ארכיון יומי: 16 בינואר 2013


רבי ישראל נג'ארה

מקוה ישראל לרבי ישראל נג'ארה – שאול רגב.

רבי ישראל נג'ארה 1550 – 1652, מגדולי המשוררים שקמו לשירה העברית לאחר גירוש ספרד, היה גם הוגה דעות, דרשן ופרשן. חוקרי השירה העברית במאה השנים האחרונות עסקו בשירתו הרבה, אך מעט מאוד ידוע על תולדותיו ועל הגותו.

צד זה שבאישיותו נסתר, וכתביו בתחום הדרוש והפירוש כמעט לא זכו לפרסום. מן היחידים בספריו שיצאו לאור הוא " כלי מחזיק ברכה " על ברכת המזון, וכן ידוע על פירוש שחיבר לספר איוב, " פצעי אוהב " שמו, אשר נדפס ואבד.

דפים אחדים מן הספר נמצאו בכריכות של ספרים אחרים. ואחדים נמצאו בכתבי יד, ושרידים אלה הוצאתי לאור בשנת תש"ן. ידוע על שני ספרי דרוש אחרים שכתב, האחד, \" מערכות ישראל ", פירוש על התורה שאבד, והאחר, " מקוה ישראל " , המכיל ארבעים דרושים, היה מצוי עד כה בכתב יד והוא מובא בספר שלפנינו.

בכך אני מקווה לגאול את דרשותיו של רבי ישראל נג'ארה מתהום הנשייה. הדרשות מובאות בהוצאה מדעית עם מבוא מקיף על כתביו, פעילותו הדרשנית, עיקרי הגותו ומקורותיו.

כתב היד של " מקוה ישראל " נמצא בבית המדרש לרבנים בבודפשט, ולאחרונה הגיע צילומו למכון לתצלומי כתבי יד בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים. הוא מכיל כמעט את כל הרבעים הדרושים וההקדמה, וכנראה כתוב בכתיבת ידו של רבי שיראל נג'ארכה עצמו ( לפי השערת פרוסור בניהו ).

מקצתם של הדרושים דרש רבי ישראל נג'ארה במשמרות ערב ראש חודש שהיה עורך, ואחרים נועדו לאירועים מיוחדים, כגון ברית מילה והספדים. יש לציין כי חלקי דרשות נמצאים בכתב יד הסמינר התאולוגי היהודי בניו יורק. בשנת תר"ן נדפסו ממנו ההקדמה וארבעת דרושים ראשונים והם יקרי המציאות.

תולדותיו וכתביו.

תולדותיו.

כמידת פרסומו של רבי ישראל נג'ארה בתחום השירה, כך מיעוט הידיעות עליו כתלמיד חכם, דרשן ופרשן. רוב החוקרים עסקו רק בפן האחד של יצירתו היא השירה. לא מעט דברי פולמוס נכתבו עליו ועל שירתו כבר בתקופתו ובסמוך לה, והאשימוהו שהוא ינק את שירתו משירי העגבים בבתי המרזח של הגויים.

הביקורת נסבה לא על שימוש בלחנים, אלא על השימוש במלים עבריות שצלילן דומה לזה של המלים הלועזיות של השיר. וכך מסביר זאת רבי מנחם די לונזאנו :

וראיתי קצת חכמים מתאוננים רע על המחברים שירים ושבחות לשם יתברך על ניגונים אשר לא מבני ישראל המה ואין הדין עמהם כי אין בכך כלום. אבל מה שראוי למאוס הוא קצת שירים שמתחילין במלות דומות ללשון הלעז…ואולם ראיתי לבעל זמירות ישראל ( רבי ישראל נג'ארה ) שאינו חושש כלל ונתפשט בענין זה יותר מדי והתיר לעצמו לומר לש"י מצד כנסת ישראל או לכ"י מצד הש"י כל מה שהנואפים אומרים זה לזה.

משוררים עברים בתקופה זו לא כתבו לחנים לשיריהם, והשתמשו בלחנים של שירים  נוכריים שהיו מושרים. נהגו לציין בדרך כלל בראש השיר לפי איזה לחן הוא צריך להיות מושר.

הם הוסיפו את המלים שהיו ברובן שירי קודש, ובכך נתנו תוכן של קדושה ללחן שמקום אחר הוא מצורף לתוכן של חולין ואולי אף לשירי עגבים. גם משוררים שהיו ממבקריו של נג'ארה השתמשו באותה טכניקה, והם אף הצמידו את שיריהם ללחנים שהיו רווחים בסביבתם בשירי הנוכרים.

אחד ממבקריו של רבי ישראל נג'ארה היה רבי מנחם די לונזאנו, אשר כנג'ארה כתב גם הוא שירים, אך פרסומו כמשורר לא השתווה לזה של נג'ארה. למרות ביקורתו גם הוא כנג'ארה השתמש בלחנים נכריים לשיריו.

מקוה ישראל לרבי ישראל נג'ארה – שאול רגב.

ואל אלוהים יודע וישראל הוא ידע כי לא חיברתי פזמונים לנועם שמירות הישמעאלים כדי דיתעללו בם תעלולים ואנשי לצון בתוף וחליל ויין משתיהם בנגינות שותי שכר אבל בחרתי בלחן הישמעאלים לפי שראיתים לחן לב נשכר ונדכה.

ואמרתי אולי בם יכנע לבבי הערל ואז ארצה את עוני ועתה ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם וכו… ולזט הסבה יש הרבה מהם שאין לומר בשבתות וביום טוב, ודלא כבעל זמירות ישראל שאינו ממבדיל בין שבת לט' באב.

בספר החזיונות של רבי חיים ויטאל, ההתייחסות העיקרית לנג'ארה היא לשירתו ולא לדברי התורה שלו. רבי חיים ויטאל רצה לפסול את שירתו בגלל הטומאה שבה, וכך אומרת הרוח לרבי יעקב אבולעפיא כפי שמביא את הדברים רבי חיים ויטאל בספר החזיונות.

והנה רבי ישראל נג'ארה אמת היא שהפזמונים שחיבר הם בעצמם טובים. אבל אסור מי שידבר עמו ומי שמוציא מפיו הפזמונים שחיבר כי תמיד פיו דובר נבלה וכל ימיו שיכור. והנה ביום פלוני שהיה בין המצרים, קבע סעודתו בשעה פלונית בבית יעקב מונידאש והניח כובעו בקרקע וזימר שירות בקול רם ואכל בשר ושתה יין גם נשתכר, ואך מכריז משמרות בגובאר ודרוש להם תשובה.

לעומתו האר"י ז"ל מציין את ההתרוממות שהשירה שלו משרה גם בקרב המלאכים. הביקורת המושמעת על שירתו באותו מראה חזיוני היא על היותו יושב לשולחן בסעודת השבת ללא כיסוי ראש ובזרועות מגולות, לא על טיב שירתו ומקוריותה.

בספר חמדת ימים, כאשר הרוח מחפשת אנשים חשובים כדי שיעשו תיקון למען הסיר את המגפה העתידה לבוא על דמשק, מציעה הרוח בין היתר לקרוא לרבי ישראל נג'ארה. ועל כן עונה לה רבי חיים ויטאל :

" לא תקראוהו כי יש דבר מגונה בו שאף על פי שהשירים המה משמחים אלהים ואנשים והם מקובלים לפני ה' עם כל זאת יש לו גנות בהיותו אוכל על שולחנו מזבח אשר לפני ה' בראש מגולה ועקרא אדומה עליה לבד וזרועותיו מגולים כי על כל אלה לא תקראוהו.

Juifs du Maroc R.Assaraf..L'immigration juive en Terre sainte et les débuts du mouvement sioniste au Maroc

Chapitre premier

L'immigration juive en Terre sainte et les débuts du mouvement sioniste au Maroc

Travaillant au consulat de France, décoré en 1913 dela Légiond'honneur pour sa conduite lors du débarquement français de 1907 et entièrement dévoué à la cause du Protectorat, le président de la communauté de Casablanca et futur inspecteur des institu­tions israélites, Yahia Zagury, ne voulut pas s'engager sur un sujet si délicat sans demander au préalable l'avis dela Résidencegénérale qui ne tarda pas : « Il n'y aurait que des inconvénients à diffuser un tel matériel de propagande. 

Plus que l'idée elle-même de la restauration d'une souveraineté juive, ce qui provo­quait la farouche opposition de Lyautey au sionisme en général, et à son développement au Maroc, c'était le trouble que ce mouvement pouvait porter au grand dessein arabe dela France. Ill'écrivit au ministère des Affaires étrangères, qui, lui, était partisan de ne pas laisser aux Britanniques le monopole du soutien au sionisme :

Le Kaiser allié au sultan turc apparaît comme le protecteur de l'islam. Les indigènes du Maroc nous voient flottant en Arabie, où les Anglais nous tiennent à l'écart, et les pèlerins de La Mecque en ont été frappés.

 Mais c'est surtout en Palestine que les contradictions apparaissent, puisque la déplorable initiative de l'Amérique et de lu Grande-Bretagne nous y ont mis à leur remorque dans cette affaire du sionisme qui exaspère ici les musulmans et est venue bien inutilement monter la tête à nos juifs, que je suis, de ce fait, forcé de tenir beaucoup plus à distance.

 Tout cela est incohérent au suprême degré. J'ai la sensation croissante que notre seul atou tpro-islamique ne tient qu'à ma seule présence.

L'opposition de Lyautey au sionisme se solda par le refus de la Résidenced'autoriser la reprise des activités de la section sioniste de Mogador, ShaaréZion, en 1919, un refus répété à plusieurs reprises. Faute de disposer d'un moyen d'action sur place, les sionistes marocains sollicitèrent l'intervention de Nahoum Sokolov, chef de la délégation sioniste au Congrès de Versailles, qui intervint, le 24 juillet 1919, en écrivant à un haut fonction­naire du quai d'Orsay :

Je reçois depuis quelque temps diverses communications de quelques communautés juives du Maroc qui me font savoir qu'elles n'ont pu former, selon leur désir, des associations sionistes. Je crois comprendre que des raisons politiques sérieuses ont empêché le général Lyautey de donner à ces communautés les auto­risations qu'elles sollicitaient.

Réaliste, Sokolov disait comprendre la nécessité de tenir compte des circonstances locales, et proposait un compromis visant à accorder aux groupes juifs l'autorisation de se réunir et de « s'affilier àla Fédérationsioniste française ».

 Paris, qui venait de reconnaître la déclaration Balfour et qui ne voulait pas laisser àla Grande-Bretagnele monopole de l'appui au sionisme, était en très bons termes avec le francophile Nahoum Sokolov, et aurait aimé de la part de Lyautey une plus grande souplesse.

 Le ministère des Affaires étrangères tenta donc de minimiser auprès du Résident les dangers d'une éventuelle reconnaissance des activités sionistes au Maroc :

Le judaïsme marocain ignore tout, ou presque tout, du mouvement sioniste qui répond surtout aux aspirations des juifs russes et polonais. Dans ces condi­tions, peut-être ne verriez-vou spas d'inconvénient à permettre aux rares sionistes du Maroc d'adhérer à la Fédération sioniste française, sous réserve de ne se livrer, au Maroc même, à aucune manifestation extérieure et de se borner à l'envoi de messages de sympathie et de dons.

Seul problème, les sionistes marocains n'appliquèrent pas cette consigne de prudence. Début1919, l'on assista à une vague de départs massifs, toutes proportions gardées, versla Palestine, essentiellement depuis Marrakech et Casablanca : pas moins de 442 départs, dont 224 pour Casablanca.

Tout en essayant de minimiser l'importance du phénomène et son caractère essen­tiellement mystique, Yahia Zagury n'écartait pas, dans une lettre adressée, le 6 septembre 1919 au Résident général, une influence de la propagande sioniste :

On ne saurait trouver parmi les emigrants des personnes d'une certaine education moderne. Le sionisme n 'est pas complement etranger a ce mouvement. S'il n 'est pas une des causes determinates, il a exerce. je le pense, une certaine influence et a decide quelques hesitants a etre les premiers a profiter du nouvel Etat juif. Ce mouvement est du a la propagande sioniste qui leur laisse supposer qu'ils peuvent compter a leur arrivee en Palestine sur la charite publique et les ressources inepuisables du pays. Le sionisme, que je considere comme un grand danger pour les Juifs marocains – et en cela je suis d'accord avec l'Alliance Israelite universelle et quelques Israelites eminents du judaisme frangais- a essaye d'agir sur certains esprits. A Casablanca, ou, a part quelques adeptes insignifiants qui ont tente de se regrouper et d'exercer une certaine propagande, il ne m 'a pas ete difficile d'enrayer a temps, avec beaucoup de discretion, toute activite sioniste, Dans le cas oula Residencegenerate partage ma maniere de voir, il est de tout interet de veiller et d’empecher discretement toute propagande sioniste au Maroc.

Le probleme etait pose en termes de politique indigene, un domaine dans lequel Lyautey n'etait guere dispose a faire preuve de faiblesse, multipliant les mises en garde au Quai d'Orsay: « D'un point de vue plus general, si l'on envisage dans toute son ampleur le probleme pose' par la chute de 1'Empire turc, il y a lieu de considerer que l'islamisme a son pole aLa Mecque, le judaisme a Jerusalem; il en resultera, si nous n'y prenons garde, une fascination, une attraction de l'Orient prejudiciable a nos interets africains. L'heure me semble donc, en definitive, inopportunement choisie de resserrer les liens spirituels qui unissent le Maroc a cet Orient et pour creer un ultramontisme islamique ou Israelite.

La position de Lyautey, catholique fervent, n'etait pas tres differente de la maniere dont il concevait les rapports de 1'Eglise de France avecla Franceet le Vatican. Il etait « gallican », oppose' a une dependance du catholicisme frangais envers Rome (l'ultra- montisme), positon qu'il appliquait sans prejuges raciaux aux religions auxquelles il e'tait confronte au Maroc.

A ses yeux, le plus important etait que la constitution d'associations sionistes susceptibles de pouvoir s'affilier, sous pre'texte de communaute d'interets confessionnels, aux grou pements sionistes existant dans les autres pays cre'erait un precedent dont les musulmans pourraient se servir.

L'esprit du Mellah-J.Toledano

LA LECON DES SIECLES

Verite rime avec duree et le temps est le meilleur des juges. C'est par definition le domaine de predilection des dictons et proverbes qui sont le resume pris au vif par la sagesse populaire, de l'experience accumulee avec les siecles. Aucun domaine n'y echappe et si le ton general est a l'ironie, les proverbes savent aussi conseiller, promettre, interdire, juger, critiquer. Miroir de la realite, ils cherchent aussi a l'orienter, a la faconner. Au dela des notes et des exemples tires du folklore particulier, ils touchent a l'universel et il est rare de ne pas leur retrouver des freres ou des cousins 12ns la grande famille de la sagesse humaine.

A CHACUN SA PLACE 

    Bila'm ou Slomo   Bilam et Salomon

Koul ouahed a la qued ismo       Chacun selon son nom

La reference ala Bibleindique clairement l'origine juive du proverbe, mais il en existait bien d'autres en Medina qui expriment la meme idee. Le choix de deux personnages diametralement opposes (mais permettant la rime essentielle au succes d'un proverbe), l'un beneficiant de l'estime universelle, !'autre de l'opprobe, ne donne que plus d'autorite a la constatation que chacun ne vaut que par son rang et qu'il ne faut pas chercher a confondre Bilam et Salomon.

 Le Roi Salomon occupe dans la mythologie juive marocaine la meme place que lui reserve partout la mystique juive, comme le plus intelligent des hommes, le depositaire de toute la sagesse universelle. Bilam, grand maitre de sorcellerie fut appele a la rescousse par le Roi de Moab afin de conjurer par ses maledictions, 1'avance des Hebreux conduits par Josue. Moins perspicace que son ane (Les Nombres) il ne put accomplir son forfait et au lieu de maudire se trouva l'auteur de l'une des plus belles benedictions: "Quelles sont belles tes tentes o Jacob, et tes demeures o Israel".

Et pourtant il est reste dans la tradition juive comme l'un des noms les plus honnis, et dans les Mellahs son non etait souvent cite commence par exemple dans !'expression "Ahya Bilam" qui voulait dire "attention!", "danger".

 Sans jamais tourner a la lutte des classes, la stratification sociale etait tres marquee au Mellah. Certes tous les hommes sont egaux devant Dieu et tous les enfants d'Israel sont ses fideles serviteurs, mais il en est de plus egaux que d'autres.

Meme la promiscuite du Mellah, l'obligation d'habiter le meme quartier, sans egard au rang et a la fortune, et le sentiment tres reel, tres concret de solidarite, ne pouvaient gommer les differences d'extraction, ni les divergences d'interets. La chronique de Fes est pleine de ces affrontements sur le paiement des impots chacun tentant d'echapper au fardeau collectif. Les demeles entre le Mellah (populaire et surpeuple) etla Kasba(siege de l'elite commerciale) a Mogador, a la fin du siecle dernier, sont restes celebres. Dans une societe aussi conservatrice, chacun connaissait son rang et en etait jaloux car c'etait parfois son seul capital et on ne badinait pas avec l'honneur de la famille car comme disent les Maximes des Peres "Bon renom vaut mieux que bonne huile". Sans qu'il y ait de stratification institutionalee, on pouvait distinguer quatre classes ou plutot quatre niveaux. Au sommet de la pyramide:

OULAD ZDOUD, textuellement "les fils des ancetres" ceux qui tirent leur statut d'une lignee de rabbins ou de lettres. Ils avaient droit a l'estime et au respect, sans egard a leur propre merite, en vertu de leur zkhut abot textuellement "le droit des peres". D'ou l'importance de connaitre ses racines: "II est du devoir de chaque fils d'Israel de savoir de quel ventre il est sorti. II appartient a chacun de connaitre ses sources afin d'y trouver l'inspiration pour marcher dans le juste chemin" (Rabbi Yaacob Abehsera). Malgre cela, seules les families de lettres pouvaient faire remonter leur arbre genealogique jusqu'a l'Espagne et au-dela comme les Corcos, Berdugo, Benattar, Danan, Sarfaty, Toledano, Aboulafia.

Ces familles avaient le monopole des fonctions publiques en vertu du droit dit de serara. Pour prendre l'exemple de Meknes la famille Berdugo avait de tout temps le monopole de l'abattage rituel du gros betail, la famille Toledano la redaction des actes de divorce etc. Ce privilege de serara fut souvent conteste par les families qui en etaient ecartees mais sans grand succes et a donne lieu a des arrets celebres et dans des annees cinquante l'Inspection des Institutions Israelites crea meme un tribunal special pour debattre de la question a l'echelle de tout le Maroc.

مقالات باللغة العربية-Biographie de Abou Hourayra – أَبُو هُرَيْرَة

מרוקו מפהBiographie de Abou Hourayra – أَبُو هُرَيْرَة 
L'origine de son surnom

Abou Hourayra (que Dieu l'agrée) éprouve beaucoup d'affection pour les animaux, et plus particulièrement pour les chatons : Il en garde d'ailleurs constamment un en sa compagnie; c'est ce qui explique son surnom (qui signifie littéralement "le père des chatons"), qui lui a été donné par le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui).

Sa conversion

Abou Hourayra (que Dieu l'agrée) se convertit à l'Islam en l'année de Khaybar (7 H) alors qu'il appartenait au chef de la tribu des Daws. Cette tribu vivait dans la région de Tihamah qui s'étendait le long de la Mer Rouge, au sud de l'Arabie Saoudite. Quand At-Tufayl retourna à son village après sa rencontre avec le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) et sa conversion à l'Islam, au tout début de la mission, Abou Hourayra (que Dieu l'agrée) fut l'un des premiers à répondre à son appel, contrairement aux autres membres de la tribu qui s'entêtèrent longtemps dans leurs anciennes croyances.

Souvent, il louait Dieu pour sa bonne fortune et disait : "Louange à Dieu qui a guidé Abou Hourayra à l'Islam, gloire à Dieu qui a enseigné à Abou Hourayra le Coran. Louange à Dieu qui a accordé à Abou Hourayra la compagnie de Mouhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix".

Sa première rencontre avec le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui)

Abou Hourayra (que Dieu l'agrée) accompagnait At-Tufayl lorsque ce dernier se rendit de nouveau à la Mecque. Il y eut le privilège et l'honneur de rencontrer le noble Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) qui lui demanda :
– "Quel est ton nom ?
– Abdu Chams- serviteur du soleil, répondit-il.
– Remplace-le par Abdur-Rahman – serviteur du Tout Miséricordieux, dit le Prophète.
– Ca sera donc Abdur-Rahman, ô Messager de Dieu, acquiesça-t-il."

Il continua néanmoins à être connu sous le nom d'Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), car comme le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) il affectionnait les chats et depuis l'enfance, il a toujours eu un chat pour jouer. Abou Hourayrademeura à Tihamah pendant plusieurs années avant de partir pour Médine en l'an 7 de l'Hégire avec les autres membres de sa tribu.

L'invocation du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) en sa faveur concernant la science

Zayd Ibn Thabit (que Dieu l'agrée), le notable compagnon du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) rapportait : "Nous étions Abou Hourayra, un ami et moi-même en train de prier Dieu Tout Puissant et d'effectuer le dhikr dans le Masjid, lorsque le Messager de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) apparut. Il se joignit à nous. Nous nous tûmes et il dit : "Poursuivez ce que vous étiez en train de faire". Alors mon ami et moi fîmes une invocation à Dieu et le Prophète (paix et bénédiction de Dieusur lui) de dire amin à nos duas. Ce fut ensuite au tour d'Abou Hourayra (que Dieu l'agrée).
Il fit la supplication suivante : "Ô Seigneur, je Te demande ce que mes deux compagnons t'ont demandé et je Te demande le savoir qui ne sera pas oublié".

Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit amin. Ensuite, nous répétâmes : "Et nous demandons à Dieu le savoir qui ne sera pas oublié".
Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) répondit : "Le jeune Dawsi a demandé cela avant vous".

La conversion de sa mère et son comportement avec elle

Un jour, alors qu'il l'invitait à avoir foi en Dieu seul et à suivre Son Prophète, elle dit des choses sur le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) qui attristèrent grandement Abou Hourayra (que Dieu l'agrée). Les yeux pleins de larmes, il se rendit chez le saint Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) qui lui demanda :
" Qu'est-ce qui te fait pleurer, Ô Abou Hourayra ?
– Je n'ai pas cessé d'appeler ma mère à l'Islam mais elle me repousse toujours. Aujourd'hui, je l'ai une fois de plus invitée à l'Islam et je l'ai entendue dire des mots que je n'aime pas. S'il te plait, implore Dieu le Tout-Puissant d'incliner le cœur de la mère d'Abou Hourayra à l'Islam".
Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit alors : "Ô Dieu ! Guide la mère de Abou Hourayra".

Abou Hourayra (que Dieu l'agrée) racontait : "Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé la porte fermée. J'ai entendu l'eau éclabousser. Lorsque j'ai essayé d'entrer, ma mère me dit de rester où j'étais. Une fois habillée, elle me laissa entrer dans la pièce et là elle dit : "Je témoigne qu'il n'y a d'autre dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est son Serviteur et Son Messager".
Je suis retourné chez le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui), pleurant de joie alors que l'heure précédente je pleurais de tristesse. " J'ai de bonnes nouvelles, Ô messager de DieuDieu a répondu à ta prière et a guidé la mère d'Abou Hourayra à l'Islam". (Mouslim)

Puis il ajouta : "Ô Messager de Dieu ! Demande à Dieu de faire en sorte que moi-même et ma mère, nous soyons aimés des croyants et des croyantes". Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) s'adresse alors à Dieu en ces termes : "Ô Dieu ! Fais que cet humble serviteur que tu as là ainsi que sa mère soient aimés par chaque croyant et croyante".

Toute sa vie durant Abou Hourayra (que Dieu l'agrée) se comporta avec gentillesse et courtoisie envers sa mère. Chaque fois qu'il sortait, il s'arrêtait au seuil de sa chambre pour lui dire : "la paix soit sur toi mère ainsi que la clémence et la bénédiction divine".
Elle répondait par : "et sur toi soit la paix, mon fils, ainsi que la clémence et la bénédiction divine".
Souvent, il ajoutait : " Que Dieu soit miséricordieux envers toi tout comme tu m'as soigné lorsque j'étais enfant".
Elle répondait : " Que Dieu soit miséricordieux envers toi comme tu m'as délivrée de l'erreur alors que j'étais vieille. " Abou Hourayra encourageait toujours les comportements doux et bons envers les parents.

Un jour, il vit deux hommes, l'un plus vieux que l'autre marchant ensemble. Il demanda au plus jeune : " Qui est cet homme pour toi ? "
– "Mon père", répondit-il.
– "Ne l'appelle pas par son nom. Ne marche pas devant lui et ne t'assois pas avant lui", conseilla Abou Hourayra.

Les ahâdîths qu'il rapporte du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui)

Pendant les quatre années qu'il passa en compagnie du saint Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui), Abou Hourayraréussit, grâce à sa formidable mémoire, à mémoriser les joyaux de sagesse émanant de la bouche du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui). Conscient de son don, il décida de l’employer au service de l'Islam.

Cette faculté, Abou Hourayra (que Dieu l'agrée) va l'utiliser au service de la propagation des enseignements prophétiques. Ainsi, comme il n'exerce pas d'activité professionnelle –il le dit lui-même, il n'a ni terre à cultiver (contrairement à ses frères Ansâr), ni commerce à entretenir (contrairement à ses frères Mouhâjirin) -, il profite de sa disponibilité pour rester constamment en compagnie du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui), à écouter et, surtout, à retenir ses moindres propos.

Il avait du temps libre car contrairement aux autres Muhajirin (Emigrés), il ne s'affairait pas sur les marchés et contrairement aux Ansar, il n'avait pas de terre à cultiver. Il préférait de fait accompagner le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dans ses voyages et expéditions. Impressionnés par sa mémorisation des hadiths, certains compagnons l'interrogeaient souvent sur la période et le contexte d'un hadith.

Avec les compagnons tels que Abdullah fils d'OmarAnas fils de Malik, la Mère des Croyants Aisha, Jabir Ibn Abdullah et Abou Sa'îd Al-Khudri, il fait partie des principaux transmetteurs de Hadîth. Ils ont transmis plus de mille paroles du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui).

Il est rapporté que lui-même, son épouse et sa fille ont pour habitude de se relayer toute la nuit – chacun occupant un tiers de celle-ci – pour prier et accomplir des actes de dévotion. Ainsi, il ne se passe pas un instant sans n'il y ait quelqu'un qui ne fasse la salât, le dhikr ou la récitation du Coran chaque nuit dans la maison de Abou Hourayra (que Dieu l'agrée).

Les souffrances qu'il subit pour la cause de Dieu

Il disait : " Lorsque je souffrais sévèrement de la faim, j'allais trouver un compagnon du Prophète (paix et bénédiction de Dieusur lui) à propos d'un verset du Coran. Je restais en sa compagnie pour l'étudier et pour qu'il m’emmène chez lui et me donne à manger. Un jour, j'avais tellement faim que j'ai mis une pierre sur mon estomac. Je me suis ensuite assis en attendant le passage des compagnons.
Abou Bakr (que Dieu l'agrée) approcha : je l'interrogeais sur un verset du Coran afin qu'il m'invite, mais il ne l'a pas fait. Ensuite, 'Omar Ibn Al-Khattab (que Dieu l'agrée) passa. De même, je l'interrogeais sur un verset. Lui non plus ne m'invita pas. Enfin, le Messager de Dieu (paix et bénédiction de Dieu soient sur lui) passa et se rendit compte que j'avais faim.
Il dit : " Abou Hourayra ! ".
"A ton service, répliquais-je en le suivant jusque chez lui".
Il trouva un bol de lait et interrogea sa famille sur sa provenance. "Quelqu'un te l'a Envoyé", répondit-on.
"Ô Abou Hourayra, va trouver les Ahl as-Suffah et invite-les", proposa alors le Prophète. "
Abou Hourayra les invita et tous burent du lait.

Vint, bien sûr, un temps où les musulmans furent comblés d'une grande richesse et du confort matériel. Abou Hourayra (queDieu l'agrée) put également jouir de sa part de richesse. Il se maria, eut un enfant et un foyer confortable. Toutefois, cette fortune ne changea rien à sa personnalité. Il n'oublia, en effet, pas pour autant les jours de dénuement.
Il disait : " J'ai grandi en orphelin, j'ai émigré en tant que pauvre et indigent. J'ai nourri mon estomac de la nourriture pourvue par Busrah Bint Ghazwan. J'ai servi les gens lorsqu'ils revenaient de voyage et conduit leurs chameaux lorsqu'ils se mettaient en route. Ensuite, Dieu fit que j'épouse Busrah. Gloire à Dieu qui a renforcé la religion d'Abou Hourayra et a fait de lui un imam". [Cette citation est une référence à l'époque où il devint gouverneur de Médine pendant le règne de Marwân Ibn Al Hakam.]

Ses actes de dévotion

Abou Hourayra (que Dieu l'agrée) passait une grande partie de son temps en exercices spirituels et d'actes de dévotion pourDieu. Lui, son épouse et sa fille avaient l'habitude d'effectuer Qiyâm Al-Layl (c'est-à-dire passer la nuit en prières et divers actes d'adoration). Il veillait pendant un tiers de la nuit, son épouse un tiers et sa fille un autre tiers. Ainsi, pas une heure de la nuit ne s'écoulait dans la maison d'Abou Hourayra sans dévotion, dhikr ou prière.

Après la mort du Prophète (paix et bénédiction de Dieu soient sur lui), il est soucieux de la transmission des ahadith

Abou Hourayra (que Dieu l'agrée) se souciait d'enseigner et de transmettre les hadiths en particulier et ses connaissances de l'Islam en général. On raconte qu'un jour alors qu'il passait par le sud de Médine, il y vit les gens captivés, comme à l'accoutumée, par le commerce.
" Que vous êtes faibles, o gens de Médine ! S'exclama-t-il.
– Quelle faiblesse vois-tu en nous, Abou Hourayra ? Demandèrent-ils.
– L'héritage du Messager de Dieu (paix et bénédiction de Dieu soient sur lui) est distribué et vous restez ici ! N'irez-vous donc pas chercher votre part ?
– Ou donc, Ô Abou Hourayra ?
– Dans le Masjid."
Ils s'y empressèrent. Abou Hourayra (que Dieu l'agrée) attendit qu'ils reviennent. A leur retour, ils dirent : "Ô Abou Hourayra, nous sommes allés au Masjid et rien n'y était distribué".
" Vous n'avez donc vu personne au Masjid ? Demanda-t-il.
– Si, des gens y faisaient la salat, certains lisaient le Coran et d'autres discutaient de ce qui était halal (licite) et haram (illicite).
– Malheur à vous, répondit Abou Hourayra, c'est justement là l'héritage de Mouhammad, puisse Dieu lui accorder paix et bénédictions".

Son époque en temps que gouverneur

Durant son califat, 'Omar (que Dieu l'agrée) le désigna gouverneur de Bahrayn. 'Omar (que Dieu l'agrée) était très pointilleux dans ses choix de gouverneurs. Il veillait à ce que ses gouverneurs vivent simplement et ne s'enrichissent pas démesurément quand bien même en toute légalité.
Or, à Bahrayn, Abou Hourayra accumula rapidement des richesses. 'Omar l'apprit et convoqua Abou Hourayra à Médine. S'imaginant qu'il avait acquis sa richesse illicitement, 'Omar l'interrogea sur l'origine de sa fortune. Abou Hourayra expliqua qu'elle provenait de l'élevage de chevaux et de cadeaux reçus.
"Cède ce que tu as accumulé au trésor des musulmans, ordonna 'Omar".
Abou Hourayra s'exécuta. Il leva les mains au ciel et pria : "Ô Seigneur, pardonne au Commandant des Croyants".
'Omar lui demanda ensuite de reprendre sa fonction de gouverneur, mais Abou Hourayra déclina son offre.
'Omar l'interrogea sur la raison de son refus, il répondit : "Afin que mon honneur ne soit pas entaché, ma richesse spoliée et mon dos battu". Il ajouta : "Je crains de juger sans savoir et de parler sans sagesse".

Sa mort

Il (que Dieu l'agrée) décèda à l'âge de 78 ans, en l'an 57 de l'Hégire, à Médine, et fut enterré à Al-Baqî'

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 227 מנויים נוספים
ינואר 2013
א ב ג ד ה ו ש
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

רשימת הנושאים באתר