ארכיון יומי: 14 ביוני 2024


מסעות בנימין מטודלה.

וביניהם ובין פישה מהלך שני ימים, והיא עיר גדולה מאד ובה כמו עשרת אלפים מגדלים בבתים שלהם ללחום בעת המחלוקת, וכל אנשיה גבורים, ואין מלך ואין שר שולט עליהם כי אם השופטים אשר הם מקימים עליהם, ובה כמו עשרים יהודים, והראש שלהם רבי משה ורבי חיים ורבי יוסף ז״ל, ואינה מוקפת חומה, והיא רחוקה מן הים ארבעה מילין, ויוצאין ונכנסים אליה בספינות על יד הנהר היורד בתוך המדינה:

ומשם ארבע פרסאות לעיר לוקא, יש [בה] כמו ארבעים יהודים, והיא גדולה, והראש של היהודים רבי דוד ורבי שמואל ורבי יעקב:

ומשם מהלך ששה ימים לעיר רומא רבתא, והיא ראש מלכות אדום, ושם כמו מאתים יהודים נכבדים ואין פורעין מס לשום אדם, ומהם משרתי הפפא אלכשלדירוש הוא ההגמון הגדול הממונה על כל דת אדום, ושם חכמים גדולים ובראשם רבי דניאל הרב, ורבי יחיאל משרת של פפא והוא בחור יפה נבון וחכם והוא יוצא ובא בבית הפפא והוא פקיד ביתו ועל כל אשר לו, והוא נכדו של רבי נתן שעשה ספר הערוך ופירושיו, ורבי יואב בן הרב רבי שלמה, ורבי מנחם ראש הישיבה, ורבי יחיאל הדר בטרשטיברי, ורבי בנימין ב"ר שבתי ז״ל.

והיא רומא העיר שני חלקים, והנהר טיברוס חולק באמצע המדינה חלק אחד מצד אחד וחלק אחד מצד שני, ובחלק הראשון הבמה הגדולה שקוראין לה ׳שלביטרא די רומא׳ ושם היה ארמון של יוליוס קיסר הגדול, ויש שם בנינים הרבה ומעשים משונים מכל בנין שבעולם, ובין המיושב והחרב מן רומא כ״ד מילין, ושם שמונים היכלות משמונים מלכים גדולים (בתורה) [בתוכה] הנקראים כולם אינפירדור ממלכות טרקיינוס ועד מלכות פפוס אביו של קרלו אשר כבש ארץ ספרד מיד הישמעאלים בתחילה. ושם היכל טיטוס מחוץ לרומא שלא קבלוהו שלש מאות יועציו בשביל שלא עשה מצותם שלא לקח ירושלם אלא לג׳ שנים וגזרו הם עליו ב, שנים, ושם כמו היכל ארמון המלך אספסיינוס בנין גדול וחזק מאד, ושם ארמון המלך (מלולבין) [מלך גלבין] ויש בתוך ארמון שלו שלש מאות וששים ארמונים כמנין ימות השנה, והקפת הארמונים ג׳ מילין, והיתה מלחמה ביניהם בימי קדם ונפלו בתוך הארמון יותר ממאה אלף בני אדם הרוגים והנה העצמות עד היום הזה תלויים, וצייר המלך ענין המלחמה מצד ומצד מערכה לקראת מערכה בני אדם וסוסיהם וכלי מלחמתם הכל אבן שיש להראות לבני העולם המלחמה שהיתה בימי קדם, ושם ימצא מערה שהולכת תחת הארץ ונמצאים המלך והמלכה אשתו על כסאותם ועמם כמו מאה בני אדם שרי המלוכה וכולם חקוקים [חנוטים] במלאכת הרופאים עד היום הזה, ושם בשלטיאני אל אטישאני ובבמה שני עמודים מנחשת ממעשה שלמה המלך ע׳׳ה ובכל עמוד ועמוד חקוק ׳שלמה בן דוד/ ואמרו לי היהודים אשר ברומא כי בכל שנה ושנה בימי ט׳ באב נמצאו זיעה עליהם נגרת כמים. ושם מערה שגנז טיטוס בן אספסיינוס כלי בית המקדש שהביא מירושלם, וגם מערה אחת בהר על שפת הנהר טיברו ושם קבורים הצדיקים ז״ל עשרה הרוגי מלכות. ולפני שלגוון דלטרנה מצוייר שמשון וכידור בידו של אבן, וגם אבשלום בן דוד, וגם המלך קושטדינוס שבנה קושטנדינה ועל שמו נקראת קושטנטינופולי/ והוא מצוייר מנחשת וסוסיו מצופים בזהב. ויש בנינים אחרים וענינים ברומא שלא יוכל אדם לספרם:

מסעות בנימין מטודלה.

עמוד ו

Laredo Abraham-les noms des juifs du Maroc

  1. אלמעלוף Alma'luf

Elma'luf, Elmalouf

Nom arabe: «L’engraissé».

 

                  אלמעלם   (Almu'allim) Elmaalem

Maalem

Nom arabe: «Le professeur», «Le maître», «Le patron».

Titre que portaient les Chefs des Communautés Juives en Syrie et  autres villes d’Orient, équivalant à celui de «Naci» ou de «Nagid».

Ce nom existait en Espagne sous les traductions castillane et hébraï­que de El Maestro, Maestro et Melamed

  1. Don Mossé, hijo de Don Abraham El Maestro, de Séville, re­çoit au XHIe s., du Maître de l’Ordre de la «Caballeria» de Santiag'o, toutes les maisons appartenant a cet Ordre a Carmona pour une duree de cinq ans, en paiement des creances de son pere

Yuce Maestro, ayant ete injustement incarcere, fait l’objet en 1403 d’une requete presentee par l’«Aljama» de Segovie, accompagnee de lettres du roi Don Enrique III, ordonnant sa liberation

Rabi Mair Melamed, de Segovie, figure comme «recabdador de Alcabalas y Tercios» du district de Tordesillas en 1487

Joseph Elmaalem, Grand Rabbin de Casablanca en 1867

 

בן אלמעלם  , (Ben Almu'allim) Ben Elmaalem

Ibn Almuallim

Meme nom que l’anterieur, precede de l’indice de filiation: «Fils da Professeur», «du Maitre», ou «du Patron».

Shelomo'h Ben Elma'alem (Abu Iyub Soleiman Ibn Almu'allim), 1106-1145, medecin, poete de Seville, vizir favori du Sultan Almoravide Aly Ben Ya'aqob an Xlle s

Simeon .ben Isaac Ben Elma'alem, rabbin au Maroc au XVIIe s

 

אלמשעאלי  (Almash'ali) Elmeshali

Almashali, Meshali

Nom arabe relatif de المشعل: «Le Flambeau», «Le Cierge», «Le Brasier), «Le Fanal». Cet appellatif semble indiquer une origine de Dar Ben Mesh’al, village dans la region de Taza. Souvent orthographic: למשעאלי. Voir: Ben Mash'al (No. 808)

Mordekbai Elmesh'ali, rabbin a Mogador, XVIIIe-XIXe s

 

                   אלנעים(Alna'im) Elnaim

Elnahim, Ennaim

Nom arabe «L’Agreable»

Ce nom, qui figure dans les anciens documents espagnols sous la graphie de Naam, existe aussi sous les formes hebraiques de: Cohen: Ben Na'im (No. 616) et Ben Na'im (No. 381)

Mayir Naam figure dans les comptes des revenus de l’«Aljama» de Barcelone, anterieurs a 1’annee 1391

Shem Tob ben Mosheh Elna'im, rabbin a Fes, figure parmi les signataires d’une Haskamah prohibant la Nefiha, promulguee a Fes- en 5286 (1526) par les rabbins des Toshabim (autochtones)

Jacob Ibn Na'im, rabbin a Smyrne au XVIIe s

 

אלנצ'אם           (Alniddiiam) Elniddam

Eniddam, Nidam, Niddam

Nom arabe de metier: «Joaillier», celui qui ordonne les pierres precieuses

Autres graphics: נצאם ,אנצאם

Ya'ich Eniddam, rabbin a Fes, XVIIe-XVIIIe s

Georg־es Niddam, Conseiller Municipal et Vice-President de la Communaute de Casablanca en 1967

 

                  , בן אלנצאם  (Ben Alniddham) Ben Elniddam

Ben Eniddam, Ben Niddam, Ben Nidam

Meme nom que l’anterieur, precede de l’indice de filiation: «Fils du joaillier)

Laredo Abraham-les noms des juifs du Maroc

Page 300

14/06/2024

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 227 מנויים נוספים
יוני 2024
א ב ג ד ה ו ש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

רשימת הנושאים באתר