ארכיון יומי: 4 בפברואר 2015


Presence juive au Tafilalet-Revue Brit 31

Dr Dan Manor

Rabbi Yaakov Abehssera, l'homme et sa pensee

Ses activites sociales

Le recueil Maasse Nissim parle de l'activite de R.Y.A comme educateur, enseignant et decisionnaire, comme celui qui oeuvre pour la paix entre tous, et qui donne des exposes sur la Thora ..

. Dans ces legendes ressort le cote picaresque de ses voyages de communaute en communaute. Ce qui est ecrit dans les legendes s'appuie sur d'autres temoignages comme  celui de Rabbi Raphael Elbaz qui a couronne le R.Y.A du titre "Voit des Visions de Dieu, arrive au sommet du savoir." De plus, il raconte les visites nombreuses du R.Y.A dans la ville de Sefrou. II en est de meme pour le temoignage de Rabbi Haim Ovadia dont la demeure paternelle servait de logis permanent a R.Y.A.

Le temoignage de la fille de Rabbi Abner Tsarfati est tres revelateur. Pendant l'une des visites de Rabbi Yaacov dans sa maison paternelle, elle etait sur le point de mourir. Grace a sa priere, elle a gueri. De R.Y.A lui-meme, nous n'avons qu'un temoignage : "Quand j'etais de passage a Tanger, mon ami Rabbi Moche Ben-Jo m'a montre une decision… et ainsi de suite…" De la, on peut comprendre que ce n'etait qu'un voyage parmi tant d'autres et que la ville de Tanger etait une sorte d'etape intermediate entre ses differentes destinations.

Pendant ces voyages, il a pu se familiariser avec la civilisation urbaine et tout ce qu'elle represente. La preuve en est la critique qu'il fait contre : la permissivite, contre le laxisme courant dans la societe d'abondance ; les vetements luxueux, les plaisirs de la table et de la boisson ; le relachement des moeurs ; la mauvaise langue, la tricherie … II s'agit ici d'un temoignage de visu comme le dit R.Y.A : "Quand nos yeux voient". La raison de ces manifestations est bien sur les seductions de la vie dans les villes, a l'oppose des villages ou le traditionalisme protege les habitants des manifestations d'hedonisme.

En effet, sa critique ne s'etend pas seulement au relachement des mceurs, elle va jusqu'au domaine des croyances et des opinions, comme par exemple la croyance en la Providence et que Dieu a connaissance de tous les details. Ces deux sujets ne s'accordent pas avec la pensee philosophique : " Ceux qui nient la providence de Dieu et ne pensent pas qu'elle veille sur chaque detail et connait les pensees des hommes". Une autre opinion contre laquelle il s'eleve a rapport au fait que le sens des Mitsvot a une importance primordiale qui libere l'homme de leur application. II desavoue les personnes qui ont cette opinion en le considerant comme "des etres malfaisants qui inventent ce qui est oppose a la Thora". Ils savent le sens des Mitsvot mais "leur intelligence meme les induit en erreur."

Nous apporterons ici une reflexion qui a un rapport avec le rationalisme. Dans ses propos, R.Y.A. parle de la superiorite de Moche ;

 il conclut son discours en disant ce qu'il definit comme une chose connue :

 " Les sages disent que celui qui trame son ami devant le juge dit a celui-ci

 « Moche, et ne dit pas :

 rends-moi justice comme Maimonide". Cependant, le plus important de sa critique sur le rationalisme de son temps est qu'il montre l'importance de l'esoterisme contre les detracteurs de la Kabala. II favorise les sciences occultes la Kabala, contre les detracteurs dont il rejette l'esprit nefaste et, (comme je l'ai suggere autre part), il s'agit des maskilim

הספרייה הפרטית של אלי פילו-ר' שלמה יצחקי

רשיכאשר ירדתי השבוע לשפוך את הזבל , עיניי צדו ערימת ספרים. מונחים על מדף שנמצא בחדר הזבל….כהרגלי ומחלתי לספרים, התחלתי לעיין בספרים ומה רואות עיני ספר על רש"י שנדפס לפני 101 שנה בדיוק, הנה הוא לפניכם….הספר מתפורר כולו וחייב לטפל בו……

רשי 2

 

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 218 מנויים נוספים
פברואר 2015
א ב ג ד ה ו ש
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

רשימת הנושאים באתר