ברית מס 28 בעריכת מר אשר כנפו-תעודה לתולדות השד"רים של ועד העדה המערבית בירושלים בתקופת המנדט הבריטי, מטרת שליחותו של השד״ר ציון אוחנא למערב הפנימי-מרוקו

התעודה:

בע״ה פעה״ק ירושלם תובב״א לחדש אב ש' תרפ״ט

שוכן עד וקדוש שמו דר במרומו יריק משפעו וטובו לידיד ה' וידידנו

יקר רוח איש תבונה חמדת לבבינו גדול ומהולל ביראה ונדיבות

 הגביר הנעלה נודע שמו לתהלה כש״ת סי' סי' חייב לכראייף הי" ו ויחטו״א בעויבי מכנסא יע״א

נדיב נכבד ונעלה אין מטרתינו בזה לערוך מכתב בזה את מצב אחיך עדת המערבים בעה״ק ירושלם תוב״בא עניים ומרודים ושפלותם באשר גם שפת נאמני תצר מהגיד אף שמץ מנהו גם בשנים כסדרן כי כל יודעי מצבם יעידו ויגידו כמה הם סובלים מהעוני והדוחק השורר בקרבם ובפרט בשנה הזאת מעוברת מכמה צרות ויוקר השערים והכהם היו בעוכרנו והרעש הגדול שהזיק לכוללנו במדה נפרזה והיינו צריכים לשלוח שליח מיוחד על זה למחיית להושיענו כי אין לנו לישען רק על רחמיכם ומבלתכם אין לנו שום הכנסה לא מארץ ולא מחוצה לארץ ותמנע, היתה שלא להכביד עליכם אשר בצלכם אנחנו חיים והיות כי בא מועד עת לחננה לשלוח שד״ר נהוג למחיית והאלקים אנה לידנו ציר נאמן הייה הרב הכולל בישראל להלל כמויהר ציון אוחנא הי״ו הוא ההולך בשליחותינו זאת קדמה למחיית עמוד עמו ותמוך בידו בכל אשר תמצא ידך להושיע אחיך כי פיקוח נפשות תלמידי חכמים עניים ואלמנות ויתומים פנו כאן וברכת האובדים על ראשו תחול ויזכה לראות בבנין ירושלם בבי״א בטחנו כי כן יעשה עד שיצא השד״ר מאצלו שש ושמח ומלא ברכת ה' ובשם כל חכמי ועניי העדה הננו מברכים אותם בעשר ואשר וכבוד ובנים ובני בנים יחדו יהיו תמים כנ״הר וכנאה החותמים בברכה חברי הועד הכללי לעדת המערבים יכבץ המעתירים בעדו החיים והשלם

ראש הועד לעדת המערבים

PRESIDENT DU COMITE ISRAELITE MAROCAIN

ע'ה שלמה עמיאל ע'ה אברהם בן יצחק הלוי ע'ה אהרן עמיאל ע'ה עמרם אבורביע יוסף דוד שלוש הצעיר שמואל אלעלופ.

הערות המחבר:   הנ״ל: אהרון עמיאל נמנה מבין עשירי ירושלים. מקום קבורתו ליד בית החולים שערי – צדק בירושלים על מצבתו חקוקה הכתובת הבאה: ״אשרי איש ירא אה ה׳ פ.נ הישיש הנכבד עוסק בצרכי ציבור אוהב התורה ולומדיה ר׳ אהרון עמיאל בן מסעודה נפטר בשם טוב ביום ד׳ תשרי בשנת השייט תנצבה״.

עמרם אבורביע נולד בטיטואן, היה חבר בית הדין בעדה המערבית משנת תרפ״ד ורבה של העיר פתח תקווה משנת תשי״א. ראו אודותיו, גאון משה דוד, (לעיל, הערה 6), עמי 15 ; ראו גם: הרב דיין שלמה רבה של העדה המערבית כיום(להלן, הערה 15), עמי 390 – 400 : ראו גם: עובדיה דוד(להלן, הערה 16), עמי קנ׳ קסו.

יוסף יצחק שלוש —1960-1890 נולד במראכש, ראו אודותיו: אלמאליח אברהם, הוד יוסף, ירושלים תשכ״ו¡ דיין שלמה, חכמי המערב בירושלים, ירושלים תשנ״ב, עמי 368 – 386 ; ראו גם: עובדיה דוד (להלן, הערה 16), עמי קנ־קנא, תעד.

שמואל אלעלוף: נולד בפאס, מראשי העדה המערבית בי- ם. ראו אודותיו: גאון משה דוד(לעיל, הערה 6), עמי 82 ; ראו גם: תעודות עליהם הוא חתום בספרו של: עובדיה דוד, קהלת צפרו מרוסו. הקהלה והשדרי״ם, ה, ירושלים תשנ״ב, עמי קכט, קלא, קנא, תעד.

הארות המחבר לתעודה הנ"ל: בעזרת ה׳ פה עיר הקודש, תובב״א־ תיבנה ותכונן במהרה בימינו אמן, שי-שנת, תרפ״ט – 1929, לבבינו – לבבנו, כש״ת – כבוד שם תפארתו, סי׳ – סניור, לכראייף – שה קטן, איל , עם ישראל נמשלו לשה קטן ותמים, הי״ו – ה׳ יחיהו וישמרהו, ויחטו״א – ויבדל לחיים טובים וארוכים, עוב״י – עיר ואם בישראל. יע״א – יכוננה עליון אמן, יבנה עירנו אלוקים. מטרתנו – מטרתנו, בעה״ק – בעיר הקודש, במדה – במידה, למחיית – למחנה תורתכם, הייה – החכם הגדול, החכם המכובד, ומבלתכם – מבלעדיכם, וחכהם: לדעתי מילה זו מתייחסת לחוח צמח בר קוצני, המצוי בשדות כעשב רע. כותבי התעודה דימו את המצב הכלכלי שלהם, כעשבים רעים, שגרמו להם לנזקים נפשיים וחומריים, ותמנע – נמנע מהם, היתה – הייתה, עת לחננה – לחון אותם, לרחם ולעזור להם, שד״ר – שלוחא דרבנן = שליח של חכמים, עה׳ – ע״ה = עבד השם.

עדויות בעל פה:

הרב אברהם שלוש, רב העיר כפר – סבא. אסתר אזולאי, ירושלים.

ספרים ומאמרים:

אלמאליח אברהם, "לתולדות עדת המערבים", לוח ארץ ישראל של לונץ י״ד(תרס״ט), עמי 53- 88. –, הוד יוסף, ירושלים תשכ״ו.

אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל 55-56 (תשמ״ח), עמי 126-137 (תמונות). אשכנזי שמואל, ירדן דב, אוצר ראשי תבות, ירושלים תשכ״ו. ברנאי יעקב, העדה המערבית בירושלים(1830-1918), ירושלים תשל״א.

״, "העדה המערבית בירושלים במאה הי״ט", פרקים בתולדות היישוב היהודי בירושלים, א, ירושלים תשל״ג, עמי 129-140.

גאון משה דוד, יהודי המזרח, ירושלים תרצ״ח.

גולדמן יעקב, "קהל עדת המערבים ומחלוקתם עם הספרדים", האסיף ד(תרע״ט), עמי 86-90.6

דיין שלמה, חכמי המערב בירושלים, ירושלים תשנ״ב, עמי 31-121.

חיים אברהם, "שליחותו של הרב אברהם פינטו למארוקו", ממזרח וממערב ב(1980), עמי 171-203. טולידאנו יוסף, ויהי בעת המלאה, ירושלים 1984. יערי אברהם, שלוחי ארץ-ישראל, ירושלים תשי״א. עובדיה דוד, קהלת צפרו מרוקו, הקהלה והשדרי״ם, ה, ירושלים תשנ״ב. עובדיה משה, מחקר שדן בשד״רי ועד העדה המערבית ושיפורסם בקרוב. עמירן דוד, "רעידות-אדמה בארץ-ישראל", קדמוניות כט(תשנ״ו), עמי 53-61.

רצהבי יהודה, "קונטרס משפם לאלהי יעקב", לתולדות עדת המערבים בירושלים, בתוך: פרם י, איש-שלום מ, שוחט ע(עורכים), ירושלים רבעון לחקר ירושלים ותולדותיה ב(תשייט), עמי קמז-קעד.

שבתי זכריה, ירושלים הבלתי נודעת פרקים בתולדות העיר העתיקה בדורות האחרונים, בית-אל 1998.

Joseph Toledano, Une histoire des familles, Jérusalem 1998

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 227 מנויים נוספים
מאי 2018
א ב ג ד ה ו ש
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
רשימת הנושאים באתר