יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו


יחס דבדו – אליהו רפאל מרציאנו

יחס דבדו החדש.

הקדמה.

וַיִּתִילְדוּ על משפחותם לבית אבתם – במדבר א', י"ח. מפרש רש"י במקום : " נצטוו לביא ספרי יחוסיהם. עוד בשחר ימי עמנו צויינה אם כן חשיבותם של ספרי יחוס המשפחה, ובמסכת אבות פ"ו, משנה ו' : גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות נקנית בשלושים מעלות והכהונה בעשרים וארבע והתורה בארבעים ושמונה דברים ואלו הן, התלמוד.

בשמיעת האוזן…המכיר את מקומו, על כך מפרש הרב יעב"ץ ז"ל, המכירת את מקומו – המכיר את משפחתו ואת יחוסו עד כאן לשונו. היינו המתבונן בשורשיו ובמורשת אבותיו זוכה לעלות במעלות התורה.

זה בדיוק עניינו של החיבור שלפנינו : תיעוד ורישום תולדות משפחות קהילת דבדו ובנותיה. עלה בידינו בעזרת השם לרשום בממוצע תולדות המשפחות עד לראשית המאה התשע עשרה, סביב שנת ת"ר ולמעלה מזה.

בנוגע לעשרה משפחות הצלחנו לרשום סדר דוקות עד לסוף המאה המשונה עשרה היינו סביב שנת תק"ן, ולגבי שלושה או ארבעה משפחות הגענו עד לאמצע המאה השמונה עשרה היינו לשנת תק"י – תק"כ, ובאשר למשפחה הקדושה כהן צבאן – זאת בהסתמך על תיאור תולדות המשפחה כפי שתיאר רבינו שלמה הכהן צבאן ז"ל בקונטרס " יחס דובדו.

ולמשפחת מרציאנו בן עקו, הגענו עד לסוף המאה השש עשרה – כהן צבאן – ועד לאמצע המאה השבע עשרה – מרציאנו בן עקו. לא נראה שיצאנו ידי חובה כחי המקורות בכתב שמהם יכולנו ללמוד ולשאוב ידיעות יותר מפליגות אבדו לנו.

לא נשאר בידנו, או כמעט כלום, משטרות משפחתיים שבעבר הלא רחוק עדיין היו שמורים וארוזים אצל ראשי המשפחות. היכן הן הכתובות הקדומות ? פנקסי בית דין של הקהילה לא קיימים עוד, כמו כן פנקסי זכירה משפחתיים נעלמו.

מי יתן וחיבור צנוע זה יעצור, ולו במידה הקטנה, טשטוש עקבות אבות ראשונים ; ולבני הדור הצעיר שבוודאי ירצו, ביום מן הימים, לדעת משהו על מוצאם וצור מחצבתם יש לפנות בקריאה : השלימו אתם את המלאכה ! ויהי ה' עמכם !

המקורות בכתב מהם בכל זאת הסתייענו הם ספרי רבנו דוד הכהן סקאלי ז"ל, ספרי רבינו שלמה הכהן צבאן ז"ל , ספר ויקץ שלמה להרב שלמה הכהן זאגורי ז"ל, ספר ויען שמואל להרב שמואל מרציאנו ז"ל, וכן פנקס בית הדין האחרון של הקהילה שרשם מר זקני הרב שמואל מרציאנו ז"ל, כתובות ושטרות בודדים, וכן מצאתי ידיעות נוספות מהכתוב על מצבות בית העלמין החדש בדבדו.

עיקרו של החיבור מבוסס על מה ששמעתי ממגידי אמת של הקהילה : הדיין מורינו הרב משה בן רחמים מרציאנו ז"ל, הרב יהודה בן סוסאן ז"ל, המנוח אברהם ז"ל בן רבי שמעון מרציאנו ז"ל – ראש חברה קדישא בדבדו – חלקם אינם בחיים ותנצב"ה אמן.

 ויבדלו לחיים טובים, ור אבי מורינו הרבה מאיר מרדכי מרציאנו הי"ו, היקר אבקהם ענקונינא – באר שבע -, רבי יוסף בן גיגי – באר שבע, הרב יצחק מרציאנו – באר שבע , בן הרב רחמים מרציאנו ז"ל, הרב משה הכהן די ברמליל – ירושלים, היקר שמואל בן חמו דסבאטא – לוד.

הרב ציון ענקונינא – ירושלים, היקר משה די שלמה מרציאנו להרהאר – פריז, היקר יוסף מרציאנו להרהאר – קזבלנקבה, הרב מסעוד אמסלם הי"ו בן המקובל האלוהי החכם רבינו שלמה אמסלם זיע"ט רבה של העיר מידלת, דודי מר משה מרציאנו – בן מ"ז רבי יוסף ציון ז"ל, וכן גב' סליטנא כהן – לבית בן סוסאן, גב'  מרים מרעלי – לבית בן חמו, יתברכו במיטב הברכות מן השמים אמן.

 הצב"י אליהו רפאל מרציאנו. 

יחס דבדו – אליהו רפאל מרציאנו

דברי ימי דבדו

המתיישבים הראשונים בדבדו והסביבה התגוררו קרוב לוודי, בראש ההר המשקיף על בקעת דבדו. המערות הטבעיות הקבות הקיימות עד היום שימשו מגורים לאנשי המקום ומקלט בשמן מלחמה, ובימי שקט.

החיים במערות אפשרה לפקוח עין על המתרחש בעמק. עדות לחיים בתוך המערות מצאנו באחת המערות הנמצאת במורד ההר בין מעיין תאפרננת ושכונת אלקצבא, בפנים המערה חצוב באבן, פיל, מעשה ידי אדם, ומכאן השם " מערת הפיל ".

מלכי פאס במאה השלוש עשרה גילו עניין בחיזוקה של העיירה דבדו, וההיסטוריון איבן סעיד גארנאתי מזכיר בכתביו " מערבה לתלמסאן נמצאת אוג'דה וכן העיר דבדו.

גדול היסטוריוני צפון אפריקה איבן ח'אלדון מספר איך הוא עצמו מצא מקלט בדבדו " כמה מהאנשים שהצליחו להימלט מידי האורבים ומצאו מקלט בהר דבדו, והנותרים, ואני הייתי אחד מהם, ברחו ברגל, חפצינו נלקחו והלכנו אל מדבר קשה משם הצלחתי להשיג חבירי בדבדו "

HISTOIRES DES BERBERES, PAR IBN KHALDOUN

אבן ח'אלדון מזכיר שמו של השליט בדבדו : " בשנת 1964 – 1365 אבו חחמו פלש למרוקו גרם להרס בדבדו ובסביבתה ומשום כך שליט האזור מוחמד איבן זיגדאן המריני הקים עיר עצמאית.

בתקופה ההיא יזם שליט דבדו מעשה תוקפנות נגד תושבי העיר תאזה וגם עלה בידו להכניעם " מלך פאס הכיר בעצמאות דבדו והמחוז….שליטי דבדו תקפו העיר תאזא ושמו מצור עליה, מוחמד אש-שיך ניסה להרחיקם ונכשל. המלך מסר שני בנותיו לשני בניו של מושל דבדו, וכך הושג השקט באזור. זאת הייתה שעתה הגדולה של ממלכת דבדו. 

 

שליט מריני במאה החמש עשרה, מוחמד השלישי, ביצר היישוב דבדו, כי הוא בנה שכונה אלקצבא והמסגד הגדול. שכונת אלקצבא היא סימן דרך ושלב ביניים בין המגורים הטבעיים שראשי ההרים של האדם הקדמון, מגורים שהתקיימו, כן יש להניח עד לימי הביניים, ובין היישוב מעשה ידי אדם הנמצא בעמק, באזור הנהר, אשר ראשיתו מסוף המאה הארבע עשרה למניינם.

שרידו חומה מהתקופה המרינית קיימים עד היום בשכונת אלקצבא, כמו כן על השביל העולה מאזור קבר סידי יוסף בואכה " כאף למאה " – מערת מים – הנקראת כך משום שבפנים המערה ישנו מאגר מים תת קרקעי, ועד לשכונת אלקצבא, ראינו סימנים של כביש מרוצף להפליא באבנים גדולות ומסותתות, אנשי המקום קוראים לו " כביש רומאי.

מעיין תאפרננת בראש ההר, " נערת המים " כאף למא – תאף למא – באמצע ההר, עין סביליה לרגלי ההר במרכז העיירה, נהר בורוואד החוצה את העיירה. אלה הם נקודות המים של העיירה.

" כאף למא " היה מאז ומתמיד מוקד הטיול של בני הקהילה בעיקר בימי חול המועד פסח וסוכות. ידוע בעיירה המקרה של אדם שנכנס לבד אל תוך " כאף למא " וכאשר יצא איבד כושר וכוח הדיבור, מרז התנהלו הביקורים במערת המים אך ורק בקבוצות והיו נכנסים ויוצאים ובפיהם פזמון " אדון עולם אשר מלך ".

התפתחות היישוב בעמק, סמוך לנהר דבדו, קשור לבואם של אבותינו הראשונים לדבדו. מתי הגיעו ראשוני היהודים ? השליט מוחמד השלישי, ששלט באזור דבדו בין השנים 1485 – 1513, הוא שתרם תרומה גדולה להתפתחות דבדו, ביצר שכונת אלקצבא, הוא גם הזמין יהודים לבוא להתיישב במקום, זאת כתב ההיסטוריון הצרפתי ה. טיראס :

, השלטון השלישי של הכת מוחמד בנה קאסבה והמסגד הגדול והזמין זרים ובעיקר יהודים אנדלוסים ". יש להניח שהשליטי הזמין יהודים אנדלוסים לדבדו, יהודים אנדלוסים שנקלטו זה עשרות שנים בפאס ובתלסאן והסביבה, הוגלו כבר לתנאים החדשים באדמת צפון אפריקה. 

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

יהודים אלה היו יהודים שגורשו מספרד אחר מאועות שנת קנ"א – 1391 למניינם ; השליט מוחמד הנ"ל שמלך בין השנים 1485 – 1513, פנה אם כן לבני דור השני או השלישי של מגורשי שנת 1391 לבוא לגור בדבדו.

המגורשים מסביליה נקלטו במספר גדול בעיר תלמסאן וסביבתה. יהודים ספרדים שהספיקו להתרגל לחיי ארץ המקלט החדשה בצפון אפריקה הם, הם שנען לקריאת שליט דבדו בשלהי המאה החמש עשרה, באו לדבדו וייסדו התושבים הראשונים בשכונה, אשר במרוצת השנים הפכו למרכז היישוב החדש בבדו, וסמוך לשכונה בעיקר בדרומה ובמערבה נבנו שכונות המקומיים, לאורך נהר דבדו הנקרא נהר בורוואד.

הגאון העצום רבי דוד הכהן סקאלי זצ"ל מדבדו מזכיר בספרו שאלות ותשובות קרית חנה דוד חלק ראשון דף קכ"ב, מסורת עתיקה זו אצל יהודי דבדו " ויודע הוא אנשי עיר דבדו הוקבעו כמגורשי סיביליה ".

גרעין נוסף גם הוא מאזור תלמסאן התלבר לקבוצה שהוזמנה על ידי השליט, ורמז לכך מצאתי בספרו של יוסף הכהן, מהמגורשים בני ספרד שעברו לצרפת וזה לשונו ….בשנת 1545 וישלח באר"בה רט=וס"ה ויהי כשבתו על כסא ממלכתו ויאסף אנשי חיל וילך אל טרימיסאן  – היא טלמסאן .

וילכדנה וינוסו קאייד מנצור ואחמאד המלך בן אחותו ובני הנגיד והיהודים אשר היות אתם להציל נפשותם ממוות ויעברו דרך דבדו ויתפשום מולאי עמר ויתנם בבית הסוהר וישבו שם בדבדו ימים רבים….- יוסף הכהן, דברי הימים למלכי צרפת ומלכי בית עותומאן התוגר. חלק שני, דף מ"ו – דפוב לבוב. 

תושבי שכונת אלקצבא בדבדו הראו לנו קצהו של מבנה תת קרקעי ששימש מקום כליאה בעבר הרחוק " בימי המרינים ". היהודים החרשים נאלצן להמלט מתלמסאן ובאזור בגלל פלישת התורכים דבר שגרם לבהלה ואנדרלמוסיה בסביבה.

ובמקום למצוא מקלט בדבדו, נכלאו האבות הראשונים והתקיים בהם דברי חז"ל בילקוט שמעוני, שמות , פרק רל"ד, פרשת בשלח : ישראל היו דומין באותה שעה ליונה שברחה מפני הנץ, נכנסה לסלע ופגע בה נחש….

העדות ממקור יהודי דבדובי על חיים יהודים בדבדו היא ממכתב ששלחו ראשי קהל בראשית המאה השמונה עשרה – 1700 למניינם – לחכמי פאס…..זאת לדעת רבותי, קרוב למאה שנה מאז שאבותינו עזבו את דבדו…ובשנה ת"ן – 1690 למניינם – חזרנו בפקודת המלך ירום הודו לדבדו יע"א.

כעת אספר לכבודכם קורות בית כנסת זה, אבותיו ספרו לנו שבבית כנסת זה היו קדמונינו מתפללים, בזמן ההוא דבדו הייתה מלאה יהודים… (המכתב במלואו ובשפה ערבית יהודית ראה ספר שאלות ותשובות משפט וצדקה ביעקב, חלק ראשון, סי׳ ע״ב), נמצאנו למדים שקרוב לשנת 1600 עזבו אבותינו ז"ל את דברו, נאלצו בהוראה השליטים לנטוש הקהילה ולעבור לישוב דאר בן משעאל.

 ובשנת 1690 לערך חזרו, בפקודת מלך פאס, לדבדו, ועוד למדנו שסביב שנת 1600 " דברו היתה מלאה יהודים ", ושם היו האבות הראשונים " קדמונינו ". הרי שיישוב יהודי התקיים בדבדו לפני שנת 1600, היינו במאה השש עשרה.

יש להזכיר שלא כל בני הקהילה יצאו מדברו אחר שנת 1600, קומץ משפחות נשארו במקום וביניהם נמנה והיה הדרשן המזכה את הרבים אבינו הראשון הרב יצחק מרציאנו זלה״ה.

בני הקהילה נודעו אז כבני קהל סיביליאנוס כפי שכתב הרב הגדול הגאון ר׳ יהודה בן עטר " קהל קדוש סיבילייאנוס שבדברו עושים כמנהג המגורשים " (ראה ספר זכות אבות, פיסא תקע"ב, עמי נ"ד).מה נאוה ומה נאה היתה הקהילה בקיבוץ בניה לתוכה.

 הראשונים במעלה היו ללא ספק בני הכהנים הלויים מזרעו של אהרן כהנא יוצאי קהילת סיביליה, וכן בני משפחה רמה, שלשלת יחוס יהודי טהור משפחת בן סוסאן יוצאי יריכו של בנימין בן הזקונים של יעקב אבינו, שמקום מושבם בספרד הייתה קהילת גדולים ושועים טולידו.

יוצאי הקהילה הקדושה מורסיה בדרום ספרד, משפחת בני מרציאנו, אשר קבלה בידם מדורי דורות שהם משבט יהודה בני משפחת מרציאנו באו לרבדו, ולפי המכתב הנז"ל בשאלות ותשובות משפט וצדקה ביעקב, ח"א, סי׳ ע׳ הם ישבו לפני כן בכפר נתיסדלת, היא כפר תאדליסת בצפון מערב אלג'יריה בין העיר מוסתגאנם והעיר אוג'דא.

על מקורה הספרדי של קהילת דבדו יעיד הסיפור האמיתי ששמעתי מפי מגידי אמת מבני הקהילה על מפתחות של בית בספרד שעברו אחר הגירוש מאב לבן אצל משפחת בן סוסאן הנקראת " לגריטט ", בני המשפחה נהגו לתלות את המפתחות מאחורי הדלת, זאת עד לראשית המאה התשע עשרה. המנהג בראשיתו התבסס על התקוה שהנה הנה אנו חוזרים לבית ולנחלה בספרד.

ועוד שמעתי לאמור שבבתי כגסת של משפחות בן סוסאן ומרציאנו היו שמורים תפוחים לספרי תורה מספרד, תפוחים אשר היו עדיין שמורים עד למאה התשע עשרה.

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

בבית כנסת המקודש הנקרא " דנגם "  היה ספר תורה, עתיק יומין, קטן והיה נקרא אצל יודעי דבר " ספר תורה זאבארנו ", נראה זה אחד מהספרי תורה שכתב הרב הקדוש הרב משה זאבארו זלה"ה מפאס, ויש אומרים מספרד.

 יהודי דבדו נזקקים היו לספר תורה קדוש זה במקרה של סכסוך בענייני ממון וכדומה, יש שהעדיפו שבועה על ספר תורה זאבארו הקדוש במקום דיונים בבית הדין.

הספר הקדוש היה עדיין בבית כנסת דוגם בתקופת העלייה הגדולה של שגה תש"ח.

בשנת 1974 קיבל ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ספר תורה עתיק יומין מדבדו, כתוב על גויל אילה; הספר תורה ניתן כמתנה לראש הממשלה שמסר אותו למוזיאון ישראל.

בשנת תס"ח ( 1708 למניינם ) ביקר בדברו השד"ר מחברון רבי שמואל הלוי והוא קיבל תרומה חשובה יחסית למצבה של קהילה קטנה וזה מעיד על מצבם הטוב מבחינה כלכלית של בני הקהילה. פעמים אין ספור נאלצו היהודים לעזוב לזמן מה את המקום מחמת הרעב הקשה או מחמת המציק, זכור במיוחד הרעב של שנת תקל"ט 1779 למניינם –  ובשנת תקס"ז ( 1807 למניינם ) כמעט והתרוקנה השכונה מתושביה היהודים " בחודש אב (שנת תקס"ז ) היה סוף שנת הרעב הגדול שבו נסעו רוב אנשי עיר דוברו לכפרים של קלעייא ( קונטרס יחס דוברו להרב ר׳ שלמה הכהן צבאן זיל ).

בין השנים 1910-1830 ידעו יהודי דבדו ימים קשים, ולפעמים טרגיים, כי לוחמים מוסלמים, המתנגדים לכיבוש אלג'יריה על ידי הצרפתים, מצאו מקלט במזרח מרוקו, כולל דבדו, ואם נוסיף על כך, שהיהודים באלג'יריה נחשדו על בך שהם אוהדי השלטון הצרפתי ומעדיפים אותו על פני השלטון המוסלמי, הרי שהיחסים בין יהודים למוסלמים התערערו, והיהודים משני צירי הגבול שילמו בדמים, תרתי משמע, מחיר השתלטות צרפת על אלג'יריה. (ראה על כך בספרי הקטן עיר הכהנים דברו, עמי 150-149).

שומרים אנחנו חסד נעורים לקהילתנו הקדושה משום שבסמטאותיה ינקנו מזיוה של יהדות מקורית, טבעית ותמימה.

מממנים רבים של ירושלים שלפני הבית מצאנו בדברו:

בדברו חיו זה בצד זה הכהנים והעם, ממלכת כהנים וגוי קדוש, כהנים וישראלים; כמו בירושלים בך בדברו הקהילה הייתה מורכבת מצאצאי שלושת השבטים שנותרו מתוך שתים עשרה שבטי יה: שבט לוי ( הכהנים ), שבט יהודה (משפחות מרציאנו, בן נאיים, בן חמו, בן געי ועוד), שבט בנימין (בדברו הייתה המשפחה הרמה משפחת בן סוסאן מתייחסת לשבט בנימין);

במרכזה של ירושלים היה בית המקדש, ובדברו היה מקדש מעט מקודש מדורי דורות הוא בית כנסת " דוגם " אשר בני הקהילה העריצוהו עד מאד-, בירושלים היה ארון ברית ה', ובבית כנסת דוגם היה מונח ספר תורה מקודש מדורי דורות אשר רבים נרתעו ממנו, ירושלים הרים סביב לה כך העיירה מוקפת הרים, ועוד.

משפחת כהן – סקלי

קהילת סיביליה זכתה בתואר " ירושלים של מפרד " בזכות משפחות מיוחסות, משפחות קדושות, משפחות האצולה היהודית ירושלמית, אשר מראשית היישוב היהודי בספרד היו הם, הלוז העיקרי של הקהילה.

בסיביליה ישבו יהודים מגלות ירושלים ולהם התכוון רבינו אברהם אבן עזרא בקינה שחיבר על יהודי אנדאלוסיה: אהה ירד עלי ספרר… וראש אקרח, ומר אצרח, על גלות אשביליה, עלי נשיאים, וקרואים, בשמות וחכמיה, ועל אצילים והם חללים ובניהם בשביה. משפחות אברבנאל, אבודרהם, אלביליה, דאווד, גבישון, וכן הבהן-םקלי, שייכים לאצולה היהודית בקהילת סיביליה המעטירה.

הקשר של משפחות הכהן-סקלי מדברו לקהילת האם סיביליה מוזכר במכתב ששלחו, זה קרוב לשלוש מאות שנה, ראשי קהילת דברו לרבינו יעקב אבן צור מעיר פאס וזה לשונו: אחרי דרישת שלומך מעלת כבוד תורתו לא נעלם מכבוד תורתו… וחנא מן לקהל די שיבילייא (אנחנו קהל סיביליה) … ובית הכנסת הנזכר הוא בשיבילייא במבוי היהודים סמוכה מצד דרום… ואין להאריך כי אם בשו״ט שירבה ושלום… נאם הזעיר יוסף בן שמעון הבהן-סקלי (ראה ספר משפט וצדקה ביעקב, ח״א, סי׳ ע״ב).

 למדנו גם שקשר מגורשי קהילת סיביליה היה כה חזק לקהילת האם בספרד עד שהאבות המגורשים קראו למקום מגוריהם החדש באדמת מרוקו, סיביליה! עדות שנייה על יחוסם הספרדי של יהודי דבדו מצאנו בכתביי הרב יהודה בן עטר ( הראשון ) הנקרא " ארבי לקביר " וזה לשונו:

ותקנה שתקנו קהילת קודש פאס המגורשים גרירי אבתרייהו בכל ערי המערב… ומכנאס וצפרו כולם כמנהג המגורשים, וקהילת קודש סיבילייאנוס אשר בדברו עושים המגורשים גם כך… (עיין ספר זכות אבות לרבי אברהם קוריאט, עמי נ״ד).

 הגרעין המרכזי והחזק של מייסדי הקהילה בראשית דרכה היה ללא ספק משפחת הכהנים, אנו יודעים היום שבקהילת סיביליה בספרד הייתה שכונה של כה ני ם (ראה ספרי הקטן עיר הכהנים דברו, עמי 24).

ומה פירוש המילה סקלי ?

 בימי הביניים הייתה תעשיה של עיבוד חוטי זהב בעיר סיביליה שבספרד ויהודי מרוקו שידעו על כך קראו לחוט מעובד זה מקלי סיבילייאני (מוזכר בספר נופת צופים לר׳ פתחיה ברדוגו), כהן-סקלי, לפי הנחה זו הוא כהן יקר וטהור כמו חוט הזהב המבריק ביופיו וזוהרו; הדעה הרווחת מפענחת סקלי לפי גימטריה של המילה סקלי המתאימה למילה צדוק, לאמור משפחות הכהנים בדבדו מתייחסים לצדוק הכהן הגדול בימי דוד ושלמה (זו היא דעתו של רבנו שלמה הכהן־צבאן בקונטרס יחס דוברו).

שמו הקדוש הטהור והזוהר של צדוק הכהן הגדול מלווה בניו צאצאיו מאז גלות בית שני וכבר בספרד הוסב שמו של צדוק לשם יחוס סקלי.

הכהנים היו בין המשפחות הראשונות שהרכיבו את הגרעין הראשון של הקהילה העתידה לפרוח ולצמוח במקום, הם מילאו תפקיד ראשון במעלה בכינונה ובשגשוגה של הקהילה ועל פיהם ישק דבר, מאז ועד היום.

ענפי המשפחה העתיקים והמרכזים במשפחות הכהונה בדברו הם: כהן בן זהור, כהן די דווד, כהן בן דווד, אולאד אהרן (כהן אצבאן), אולאד משיש (כהן דוגם), אולאד ארייאייש, אולאד זאגורי, אולאד רובין (רובאניים) וכן אולאד צפיח.

הכהנים הטביעו חותמם הקדוש על דרכה של הקהילה, בזכותם התפרסמה דבדו בעולם היהודי כקהילה של חכמים וסופרים, סופרי דווקני סופרי סת״ם מובהקים, מלאכתם מלאכת שמים, חזקים ביראת ה׳ טהורה ואמיצים במעשים טובים, שומרי משמרת קודש רוח ישראל סבא, ושמם הטוב הגיע לקהילות רחוקות, משום כך ספרי תורה של דבדו היה להם ביקוש רב, כתובים היו על גויל יקר הערך משובח ומעובד לשמה מהתחלה ועד הסוף (ושמעתי לאמור שכתבו לפעמים על גויל איילות), עם הכתב ״הדבדובי״ המהודר, והסופרים היו אגשים חסידים יראי ה׳ בתכלית, מתחסדים עם קונם, כולם קדושים כולם טהורים, בדורות האחרונים זכורים לנו הסופרים החסידים ר׳ מרדכי הכהן זאגורי זצ״ל, ודודו הרב אליהו הכהן זאגורי זצ״ל וכן ר׳ יעקב הכהן ז״ל, הרב אברהם צולטאן ז״ל, הרב שלמה צולטאן ז״ל הרב יעקב צולטאן ז״ל ואחיו הרב אפרים צולטאן ז״ל.

היתה לנו קהילה ״ירושלים קטנה״! והתואר התאים לה להפליא כי הרי שם התקיימה מאות בשנים קהילה של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״ בני אהרן וישראלים, כי המושג ״והכהנים והעם״ הקשור לירושלים בימי הבית הראשון והשני היה מציאות יהודית חיה בקהילת דברו, התואר ״ירושלים הקטנה״ מתאים לקהילה בהקשר נוסף ולא פחות חשוב: צאצאי שלושת השבטים שחיו בירושלים בימי בית שני, שבט לוי, שבט יהודה, ושבט בנימין נמצאו מיוצגים בקהילת דבדו: משפחות הכהונה בדברו הם בני כהנים הלויים משבט לוי, משפחת בן סוסאן היא מצאצאי שבט בנימין (ראה הקדמת הרב המחבר לספר תיקון יששכר), משפחות בן צולטאן, מרציאנו, בן חמו וכו׳ המתייחסים לשבט יהודה.

משפחות כהן־סקלי, משפחות רם, זרע אהרן בן עמרם, בחירי סגולה לעבוד ולשרת, נצר לגזע הכהנים הטהורים, הם צאצאי צדוק הכהן הגדול, מבני בניו של פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן.

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו-משפחת כהן— צבאן

משפחת כהן— צבאן

משפחה קדושה ועתיקת יומין המתייחסת לאולאד אהרן (ע״ש אב הראשון הרב אהרן זלה״ה), ומצאנו משפחות כהן-צבאן בקהיר וכן בדמשק שבסוריה, שמעתי לאמור שאבי המשפחה בקהיר הגיע למצרים מעיר ווהראן בשנת 1860-1850.

הצדיק החסיד, אבן הראשה ואבי התעודה, אילן ששרשיו מרובין, זרע קדושים ותרשישים חכמי סיביליה המגורשים, שורשא קדישא, גזעא דקשוט, איש מגזע אהרן, הרב אהרן הכהן סקלי, ראש משפחת צבאן חי בשנת ש״ב לערך (1560 למני), התברך בשתי ברכות: יצחק, דוד.

הרב דוד הנז׳ אין פרטים אודות בניו או צאצאיו.

החכם השלם, גזע ישישים, הצדיק הרב יצחק הכהן צבאן הנז׳ הוליד בן ושמו אהרן.

החסיד, הישיש הנכבד, זקן ונשוא פנים, נזר אלהים על ראשו, הרב אהרן הכהן צבאן הנז׳ הוליד שלושה צנתרות דדהבא: יצחק, מרדכי, יעקב.

אין בידינו פרטים על בנים של הרב מרדכי ושל הרב יעקב הנד.

הצדיק המופלא, כבוד ה׳ מלא, הולך תמים ופועל צדק הרב יצחק הכהן צבאן הנז׳ הניח ברכה: יוסף.

החכם השלם, אור המנורה, מרבה ישיבה מרבה חכמה, מרביץ תורה, דיין ומורה צדק הרב יוסף הכהן צבאן הנז׳ הוליד שני בנים: יצחק, אהרן.

הצדיק החסיד, שלשלת יוחסין, ר׳ אהרן הוליד שלושה בנים: יוסף, יצחק, יהודה.

אין לגו ידיעה על זרע שלושת בניו של ר׳ אהרן הנז׳.

הצדיק, בן איש חיל, גבור כארי לעבודת הבורא, בעל הנהגות ישרות ומדות טובות, חסידא קדישא הרב יצחק הכהן צבאן הנז׳ הוליד: אברהם, דוד, אהרן.

החכם השלם והכולל, חן ערכו מי ימלל, שמו נודע בשערים, רב פעלים ומלא חסדים, משען ומשענה לדל ואביון, תורה וגדולה במקום אחד, הדיין המרומם הרב אברהם הכהן צבאן הנו׳ הניח ברכה מרובה: שלמה, יהודה, שמואל.

החכם השלם הכולל, שבחיו מי ימלל, יושב אהלים של תורה, לא פסיק גירסא מפומיה, הצדיק המופלג, מרביץ תורה בישראל, יפיץ חכמה, יורה דעה, מקל ורצועה לעושה עוולה, מוראו על הבריות יהודים ולא יהודים, צדק ומשפט מכון כסאו, גר ישראל, חסיד שבכהונה, שורשא קדישא, גזעא דקשוט אדמו״ר הרב שלמה הנז׳ המכונה ״ארבי לקביר״, לא הניח זרע בר מינן.

אין לנו ידיעות על זרע של אחי הרב שלמה הנד: ר׳ יהודה ור׳ שמואל הנד.

הצדיק, צנוע ונחבא אל הכלים, פרי צדיק עושה חיים, הרב דוד הנז׳ הוליד: משה, אהרן, עלו.

הצדקת מרת עלו הנד, דביתהו של רבינו שלמה הנז׳ ״ארבי לכביר״ זיע״א, נהגה להתפלל תפילות כסדרן מתוך סידור.

אין לנו ידיעות על בנים או צאצאים של ר׳ משה ושל ר׳ אהרן, האחים של הרבנית ״לאלא עלו״ ז״ל.

הנכבד, גזע ישישים וטהורים, פרי צדיק עושה חיים, הרב אהרן הכהן צבאן הנד הוליד בן: יעקב.

הצדיק הגדול, מעוז ומגדול, אילנא תקיפא, עץ עושה פרי, תם ישר וירא אלהים, החסיד הרב יעקב כהן צבאן הנד הוליד: יצחק, אהרן.

החסיד העניו, עושה צדקות, אוחז במדת השתיקה, הצנוע החכם ר׳ יצחק הכהן צבאן הנד הוליד שלושה בנים: חיים, מרדכי, יעקב.

הרב הותיק, חמר חדת עתיק, מוכיח במישור ומזכה את הרבים, גומל חסדים טובים, הצדיק ר׳ חיים הכהן צבאן הנד הוליד: אהרן, יצחק, מרימא, זהירא.

הנכבד, הולך תמים ופועל צדק, טוב לה׳ ולבריות, ר׳ מרדכי הכהן צבאן הנז׳ בירכו ה׳: יצחק, אהרן, אליהו, זהרא, מאחא.

הנכבד והעניו, מוקיר רבנן, גומל חסדים, ר׳ יעקב הבהן צבאן הנד הוליד: משה, שמעון, אליהו, יצחק, קמירא, סליטנא, מרימא, נונא, פריחא.

הרב המצויין, זרע קדושים, חכם חרשים, חסיד המתחסד עם קונו, מרביץ תורה, האלוף התורני, ראש הישיבה, סבא דמשפטים, אהרן קדוש ה/ הדיין הרב אהרן הכהן צבאן הנד (נתבש״מ שנת תר״ס), הוליד ארבעה צנתרות דדהבא: אברהם, יוסף, יעקב, דוד, מסעודא.

אין פרטים על צאצאים לר׳ דוד ולר׳ יעקב הנד.

הרב המובהק, גזע ישישים, פרי צדיק עץ חיים, רב פעלים, דמי לבר אלהין, סבא דמשפטים, חסידא קדישא, שורשא קדישא, הדיין הגדול מורה צדק והוראה בק״ק דבדו ובק״ק מלילייא, הרב אברהם הכהן צבאן הי״ד (נתבש״מ שנת תר״פ) בירכו ה׳: דוד שלמה, יעקב, עווישא, עלו.

החכם השלם, שלשלת יוחסין, דובר מישרים ועושה צדקות, מרבה ישיבה מרבה תורה, דיינא הוא, צדק ומשפט מכון כסאו, רב טוב לבית ישראל, החסיד הרב דוד שלמה הכהן צבאן הנד הניח ברכה: אברהם, אהרן, אליהו, שרה, רבקה, רחל, לאה, רינה, איסטרינא.

הנכבד והצדיק ר׳ יעקב הכהן צבאן הנד הוליד: פריחא, מסעודא, מרים.

החכם השלם והכולל, בישראל להלל, מזכה את הרבים, רב טוב לבית ישראל, גומל חסדים ורב פעלים, הרב הגדול מעוז ומגדול, הדיין, חסיד המתחסד עם קונו, הרב יוסף הכהן צבאן הנד בירכו ה׳: שלמה, רפאל, ציון, פריחא, סתירא, מרימא.

הרב הגאון, נר המערב, אור נערב, מארי מתניתין, מקור חכמה, מוציא לאור תעלומה, דיינא הוא ונחית לעומקא דדינא, שמו נודע בשערים, פאר ישראל והדרו, הדיין המצויין אדמו״ר רבינו שלמה הכהן צבאן הנד (נתבש״מ שנת תש״ט) בירכו ה׳: אהרן בנימין, יוסף מכלוף, משה, יהודה, שמואל, קמירא, עישא, סולטאנא, סאעודא.

הצדיק העניו, מאושר בכל עניניו, יקר רוח איש תבונה, רב פעלים, המזכה את הרבים, מוכיח במישור ובתבונה, בחמלה וחנינה, אוהב  שלום ורודף שלום, הרב רפאל הבהן צבאן הנד הוליד: יעקב, דוד, שמואל, ר׳ יוסף, אסתר, מרימא, עישא, לוויהא.

הצדיק והעניו, דחיל חטאין ועביד טבין ישר ותם, מדותיו מדות יוצרו, משכיל אל דל ר׳ ציון הכהן צבאן הנד הוליד: מאיר, אבנר, מאחא.

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

משפחת בן דאווד

הגאון הרב דוד הכהן סקלי ז״ל כתב על משפחה רמה זו: ״משפחה מיוחסת ונכבדת הנקראת בני דוד בעי״ת דבדו אשר מעולם אנשי השם והמעלה שמהם תצא תורה משורש גזע היחס …. כקש״ת רבינו דוד הגדול זיע״א….״ (קונטרס תולדות הד״ך המצורף לספר לך דוד-לדוד ברוך מאת הרד״ך ז״ל). משפחה מרובה באוכלוסין ומוזכרת באגרת יחס פאס (ראה פאס וחכמיה, ח״א, 138-137 מאת הרב דוד עובדיה).

הצדיק המופלג הרב יצחק הכהן סקלי הניח ברכה: משה.

הנכבד, נהנה מיגיע כפיו, נקי כפים, רודף צדקה וחסד ר׳ משה הכהן הוליד שלשה צנתרות דדהבא: יוסף, יצחק, דוד.

החכם השלם והכולל, אור גולל, חסיד שבכהונה, מזר״ק טהור, נברשתא דדהבא, נחל נובע מקור חכמה, גוזר ים החכמה לגזרים, ראש המורים, דגל התורה הרים, הקים עולה של תורה בדבדו ובעיר אוראן בה שימש כראב״ד קרוב לשלושים שגה, הגאון והדיין המצויין, המקובל האלהי איש מגזע אהרן, גזעא דקשוט, אדמו״ר הרב דוד הכהן סקלי (נתבש״מ שנם תש״ט) בירכו ה׳: בן ציון, רפאל, אליהו, חיים, אסתר, סאעדא.

איש צדיק, גומל חסדים, מתפרנס מיגיע כפיו, בעל צדקה, גומל חסדים, הזקן הכשר ר׳ יצחק (די רחל) הנד הוליד: משה, עמרן, יהושע, מימון, שמחה, פריחא.

בן איש חיל, הולך בתום, מוקיר חכמים, חונן דלים, הזקן הכשר ר׳ יוסף (די רחל) הוליד: שלמה, משה, סעידא.

הזקן הכשר והצדיק ר׳ יעקב כהן סקלי (הנק׳ דרהז) הוליד: יוסף, מזל טוב.

החסיד, הצדיק מוקיר רבנן, ואיהו צורבא דרבנן, ר׳ יוסף הכהן סקלי הוליד שני בנים: יעקב, אהרן.

ר׳ אהרן ז״ל נפטר בלי זרע בר מינן.

הזקן הבשר, ענוותן ושפל ברך, אוחז במרת השתיקה, החסיד ר׳ יעקב הבהן סקלי הנד בירכו ה׳: יוסף, דוד, משה, סאעורא, אסתר, מאחא.

פחת דשיך

יש באגרת יחס פאס, עמי 138, משפחת הנקראת דאר שיך,

האחים בן דאווד: יצחק, ישראל, משה (המי שיך משה).

הנכבד הצדיק, איש חברה קדישא, גומל חסדים טובים עם החיים ועם המתים ר׳ יצחק הכהן בן דאווד הנז׳ הניח ברכה: דוד הי״ד, עווישא, סעידא, זהרא.

הנכבד, טוב לה׳ ולבריות, דחיל חטאין ועביד טבין רחים ומוקיר רבנן, רודף צדקה וחסד, ר׳ דוד ה׳ ינקום נקמתו וידרוש דמו הוליד: יעקב, מאחא.

הנכבד, גומל חסדים טובים, נקי כפים בעל צדקה, הצדיק ר׳ יעקב הכהן בן דאווד נפטר בלי זרע בר מינן.

הצדיק התם וישר, עושה צדקות ר׳ ישראל הכהן בן דאווד הוליד: עווישא, סעידא, פריחא, מרימא, סתירא.

הנכבד ומוקיר רבנן, ביתו בית ועד לחכמים ולשד״רים, יראת ה׳ היא אוצרו, איש אמונים, דורש טוב לעמו, נשיא העדה, ר׳ משה הנז׳ הי״ד הוליד: יהודה, סאעודא, מאחא.

הזקן הכשר, חרד לדבר הי, ענוותן ושפל ברך, אשכול הכופר, רודף צדקה וחסד, מדותיו מדות יוצרו, ר׳ יהודה הכהן (המי יהודה דשיך) הוליד: משה, אהרן, יוסף, אסתר.

איש צדיק תמים, מדותיו מדות יוצרו, יראת ה׳ היא אוצרו, הרב אברהם הניח ברכה: דוד.

גברא רבא, דרכיו מתוקנים, מעשיו מצויינים, רחים ומוקיר רבנן הזקן הכשר ר׳ דוד הוליד: יוסף, שמחה.

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

משפחת ארייאייש

ענף עתיק ומיוחם בתוך משפחת הכהנים בני אהרן, מוזכר בקונטרס תולדות הד״ך מאת הרב דוד הכהן סקלי זצ׳יל.

בן איש חיל, שלשלת יוחסין, מזר״ק טהור, החסיד ר׳ שמואל הניח ברבה: אהרן.

הצדיק החסיד ר׳ אהרן כהן סקלי בן שמואל הנקרא ארייאייש הוליד: יוסף, שמואל, רחל.

הנכבד, התם וישר הצדיק ר׳ שמואל הוליד: שלמה.

הזקן הכשר, נבון ועניו, איש ספר, בקי בספר הזוהר, ידיו אמונה, נהנה מיגיע כפיו, יראת ה׳ היא אוצרו, החסיד, ר׳ שלמה הניח: גו׳הר (אשת דוד הכהן הי״ד).

אין לנו ידיעות על יוצאי חלציו של ר׳ יוסף הנז׳.

מרת רחל הנז׳ היא אמו של מופת הדור רבינו דוד הכהן-סקלי זצ״ל (בעל שו״ת קרית חנה דוד).

משפחת בן שמואל

משפחה נכבדה, באגרת יחם פאס, עמי 137 מחברת משפחת בן שמואל, ״תוספת ברכה״ זו שייכת גם למשפחת כהן בן שמואל ולמשפחת צולטאן בן שמואל.

המרוחם, בעל מדות טובות, חי מעמל עשר אצבעותיו, בעל צדקה, ירא אלהים וסר מרע, הצדיק ר׳ שלמה (בן שמואל) הוליד: לוויהא, עווישא, ג׳והרא.


משפחת בן רזיגאיחס דבדו 15

משפחה נכבדה, מוזכרת באגרת יחס פאס (פאס וחכמיה, א/ עמי 138-137).

בן איש חיל, החסיד, יראת ה׳ היא אוצרו, אילן ששרשיו מרובין, גזעא דקשוט, הצדיק ר׳ משה כהן (די רזיגא) הוליד: דוד.

הזקן הכשר, הולך תמים ופועל צדק, גומל חסדים, הצדיק ר׳ דוד הכהן הנז׳ הוליד: יעקב, יצחק, יהודה, אהרן, אליהו הי״ד, עישא, סתירא, שמחה.

הנכבד, ירא אלהים וסר מרע, עושה צדקות, מתפרנס מיגיע כפיו ר׳ יעקב הכהן הנזכר הוליד: אברהם, יהודה, משה, שלמה, שמעון, מאחא.

החכם השלם, פיו מפיק מרגליות, שוחט ובודק, וימל את בני ישראל, מרביץ תורה בישראל, אוהב שלום, הצדיק הרב יצחק הכהן הוליד: משה, סאעודא.

המנוח יהודה ז״ל לא הניח זרע ב״מ.

המרוחם, הנכבד, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ אהרן הכהן הנזכר הוליד: בת שבע, איריס.

הקדוש, מת על קידוש ה' (נהרג ע״י בני עוולה בג׳ראדא), עדין נפש, רודף צדקות, הצדיק ר׳ אליהו הכהן הי״ד הנז׳ הוליד: יוסף, יהודה, דוד, סולטאנא, סאעודא, פריחא.

איש צדיק, מוקיר רבנן, אוהב תורה ולומדיה, ר׳ משה הכהן הנזכר הוליד: אליהו.

בן איש חיל, יקר רוח איש תבונה, מדותיו מדות יוצרו, שורשא קדישא, קיים הפסוק ״תמים תהיה עם ה׳ אלהיך״, כפשוטו וכמשמעו, שמענו ממגידי אמת שתפילותיו היו מתקבלות, הזקן הכשר, הצדיק ר׳ אליהו הכהן הנזכר הוליד: אהרן, משה, יהודה, יצחק, סעידא, עווישא, נונא.

המרוחם, ישר ועניו, שב וגם ישיש, גומל חסדים ר׳ יעקב הכהן הנזכר הוליד: משה, אליהו.

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

משפחת אזאגורי

משפחה נכבדה מוזכרת באגרת יחס פאס שחיבר הרב אבנר ישראל צרפתי (בתוך, ספר יחם פאס, ח״א, עמי 137).

רבים מבני המשפחה עברו בסוף המאה התשע עשרה לגור בערי אלג׳יריה (מרת נונא אזאגורי בתלמסאן, ומרת חנונא אזאגורי ועוד), בפאם ועוד.

הצדיק, הרב הגדול, אבן הראשה, זבה וזיבה את הרבים, דרשן ומוכיח במישור, מרביץ תורה, הדיין המצויין, איש מגזע אהרן, הרב שמואל הכהן אזאגורי, נתבש״ם בשנת תרמ״ג, הניח ברכה: אליהו, אברהם, שלמה, עישא.

גברא רבא ויקירא, מלאכתו מלאכת שמים, סופ

הרב דוד מרציאהו די ביהו

ר סת״ם מסופרי דווקני, אשכול הכופר, רודף צדקה וחסד, טהור לב, הולך חכמים יחכם, הצדיק הרב אליהו הכהן אזאגורי הנזכר הוליד: יעקב, שמואל, פריחא.

הנכבד, הישר והתם, מתהלך בתומו צדיק, גומל חסדים טובים, סופר סת״ם, החסיד ר׳ יעקב הכהן אזאגורי הוליד: אליהו, אהרן, ר׳ יוסף, סתירא, עווישא, סאעודא.

החכם השלם, ישר ועניו, מאושר בכל עניניו, חבר ליראי ה׳ ולחושבי שמו, עוסק במלאכת שמים מלאכת סופרות ר׳ שמואל הכהן אזאגורי הוליד: לוויהא, מרימא.

הצדיק והישר, בכל עניניו מאושר, נהנה מיגיע בפיו, ר׳ אברהם הכהן אזאגורי הנז׳, (נתבש״מ שנת תרנ״ז), הניח ברכה: מרדכי.

החכם והעניו, נהנה מיגיע כפיו, חסיד שבכהונה, מרבה להטיב, ספרא רבא ויקירא, הצדיק ר׳ מרדכי כהן אזאגורי הנז׳ הניח ברכה: אברהם, שמואל, יוסף, ר׳ חיים, עווישא, מאחא, סעידא, מרימא.

הזקן הכשר, שמן תורק, חסיד שבכהונה, איש אלהים קדוש הוא, חסידא קדישא, הצדיק הרב שלמה הכהן אזאגורי הנזכר המכונה ״אלחסיד״, הוליד: יצחק, דוד, נונא.

הצדיק, שייף עייל שייף נפיק, בן איש חיל, אוהב צדקות, ר׳ דוד הכהן אזאגודי הנזכר הניח: מרימא.

הצדיק והישר, מוקיר רבנן, מהנה תלמידי חכמים מנכסיו, שלם במדות, ר׳ יצחק הכהן אזאגורי הנזכר (נתבש״מ שנת תרמ״ח), הוליד: שלמה, שמואל, יאקות.

החכם השלם, שלם במדות, הרב השד״ר, גזבר נאמן, זכה וזיכה את הרבים, רב בעיר תאוורירת, דיין בערים מאזאגאן, אוג׳דא, הרב שלמה הכהן אזאגורי הנזכר מחבר ספר ויקץ שלמה (וכן הקדמות לספר קרן לדוד מאת רבינו דוד הכהן סקלי, ספר ויען שמואל לרב שמואל מרציאנו, ספר כתם פז לרב מכלוף פדידה), הוליד בנים הי״ו.

הנכבד הצדיק, הולך תמים ופועל צדק, מרבה להטיב, ר׳ שמואל הכהן אזאגורי הנזכר הוליד בנים ובנות הי״ו.

הזקן הכשר והצדיק, עטרת תפארת שיבה, רודף צדקה וחסד, ר׳ משה אזאגורי הוליד: יהודה, עווישא, נונא.

החסיד, צניע ומעלי, הולך צדקות דובר משרים, לא מחזיק טיבותא לנפשיה, ביתו פתוח לרווחה, בעל צדקה, ר׳ יהודה הכהן אזאגורי הוליד בנים ובנות הי״ו.

משפחת דאר אסתר

הזקן הכשר, בעל מדות טובות, רודף צדקה וחסד, הצדיק ר׳ דוד הכהן הוליד: משה, יצחק.

גברא ויקירא, הזקן הכשר, בעל אכסניא לתלמידי חכמים ועוברי אורח, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, הצדיק ר׳ משה הכהן הוליד: דוד, סעדיה הי״ד ודם זרעיותיו, אהרן הי״ד ודם זרעיותיו, יהודה, יוסף, מאחא, אסתר, סעידא, מרי, אליגרי, קוטא.

הנכבד, תם וישר, מאושר בבל ענייניו, נוח לה׳ ונוח לבריות, הצדיק ר׳ יצחק הכהן הוליד: דוד, מרימא.

אין בידינו פרטים על בניו של המנוח הצדיק ר׳ יעקב די אסתר (אחיו של ר׳ דוד הנ״ל).

משפחת לבגדאדי

המשפחה נזכרת באגרת יחס פאס, עמי 38, ב

משפחה מרובת אוכלוסין, בני המשפחה יצאו מדברו בסוף המאה התשע עשרה לגור בערי אלג׳יריה, (וראה להלן משפחת בן בוזי).

הצדיק, תם וישר, דחיל חטאין ועביד טבין ר׳ יעקב הכהן לבגדאדי הניח ברכה: אברהם, סאעודא, מאחא.

הזקן הבשר, נהנה מיגיע בפיו, רודף צדקה וחסד, הצדיק ר׳ אברהם הכהן הנד הוליד: יעקב, יהודה, יוסף, נונא.

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

משפחת נעאס

משפחה רמה מוזכרת באגרת יחם פאם, ח״א, עמי 137. אהרן, סעידא.

הצדיק, זקן ונשוא פנים, גומל חסדים, ענוותן ושפל ברך ר׳ אהרן הכהן הוליד: שלמה, אברהם.

איש צדיק תמים, נוח למקום נוח לבריות, מהנה תלמידי חכמים מנכסיו, בעל מדות טובות, שב גם ישיש ר׳ שלמה הכהן הנז׳ הוליד: אהרן, זהירא, מרימא, סעידא.

הנכבד, תם וישר, עושה צדקות, הצדיק ר׳ אברהם הכהן הנד הוליד: אהרן.

משפחת לביטיווי

המשפחה לא מוזכרת באגרת יחס פאס אך היא מצוטטת בשטר משנת תקפ״ז ראה ספרו של הרב שלמה הכהן צבאן שו״ת מעלות לשלמה עמי ח׳.

הזקן הכשר, ראש בית אב, פרי צדיק עושה חיים, ירא אלהיט וסר מרע, הצדיק ר׳ יעקב הוליד: אברהם.

המנוח מתפרנס מיגיע כפיו, בעל צדקה, הצדיק ר׳ אברהם הכהן הנד הוליד: אליהו, יוסף, סעידא, סתירא, עווישא, מרימא, נונא.

המרוחם, הזקן ונשוא פנים, משכים ומעריב, ר׳ אליהו הכהן הנד הוליד: משה, אברהם, שלמה, נוואני, קאמיל, בלאנשיט, לאה, מרימא, מאחא, סאעודא, סליטנא.

היקר ובר לבב, עושה צדקות, חי מיגיע כפיו, הצדיק ר׳ יוסף הכהן הנד הוליד: יעקב, אברהם, סעידא, עווישא, סתירא, סטונא.

משפחת עקוש

אהרן (המי כליפא), יצחק, יהודה, עווישא.

הזקן הכשר, תם וישר, ירא אלהים וסר מרע, הצדיק ר׳ אהרן הכהן די עקוש הנז׳ הוליד: יחיא, מאחא, עווישא.

המנוח העניו, מאושר בענייניו, נהנה מיגיע כפיו, אוהב צדקות ר׳ יצחק הכהן די עקוש הנז׳ הוליד: יעקב, שמעון, שלמה, יוסף, קמירא, עווישא, זהירא.

גברא רבא, הנבון וחכם, איש החסד, בעל אכסניא, שמו נודע בשערים, נשיא הקהילה באוג׳דא, הצדיק ר׳ יעקב הכהן הנד הוליד: שמעון, שלמה, יוסף.

אין בידינו פרטים על בני שמעון, שלמה, יוסף (בניו של ר׳ יצחק הכהן די עקוש הנז׳).

הזקן הכשר, מאושר בכל עניניו, רודף צדקה וחסד, תם וישר ר׳ יהודה הכהן די עקוש הנד הוליד: אברהם, אליהו, יעקב, שמואל, מרימא.

הצדיק, איש החסד, בצדקה, בהכנסת אורחים, בהשכנת שלום, קיים מילי דאמרי רבנן, חבר ליראי ה׳ ולחושבי שמו, טהור לב, חסיד, עניו, ר׳ אברהם הכהן די עקוש (בן ר׳ יהודה הנד) הוליד: דוד, אהרן, מאיר, מרדכי, פריחא.

אליהו, יעקב, שמואל בניו של ר׳ יהודה הנד הולידו בנים ובנות ה׳ עליהם יחיו.

משפחת בן בוזי

משפחה מוזכרת באגרת יחס פאס, מתייחסת לענף דאר עקוש. משפחת בן בוזי ומשפחת לבגרארי לכאורה מזכירים לנו מקור בבלי, ואם כן, צריכות היו להיות מוזכרות עכו המשפחות עתיקות או הענפים המרכזיים בדברו ואין בידינו קבלה זאת לכן יש להגיח שהשמות בן בוזי, לבגדאדי הם חדשים יחסית, צצו ועלו זה מאתים שנה לערך, ואין להם קשר עם משפחות הכהנים שהלכו לגלות בבל, ויתכן שהשם ניתן לזכר ולכבוד הנביא יחזקאל בן בוזי ע״ה וגולת בבל היא בגדאד.

הזקן הכשר, נהנה ומתפרנס מיגיעו, מהנה חכמים מנכסיו, טוב וישר הצדיק ר׳ משה הכהן הנז׳ הוליד: אברהם, יוסף, מרדכי, שלמה, סעידא, עווישא.

היקר, אוהב תורה ולומדיה, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ אברהם הכהן הנד הוליד: משה, שלמה, שמעון, אליהו, פריחא, אסתר, מרימא, קמירא.

הנכבד, מאושר בענייניו, איש תבונה, גומל חסדים, הצדיק ר׳ יוסף הכהן הנז׳ הוליד: משה, מרדכי, אפרים, קמרא, מרים, פרטון, זהארי.

המרוחם, נהנה מיגיע כפיו, הולך בתום, הצדיק ר׳ מרדכי הכהן הנז׳ הוליד: משה, עליזא, מרים.

גברא רבא, יקר רוח איש תבונה, מכבד התורה ולומדיה, רודף צדקה וחסד, הנבון הצדיק ר׳ שלמה הכהן, (המי לחכם) הנד הוליד: משה, אליס, מרים

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

משפחת בן זהור

השם בן זהור עתיק יומין והיה ידוע בספרד של המאה השתים עשרה: המשורר הגדול רבי יהודה הלוי שר שירים לכבוד הרב נחמן בן אזהור (ספר כל שירי ר׳ יהודה הלוי תל אביב, תש״ו, עמי 275).

בקהילת סיביליה שבספרד, משם יצאו משפחות כהני ה׳ בגירוש שנת קנ״א (1331 למני) ובאו לאלג׳יריה ולאחר מכן לדבדו, חי היה ר׳ אבו אל פתח בן זהור ־ אשבילי תלמיד הגאון הרב יצחק בן יוסף אלפאסי (גראטץ, ח״ד, עמי 408).

ענף משפחת הכהן בן זהור הוא אחד מהקרומים שבענפי משפחות הכהנים בדברו, ולולי דמסתפינא היייתי אומר שהשם בן זהור זהה במידת מה לשם סקלי: שני הכינויים משמעותם זוהר וברק והם רומזים על היחוס הרב של הכהנים הסיביליאנים שבדברו.

בשנת תק״ץ שימש בדבדו הדיין הרב שלמה בן ר׳ אהרן הכהן בן זהור ז״ל: האם הרב הדיין הנזכר הוא הוא החסיד ר׳ שלמה בן זהור הטמון סמוך ממש לקבר המלוב״ן הרב שלמה בר מימון ז״ל ואשר רבים מיהודי דבדו נושעו בזכות תפילות ע״י ציון הרב זיע״א.

אנשי תורה ומעלה היו בני משפחת בן זהור וגם אנשי שררה וגבורה מפורסמים הם במסירות נפשם להציל עשוק מעושקו ולהגן על דלים ואביונים: ר׳ יצחק הכהן בן זהור נתן הון רב על מנת לשחרר יהודי מבית הסוהר (מוזכר בקונטרס תולדות דובדו וחכמיה, עמי ח׳, המצורף לשו״ת מעלות לשלמה לרב שלמה הכהן צבאן).

פתגמי שבח והלל נקשרו לשמם הטוב של בני המשפחה: ״דאר בן זהור דאר זוואג ולעאר״ (בית בן זהור בית החלטות והכבוד), וכן ״יא לביטיווי, יא חזאם צלטאן, ראה מעני בכותו, ראה ראפד לאמאן (משפחת לביטיווי, ״אבנט של המלך, מתגאה בבני משפחתו (בן זהור), אנשי בטחון ואמון״.

וכן ״לכוואהנא יא לחראר, יא מוואלין למזייא, יעמרו קנטאר קנטאר ומא ירדושי בלכטייא״ (הכהנים הגבורים בעלי השרות והטובה, לוקחים סחורה ועוד סחורה, ומחזירים ביד רחבה).

המשפחה מוזכרת ברשימת בתי האב של קהל דברו באגרת יחס פאס (ספר פאס וחכמיה, ח״א, עמי 138 מאת הרב דוד עובדיה). המשפחה היתה מרובה באוכלוסין ורבים מבניה עברו לגור בערים: אוג׳דא, פאס, מלילייא, לעראייש, ווהראן ועוד.

הצדיק הישר והעניו, גזע תרשישים בנן של קדושים, נקי כפים ר׳ יהודה הכהן בן זהור הניח ברכה: שלמה.

החכם השלם, הולך חכמים יחכם, נהנה מיגיע כפיו, מרבה להטיב, הצדיק ר׳ שלמה הכהן בן זהור הנז׳ הוליד: יהודה, יוסף.

החכם השלם והכולל, חן ערכו מי ימלל, תורה וגדולה במקום אחד, רחים ומוקיר רבנן, בן איש חיל, רודף צדקה וחסד, ירא ה׳ ושלם, תמך בהדפסת ספרים רבים (ספר קרן לדוד מאת הרב דוד הכהן סקלי, ויען שמואל מאת הרב שמואל מרציאנו, שיח יצחק מאת הרב יצחק אלמאליח, ספר י״ג שורשי היהדות מאת הרב מסעוד הכהן, ספר ויחל שלמה וספר ויאסוף שלמה מאת הרב שלמה הכהן צבאן, ועוד), הרב יהודה הכהן בן זהור הניח ברכה: משה, שלמה, מרדכי, מאיר, אסתר, אליס, יפה, אורלי-רחל, מרים, רות, דבורה.

הנכבד, בנן של גדולים ושועים, רודף צדקה וחסד, נהנה מיגיע כפיו, הצדיק ר׳ יוסף הכהן בן זהור הוליד: משה, סתירא, פרלא, פנינא, מאחא, מרימא.

הצדיק, גומל חסדים טובים, הישיש הנכבד ר׳ משה הכהן בן זהור הוליד: יהודה, יוסף, אסתר.

הזקן הכשר, מוקיר רבנן ומהנה אותם מנכסיו, ביתו פתוח לרווחה, ר׳ יהודה הכהן בן זהור הנז׳ הוליד: משה, עמרם, לאה.

גברא רבא יקירא, בעל יראת ה׳ טהורה, ממייסדי ומראשי הקהילה בעיר נאדור הצדיק ר׳ יוסף הכהן בן זהור הוליד: אהרן, סעדיה, אסתר, לאה.

חסידא קדישא, אבן הראשה, שמו נודע בשערים, חכם חרשים, גזע ישישים, יראת ה׳ היא אוצרו, פאר ישראל והדרו, מוכתר בכתר חסידות שבכהונה וכתר שם טוב, המלוב״ן החסיד הרב שלמה הכהן בן זהור זיע״א הוליד: משה.

החכם הנכבד הצדיק, נהנה מיגיע כפיו, אוהב צדקות, גומל חסדים ידיו רב לו בספר תורת ה׳, בר אבהן ובר אוריין הרב משה הכהן בן זהור הנד הוליד: אליהו, שלמה, חנניה, עווישא, מרימא.

היקר ושפל ברך, נקי כפים, טוב לה׳ ולבריות, הצדיק ר׳ אליהו הכהן בן זהור הנ״ז הוליד: משה, יוסף, אברהם, סתירא, מימי, מרים, עלו, סעידא.

השם הטוב, מתהלך בתומו, חי מיגיע כפיו, עושה צדקות הצדיק ר׳ שלמה הכהן בן זהור הנד הוליד: אליהו, יעקב, יהודה, משה, לוויהא, רחל, סימי, מרים.

השם הטוב, הולך תמים ופועל צדק ר׳ חנניה הכהן בן זהור הנד הוליד: אליהו, סוליקא, פרטון.

החכם השלם והותיק, שב גם ישיש, אילן ששרשיו מרובין, מרבה להטיב, יראת ה׳ היא אוצרו הצדיק ר׳ אהרן הכהן בן זהור הניח ברכה: שלמה, דוד, קמירא, מרימא.

גברא רבא יקירא, זקן ונשוא פנים, מוקיר רבנן, ביתו בית ועד לחכמים, עושה צדקות, הצדיק ר׳ שלמה הכהן בן זהור הוליד: יצחק, יוסף, יהודה, סעידא, עווישא, ג׳והרא, יאקות.

הזקן הכשר, ירא אלהים וסר מרע, משכים ומעריב לבי כינשתא, הצדיק ר׳ יצחק הכהן בן זהור הנד הוליד: אהרן, משה, שמעון, יעקב, רחמים.

הנכבד, הולך תמים ופועל צדק, גומל חסדים תומך בבני תורה ומהנה אותם מנכסיו (העמיד בנין שלם עבור ישיבת בעלי תשובה), חונן דלים ומחסה לאביונים, ירא את ה׳ ושלם הצדיק ר׳ יוסף כהן בן זהור הגז׳ הוליד: מאיר הי״ד, אליהו, נונא, אסתר, דבורה.

היקר השם הטוב, טוב לה׳ ולבריות, איש חסד ורחמים הצדיק ר׳ יהודה הכהן בן זהור הנז׳ הניח ברכה: שלמה, אברהם, משה, סולטאנא, מרי, מאחא.

הזקן הבשר, תם וישר, שב גם ישיש, גומל חסדים טובים, עטרת זקנים, הצדיק ר׳ דוד הכהן בן זהור הנד הוליד: יוסף, מסעוד, אהרן, אליהו, סעידא, מאחא.

הנכבד היקר, נודב נדבות, אוהב צדקות, נקי כפים, הצדיק ר׳ יוסף הכהן בן אזהור הנד הוליד: שלמה, יעקב, דוד, מאיר, ג׳ולייט, שושנה, זקלין, עליזה, מזל-טוב.

השם הטוב, דובר משרים, תם וישר, הצדיק ר׳ מסעוד בן זהור הוליד: מזל, ורדה, לאה, רבקה.

היקר, ושפל ברך, נוח למקום נוח לבריות, גומל חסדים, הצדיק ר׳ אהרן הכהן בן זהור הניח ברכה: דוד, שלמה, מרדכי, אסתר.

גברא רבא, נהנה מיגיע כפיו, תם וישר ר׳ אליהו הכהן בן זהור הנד הוליד: דוד, שלמה, יעקב.

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

משפחת בן משיש

משפחה עתיקה ומיוחסת מוזכרת אצל חוקר קדמוניות קהילת דברו, נחום סלושץ בקונטרס הנקרא  ״יהודי דברו״. משפחת אולאר רוגם, משפחה רמה מסונפת למשפחת משיש וגם היא מוזכרת בקונטרס הנ״ל, ומצוטטת ע״י הגאון הרב יוסף אלמאליח בספרו שו״ת תקפו של יוסף, ח״א, סי׳ קל״ג. משפחת בן נפאח מתייחסת למשפחת משיש.

איש מגזע אהרן, החכם הותיק, ישר ועניו, מאושר בכל עניניו, גזע ישישים ותרשישים, אילן ששרשיו מרובים, הצדיק ר׳ אהרן הכהן בן משיש הניח ברכה: אברהם.

הזקן והחסיד, ענותן כהלל, טוב בעיני אלהים ואדם, הצדיק ר׳ אברהם הכהן בן משיש הנד הוליד: משה, אהרן, זהירא, סעידא, עווישא, מרימא, פריחא.

אין פרטים אודות בניו של ר׳ משה הכהן בן משיש הנד.

הנכבד, נהנה מיגיע כפיו, רודף צדקה וחסד, משכים ומעריב הצדיק ר׳ אהרן הכהן בן משיש הנד הוליד: יצחק, רחמים, אליהו הי״ד ודם זרעיותיו, יוסף הי״ד, משה, מזל-טוב, סתירא, סעידא.

הזקן הכשר, עטרת תפארת שיבה, תם וישר, גומל חסדים, ר׳ יצחק הכהן בן משיש הנד (הנק׳ יצחק די הארון די בראהים) הוליד: אליהו, משה, קמירא, מרימא, נונא, שושנה.

הצדיק, תם וישר, עושה צדקות, ירא אלהים וסר מרע, ר׳ רחמים הכהן בן משיש הנד הוליד: שמעון, מאיר, שלום, אליהו, דוד, יוסף.

המנוח אליהו הנד ה׳ ינקום דמו ודם זרעיותיו לא הניח זרע ב״מ.

הנכבד, נהנה מיגיע כפיו, נודב נדבות, משכים ומעריב לבית הכנסת, ר׳ יוסף הכהן בן משיש הנד הוליד: יעקב, אהרן, משה, סאעודא, סתירא.

המנוח משה הנד (בן ר׳ אהרן הנד) נפטר בלי להניח זרע ב"מ

משפחת בן נפאח

משפחה נכבדה ועתיקה מוזכרת באגרת יחס פאס (פאס וחכמיה, ח״א, עמי 157), ובשטר משנת תרל״ז.

הזקן הכשר, פרי צדיק עושה חיים, אבי התעודה והוא בן איש חיל, הצדיק ר׳ אברהם הכהן בן נפאח הניח ברכה: דוד.

הנכבד, גומל חסדים טובים, ביתו פתוח לרווחה ולצדקה, יראת ה׳ וגדולה במקום אחד, הצדיק ר׳ דוד הכהן הנד הוליד: שלמה, אברהם, אהרן, יהודה, רחמים, מאחא, ג׳והרא.

החכם השלם, בר אבהן ובר אוריין, זובח זבח שלמים, חריפא סכיניה, ומחדדן שמעתיה, זוכה ומזכה לומד ומלמד, הצדיק הרב שלמה הכהן הנד הוליד: יצחק, דוד, אברהם, סעדיה, שמעון, אליהו, שמואל, מאיר, עישא, סלטאנא, סאעודא, סתירא, מרימא, רחל.

החכם השלם בעל מדות טובות והנהגות ישרות, פיו מפיק מרגליות, שייף עייל שייף נפיק, הצדיק הרב אברהם הכהן הוליד: יעקב, יצחק, יוסף, ג׳והר, סאעודא.

הנכבד היקר, תם וישר, ירא אלהים וסר מרע ר׳ אהרן הכהן הוליד: משה, שלמה, עווישא, סאעודא.

הנכבד, עניו ושפל ברך, גומל חסדים, ר׳ משה הכהן בן ר׳ אהרן הגז׳ הוליד: דוד, אהרן, סאעודא, סלטאנא, סתירא, ליזא, מאחא.

הזקן הכשר, מוקיר רבנן, ביתו פתוח לרווחה, עושה צדקות, הצדיק ר׳ יהודה הכהן הוליד: דוד, משה, אברהם, מאיר, אליהו, נונא, סתירא, מרימא, רהיט, סאעודא.

גברא רבא ויקירא, נהנה מיגיע כפיו, טוב לשמים ולבריות, גומל חסדים טובים, דחיל חטאין, הצדיק ר׳ רחמים הכהן הנז׳ הוליד: ר׳ יוסף, דוד, סאעודא, סלטאנא.

משכיחה ארשידי

משפחה רמה מוזכרת באגרת יחס פאס והיתה משפחה מרובת אוכלוסין.

הנכבד, יקר רוח איש תבונה, אוהב שלום ורודף שלום, גומל חסרים טובים, הצדיק ר׳ אברהם הכהן הנד הניח: יוסף.

גברא רבא, צניע ומעלי, ביתו פתוח לרווחה, הצדיק ר׳ יוסף הכהן הנד הוליד: סתירא.

המנוח, בעל מדות טובות, עניו ושפל ברך, גומל חסדים טובים, הצדיק רבי אברהם הכהן הוליד: יעקב, מרדכי, מרים

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

 

משפחת מכילף

ר׳ יוסף הכהן די מכילף, זהרא (דביתהו של הדיין רבינו אהרן הכהן צבאן)

העניו, מתהלך בתומו צדיק, עושה צדקות, גזע ישישים, רב משרשאי, ר׳ יוסף הכהן די מכילף הוליד: שלמה הי״ד (המי כולילף) אברהם, שמעיה, מכלוף, יעקב, סעידא, מרימא.

הנכבד ויקר, מנא דכשר, רב פעלים לתורה ולמצוה ר׳ שלמה הכהן די מכילף הי״ד הוליד: יוסף, ר׳ שמואל, עווישא, פריחא, מאחא, מרימא, סתירא, לוויהא, רחל, ג׳והר.

הצדיק, התם והישר, גומל חסדים טובים ר׳ אברהם הכהן די מכילף הוליד: יוסף, סעדיה, משה, דוד, יצחק, שמעון הי״ד ודם זרעיותיו.

החסיד העניו, מרבה להטיב עם החיים ועם המתים, ירא ה׳ ושלם, ר׳ שמעיה הכהן די מבילף הוליד: יוסף, משה, שמעון, אסתר, קמור, עווישא, סעידא, מרימא, סליטנא, מרימא, זהארי. (ר׳ שמעיה נשוי היה עם שתי נשים, וכן היו לו שתי בנות אשר שמם מרימא, כל אחת מאשה אחרת)!

גברא רבא, יקר רוח, ידיו רב לו בספר תורת ה/ הזקן הכשר הצדיק ר׳ מכלוף הוליד: אליהו, קמירא, מרימא.

הנכבד, עניו, גומל חסדים טובים, הצדיק ר׳ יעקב הכהן די מכילף הוליד: ציון, שלום, סלטאנא, לעאיישא.

ר׳ משה, רחל (דביתהו של ר׳ שלמה הכהן דנעאס).

הזקן הכשר, תם יושב אהלים של תורה, מרביץ תורה בישראל, מלמד תשב״ר, מזכה את הרבים, הצדיק הרב משה הכהן (המי דתג׳אג׳א) הניח ברכה: דוד, אהרן, שלמה, רחמים, נונא, סתירא.

משפחת דלכהן

המשפחה מתייחסת למשפחות בהן צבאן ובהן מבילף. בספר פאס וחכמיה, ח״א׳ עמי 138 מחבר מכלוף דלבהן, נראה שהוא ראש המשפחה.

בן איש חיל, פרי צדיק עץ חיים, זקן ונשוא פנים, הישיש הנכבד, הצדיק ר׳ יוסף דלכהן הניח ברכה: משה, עווישא.

החכם השלם, נטע נעמן, רחים ומוקיר רבנן, ואיהו צורבא דרבנן, הרב משה דלכהן הוליד: יעקב, אהרן.

הזקן הכשר, נהנה מיגיע כפיו, רודף צדקה וחסד בעל הכנסת אורחים, ר׳ יעקב דלכהן הוליד בנים ובנות הי״ו.

המנוח, הנכבד, תם וישר, אוהב צדקות, ר׳ אהרן דלכהן הוליד בנים ובנות הי״ו.

משפחת מחיגן

משפחה נכבדה המתייחסת למשפחת מכילף.

הזקן הכשר והמרומם, אור יומם, זריז בהכנסת אורחים, משכיל אל דל, הצדיק ר׳ משה הכהן די מחיגן הניח ברכה: אהרן, מכלוף, מסעוד, שמעון, עווישא, מרימא.

החכם השלם והכולל, בישראל להלל, תלמיד חכם, וגם לו חלק בתורת החץ, מלמד תורה בישראל, דרשן ומגיד מישרים, הצדיק הרב אהרן הכהן הנד הוליד: אברהם, עווישא, רוזיט.

הנכבד, תם וישר, דחיל חטאין, עביד טבין, הצדיק ר׳ מכלוף הנד הוליד: שלמה, יהודה, אליהו, זהארי, סאעודא, ג׳והר.

הגבר המרומם, שייף עייל שייף נפיק, רודף צדקה וחסד, שב גם ישיש, הצדיק ר׳ מסעוד הנד הניח ברכה: משה, יוסף, אליהו, יהודה, יעקב, אברהם, אפרים, סעדיה, סאעודא, סתירא, ג׳ולי, זהארי, אליס, שרה.

הזקן הכשר, נהנה מיגיע כפיו, נקי כפים, איש החסד, משכיל אל דל, הצדיק ר׳ שמעון הניח ברכה: משה, ר׳ אליהו, אברהם, שלמה, שמואל, דוד, קמור, סתירא, רוזיט, לאוני.

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו

משפחת בן שמיען

בני המשפחה נקראים ע״ש ראש המשפחה ר׳ שמעון; במאה התשע עשרה עזבו דברו בני משפחת בהן בן שמיען והתיישבו בקהילות מליליא והאיזור הספרדי, איזור ריף.

הזקן הבשר, תם וישר, ירא ה׳ ושלם, גומל חסדים טובים, ר׳ שלמה בן שמיען הוליד: יהודה.

הצדיק, זקן ונשוא פנים, בעל צדקה וחסד, טוב לה׳ וטוב לבריות, ר׳ יהודה הוליד: שלמה, מרימא, מאחא, סלטאנא.

המנוח הצדיק ר׳ יצחק בן שמיען חי היה בעיר מליליא ואין בידינו פרטים על בניו.

משפחת ברמליל

משפחה נכבדה מוזכרת באגרת יחם פאס (פאס וחכמיה, ח״א, עט׳ 137). אבי המשפחה המכונה בר מילי או בר מליל היה בעל לשון צח ומילים ברות וברורות.

הזקן והחסיד, פרי צדיק עושה חיים, גזע ישישים, אבן הראשה, איש מגזע אהרן, גזעא דקשוט, הצדיק ר׳ שלמה הכהן די ברמליל, הניח ברכה: משה, דוד, יוסף, אהרן.

הצדיק, עץ עושה פרי, אילנא תקיפא, נהנה מיגיע כפיו, שייף עייל שייף נפיק, גומל חסדים עם החיים, ר׳ משה הכהן (נתבש״ם שנת תרמ״ו) הוליד: דוד, שמואל, שלמה, רחמים, אהרן הי״ד, עווישא, מסעודא, מרימא.

הנכבד, גומל חסדים טובים, ביתו פתוח לרווחה, נהנה מיגיע כפיו, נקי כפים, מיחידי הקהילה, מזכה את הרבים, וימל את בני ישראל, ובעל מקוה טהרה בבית, ר׳ דוד הכהן הנד הוליד: משה־מאיר, אהרן, אברהם, חיים-אליהו, אסתר, מרימא, סאעודא, עווישא הי״ן, נונא.

גברא רבא ויקירא, רחים ומוקיר רבנן, אוהב תורה ולומדיה, רודף צדקה וחסד, הצדיק ר׳ שמואל הכהן הנד הוליד: משה, שמעון, אסתר, סאעודא, נונא.

החשוב ומעולה, בפז לא ימולה, טוב לשמים ולבריות, איש חסד, מתהלך בתומו צדיק, הזקן הכשר ר׳ שלמה הכהן הנד הוליד: ר׳ משה הי״ד (נהרג בפוגרום בעיר ג׳ראדא), אברהם, סתירא, סאעודא.

הזקן הכשר ונשוא פנים, נקי כפים ובר לבב, רחים ומוקיר רבנן, ואיהו גופיה צורבא דרבנן, הצדיק ר׳ רחמים הכהן הנד הוליד: ר׳ משה, אהרן, שמעון, אברהם, אליהו, אסתר, סאעודא, זהארי.

החכם השלם, בישראל להלל, סופר סת״ם, שו״ב, מרביץ תורה בישראל, תלמיד חכם בקי וחריף, הרב אהרן הכהן הנד הי״ד הוליד: ר׳ משה, מרים, אסתר.

הזקן הכשר, טוב בעיני אלהים ואדם, נהנה מיגיע כפיו, גומל חסדים הצדיק ר׳ יוסף הכהן די ברמליל הנד הוליד: יצחק, דוד, סתירא, מרימא, מסיעדא.

הזקן הכשר, ירא אלהים וסר מרע, איש אמונים, חי מיגיע כפיו, הצדיק ר׳ אהרן הניח ברכה: יעקב, יהודה, מסיעדא, סתירא, זמילא.

המנוח הולך בתומו, גומל חסדים טובים, משכים ומעריב, בעל צדקה, הצדיק ר׳ יעקב הוליד: יהודה (ליאון), סוזן, עווישא.

הנכבד, ענוותן ושפל ברך, מתפרנס מיגיע כפיו, משכים ומעריב לבי כנישתא, הזקן הכשר ר׳ יהודה הוליד: אהרן, אליהו, שלמה, מרים, ג׳ולי, סלטאנא.

גברא רבא, אבן טובה, חי מעמל עשר אצבעותיו, רודף צדקה וחסד, הצדיק ר׳ שלמה די ברמליל הניח ברכה: אהרן, מרימא.

הנכבד, ישר ותם, איש אמונה, חי מיגיע כפיו, משכים ומעריב לבי כנישתא, הזקן הכשר ר׳ אהרן הוליד: שלמה, אליהו, יוסף, דוד, כרמלה, עליזה, שמחה, סאעודא הי״ד, לאוני הי״ד (שתיהן נהרגו ע״י בני עוולה בכפר ג׳ראדא בשנת תש״ח).

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 219 מנויים נוספים
פברואר 2024
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

רשימת הנושאים באתר