ארכיון יומי: 8 בנובמבר 2019


דבדו עיר הכהנים –אליהו מרציאנו-תשע"ב-הערצת הצדיקים-

 

שבחי צדיקים ר׳ דוד הכהן הראשון

האגדה ידעה לספה שהרב דוד הכהן ממגורשי שיביליה, בתום מסע מפרך הגיע למקום מסויים, התפלל לה׳ והוציא לו ולאנשיו בדרך נס מים מסלע. מסביב לנקודת מים זו נבנתה שכונת היהודים.

רבנו סעדיה אדאתי

יש אומרים שאחרי גירוש שיביליה הרב הגיע לאיזור נאדור בקירבת מליליה, ויש אומרים שהרב היה שד״ר מארץ ישראל. הרב חי בבדידות באיזור נאדור. האגדה מספרת שהרב שלח להודיע ליהודים להכין לו הדרוש לקבורתו כי שעתו קרובה להפטר מהעולם. אך היהודים לא התייחסו לבקשת הרב. אז הרב פנה למוסלמי וביקש עזרתו והדיע לו שאחרי פטירתו, תתחולל סערה וסלע יכסה את הקבר. אחרי פטירת הרב נבקע סלע מההר וכיסה את מקום מנוחת הרב. יהודים רבים ממרוקו ומאלג׳יריה באים להשתטח על קבר הצדיק, קוראים משניות ולומדים זוהר. משלמים דמי כניסה ל״מוקאדם״ הוא מוסלמי שומר המקום.

תאורירת: הצדקת בנת אל חמוס

היתה צדקת בעיר תאורירת. פעם המוסלמים העלילו על רבנים שהשקו יין למוסלמי אחד ועצרו את הרבנים. יהודיה בשם בנת אל חמוס אמרה להם: רבותי אם אתם מבטיחים לי גן עדן אומר להם שאני נתתי את היין! והרבנים הסכימו. לקחו אותה למוסלמים וסיפרה שהיא נתנה יין למוסלמי. ענו להם המוסלמים: זה שקר כדי לשחרר אותכם. אז הרבנים אמרו למוסלמים: עשו לנו כטוב בעיניכם. היהודיה שיכנעה אותם שהיא מכרה היין והיהודיה נהרגה על ידי המוסלמים. לא רחוק ממקום קבורתה פרץ מעיין. אשה באה לצדקת ורגליה נפוחות. אף תרופה לא עזרה וגם לא קמיע. מרחו לאשה את הרגלים במי המעיין ופתאום היתה בריאה ועמדה על רגליה. מאז החלו האנשים להשתטח על קברה.

אוטאט: ר׳ אברהם עבו בן יחייא

לר׳ אברהם עבו היה שמש. פעם בא ערבי והתחיל להשתין על הקבר. עדנו משתין והתחיל לצעוק. כאשר באו אנשים ושאלו אותו מה עשה? ענה שהוא התחיל להטיל מימיו על מקום הצדיק. משפחת הערבי הביאה שמן למאור, התחננו, וסוף סוף נרגע האיש והלך. בחלום בא הצדיק לערבי ואמר לו זו הפעם האחרונה שהוא יקבל את בקשתו, בפעם הבאה טירות המוסלמים יהרסו! מאז התחילו המוסלמים לפחד ממנו.

פיגיג: ר׳ אברהם בן סאלם

בפיגיג יש בית קברות עתיק. פעם בית הקברות לא היה מגודר, באו אנשים ובנו גדר, אך כל פעם הגדר נפלה. היהודים הלכו לפחא חשבו אולי הערבים הורסים את הגדר. הפחא העמיד שומר. היהודים בנו שוב קטע, והגדר נפלה. קם יהודי זקן שהחליט לצום ולעשות פתרון חלום. חלם והנה הצדיק ר׳ אברהם בן סאלם ע״ה אמר לו שהגדר נופלת מפני שהשאירו את קבר הצדיק מחוץ לגדר. אז הרחיבו את הגדר ומאז הפסיקה להתמוטט. הרבה אנשים באים להשתטח על קבר ר׳ אברהם וכולם חוזרים בריאים ושלמים.

Figuig, (en amazighe : ⵉⴼⵉⵢⵢⴻⵢ Ifiyyey; en arabe :

 فݣيݣ فجیج ou فقیق) est une ville située à l'extrême-est du Maroc, à la jonction entre les hauts plateaux et le nord du Sahara occidental, à quelque 368 km au sud de Oujda.

La ville-palmeraies est nichée au cœur d'un cercle de petites montagnes qui forment une sorte de corolle de fleurs tout autour d'elle. Les dattes satisfaisaient aux besoins premiers des habitants jusqu'à la perte d'immenses territoires dans et au-delà de la corolle. Son climat est de type semi aride méditerranéen, à aride ; mais l'intérieur de l'oasis forme un microclimat très contrasté avec les territoires environnants.

Malgré son ancienneté et sa beauté, elle reste isolée et manque d'infrastructures.

Figuig connut l'existence d'une ébauche d'université sous l'impulsion de Abdeljabbar el Figuigui puis de son fils, Mohammed Ben Abdeljabbar el Figuigui au xve siècle, au sein de laquelle étaient enseignés l'algèbre et la théologie islamique. Son autre fils, Ibrahim Ben Abdeljebbar El figuigui, est connu pour avoir composé ce que certains considèrent comme le premier recueil de cynégétique moderne : Rawdat Al soulwan (Le jardin de consolation).

מיסור: ר׳ אברהם מכלוף בן יחייא

אנשים נהגו להשתטח על קברו בערב שבת ובערב ראש־חודש. פעם אחת בערב שבת, הלכו שתי זקנות להדליק נרות על יד קבר הצדיק. פתחו את הדלת ופתאום הן רואות אדם זקן מתפלל מנחה. פחדו להכנס מפחד להפריע לו בתפילה. חיכו זמן רב אבל היות שזה ערב שבת וזמן ההדלקה קרב אמרה אשה לחברתה: בואי ניכנס נדליק ויקרה מה, נכנסו ולא מצאו אף אחד.

שומר המקום היה ערבי, יהודים באים לבקר קבר הצדיק ומי שהיה בא, מביא סעודה ונותן למוסלמי, ואחר כך השומר היה מטפל באנשים. באו יהודים עם הרבה נרות, פעם גנב הערבי שתי נרות, שם אותם בכובעו והלך הביתה, שם את ידו בכובע ומצא שני נחשים, חזר לקבר הצדיק, הכניס ידו תחת הכובע ומצא שתי נרות. בא לפקיד של ועד הקהילה ואמר אני ערבי, אני גנב, אני לא מוכן להמשיך לשמור. ביקש סליחה מהצדיק ועזב. יוסף בן שושן היה שומר המקום מאז שהערבי עזב. הוא היה חסיד וצם בהפסקות. מאז באו יהודים מווהראן ובנו מעל הצדיק חדר גדול.

Le nom de la ville Missour est traduit en arabe par « Al yousre » qui s'explique en français par la prospérité et la générosité. Missour se dit de quelqu'un qui est prospère, et généreux.

Missour et une ville implantée dans un désert de pierres. Un mélange de plaines et de petit vallons ce qui donne un paysage atypique et idéal pour les randonnées 4×4 ou quad (qui sont pratiquées depuis peu). Le grand marché (souk) a lieu le mercredi sur la place du marché. Trois hôtels sont installés dans la ville pour les voyageurs ainsi que quelque cafés pour se détendre. À quelques kilomètre de là, un geyser naturel a été canalisé pour faire une station de bain chaud (l'eau sort à 60 °C).

La population des villages alentour est très accueillante et vit majoritairement de l'agriculture. Le village (douar) le plus proche est Igli. Ce dernier a la particularité d’être traversé par le fleuve Moulouya qui parcourt un tiers du Maroc.

ר׳ יוסף תורג׳מן

(לפי יששכר בן עמי בספרו, הערצת הקדושים בקרב יהודי מרוקו, י­ם)

ר׳ יוסף היה זקן מופלג. פעם קם לקרוא תיקון חצות, וליד קערת המים של הנטילה, פנה לה׳ יתברך ואמר לו: קח ממני את הנשמה כי אינני רוצה לסבול יותר. מיד ירדו לו מלאכים ואמרו לו שבקשתו התקבלה. שאל מהם: מתי אמות? ענו לו: בליל הסדר הראשון לא ימות, ולמחרת ליל הסדר השני, תהיה הפטירה. היו לו אחד עשר בנים וביניהם בת אחת. היא היתה נשואה לר׳ יעקב, גם הוא צדיק גדול, ר׳ יעקב בן שושן. שלח לקרוא לכל בניו ולבתו ולא אמר להם שום דבר. גזר תא ציפרניו, עשה טבילה, והתלבש וקרא לבניו לחגוג אתו. שאלו אותו למטרת הזמנה זו, ענה שהוא רוצה שהם יחגגו אתו. ישבו אתו בליל הסדר הראשון. למחרת התפללו אתו, ובליל השני כאשר רצו לישון ביקש מהם לא לישון ומסר להם שמות האנשים שיטפלו בו עד הקבר. אמר לאשתו שלא לדאוג ולא לקדש בליל שבת עד שהוא יבוא ויקדש בעצמו. היא לא תראה אותו אבל תשמע את קולו. פעם בא שכן ששמע קול בעלה. ענתה שאין אף אחד. אמר לה: שכנתי, גם אני ירא שמים. מסרה לו את הסוד ומאז הפסיק לבוא לקדש. כאשר נפטר ורצו להרים את המיטה, לא יכלו. הביאו הרבה גברים ולא יכלו, גם חכמים וגם תלמידים. היה שם חכם מירושלים. אמר להם שהשוק דרכו תעבור הלוויה לא נקי, הוא טמא. הביאו מים, רחצו את השוק ורק אז יכלו להרים את המטה.

דבדו עיר הכהנים –אליהו מרציאנו-תשע"ב-הערצת הצדיקים- עמ' 165

יחס דבדו- משפחה סאלם – מסעוד- בן זגאי- אליהו מרציאנו – תשנ"ז

משפחת סאלם

משפחה מיוחסת מוזכרת בשטרות הקהילה ובאגרת יחס פאס, פאס וחכמיה, א/ עמי 138 : ראר אברהם די סאלם.

בין איש חיל, גזע היחס, ראש בית אב, מורם מעם, בעל חסד, הצדיק ר׳ סאלם הניח ברכה: ר׳ אהרן.

נראה שהרב סאלם הנ״ל הוא אבי משפחות סאלם בדבדו, הרב סאלם חי בין השנים 1840-1780 לערך.

איש צדיק היה, ירא אלהים, גזע ישישים, מוכתר בנימוסין, הצדיק הרב אהרן (די סאלם) הנז׳ הניח ברכה: אברהם.

הנכבד, יקר ובר לבב, הולך ביושרו, חי מיגיע כפיו, בעל צדקה, גומל חסדים, הצדיק ר׳ אברהם הנז׳ הוליד: אהרן, מסעודא, מרימא.

המנוח, תם ועניו, מאושר בענייניו, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ אהרן הוליד: אברהם.

גברא רבא, אבן טובה, מתהלך בתומו, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, רץ למעשים טובים, הצדיק ר׳ מסעוד הוליד: יצחק, אברהם, יוסף, אסתר, מרימא.

איש צדיק היה, מבני עליה, בנן של קדושים, דחיל חטאין ועביד טבין, הצדיק ר׳ יוסף (הנק׳ יוסף די סעידא) הניח ברכה: יצחק.

החכם השלם, כבוד ה׳ מלא, הרב המופלא, מלמד תורה לבני ישראל, רב בית כנסת משפחת בן חמו, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, הזקן הכשר החסיד הרב יצחק הוליד: יעקב, אהרן, סאלם (ה׳ ינקום נקמתו וידרוש דמו ודם זרעיותיו), סתירא, מאחא, מרימא (מפורסמת בצדקתה), לוויהא, סטונא.

צדיק תמים, ירא ה׳ ושלם, אבן פנה וראש פנה, רץ למעשה חסד, ר׳ סאלם הניח ברכה: משה.

 

 

החכם השלם, איש אשכולות, נעים הליבות, בר אבהן ובר אוריין, הצדיק הרב משה הנז׳ הוליד: סאלם, יצחק, עווישא, פריחא, סעירא.

הרב הצדיק, חמר עתיק, רץ למצוות ולמעשים טובים, זוכה ומזכה עושה ומעשה, גומל חסדים טובים, החסיד הרב סאלם הנז׳ הוליד: ציון, יצחק, משה, שמעון, סתירא, מאחא, מרימא, לוויהא.

השם הטוב, הולך ביושרו, מתפרנס מיגיע כפיו, עושה צדקות, הצדיק ר׳ יצחק הוליד: יוסף, אברהם, שמעון, עליזא.

הזקן הכשר, מנא דבשר, ראש בית אב, יראת ה׳ היא אוצרו, הצדיק ר׳ סאלם הוליד: שמואל, יוסף, משה, לוויהא.

גברא רבא יקירא, טוב לה׳ וטוב לבריות, עוסק במעשים טובים, בעל צדקה, הזקן הכשר הצדיק ר׳ שמואל הוליד: אהרן, שמעון, מסעוד, יעקב, סאלם (שלום), שלמה, יצחק, עווישא.

המרוחם, מתהלך בתומו, טוב וישר, משכים ומעריב, רודף צדקה וחסד, הצדיק ר׳ יוסף הנז׳ הוליד: רחמים, סאלם, עווישא, סתירא, מאחא, מרימא, מזל.

אין בידנו פרטים על הבנים של הצדיק ר׳ משה הנז׳.

המרוחם, איש אשכולות, נעים הליכות, יראת ה׳ היא אוצרו, הזקן הכשר הצדיק ר׳ סאלם (היה גר בעיר אחפיר) הוליד: דוד, יצחק, אברהם, אהרן, משה, יעקב, סעידא, אסתר, מאחא.

משפחת מסעוד

משפחת מסעור רשומה בשטרות הקהילה ״וולאד מסעוד ידי"ן לעריווץ״, הם בודאי קרובי משפחה של שלמה בן לעריווס המוזכר באגרת יחס פאס (פאט וחכמיה, ח״א, עמי 137).

איש צדיק היה, בן איש חיל, ירא אלהים וסר מרע, אילנא תקיפא, עץ עושה פרי, ביתו פתוח לרווחה, ומהנה ת״ח מנכסיו, החסיד (בביתו נהג להתארח המלוב״ן רבי יעקב אבוחצירא ז״ל) ר׳ אברהם (די מסעוד) הניח ברכה: מסעוד, מרימא, עווישא, לוויהא.

השם הטוב, תם ועניו, חי מיגיעי עשר אצבעותיו, בעל צדקה וחסד, משכים ומעריב לבי כנישתא, הצדיק ר׳ מסעוד הוליד: אברהם, אהרן, אסתר, סאעודא, עווישא.

פרי צדיק עושה חיים, גזע קדושים, מוכתר בנימוסין, אוצר כלי חמדה, ראש בית אב, הצדיק ר׳ מסעוד הניח ברכה: משה.

איש מורם מעם, סולת נקיה, מבני עליה, נוח לה׳ נוח לבריות, בעל צדקות הזקן הכשר, הצדיק ר׳ משה הוליד: אהרן הי״ד, מסיעד, יעקב, יוסף, לוויהא.

המרוחם, ישר ותם, בענייניו מאושר, משכים ומעריב, מתפרנס מיגיע כפיו, בעל צדקה וחסד, הצדיק ר׳ אהרן ה׳ ינקום דמו נקמתו, הוליד: יעקב (הי״ד), סתירא, סאעודא, לוויהא, מרימא.

המרוחם הצדיק ר׳ יעקב ה׳ ינקום דמו ודם זרעיותיו נפטר בלא זרע ב״מ.

המנוח, הולך תמים ופועל צדק, מוקיר רבנן ותלמידהון, גומל חסדים הזקן הכשר ר׳ מסיעד הוליד: משה, שלמה, מרי, לוויהא, נונא (ניבט).

המנוח, משכים ומעריב, אוהב תורה ולומדיה, הצדיק ר׳ יעקב הוליד: אהרן, משה, סאעודא, נונא, זהארי, פאני, עווישא, מרימא, מאחא, סתירא, רחל.

הנכבד, ויקר, מתפרנס מיגיע כפיו, בעל צדקה וחסד, ירא אלהים וסר מרע הזקן הכשר ר׳ יוסף הוליד: משה, אהרן, שמעון, מכלוף, מימון.

גברא רבא, אבן טובה, חזרן במצוות ובמעשים טובים, צדיק תמים, ראש בית אב, הזקן הבשר, ר׳ מסעוד (די מסיעד) הוליד: שמואל הי״ד, אליהו, סתירא, לוויהא.

גבר מרומם, אור יומם, ירא אלהים, מדותיו מדות יוצרו, מתפרנס מיגיע בפיו, רודף צדקה וחסד הזקן הבשר ר׳ שמואל ה׳ ינקום דמו הוליד: מסעוד, רחמים, משה, לוויהא, סאעודא, מאחא, נונא, סתירא, מרימא.

השם הטוב, תם וישר, נקי ובר, מתפרנס מעמל עשר אצבעותיו, בעל צדקה, הצדיק ר׳ אליהו הוליד: מסעוד, ר׳ משה, דוד, שמחה, מרימא.

פרי עץ הדר, זריז במצוות ובמעשים טובים, גומל חסדים טובים, הזקן הכשר ר׳ שלמה (הנק׳ די מסעוד) הוליד: שמעון, אליהו, רחמים, שמואל, עווישא, סאעודא, לוויהא.

הגבר המרומם, נגיד נאמן, איש חסד ורחמים, נגיד הקהילה בעיר לעיון, חבר בחברה קדישא, עושה חסדים עם החיים ועם המתים הצדיק ר׳ שמעון הוליד בנים ובנות בפ״י הי״ו.

הזקן הכשר, מנא דבשר, בנם של קדושים, עושה צדקות וחסדים, יראת ה׳ היא אוצרו, הצדיק ר׳ יוסף (די מסעוד) הוליד: אהרן (הנק׳ הניבו), שלמה, מסעוד, סתירא.

בן איש חי, הולך בתום, טוב וישר, חי מיגיע כפיו, ירא אלהים וסר מרע, הזקן הכשר הצדיק ר׳ אהרן הנז׳ הוליד: שלמה, יוסף, סעדיה, מרים, סעידא, זהארי.

נכבד ויקר, נקי ובר, משכים ומעריב לבי כנישתא, זריז למעשים טובים ולצדקה, הצדיק ר׳ שלמה הוליד: יצחק, רחמים, אברהם, אשר, משה, יוסף, סאעודא, מרים.

המרוחם, ענוותן ושפל ברך, טוב לה׳ וטוב לבריות, בעל צדקה הצדיק ר׳ מסעוד הוליד: יוסף, רחמים, שמואל.

ר׳ יצחק די מסעוד ואחיו ר׳ דוד די מסעוד

גברא רבא יקירא, יקר רוח איש תבונה, מתפרנס מיגיע כפיו, רודף צדקה וחסד, חונן דלים, הזקן הכשר הצדיק ר׳ יצחק הוליד: אליהו, אברהם, סעידא, מרימא, עווישא.

איש צדיק היה, זקן ונשוא פנים, נעים הליכות, מדותיו מדות יוצרו, יראת ה׳ היא אוצרו, גומל חסדים טובים עם החיים ועם הנפטרים, בעל צדקה, ידיו רב לו בתורה, הצדיק ר׳ אליהו הוליד: מאחא, עווישא, סאעודא, מרימא.

המרוחם, טהור לב ועדין נפש הצדיק ר׳ אברהם נפטר בלא זרע ב״מ.

זקן ונשוא פנים, מתהלך בתומו צדיק, יושב באהלים של תורה ותפילה, משכים ומעריב לבית ה׳, גומל חסדים עם הבריות, השם הטוב הצדיק ר׳ דוד הוליד: ג׳אנא, עווישא, לוויהא.

בן איש חיל, דחיל חטאין ועביד טבין, ירא אלהים וסר מרע, גומל חסדים הצדיק ר׳ מסעוד (בן זריוול) הניח ברכה: יצחק. המנוח, תם וישר, בעניינו מאושר, חי מיגיע כפו בעל צדקה וחסד, הזקן הכשר ר׳ יצחק הנ״ז הוליד: מסעוד דל (בר עווישא דל), דוד, פורטון, אליז, מרינט, אסתר דל (בת עווישא ז"ל).

משפחת בן זגאיי

משפחה רמה מוזכרת באגרת יחס פאם, פאס וחכמיה, א/ עמי 137.

אחד מן הרמתים, אבי התעודה, ירא אלהים ושלם, איש חסד ורחמים, הצדיק ר׳ משה (הנק׳ די מסעוד) הוליד: ר׳ שמואל, ר׳ מסעוד, ר׳ שלמה, יצחק, דוד, מאחא, עווישא.

החכם השלם והכולל, להודות ולהלל, כל אישורין כולל, מזרק טהור, מתחסד עם קונו, ביראת ה׳ טהורה, קיים כל מילי דרבנן, מלמד תורה לבני ישראל בישיבת רבינו דוד הכהן סקלי זצ״ל, החסיד הרב שמואל הנז׳ הוליד: עווישא.

איש צדיק, יקר רוח איש תבונה, שייף עייל שייף נפיק, גומל חסדים טובים עם החיים ועם הנפטרים, איש ספר הזקן הכשר ר׳ מסעוד הוליד: שמואל, משה, אהרן, סתירא, סאעודא, קמירא, ז׳אנא.

הנכבד ויקר, טוב וישר, ירא אלהים וסר מרע, זריז למעשים טובים, הצדיק ר׳ שמואל הנד הוליד: שאול (מסעוד), שמעון, יעקב, אליהו, רפאל, שושנה.

השם הטוב, אוהב תורה ולומדיה, משכים ומעריב, מתפרנס מיגיע כפיו, הצדיק ר׳ משה הנד הוליד: יצחק, דוד, ציון, יונתן, שמעון, רחל, עליזא, מאמאח.

גברא רבא, נקי ובר, תם וישר, בעל צדקה, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ אהרן הנד הוליד: משה, שמואל, יעקב, שושנה, אסתר, יעל, פנינה, שרה.

בן איש חיל, בר אבהן ובר אוריין, איש ספר, פיו מפיק מרגליות, רודף צדקה וחסד, הזקן הכשר הצדיק ר׳ שלמה הוליד: משה, רחמים, שמואל, לוויהא, סתירא, קמירא.

המרוחם, איש תם וישר, מוקיר רבנן ותלמידהון, גומל חסדים טובים הצדיק ר׳ יצחק הוליד: שמואל, משה, סעידא.

היקר, בן היצהר, מתהלך ביושרו, משבים ומעריב, רץ למעשים טובים הצדיק ר׳ שמואל (בן ר׳ יצחק הנז׳) הוליד: יצחק, ציון, יונתן, שמעון, מרים, טני.

החשוב ונבון, בעל מדות טובות, נודב נדבות, הצדיק ר׳ משה (בן ר׳ יצחק הנד) הוליד: יצחק, שלמה, ציון, שושנה, זהרא.

הזקן הבשר, מנא דבשר, איש אמונה, בעל צדקה וחסד, ירא אלהים וסר מרע, טוב לה׳ וטוב לבריות ר׳ דוד (בן ר׳ משה הנז׳) הוליד: אברהם, משה, אסתר, עווישא.

יוסף, ר׳ אברהם, בליפא, דוד, סעידא, זמילא.

המרוחם, איש תם, חי מיגיע בפיו, גומל חסדים, הזקן הכשר ר׳ יוסף: אברהם, יוסף (נקרא ע״ש אביו יוסף, כי נולד אחר פטירת אביו, ונהגו בדבדו במקרה זה לקרוא שם לבן זכר הנולד כשם אביו הנפטר).

הצדיק, טהור לב ועדין נפש ר׳ אברהם נפטר בלא להניח זרע ב״מ.

גברא רבא, איש תבונה, בעל מדות טובות, חי מעמל עשר אצבעותיו, רץ למעשים טובים הצדיק ר׳ יוסף (בן יוסף) הניח ברכה: אברהם.

הזקן הכשר, מנא דכשר, רודף צדקה וחסד, יראת ה׳ היא אוצרו, מוקיר תורה ולומדיה הצדיק ר׳ אברהם הוליד: שמחה, פני, מזל.

המנוח, מתפרנס מעמל עשר אצבעותיו, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ כליפא לא הניח זרע ב״מ.

הנבון וחשוב, ירא את ה׳ ושלם במדותיו, רודף צדקה, גומל חסדים, הזקן הכשר הצדיק ר׳ דוד הוליד: משה, יצחק, יהודה (ליאון), אליס (עוואווש), ג׳ולייט, ריניט, מרים, פורטון.

יחס דבדו- משפחה סאלם – מסעוד- בן זגאי- אליהו מרציאנו – תשנ"ז– עמוד 179

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 227 מנויים נוספים
נובמבר 2019
א ב ג ד ה ו ש
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

רשימת הנושאים באתר