רבי דוד ומשה- י.בן עמי ואחרים

הקדמה ־ רבי דוד ומשה זיע״א.

קורות חייו ומופתיו

מאור שמחון

ישתבח הבורא ויתעלה היוצר על אשר זיכני לראות יום זה רבי דוד ומשה 222בו יוצא לאור ספרי החדש על דמותו רבת המסתורין של גדול צדיקי יהדות מרוקו, אוצר התורה והחכמה, איש ־אלוהים, המלומד בנסים, מליץ יושר ואוהב ישראל, מרעיש הארץ בתורתו וביראתו, קדוש מבטן שקידשוהו שמיים, צפירת תפארה, הנזר והעטרה, צדיק יסוד עולם, האדמו״ר רבי דוד ומשה זצוק״ל לחיי העולם הבא וזיע״א

וזאת הברכה:

תחילה וראש, הפעם אודה את ה' על כל הטוב שגמלני, וזכות זו שזיכני, לראות את ספרי מוכן ומבורך, על הכל שמך יתברך. ״ואילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה כהמון גליו… אין אנחנו מספיקים להודות לפניך הי״.

ברכה כפולה למורנו ורבנו, חכם ונבון, זך השכל והרעיון, וחילים יגבר לתורה ולתעודה, לרעות צאן קדשים ישראל ויהודה, ראש ישיבתנו ״נווה דקלים״ הרה״ג דוד גבריאלי שליט״א, יחד עם כל רבני, אברכי ותלמידי הישיבה הקדושה, מגדלור של תורה ויראה שגידלה אותי טפחה אותי ורוממה אותי עד עתה ועד בכלל, יהי רצון שיזכו לעלות מעלה מעלה וחפץ ה׳ בידם יצלח.

תודה שלוחה, ומשאת וארוכה, לידיד ה' ואוהבו, יראת שמיים בלבבו, חברי הנעלה, לשם טוב ולתהילה, רבי מנשה דנינו הי״ו, גבאי בית הכנסת ע״ש האדמו״ר רבי דוד ומשה זיע״א באופקים, אשר פועל רבות ונצורות להפצת תורתו של האדמו״ר זיע״א. מן השמים יברכוהו, ויזכוהו להמשיך לפעול בהצלחה רבה, בכל ענייניו ועסקיו, מתוך בריאות איתנה, נחת ונהורא מעליא.

תודתי הרבה נתונה לידיד לחכם השלם והכולל, שבחיו מי ימנה וימלל, אודם פטדה, אוצר כלי חמדה, רבי אברהם בן חיים הי״ו, בעל ציון ״חדר רבי דוד ומשה״ זצ׳׳ל בעיה״ק צפת, אשר סייעני במלאכת הספר הזה. ישלם ה' שכרו ויעזרהו על דבר כבוד שמו, יתמיד בריאותו ויאריך ימיו ושנותיו, למעלתו, ולחונים בצל קורתו.

תודה מיוחדת שלוחה לידידי היקר והנעלה, לשם טוב ולתהילה, כה״ר יצחק מור־יוסף הי״ו, אשר סייע רבות בתחום התרגום של המקורות הכתובים בערבית מרוקאית, פיוטים וכתובות. הקב״ה יתמלא עליו ברחמים, ישמח ויפרח אותו, יצליחו בכל מעשי ידיו, ויזכהו לכל טוב, מתוך בריאות, אושר ונחת כל הימים.

תודה נוספת שלוחה, לחברי הנאמן והטוב, רענן כגן רטוב, רבי אלעד פורטל הי״ו, אשר עסק רבות בענייני הספר, והוא שותף בפעילותי להפצת תורתם של חכמי המערב, תהיה משכורתו שלמה מאת השי״ת וחפץ ה׳ בידו יצלח, ויזכה לבריאות, אריכות ימים, אושר ונחת יחד עם כל בני ביתו הי״ ו.

תודתי הרבה נתונה לצייר האמן ר׳ אליסף מיארה הי״ו על ציורו היקר שצייר בעבור כריכת הספר בהתנדבות, חפץ ה׳ בידו יצלח, יעלה מעלה מעלה ובכל אשר יפנה יעשה ויצליח.

תודה חביבה ואחרונה למשפחתי היקרה והמכובדת, שסועדת מעודדת ותומכת בי, מור אבי יוסף נ״י ומרת אמי אסתר נ״י, שטפחוני, רוממוני והביאוני עד הלום, אתה ה׳ תשמרם וכצינה רצון תעטרם ותאריך ימיהם בטוב ובנעימים יחד עם אחי היקרים ובני ביתם ישמרם צור וגואל, ויראם בניין אריאל, ויקוים בהם הפסוק: ״והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח״.

זכות האדמו׳׳ר הצדיק רבי דוד ומשה זצוק״ל וזיעי׳א תעמוד להם ולכל משפחותיהם בכל אשר יפנו יעשו ויצליחו, ״אתה ה׳ תשמרם וכצנה רצון תעטרם״.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 189 מנויים נוספים
דצמבר 2013
א ב ג ד ה ו ש
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
רשימת הנושאים באתר