כמו תכשיט של אישה. דומה, שאחת הנשים העלתה את תכשיטה מנחה לבית־הכנסת.

כל התפוחים נועדו לשמש כן לפעמונים, כפי שמקובל גם באירופה. לפנים היה כל תפוח קבוע על עץ־החיים, אך לימים, כאשר הלכו התפוחים וגדלו והפריעו בשעת הקריאה, הותקנו בנפרד, כדי שאפשר יהיה להלבישם על עצי־החיים לאחר הקריאה. בימים ההם אל־נכון גם החלו לקשט את התפוח בפעמונים קטנים כדי למשוך את תשומת־לב המאמינים. לבסוף נהפכו הפעמונים לחלק החשוב ביותר של התפוח. בארצות מסוימות נהגו לתלות את הפעמון בבית־פעמון ולשוות לתפוח צורה של מגדל־פעמונים. בצורה זאת יש להבין את התפוחים המובאים כאן במס׳ 66, שאפשר להבחין בהם היטב בהשפעת האדריכלות האירופית.

חיי היהודים במרוקו – תערוכת מ.ישראל-שני הפמוטים

 

הרימון הימני ביותר

המאה הי"ט

כסף, בחלקו מוזהב, ואמייל

מוזיאון היכל שלמה, ירושלים

 

שני הפמוטים משמאל

המאה הי"ה או הי"ט

כסף ורמייל ירוק, בפתחים יש מילוי של קטיפה

אדומה, אבני זכוכית צבעונית בקצוותיהם של תליוני השרשרת

מוזאון ישראל

 

הפמוט הגדול השמאלי

המאה הי"ט

כסף, בחלקו מוזהב

אמייל כחול ירוק

מוזיאון ישראל

 

חיי היהודים במרוקו – תערוכת מ.ישראל

 

טהילין : ראשית המאה העשרים

פליז, מעשה קידוח וחיקוק, שתי שרשראות

עם תלייני פעמונים

מוזיאון ישראל

חיי היהודים במרוקו – תערוכת מ.ישראל-קמיע לבית

קמיע לבית

כנראה צפרו ; המאה הי"ח או הי"ט

השבעות נגז מזיקין ; האריה, הצבי, הנשר והנמראל נכון

רומזים לדברי התנא יהודה בן תימא : השבעות נוספות כתובות ליד עקרב ונחש. 

צבעי טמפרה

אוסף הרב דוד עובדיה, ירושלים

חיי היהודים במרוקו – תערוכת מ.ישראל-מכתש של רופא – "מהארז"

 

מכתש של רופא – " מהארז "

כנראה במחצית השנייה של המאה הט"ז

שתי שורות של כתובות בתבליט : 

" ( ני ) יהוסף בן דן בן גדול הרופאים מגולי ספרד עזריה בן הקדוש ( ה ) חושיא לרופא "

ברנזה ; מעשה יציקה ובטיעה – הדגם החוזר של עיגול ונקודה במרכז מופיע גם בחנוכיות 

מוזיאון ישראל, נרכש מכספי קרן הזיכרון לד"ר ה' פייכטונגר ז"ל

באמצעות מר פרידריך מ' מאיר מניו יורק

חיי היהודים במרוקו – תערוכת מ.ישראל-קישוט מצויר לסוכה

 

התמונה העליונה

קישוט מצויר לסוכה

מכנאס – תשרי תשט"ו – 1954

כתובת : " סוכת שלום פרוש ה' עלינו " ;

" אברהם יצחק יעקב יוסף " ;

משה אהרן דוד פינחס

" מעשה ידי ע"ה יוסף משאש ס"ט "

ציור בעפרון, בצבעים ובדיו על גבי קרטון

אוסף הרב יוסף משאש ז"ל – חיפה

 

התמונה התחתונה

קופסה לאתרוג

מכנאס ' המאה הי"ט או הכ'

כסף; מעשה חיקוק וטביעה

אוסף הרב יוסף משאש ז"ל, חיפה

חיי היהודים במרוקו – תערוכת מ.ישראל-מנורת זיכרון – קנדיל – מיוחדת לשבת

 

חיי היהודים במורקו – תערוכת מוזיאון ישראל

שבת

מנורת זיכרון – קנדיל – מיוחדת לשבת

כנראה ממוגדור, המאה העשרים

כסף מעשה קידוח וחיקוק, השווה דפנות החנוכיות וכיסויי המזוזות

אוסף מיכאל קניאל, ירושלים

חיי היהודים במרוקו – תערוכת מ.ישראל-קנקן למים חמים שלבת – " קנקום "

 

1 – קנקן למים חמים שלבת – " קנקום "

תחילת המעאה העשרים

נחושת אדומה מעשה ריקוע

אוסף חיימי כהן, ירושלים

2 – שקית בשמים להדבלה

המאה העשרים

חרוזים צבעוניים וכפתורי זכוכית לבנים 

אורך השקית 28 ס"מ

מוזיאון ישראל

חיי היהודים במרוקו – תערוכת מ.ישראל-חנוכיה מכנאס המאה הי"ח

 

מכנאס המאה הי"ח

הדופן האחורית עשויה שני חלקים, המחוברים

זה לזה בציר ; הבזיכים ריבועיים ; דגם החלונות 

המאוריים והשושנית המחררת שמעליהם חוזר בדפנות הצדדיות ;

במרכז מקום השמש – חסר

פליז מעשה יציקה, קידוח וחיקוק

מוזיאון ישראל

חיי היהודים במרוקו – תערוכת מ.ישראל-חנוכיה ממראכש המאה הי"ט

 

מראכש המאה הי"ט

עשויה כדוגמת מנורת חנוכה הולאנדית מן המאה הי"ח

פליז מעשה ריקוע, קידוח וחיקוק

מוזיאון ישראל

אוסף פויכטונגר

חיי היהודים במרוקו – תערוכת מ.ישראל-חנוכיות מתיטואן ומוגדור

 

התמונה מימין

תיטואן, המאה הי"ט

במרכז – מנורה, ומכל צד שתי ציפורים ושני אגרטלים

בשני האגרטלים המרכזיים חרותות כתובות בערבית, הכוללות את השם העברי 

" יחיה בן….לא פוינח ואת שם המקום תיטואן

פליז ; מעשה קידוח וחריטה ; אטל הדופן מוחמים שני עמודים, מעשה יציקה וחקיקה 

מוזיאון ישראל

התמונה משמאל

נעשה במוגדור אמצע המאה העשרים

כסף ואבץ ; מעשה ריקוע וקידוח

מוזיאון היכל שלמה, ירושלים

חיי היהודים במרוקו – תערוכת מ.ישראל-חנוכיה מהמאה הט"ז

 

המאה הט"ז

פליז

אוסף אביגדור קךגסבלד, פםאריס

חיי היהודים במרוקו – תערוכת מ.ישראל-חנוכיה מהמאה הי"ח

החנוכיה מימין

המאה הי"ח

מתחת לבזיכים יש שורה נוספת של חלונות מאווריים

עיטורים נוספים, כפתורים בולטים ודגמי חבל, האופייניים לסגנון הרנסאנס הספרדי

פליז, מעשה יציקה, קידוח וחיקוק

מוזיאון ישראל, אוסף טיכו

 

החנוכייה משמאל

מראכש המאה הי"ט

עשויה כדוגמת מנורות חנוכה הולאנדיות מן המאה הי"ח

פליז מעשה ריקוע, קידוח וחיקוק

מוזיאון ישראל

אוסף פויכטונגר

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 137 מנויים נוספים

פברואר 2020
א ב ג ד ה ו ש
« ינו    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

רשימת הנושאים באתר