ארכיון יומי: 2 ביולי 2024


מסעות בנימין מטודלה.

משם ד׳ ימים לקפואה[קפואה (Capua) הייתה העיר הראשית בקמפניה, ואחת הערים החשובות ביותר של איטליה הקדומה], היא המדינה הגדולה שבנאה קפיס המלך, והיא טובה אבל המים רעים והארץ משכלת, ויש בה כמו שלש מאות ־־־דים ובם חכמים גדולים נכבדי ארץ, ובראשם ר׳ קונפשו, ור׳ שמואל אחיו, ורבי זקן, והרב רבי דוד ז״ל, וקוראין לזה פרינציפנו:

ומשם לפוצול הנקראת סוריינטו, העיר הגדולה שבנה צינצן הדרעזר שברח מפני פחד דוד המלך ע״ה, ויצא הים וכסה אותם בשני חלקים מן העיר, ועד היום הזה רואים בני אדם השווקים והמגדלים שהיו בתוך המדינה, ושם מעיין נובע מתוך התהום וימצא שם השמן הנקרא פיטרולי״ו ומלקטין אותו על פני המים ומשימין אותו רפואות, ויש מרחצאות של מים דמין נובעין מתחת הקרקע והם על שפת הים והם כמו שני מרחצאות שכל אדם שיש בו שום חולי ילך וירחוץ בהם וימצא מרפא ומרגוע, וכל החולים מבני לונברדיאה באים שם בקיץ:

ומשם ילך אדם דרך חמשה עשר מילין תחת ההרים, הוא הבנין אשר בנה רומודוס המלך שבנה רומי, הכל עשה מפני פחד דוד מלך ישראל ויואב שר צבאו ועשה בנין על ההרים, ותחת ההרים נאפולי המדינה, והיא עיר בצורה מאד יושבת על שפת הים מבנין היונים, ושם כמו חמש מאות יהודים, ושם רבי חזקיה ור׳ שלום ורבי אליה הכהן ורבי יצחק מהר ההר ז״ל:

ומשם דרך יום עד עיר שילרפה, ושם ישיבת הרופאים לבני אדום, ושם כמו שש מאות יהודים, ושם חכמים רבי יהודה ב״ר יצחק ור׳ מלכי צדק הרב הגדול שהיה מעיר ציפונת ור׳ שלמה הכהן ורבי אליה היוני ור׳ אברהם נבורני ורבי תמון, והיא עיר מוקפת חומה מצד היבשה ומצד האחר על שפת הים, והמגדל בראש ההר חזק מאד:

ומשם חצי יום לאמלפי, ושם כמו עשרים יהודים, ושם חננאל הרופא ורבי אלישע ואבו אלגיר הנדיב, והגוים אנשי הארץ תגרים הולכים בסחורה ואינם זורעים אלא קונים הכל בכסף מפני שהם שוכנים על ההרים הגבוהים ובראשי הסלעים, אבל יש להם פירות הרבה ארץ כרמים וזתים וגנות ופרדסים, ואין אדם יכל להלחם עמם:

אמאלפי (באיטלקיתAmalfi) היא עיר בנפת סלרנו במחוז קמפאניה שבאיטליה, השוכנת לחוף מפרץ סאלרנו, כ-37 קילומטר דרומית מזרחית לנאפולי. העיר נמצאת לרגלי הר מונטה צ'רטו (באיטלקית: Monte Cerreto) שגובהו 1,315 מטרים. העיר הייתה בירת רפובליקת אמאלפי ששלטה באזור זה של הים התיכון בשנים 8391200החוף האמאלפיטאני (Costiera amalfitana), הכולל גם את העיר, הוכרז בשנת 1997 כאתר מורשת עולמית.[א.פ]

ומשם דרך יום לבנאבינטו, היא עיר גדולה יושבת על שפת הים והר אחד, ושם קהל מיהודים כמו מאתים, ובראשם רבי קלונימוס ורבי זרח ור׳ אברהם ז״ל:

ומשם שנים ימים למלפי שבארץ פוליא, והיא ארץ פול, ושם כמו מאתים יהודים ובראשם רבי אחימעץ ורבי נתן ורבי צדוק:

ומשם מהלך יום לאשקולי, ושם כמו ארבעים יהודים ובראשם רבי קונטילו ורבי צמח חתנו ורבי יוסף ז״ל:

ומשם שני ימים לטמאה אשר על שפת הים, ושם מתקבצים כל הרוצים לעבור לירושלם כי שם פורט הנמל הנכון, ושם קהל מישראל כמו מאתים ובראשם רבי אליה ורבי נתן הדרשן ורבי יעקב, והיא עיר טובה וגדולה:

ומשם מהלך יום למיקולס דבר, היא המדינה הגדולה אשר החריב המלך גילמו של ציקיליה, ואין שם היום מישראל מפני שהיא הריבה, ומן הגוים כמו כן:

ומשם יום [ו]חצי לטראנטו, היא תחילת מלכות ארץ קלאבריאה, ויושביה יונים, והיא עיר גדולה, ובה כמו שלש מאות יהודים, ובה חכמים ובראשם רבי מאלי ורבי נתן ורבי ישראל:

ומשם מהלך יום לברנדיש אשר על שפת הים, ושם כמו עשרה יהודים צבעים:

ומשם שני ימים לאומרו אשר על שפת הים ארץ יון, ושם כמו חמש מאות יהודים והראש שלהם רבי מנחם ורבי כלב ורבי מאיר ורבי מאלי:

ומשם עובר אדם בים דרך שני ימים לאוקרופוס, ושם יהודי אחד ושמו ר׳ יוסף:

ועד הנה מלכות צקיליה.

ומשם דרך שני ימים בים לארץ לבטה, היא תחילת מלכות מנואל מלך היונים, והיא כפר, ובה כמו מאה יהודים ובראשם רבי שלחיה ורבי ארקוליס:

ומשם שני ימים לאבילון, ושם כמו עשרה יהודים ורבי שבתי בראשם: ומשם חצי יום לנטוליקון היושבת על זרוע הים:

ומשם לפטרה יום אחד דרך ים, היא המדינה של אנטפיטרוש המלך של יון, הוא היה אחד מארבעה מלכים שקמו אחרי אלכסנדרוס המלךי ושם בנינים גדולים קדמונים, ושם כמו המשים יהודים ובראשם רבי יצחק ורבי יעקב ורבי שמואל:

ומשם חצי יום דרך ים ללפנטו, ושם כמו מאה יהודים על שפת הים ובראשם ר׳ גזרי ורבי שלום ורבי אברהם ז״ל:

ומשם מהלך יום וחצי לקורש, ושם חונים כמו מאתים יהודים לבדם בהר פורט, והם זורעים וקוצרים בנחלתם וקרקעותיהם, ובראשם רבי שלמה ורבי חיים ורבי ידעיה:

ומשם שלשה ימים עד עיר קורינטו המדינה, ושם כמו שלש מאות יהודים ובראשם רבי ליאון ורבי יעקב ורבי חזקיה:

ומשם שלשה ימים לטיבש, עיר גדולה ובה כמו אלפיים יהודים, והם האומנים הטובים לעשות בגדי משי וארגמן בארץ היונים, והם חכמים גדולים במשנה ובתלמוד והם גדולי הדור, ובראשם הרב הגדול רבי אהרן קוטי ורבי משה אחיו ורבי חייא ורבי אליה תירתינו ורבי יקטן, ואין כמותם בכל ארץ יון חוץ ממדינת קושטטינופולי:

ומשם מהלך יום לארגירפו, והיא עיר גדולה על שפת הים ובאים אליה תגרים מכל צד ופינה, ושם כמו מאתים יהודים ובראשם רבי אליה פשלטירי ורבי עמנואל ורבי כלב:

ומשם דרך יום עד יבושטריסה, והיא מדינה על שפת הים, ושם כמו מאה יהודים ובראשם רבי יוסף ורבי שמואל ורבי נתניה:

מסעות בנימין מטודלה.

עמוד ט

המרכיב העברי בערבית הכתובה של יהודי מרוקו-יעקב בהט

המרכיב-העברי

אדונים יקרים adonim yi'arim

פניית כבוד לציבור: אדונים יקרים

 

אדוס הסים, אדוס השים – ראה קדוש השם.

קדוש השם qaddus hassim (מ), iddus hassim

מסירות נפש כדי שלא לעבור על מצוות התורה: 1) בְּזָזאף מֵן יִשְׂרָאֵל דִּי מָאתּוּ עְלָּא קִדוּשׁ ה'= הרבה מ[בני] ישראל [בימי החשמונאים] מתו על קידוש ה׳

מָאתֵּת עְלָּא "קִדוּשׁ הַשֵּׁם'= [סוליכא צדיקה] מתה על קידוש ה׳

נְרְמִי רוּחִי עְלָּא קְדוּס הַשִּׂים = אשליך את נפשי על קידוש השם

וּרַבָּנִים דִּי נְפְטְרוּ עְלָּא אִדוּס הַשִּׂים = והרבנים שמתו [מילולית: נפטרו] על קידוש ה׳…

עְטָאוְו רוֹסְהוּם עְלָּא אִדוּס הַסִם ־ נתנו את נפשם על קידוש השם . [למצוה די קידוש ה׳, על קידוש ה׳}

מעשה חריג המראה את גדולתו של ה׳:

 עְמֵל קִדּוּשׁ ה' בָּאיִן יִעָארְף הָאד רָשָׁע בָּאיְן = [פנייה לה׳]: עשה קידוש ה׳ כדי שידע הרשע הזה ש[אתה יחיד בעולמך]

ותעמאל ואחד קדוש ה׳ ברוך הוא ־ [הבעש״ט הצליח לרפא את בתו של השליט,] ו[על ידי כך] נעשה קידוש ה׳ ברוך הוא

אדם: כאן [=היה] אדם נכבד

המילה אדם מופיעה תמיד בצירוף עברי; שלא בצירוף עברי אנו מוצאים רק את המילה בנאדם, ההגויה על דרך הערבית bnadm.

אדם פשוט [בהמה בצורת אדם, כבוד אדם לבושו, כבוד אדם רצונו, מציאות חן בעיני אלוהים ואדם] [חייב אדם, כפי כח האדם, לטובת האדם]

אדם בינוני adam binoni – לא עני ולא עשיר: אדם בינוני כא יעטי 2 פל % ־ אדם בינוני נותן שני אחוזים

אדם גדול adam gadol – אדם חשוב: בַּעְדְ כָּא יִזִי לְעְנְדְּהוֹם סִי אָדָם גָּדוֹל = כאשר בא אליהם אדם גדול [=חשוב; הם מניפים דגלים]

אדם המעלה – אדם חשוב; תואר כבוד לפני שם פרטי:

 די הווא אדם המעלה = [אנו מצטערים על פלוני שנפטר]

 אדם המעלה דוקטור נחום גולדמאן

אדם כשר adam kasir – אדם דתי(צדיק, טהור, הגון, ישר, תמים):

יִסְרִי מֵן עְנְד וּאָחֵד אָדָם כָּשֵׁר דִּי קָּאבְד דִּין = יקנה [יין] אצל אדם כשר השומר את הדת

המרכיב העברי בערבית הכתובה של יהודי מרוקו-יעקב בהט

עמוד 101

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 227 מנויים נוספים
יולי 2024
א ב ג ד ה ו ש
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

רשימת הנושאים באתר