הספרות הרבנית בצפון אפריקה-שלום בר-אשר

אב ןוואליד ר׳ יוסף, שמו יוסףגאוני משפחת אביחצירא-רבי יוסף לוי

ירושלים [תרס״ז – 1907],

בספר ש״ט סעיפים:

סעיפים א׳-קל״ב – חידושים על הש״ס (ממסכתות התלמוד, פירוש רש ותוספות);

סעיפים קל״ג-רע״ד – ליקוטים וחידושי דינים על הטור והרמב״ם וקצת שו׳׳ת;

סעיפים רע״ה-רצ״ב – חידושים ופירושים לכמה פסוקים מן התנ״ך;

 סעיפים רצ״ג-ש״ד – פירוש על ההגדה של פסח;

סעיפים ש״ה-ש״ט – חמשה דרושים לבר-מצוה.

בסוף הספר נספחו מפתחות. המפתחות נקראים ״ויפתח יוסף״.

 

אבן זמרא ר׳ יעקב, פטר וח״ם

ירושלים [תרע״ג – 1913], דפוס שמואל הלוי צוקערמאן.

דרושים שונים: דרושים לבר מצוה, למעלת א״י, דרושי הספד, דרושים לספרי תורה, לשבת הגדול ועוד; ליקוטים וחידושים על הש״ס ועל פסוקים מפרשיות השבוע; שו״ת.

 

אבן חיים ר׳ אהרון, לב אהרן

וויניציא [שס״ט – 1609], נדפס בבית ״ייואני די גארה״.

פירוש על יהושע ושופטים. ביאור הכתובים ודברי חז׳׳ל במדרשים ואגדות ובשני התלמודים. [״וגם דברי המדרש לא ראינו לכתבם בתוך דברי הפשט כי כוונתנו לקשר הפסוקים ולבאר אותם ע״ד הפשט, ודברי המדרש עשינו מהם חלק לבדו״ – מתוך ההקדמה].

אחרי הקדמת המחבר מליצה ושיר מתלמידו ר׳ עזרא אלחדב.

בסוף כל ספר מפתח מפורט של דברי חז״ל והדרושים וענייני הפסוקים (כלומר, מפתח הביאור ומפתח המדרש). קכ׳׳ב + קכ״ט דפים + מפתחות.

 

אבן חיים ר׳ אהרון, קרבן אהרן

וינציאה [שס״ט (1609) – שע״א (1611)], דפוס ״ייואני די גארה״.

פירוש לספרא (תורת כהנים) עם הקדמה מקיפה, ארוכה ורחבה.

בראש החיבור ספר מדות אהרן על ברייתא דר׳ ישמעאל, מבאר י״ג מידות שהתורה נדרשת בהן ״מהותם וטעמם ויסודם ואופני הוראתם״, עם הקדמה כללית (דפים ז-לז).

בסוף החיבור מפתח כללי לספר מדות אהרון ולסוגיות הגמרא ולשונות הרמב״ם המבוארים בספר כולו (דפים ש-שו).

 

אבן טובו ר׳ רפאל אלעזר הלוי (רב ומריץ לעדת המערבים ירושלים), פקודת אלעזר חלק ראשון

ירושלים [תרמ״ז ־ 1887], בדפוס ר׳ שמואל הלוי צוקערמאן ושותפיו.

ביאורים וחידושי דינים על שו״ע אורח חיים. מסימן א׳ עד סימן קמ״ב.

2 דפים הסכמה והקדמת המו״ל + 4 דפים הספדא יקרא (דרוש הר״ן בטיט׳ על המחבר) + ק״ל דפים.

המו״ל והמגיהים הם תלמידיו של המחבר ר׳ שמואל רפאל בוחבוט וי אברהם אביכזר, שגם ערכו את הספר והוסיפו הערות משלהם.

 

אבן טובו ר׳ רפאל אלעזר הלוי, פקודת אלעזר חלק שני

ירושלם [תרנ׳׳ב-1892], בדפוס ר׳ שמואל הלוי צוקערמאן ושותפיו.

ביאורים וחידושי דינים לשו׳׳ע או״ח מסימן קמ״ג עד סימן שי״ט.

ו דף הסכמה והקדמה + ק״ל דפים.

 

אבן טובו ר׳ רפאל אלעזר הלוי, פקודת אלעזר חלק שלישי

ירושלים [תר״ע – 1910], בדפוס ר׳ שמואל הלוי צוקערמאן.

ביאורים וחידושי הלכות על שו״ח או״ח מסימן שי׳׳ס עד סימן תרצ״ה.

ו דף הקדמה והסכמה + ע״ד דפים.

 

אבן צור ר׳ יעקב (יעב״ץ), עט סופר

נוסח השטרות ודיניהם (מעין ספר השטרות של ר׳ יהודה הברצלוני) בתוכם קצת פסקים ונוסחאות מר׳ חיים מודעי ור׳ יצחק הכהן מאיזמיר. ראה אנקאווא, ר׳ אברהם, כרם חמר, ח״ב.

 

אבן צור ר׳ יעקב (יעב״ץ),

שמות פרטיים ושמות משפחה [לכתיבת הגט] ראה, קורייאט ר׳ אברהם, זכות אבות.

 

אבן צור ר׳ יעקב, שמות הגטין, ראה אנקאווא ר׳ אברהם זבחים שלמים.

 

אבן צור ר׳ יעקב ב״ר ראובן, משפט וצדקה ביעקב ח״א

נא אמון, שנת העדו״ת והחק״ים [התרנ״ד – 1894], בדפוס כה״ר פרג חיים מזרחי, מדפיס ומו״ס.

הוצאות דובב שפתי ישנים, פאס.

שו׳׳ת על ד׳ חלקי שו״ע. 3 דפי הקדמת המו״ל + קפ״ח דפים, כולל מפתחות והשמטות, הקדמה היסטורית של הר׳ רפאל אהרון בן שמעון, עורך הספר ומייסד החברה דובש״י [=דובב שפתי ישנים].

 

אבן צור ר׳ יעקב ב״ר ראובן, משפט וצדקה ביעקב ח״ב

נא אמון, נוראו״ת [התרס״ג – 1903], דפוס והוצאה – כנ״ל ח״א.

שו׳׳ת על ד׳ חלקי שו״ע. הקדמת המו״ל (2 דפים) + קכ״ה דפים.

הקדמה היסטורית של המו׳׳ל על סיבות האיחור בהדפסת ח״ב. ביניהן המהומות אחרי מות מולאי אלחאסאן וכו'

.

אבן צור ר׳ שלמה, ראה אנקאווה ר׳ אברהם, כרם חמר ח״א.

 

אבן צור ר׳ שלמה, זבחי רצון

דינים ומנהגים בענייני שחיטה מרבני מרוקו הקדמונים ־ רובם נדפסו בספר זבחים שלמים לר׳ אברהם אנקאווה.

 

אבקציץ ר׳ שמעון, אך טוב לישראל

לונדון [תרס׳׳ו – 1906], דפוס מכה׳׳ע טעלעפאן, לונדון איסט.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 227 מנויים נוספים
פברואר 2016
א ב ג ד ה ו ש
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829  
רשימת הנושאים באתר